• wo. jul 24th, 2024

Onze democratie is stuk

DoorRedactieSDB

jul 9, 2023 #Democratie
democratie

Onze democratie is stuk. Heeft de tand des tijds niet weerstaan en gaat ten onder aan zichzelf. Dat komt door de overstelpende inbreng van teveel politieke partijen die door de jaren heen voor hun leden en verschillende maatschappelijke geledingen wet- en regelgeving hebben doorgevoerd. Om deze te handhaven en te controleren is een topzwaar overheidsapparaat met een enorm waterhoofd opgetuigd.

Topzwaar door de vele managementslagen en tal van ministeries die politieke beleidsmakers adviseren en werkinstructies uitwerken voor de overheidsinstellingen. Overheden en gesubsidieerde (wetenschappelijke) instituten slokken jaarlijks tientallen miljarden aan belastinggeld op. De aantallen ambtenaren die van de overheid afhankelijk zijn, zijn er meer dan ooit.

Hetzelfde geldt voor de adviserende financiële sector waar duizenden advies- accountants- en administratiekantoren werkgelegenheid bieden aan meer dan een miljoen hoger opgeleide fiscale, juridische en administratieve medewerkers. Ook deze (semi)ambtenaren kosten de democratische rechtsstaat tientallen miljarden per jaar en voegen weinig toe aan het Binnenlands Bruto Product(BBP) omdat dit geld ronddraait in een binnenlandse cirkel.

Voor de export moeten de (bouw)- en baggerbedrijven, de industriële en de agrarische sector(bloementeelt, groente en fruit, landbouw en veehouderij) flink aan de slag om als natie een verdienmodel overeind te houden. Met dien verstande dat de agrarische sector vanwege een klimaatcrisis(huuh?) met bijna de helft gereduceerd dreigt te worden.

Hoe denkt Nederland in de toekomst dan nog economische groei te behalen als de export zal dalen en de kosten verslindende overheids- en financieel-administratieve sector op dezelfde voet verder gaat? Overheden zullen net als andere krimpsectoren om moeten buigen om een economische ondergang te voorkomen.

Dat betekent minder handhaving door minder regelgeving en vooral bezuinigen op uitgaven die de NL-samenleving niet dienen. Deze boodschap wil ik meegeven aan politieke partijen die inzien dat het vaderland belangrijker is dan de globalistische Agenda 2030 die is opgesteld door supranationale organisaties zoals de VN/WHO/WEF/IMF/EU en cs. Deze agenda en de elitaire bedenkers er van blijven de rode draad in mijn columns.

Bij economische tegenwind en ander onheil richt ik mijn pijlen op deze globalistische organisaties die veraf staan van de burgers van autonome staten. De zogenaamde NWO(Nieuwe Wereld Orde) die men denkt te realiseren op basis van een ideologische Agenda 2030 is alleen denkbaar als alle neuzen dezelfde kant op staan. Van alle landen.

Wie er heilig van overtuigd is dat een wereld met verschillende landen en culturen de ideale wereld met één agenda kan zijn moet terug bladeren in de geschiedenisboeken. Dan zal je moeten inzien dat alle grote Rijken ten onder gingen door het falen van machthebbers die streefden naar oppermacht. We zien nu weer dezelfde bewegingen als vroeger, zoals de EU die een machtsblok wil vormen tegenover de opkomende Oosterse economieën, en tegen de BRICS-landen die zich willen uitbreiden om een tegenhanger te vormen tegenover de Westerse economieën. Met de oorlog in Oekraïne als katalysator.

Veel westerse landen hebben zich verbonden in handelsunies(EU o.a.) en een Noord-Atlantische Verdragsorganisatie(NAVO). Kijk dan nu eens naar de oorlog in Oekraïne en de opgelopen spanningen tussen Oost(Rusland en China) en West(EU en VS). Dat ziet er niet goed uit. De cyclus van langjarige economische groei, een beloop van ongeveer 80 tot 100 jaar, is ten einde. De wederopbouw van de WO2 heeft ons lange tijd groei gebracht met af en toe een dip.

Om nu te zeggen dat we toe zijn aan een WO3 gaat mij te ver, maar toch zie ik signalen zoals ik hiervoor heb beschreven. Laten we hopen dat er nog politici bestaan die denken aan hun kiezers i.p.v. te ruiken aan de macht en een oproep doen om oorlogvoerende landen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Helaas zie ik die signalen (nog) niet.

Zijn er bestuurders met een nuchter verstand in politiek Den Haag die rond lopen met dezelfde denkwijze als ondergetekende en dat uitdragen in hun partijprogramma? Zij hebben dan bij deze een stem gewonnen. Ik wacht gelaten af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *