• wo. jul 24th, 2024
Bananenrepubliek

Bananenrepubliek – Een teveel aan wetten en regels pakt in de praktijk hetzelfde uit als totale wetteloosheid.

Het enige tastbare verschil is dat in een land zonder wetten er geen behoefte is aan peperdure juristen, en het hele circus dat daar omheen hangt. Gisteren probeerde ik aan vrienden uit te leggen wat Weird Duk had getracht duidelijk te maken in DIT interview, waar ik al eerder naar verwees. Die vrienden zijn overwegend erg tevreden met hoe we het geregeld hebben in Nederland, en zoals ik zelf steeds heb benadrukt heb ik voor mijzelf, op dit moment, ook (nog) geen reden tot klagen.

Ze hebben, net als alle Nederlanders, wel hun ergernissen, maar als ik vertel dat Duk zich in Rusland vrijer voelde dan daarna in Duitsland, en dat Nederland helemáál verschrikkelijk is in zijn beleving, dan valt die kritiek niet in vruchtbare aarde. En dan druk ik mij bescheiden uit. Maar ik begrijp Duk wel.

Geheel los van de vraag welke vrijheden je geborgd wilt zien in de wet, en welk gedrag je afwijst, en waarvoor je wettelijke regelingen wilt zien om overtreders te kunnen straffen, is er de vraag hoe hoog de last voor de gemeenschap mag zijn? Een arm land kan het zich niet veroorloven om het overgrote deel van haar welvaart weg te sluizen naar juristen en alles wat daar omheen hangt. Waarbij ‘arm’ in dit geval in laatste instantie verwijst naar de ‘koopkracht’ van de nationale munt, uitgedrukt in een ‘Purchasing Power Index’.

Dus niet in ‘GDP’. Onlangs was ik in Ierland, volgens de ‘GDP’-norm het op één na rijkste land ter wereld, uitgedrukt in ‘GDP-per-Capita. Ondanks het feit dat het land in 2008 volledig failliet was, omdat onverantwoordelijke (in Ierland gevestigde) bankiers en financiële instellingen leningen hadden ‘uitstaan’ waarvan de ‘hoofdsom’ nooit meer terug zou komen, omdat degenen die het geld hadden geleend failliet waren. De Ierse en Europese belastingbetaler mocht ‘bijspringen’, zoals dat overal in de Westerse wereld gebeurde.

Die schok van 2008 hád ertoe moeten leiden dat we in het Westen de bakens hadden verzet, en nog eens goed naar de structuur van ons ‘verdienmodel’ hadden gekeken. Dat ‘Financieel-Kapitalische model’ was ziek. Door als een bezetene geld bij te drukken en de overheid te autoriseren om nóg meer van toekomstige generaties te lenen alsof er geen ‘morgen’ was, kreeg dat wandelende lijk een nieuwe ‘Lease on Life’, maar moest het permanent aan de beademing blijven van vers gedrukt geld.

Hier op mijn blog probeerde ik helder te maken waarom we het goed hadden, gemiddeld gesproken, maar dat we in laatste instantie een gevangene waren van de productieve landen, en de landen met grondstoffen, en wat er zou gebeuren als zij de stekker eruit zouden trekken. Het sloeg niet aan, wat op zich niet verwonderlijk is. Het voorzien van onheil vergt een ‘kille’ analytische blik. Helaas krijgen de waarschuwingen die daaruit voortvloeien vervolgens gezelschap van op louter sentiment berustend ‘doemdenken’, en dat maakt dat het feest doorgaat, omdat we geen boodschap hebben aan gedeprimeerde ‘Party Poopers’, tot het geld op is.

Het is puur menselijk, maar je zou willen dat we leren van fouten gemaakt in het verleden, om het door onszelf gemaakte systeem te stabiliseren, inplaats van het door ontembare natuurkrachten beheerste klimaat.

Kapitalisten, en hun advocaten in academische kring, wijzen erop dat een ‘Boom/Bust-cycle’ gezond is, en dat het hoort bij ‘marktwerking’. In een ‘Vrije Markt’ zullen er altijd producten zijn die falen, en klanten die geld verliezen door te investeren in producten die niet renderen, of die ze helemaal niet nodig hebben. Wat er gebeurt als je wetten en regels toevoegt om die ‘Markt’ te stabiliseren, en de ‘munt’ gaat manipuleren om de verliezen op te vangen, is dat je complexiteit toevoegt als je overdrijft, en probeert om iedereen te belonen voor het ‘meedoen’, iedereen een diploma te geven, en falende producten middels subsidie en sponsoring in leven houdt.

En waar je de kosten probeert af te wentelen op productieve landen, door de toegang tot jouw ‘Markt’ te ‘reguleren’ via wet- en regelgeving die de prijs van het product opdrijft, zonder dat de functionaliteit toeneemt, is dat de producent op enig moment de interesse verliest in jouw ‘Afzet Markt, waardoor ‘schaarste’ ontstaat, wat de prijs van die producten voor de consument nóg verder opdrijft, en dat heet dan ‘Inflatie’, waar je in een oogwenk vanaf bent, als je de prijsopdrijvende wetten en regels schrapt, en stopt met het manipuleren van je ‘munt’, maar dan stoot je de hele ‘Hofhouding’ van juristen en ‘regelneven’ het brood uit de mond.

Dat staat niet geheel los van de vraag welke vrijheden in een land je zou moeten borgen, en welke je strafbaar zou moeten stellen om de ‘Vrije Markt’ te laten functioneren. In ons deel van de wereld koesteren we zekere vrijheden waar we niet aan willen tornen. Als een groep als ‘Pussy Riot’, gefinancierd door Westerse overheden en donoren, een ‘spontaan’ Punk-concert verzorgen in een kerk, of als ze in de foyer van een museum copulerend de bezoekers en hun kinderen willen vertellen dat Poetin een ‘dictator’ is, omdat de regering die hij leidt daar niet van gediend is, staan wij in het Westen op de banken om te applaudisseren.

Bij ons mag je je aan miljoenen kostende kunstschatten vastlijmen, omdat je je zorgen maakt over het ‘Klimaat’. Je mag het verkeer ontregelen als het je niet bevalt dat er mensen zijn die ’Sinterklaas’ feestelijk willen onthalen. En als je als zeventienjarige zonder rijbewijs achter het stuur van een auto wordt aangetroffen, en de politie houdt je aan, waarop je volgas wegscheurt, dan vinden we het zielig voor die jongen als de politie gebruik maakt van het vuurwapen, omdat die getormenteerde jongere juist op de goede weg was, en door begeleiders, hem toegewezen na eerdere criminele escapades, op een rugby-club was geplaatst, waar hij ‘stoom af kon blazen’.

De agent die in Frankrijk schoot op die tiener is daarom aangehouden, en het hele land staat in de hens, omdat we liever hadden gezien dat die knul een kind had doodgereden op de voetgangersoversteekplaats, om er daarna in ‘Talkshows’ vol juristen, sociologen en politici, omlijst door reclame, uitgebreid bij stil te staan. Waarop de politici aan het ‘werk’ waren gegaan, en samen met de juridische adviseurs nieuwe wetten en regels hadden doorgevoerd, waarvan iedereen op voorhand weet dat het niks uithaalt. Het eerste ’steekincident’ in ons land waarbij tieners elkaar aan het mes regen, was goed voor dágen televisie, en felle debatten. Nu is het ‘Gááááp!’ Maar ik begrijp dat niet. Ik wen er niet aan.

Weird Duk is geen ‘Poetin-lover’, en hij beschrijft Rusland, zoals hij het achterliet, als een ‘zooitje’, waar je ‘vreemd genoeg’ niet het gevoel hebt dat je in je elementaire vrijheid wordt beperkt, zolang je maar geen ‘Punk Concerten’ in kerken organiseert, of naakt copuleert in de foyer van een museum, of aanslagen pleegt, of als ‘Foreign Agent’, afgeladen met geld van buitenlandse overheden, probeert de boel op stelten te zetten.

Nou is Poetin een jurist, maar geen ‘gewone’ in onze beleving, als je de juristen in ons deel van de wereld beschouwt als de ‘Internationale Standaard’. Waarbij ik overigens opmerk dat menige integere jurist de buik ook méér dan vol heeft van de ‘schiettent’ die wij ervan gemaakt hebben, waar hij, of zij zelf ook meer en meer ‘grabbelt’ op zoek naar houvast, en geen idee heeft hoe de rechter zal oordelen in een bepaalde zaak.

Ik heb hier op mijn blog wel geschetst hoe een rechter mij veroordeelde tot het betalen van een boete op grond van een constatering die bij wet is ‘verheven’ tot een ‘kentekenovertreding’, die ik echter onmogelijk begaan kon hebben, omdat ik in het buitenland verbleef, en de auto had achtergelaten in de garage. De rechter motiveerde zijn ‘vonnis’ door erop te wijzen dat ik genoeg verdiende om die boete te kunnen betalen.

En niet protesteren! Anders volgt aanhouding wegens belediging van de rechtbank! Of hoe in een ander geval de rechter een niet rechtsgeldige verklaring toeliet, omdat formeel onderzoek, waar ik om gevraagd had, omdat de getuigen logen, teveel tijd zou kosten, en ze had wel wat beters te doen. Ik moest het maar zien als een ‘vergoeding’ voor het gemak van het recht om zo dicht bij mijn werk te mogen parkeren, en als je auto dan zonder geldige reden een keer werd weggesleept, was dat gewoon pech.

Je leeft in een ‘Bananenrepubliek’ als rechtszekerheid een illusie is. Niet als er een keer ergens ambtenaar niet helemaal bij de les is, maar als zelfs de rechter er een potje van maakt. Dat kan zijn omdat er sprake is van opzettelijke wetteloosheid, en in dat ‘Wilde Westen’ het recht van de sterkste, en de ‘Diepste Zakken’ prevaleren.

Het kan ook zijn dat er veel teveel wetten zijn, die elkaar tegenspreken, met onvoorspelbare ‘gedoogconstructies’, en inbreuken op wat bij wet verboden is die zelfs worden aangemoedigd omdat iemand, ergens, van oordeel is dat het ‘positief’ is, zoals bij discriminatie, en als het wemelt van de ‘Catch 22-constructies. Zoals waar Weird Duk aanhaalt dat hij in Duitsland geen woning kon krijgen zonder een bankrekening, en dat hij geen bankrekening kon krijgen zonder woning.

Daarnaast en daarboven is onze hedendaagse Westerse samenleving een mijnenveld waarin je, zonder juridische basis, ‘gecanceld’ kunt worden, zonder verhaal. Terwijl ook de overheid zich, nationaal en internationaal, in toenemende mate verlaagt tot vorderingen waarbij de bewijslast wordt omgekeerd, en jij je onschuld moet bewijzen.

Wie wijst op alle problemen en misstanden wordt al snel versleten voor een ‘Law and Order’-type, maar dan heeft u het niet goed begrepen waar ik op uit ben. De wet moet logisch en begrijpelijk zijn, waardoor iedereen op elk moment weet of een handeling in strijd is met de wet, of niet. Alleen dan is het redelijk om te stellen dat de burger geacht wordt de ‘Wet te Kennen’. De Kafkaiaanse realiteit van nu frustreert de ‘Vrije Markt’, opzettelijk, als ‘Verdienmodel’ van onproductieve burgers, én het belemmert de ‘Overheid’ in haar taken.

De consequentie is een ‘speeltuin’ die klauwen met geld kost, waarin de ‘speeltoestellen’ niet meer worden vernieuwd als ze kapot zijn, omdat de leverancier nog wacht op de betaling van de laatste zending. De ‘fiches’ waarmee je in de ‘speeltuin’ kunt ‘betalen’, die werken buiten dat lustoord niet, en de ‘betaalkaart’ heeft steeds vaker kuren. De tragiek is dat velen die werden geboren in de ‘speeltuin’, en er opgroeiden aan de hand van de ‘Joker’, niet weten hoe het anders zou moeten.

Natuurlijk is het tragisch als een jongen van zeventien tegen een politiekogel aanloopt. Natuurlijk is het hartverscheurend voor een ‘transseksuele medemens’ als die wordt vermalen door een controverse over een geflopte reclame-campagne. Of als een op Westers kapitaal leunende activist uiteindelijk in de ‘Gulag’ belandt, als een totem voor falende ambities in een land waar de meeste mensen geen geld hebben voor die ‘nonsense’.

Als we dan zo ver ‘van het padje’ raken, dat we menen het recht te hebben om vulkanische mijnenleggers te verkopen aan Taiwan, en cluster-munitie aan Oekraïne, dan zal er vast wel een ‘artikel’ in het door ons in elkaar gedraaide ‘Wetboek’ staan die het ‘legaal’ maakt, zoals we ook een ‘interpretatie’ kochten bij ‘experts’ om in Afghanistan, Libië en Syrië terroristen te bewapenen, en een keur aan landen binnen te vallen, of om er een computer-virus uit te zetten, en rechters vinden die ons dwingen om het ‘Klimaat’ te stabiliseren, dat al miljoenen jaren een eigen leven leidt, dan zijn we een gevaar voor onszelf, en anderen.

Maar gelukkig is de heroïne bijna nergens goedkoper dan bij ons, omdat de criminelen praktisch vrij spel hebben. Wel weer jammer van dat ‘GDP‘. Denk nou even na…..

Eén gedachte over “Bananenrepubliek”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *