• wo. jul 24th, 2024

Voorgelogen door een vals en intens slecht mens genaamd Sigrid Kaag

kaag

Nadat iedereen zich uit heeft gesproken over het optreden van D66-leider Sigrid Kaag in ‘College tour’, doe ik er hier op SDB ook nog een plasje over: het was een flutprogramma waarin de burgers met het door henzelf opgebrachte belastinggeld werden voorgelogen door een vals en intens slecht mens.

Kaag Niet één moeder in ons land staat toe dat haar kinderen worden geëxploiteerd voor politieke doeleinden; zij deed dat wel. Niet één moeder in ons land veinst tranen en emoties als haar kinderen worden geëxploiteerd voor om het even welk doel. Dan huilt ze echt en is het programma klaar. Dan is het over en sluiten in de meest letterlijke zin van de woorden. Zoniet met mevrouw Kaag. Een persoonlijke noot: Ik heb twee kinderen en ze hebben allebei kanker.

Kan deze D66-leider en gevierd en leidend politica, zich voorstellen wat het voor een ouder betekent als je kind na zo’n fataal tumorbericht thuiskomt en zegt “ik wil eigenlijk niet nu al als foto op dat kastje in de kamer staan.  Kan moeder Kaag zich voorstellen wat je als ouders doormaakt bij die doodsangst van je eigen kind? Dat denk ik niet, want ze voert haar eigen kinderen schaamteloos op als acteurs in een waardeloos toneelspel, met als thema ‘onveiligheid’. Enkel en alleen om er zelf beter van te worden. Voor eigen eer en glorie: hoe onwaarschijnlijk vals, gemeen en oneerlijk jegens die kinderen. Die het zelf nog niet kunnen beseffen. En dat meent dan ook nog leiding te kunnen geven aan dit land. Mens: ga koken of koop een touw.

Daags daarna is de campagne in samenwerking met de Staatsomroep nog niet ten einde. Verschillende D66-leden hebben een aan mevrouw Kaag gerichte brief onderschreven waarin zij verklaren zich pal achter hun partijleider te scharen en spreken tevens hun zorg uit over de ‘kwetsbaarheid van onze democratie en rechtsstaat’ en over mevrouw Kaag zelf en haar dierbaren. Het laat zich lezen alsof mevrouw Kaag en alle D66-leden het ergste hebben te vrezen van de inwoners van ons land. Mij dunkt dat dit niet het geval is en dat eerder het omgekeerde het geval is.

Zij noteren:

  • De vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt om anderen het zwijgen op te leggen.
  • De onafhankelijke rechtspraak staat onder druk nu advocaten hun leven niet meer zeker zijn.
  • De wetenschap wordt ten onrechte afgedaan als “ook maar een mening”.
  • De democratie wordt ondermijnd nu politici hun werk niet veilig kunnen doen.

Onder (a) slaan de scribenten de plank al volledig mis; de vrijheid van meningsuiting wordt niet misbruikt om anderen het woord te ontnemen. Het zijn juist de D66-leden die de vrijheid van meningsuiting bedreigen en hun functie misbruiken om media te vragen en zo mogelijk te dwingen om expressies te censureren.

De zittende magistratuur staat niet onder druk (b) omdat advocaten worden bedreigd: de advocatuur zelf staat onder druk omdat de door D66-leden bevorderde (Coornhert-Liga) criminaliteitstoename proporties heeft aangenomen die naar onbeheersbaarheid neigen. Daar is al langer voor gewaarschuwd, maar D66 – en de door hen bezette rechtspraak – wilde niet luisteren.

De frase “ook maar een mening” (c) werd destijds gebezigd door toenmalig VVD-Kamerlid en thans minister van J&V mevrouw Yeşilgöz jegens prof. dr. Kees de Lange, inzake het Rondetafelgesprek aangaande de kosten en baten van de klimaatwet op 31 oktober 2018. Zij meende dat de wis-, natuur- en sterrenkundige hoogleraar moleculaire spectroscopie geen verstand van milieuzaken had en “ook maar een mening” zat te verkondigen. Dat klopte natuurlijk van geen kant, want als het om klimaathandel gaat dan kan prof. De Lange dagenlang rondjes rond mevrouw Yeşilgöz lopen zonder dat zij het in de gaten heeft. Het is ronduit vals om dit nu als argument te gebruiken alsof de gehele wetenschap door het publiek wordt afgedaan als “ook maar een mening”. Merk hierbij op dat de wetenschap er tot dusver niet in is geslaagd om sluitend bewijs te leveren voor de D66-opvatting dat het klimaat door menselijk toedoen aan verandering onderhavig is, anders dan met leugens en bedrog.

Politici kunnen, ondanks de toenemende bedreigingen (d) hun werk nog goed doen; alleen Janmaat, Fortuyn en Wilders zijn door de aanslagen en bedreigingen niet langer in staat, respectievelijk veel moeilijker in staat hun politieke werk te doen en dat is een grove schande. Mevrouw Kaag is éénmaal bedreigd door een duidelijk verminderd toerekeningsvatbare fakkelzwaaier die overigens onmiddellijk op water en brood ging. De bedreigers van Wilders daarentegen hebben niets te vrezen: alle aangiften belanden meteen in de prullenbak met de complimenten van de D66-piketofficier.

Wie zijn die D66-mensen eigenlijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *