• wo. jul 24th, 2024

Moslimstudenten vormen sharia-patrouilles

sharia

Moslimstudenten vormen sharia-patrouilles, handhaven de islamitische wet op Duitse scholen, overtreders worden geconfronteerd met steniging en marteling (video)

In het hart van Noord-Rijnland-Westfalen, Duitsland, worstelt een middelbare school in Neuss met een verontrustende trend nu zelfbenoemde moslimstudenten islamitische sharia-patrouilles vormen, die pleiten voor steniging, marteling, het verplicht dragen van een hoofddoek en gendersegregatie. democratische waarden en het aanzetten tot betrokkenheid van wetshandhavers, terwijl de wortels ervan terug te voeren zijn op eerdere incidenten met de handhaving van de sharia in Duitsland en de invloed van radicale volwassenen.

In het hart van Noordrijn-Westfalen, Duitsland, heeft zich een verontrustende trend voorgedaan op een middelbare school in Neuss. Een groep moslimstudenten die opereert als zelfbenoemde islamitische sharia-patrouilles heeft een golf van intimidatie, extremisme en radicalisme ontketend die schokgolven door de onderwijsgemeenschap heeft gestuurd. Deze alarmerende situatie benadrukt niet alleen het antiwesterse karakter van hun eisen, maar roept ook vragen op over de wortels en richting van deze verontrustende trend in Duitsland.

Geworteld in radicalisme – intimidatie en intimidatie

De groep oudere moslimleerlingen, tussen de 17 en 19 jaar oud, heeft openlijk gepleit voor sharia-maatregelen binnen hun school. Hun eisen omvatten onder meer steniging als vorm van straf, het bevorderen van marteling, het afdwingen van het verplicht dragen van een hijab voor vrouwen en meisjes, en het aandringen op gendersegregatie tijdens zwemlessen, zelfs voor leraren.

Deze studenten hebben ook aangedrongen op aanvullende eisen, zoals het bedekken van vrouwen, het vroegtijdig wegsturen van moslimstudenten op vrijdag voor gebed, en het uitbreiden van de gendersegregatie naar leraren tijdens de zwemlessen. Naast deze eisen zouden ze medestudenten die als ‘slechte moslims’ werden beschouwd, onder druk zetten en lastigvallen.

Met name in de klas hebben deze studenten de democratie openlijk verworpen en de handhaving van de sharia vurig gepromoot. Deze drang naar radicale veranderingen gaat verder dan louter belangenbehartiging, waarbij berichten naar boven komen over hun herhaalde intimidatie en intimidatie van studenten die hun islamitische opvattingen niet delen. Dit gedrag heeft een sfeer van angst en onbehagen gecreëerd binnen de school, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten.

Een afwijzing van de democratie

Wat deze situatie nog zorgwekkender maar niet verrassend maakt, is hun expliciete afwijzing van democratische waarden. Deze studenten hebben hun standpunt duidelijk gemaakt en zijn openlijk gekant tegen de principes van de democratie die de basis vormen van de Duitse samenleving. Hun weigering om de democratie als een legitiem bestuurssysteem te accepteren benadrukt de onverenigbaarheid van de islam binnen een gastland of een niet-islamitisch land.

Betrokkenheid van wetshandhaving

De ernst van de situatie was voor de schoolleiding aanleiding om zich tot de wetshandhavingsinstanties te wenden. De politie is een onderzoek gestart naar de daden van deze studenten, waaronder incidenten die plaatsvonden in maart en december van het voorgaande jaar. Eén incident wordt nog onderzocht vanwege vermoedelijke bedreigingen en aanvallen.

De zorgen van de minister

De minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, heeft zijn diepe bezorgdheid geuit en erkend dat deze zaak verder gaat dan ‘jeugdachtig kattenkwaad’. Hij heeft ouders, leraren en begeleidingsadviseurs opgeroepen om verhoogde waakzaamheid te betrachten in het licht van de mogelijke ‘radicalisering’ onder jongeren. De bezorgdheid van minister Reul weerspiegelt de bredere maatschappelijke implicaties van dergelijke incidenten, en benadrukt de noodzaak van een alomvattend antwoord op de islamitische dreiging.

Bovendien is het opmerkelijk dat de staat heeft toegegeven geen succesvolle programma’s te hebben om wat zij zien als islamitisch ‘radicalisme’ tegen te gaan, maar wat in werkelijkheid alleen maar geboden zijn uit het heilige boek en de profeet van de islam. De school zocht hulp en advies bij het jihadistische preventieprogramma “ Signpost” (Wegweiser) van de staat om meer informatie en advies te verzamelen over extremistische moslims en bij een wetenschappelijk deskundige voor interne training. Ondanks deze inspanningen is het programma tot nu toe echter niet succesvol gebleken, zo blijkt uit het proces-verbaal.

Een verontrustende trend:

Dit incident staat niet op zichzelf. Soortgelijke gebeurtenissen hebben zich voorgedaan in andere onderwijsinstellingen, zoals een academisch gymnasium in Bonn. Klaus Koeter van de Lerarenvereniging voor Alfabetisering en Onderwijs vindt deze trend zeer verontrustend en benadrukt het internet als voedingsbodem voor radicale opvattingen. Hij merkte op: “De tijd die studenten online besteden is over het algemeen veel te hoog, en als je informatie begint te verzamelen en naar de statistieken kijkt, vooral nu met het conflict tussen Israël en Gaza, is de enorme hoeveelheid propaganda die wordt geconsumeerd alarmerend. ”

Wortels in het verleden

Om de oorsprong van de sharia-patrouilletrend volledig te begrijpen, moeten we terugkijken naar eerdere incidenten in Duitsland. In 2014 en 2015 verschenen er berichten over moslimradicalen die de islamitische sharia-wetgeving handhaafden in de straten van Wuppertal, een andere stad in Noord-Rijnland-Westfalen. Groepen jonge, bebaarde moslims, gekleed in oranje hesjes met de woorden ‘Sharia-politie’, verklaarden delen van het centrum van Wuppertal tot ‘Sharia-gecontroleerde zones’ en deelden pamfletten uit met een islamitische gedragscode.

Invloed van radicale volwassenen

Wat de situatie nog ingewikkelder maakt, is de overtuiging dat de kinderen die bij het recente schoolincident betrokken waren, hun islamitische geloofsovertuigingen van hun ouders hebben geërfd. Veel van de volwassenen die deelnamen aan de eerdere sharia-patrouilles hebben deze waarden waarschijnlijk bij hun kinderen bijgebracht.

In plaats van het probleem aan te pakken als een probleem dat voortkomt uit de toestroom van islamitische vluchtelingen tijdens de massale migratiecrisis, hebben sommige autoriteiten zich erop gericht de sociale media de schuld te geven van het beïnvloeden van deze kinderen. Het is echter duidelijk dat de radicalisering voortkomt uit de invloed van hun migrantenouders die de sharia steunen en hun kinderen hebben opgevoed om hetzelfde te doen.

Zoals in 2014 door het Gatestone Institute werd gerapporteerd , zijn de moslims die betrokken zijn bij de sharia-patrouilles aanhangers van het salafisme. Deze antiwesterse islamitische ideologiedeologie die openlijk de democratie in Duitsland probeert te vervangen door een islamitische regering gebaseerd op de sharia.

Het salafisme stelt dat de sharia superieur is aan alle seculiere wetten, waardoor democratie en deelname aan het democratische proces onaanvaardbaar zijn. Het aantal salafisten in Duitsland is de afgelopen jaren enorm gestegen, waardoor er zorgen zijn ontstaan ​​over de meedogenloze aantasting van de islamitische suprematie.

In een interview met de Duitse publieke televisiezender ZDF zei de directeur van de binnenlandse inlichtingendienst voor Noordrijn-Westfalen, Burkhard Freier, dat Duitse salafisten steeds meer geneigd zijn geweld te gebruiken om hun doelen te bereiken en dat velen naar Irak of Syrië zijn gereisd om hun doelen te bereiken. gevechtstraining.

In juni 2014 kwamen ongeveer 400 salafisten  bijeen  voor een barbecue-grillfestijn in de wijk Tannenbusch in Bonn om te luisteren naar preken van enkele van de meest radicale salafistische predikers in Duitsland. De politie zegt dat het doel van de bijeenkomst was om geld in te zamelen en vrijwilligers te werven voor de jihad in Syrië. Maar na de gebeurtenis begonnen groepen jonge salafisten de sharia-wetgeving in Bonn te handhaven door vrouwen te dwingen sluiers te dragen. In één geval sloegen ze een tiener omdat hij alcohol had gedronken op een feestje.

Het probleem wordt nog verergerd door de onwil van de staat om beslissende actie te ondernemen tegen dergelijke groepen, waardoor de sharia-patrouilles ongestraft kunnen opereren. In het verleden heeft een Duitse rechtbank geoordeeld dat een groep islamisten, die in 2014 opereerde als de “Sharia-politie” in de stad Wuppertal, de wet niet had overtreden door deze straatpatrouilles te vormen en mensen lastig te vallen om te stoppen met drinken, gokken, luisteren naar muziek en andere activiteiten ondernemen.

De beslissing van de rechtbank leidde tot publieke verontwaardiging, maar de aanklagers hadden moeite een zaak tegen hen op te bouwen. De rechtbank van de stad oordeelde dat de beschuldigde leden van de groep het verbod op politieke uniformen niet hadden overtreden toen ze mensen benaderden terwijl ze oranje hesjes droegen met de woorden ‘Sharia-politie’.

Tegen de beslissing werd in 2019 beroep aangetekend bij een hogere rechtbank, waar de moslimhandhavers  een boete kregen voor het dragen van illegale uniformen. Dit vonnis weerspiegelt het onvermogen van de staat om een ​​krachtig standpunt in te nemen tegen de islamitische sharia-patrouilles, die studenten hebben aangemoedigd om binnen onderwijsinstellingen hun eigen standpunt te vormen.

De opkomst van islamitische sharia-patrouilles binnen een Duitse school is een verontrustende manifestatie van islamitische suprematie die is versterkt door het opengrenzenbeleid van linkse politici in Duitsland. Deze uiterst gevaarlijke situatie vraagt ​​aandacht, niet alleen binnen het onderwijssysteem en de rechtshandhaving, maar in de hele samenleving. Er is behoefte aan waakzaamheid, een robuust antwoord en een eerlijke discussie over de grondoorzaken van de islam en islamitische migratie in de context van deze verontrustende trend die zich blijft ontwikkelen.

2 gedachten over “Moslimstudenten vormen sharia-patrouilles”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *