DELEN
ISIS-bruiden
Terwijl de Zweedse veiligheidsdienst het publiek verzekert dat het "nog meer" zal doen om de groei van de terroristische omgevingen in Zweden te beperken, verergert de Zweedse regering het probleem door terugkomende ISIS jihadistische strijders in het land te verwelkomen. (Afbeeldingsbron: iStock)

“Islamitisch extremisme dat aanzet tot geweld vormt momenteel de grootste bedreiging voor Zweden”, aldus een persbericht van de Zweedse veiligheidsdienst (Säpo) op 15 januari. “Het niveau van de terreurdreiging blijft verhoogd, een drie op een vijfpuntsschaal. Dit betekent dat een terroristische daad waarschijnlijk is”, zo stelde Klas Friberg, hoofd van Säpo.

  • Misschien beschouwt de Raad van Europa de succesvolle inspanningen van Åberg om mede-Zweden te verlinken voor vermeende denkmisdaden als een voorbeeld dat andere Europese landen zouden moeten volgen?
  • De gepensioneerde verklaarde tijdens het verhoor, “Ik was boos toen ik las over hoe immigranten straf ontlopen voor hun misdragingen. Ze worden vrijgesproken, hoewel ze stelen en andere dingen doen. Het is oneerlijk dat degenen die grove misdaden plegen, vrijuit kunnen gaan. Oudere mensen omvergooien en hun geld stelen”. De gepensioneerde zei dat ze dit niet geschreven zou hebben als ze geweten zou hebben dat het illegaal was. Ze leed waarschijnlijk aan het waanidee dat ze nog steeds in een democratie leefde. In januari werd ze veroordeeld tot een geldboete van 4.000 Zweedse kronen (€ 375). De vrouw leeft van een maandelijks pensioen van slechts 7.000 Zweedse kronen (€ 650).
  • De Zweedse autoriteiten kunnen – of zullen – klaarblijkelijk geen jihadisten vervolgen of veroordelen die zij zo genereus verwelkomen in het land; maar ze hebben er geen moeite mee om onschuldige ouderen van dagen aan te klagen en te vervolgen. Je zou hieraan kunnen toevoegen dat een cultuur die de mensenrechten van terugkerende ISIS-strijders meer respecteert dan die van de oudere vrouwen die bang voor ze zijn, tot een rasse ondergang gedoemd is.

“Om de dreiging van het terrorisme het hoofd te bieden zal de veiligheidsdienst in de toekomst nog strategischer werken om de groei van extremistische omgevingen te beperken. Het kan hierbij gaan om hoe om te gaan met [omhänderta] personen die een veiligheidsdreiging vormen of, in samenwerking met andere autoriteiten, harder werken om ervoor te zorgen dat deze personen worden vervolgd voor andere misdaden – of daartoe hun kansen verkleinen. “

Terwijl Säpo het Zweedse publiek verzekert dat het “zelfs nog meer” zal doen om de groei van terroristische omgevingen in Zweden te beperken, verergert de Zweedse regering het probleem door de welkomstmat uit te rollen voor terugkerende ISIS-strijders. Ongeveer 300 Zweedse moslims verlieten Zweden om te vechten voor ISIS en daarvan zijn ongeveer 150 Zweedse ISIS-strijdersteruggekeerd naar Zweden. Ongeveer 50 die niet terugkeerden werden gedood.

Het hoofd van Säpo beschreef [1] in januari teruggekeerde ISIS-strijders als “gebroken mensen die getraumatiseerd zijn door hun ervaringen” en zei dat de Zweedse samenleving “een grote rol moet spelen bij hun re-integratie”. [2]

De Zweedse wet staat de veiligheidsdiensten niet toe om alle noodzakelijke maatregelen te nemen tegen terugkerende ISIS-strijders, hoewel een relatief nieuwe wet, bedoeld om het probleem van terroristen in Zweden aan te pakken, in 2016 werd goedgekeurd. Volgens Fredrik Hallström, plaatsvervangend hoofd van Säpo’s eenheid, staat de wet bijvoorbeeld de autoriteiten niet toe om de mobiele telefoons en computers van terugkerende ISIS-strijders in beslag te nemen of te doorzoeken, tenzij er een concreet vermoeden van een misdrijf bestaat, dit door de inbreng van “ideologisch gemotiveerde partijen.” Bovendien weten de autoriteiten volgens Hallström niet of de teruggekeerde strijders een gevaar vormen voor Zweedse burgers: “Dit is ook moeilijk te beantwoorden omdat onze beoordelingen kunnen veranderen”.

Lees ook:  Deze ingezonden brief over Pieter Omtzigt mag u van NRC Handelsblad niet lezen #MH17

Veel ISIS-strijders namen hun families mee, inclusief kleine kinderen, toen ze zich bij ISIS aansloten. Onlangs werd een homevideo uitgezonden door de Zweedse media over het leven in de jihad van een Zweeds sprekende familie die naar ISIS was afgereisd. In één scène oefent de moeder met schieten, terwijl vader de kinderen behulpzaam uitlegt: “Nu zullen we naar mama kijken wanneer zij jihad doet”. De homevideo toont tevens de vrouw die haar pistool afschiet terwijl ze vrolijk roept: “Dat was gaaf!” en “Allahu Akbar” (“God is de grootste”).

In een andere scène zien we hoe de vader zich klaarmaakt om het huis te verlaten om te gaan moorden, terwijl hij zijn jonge zoon en zijn peuterdochter vertelt hoe hij een walkie-talkie stal van een ‘ongelovige’ die hij door het hoofd had geschoten en gedood. De kleine jongen legt de vader uit hoe hij de munitie het beste kan gebruiken voor zijn geweer en vraagt ​​of hij mee kan, maar de moeder vertelt hem dat zijn vader nog steeds denkt dat hij “te jong” is. De verteller van de film legt uitdat veel kinderen van dergelijke ISIS-families met hun gezin naar Zweden zijn teruggekeerd en naar Zweedse kleuterscholen en scholen gaan, waaronder de familie in de film. De Zweedse lokale autoriteiten weten echter niet hoeveel kinderen er zijn teruggekeerd. Volgens een peiling die het Zweedse televisiekanaal SVT onder Zweedse gemeenten uitvoerde, zijn Zweedse gemeenten alleen op de hoogte van 16 volwassenen en 10 kinderen, van de in totaal 150 gerepatrieerden.

Al in juni 2017 vertelde de toenmalige directeur van Säpo, Anders Thornberg, de Zweedse media dat aan het land een “historische” uitdaging werd gesteld vanwege de duizenden “radicale islamisten in Zweden” (In 2010 waren er 200 jihadisten in Zweden, aldus Säpo). Thornberg vermeldde ook dat zijn organisatie ongeveer 6.000 tips per maand ontving met betrekking tot terrorisme en extremisme, vergeleken met een gemiddelde van 2.000 per maand in 2012.

Het zal niet verassen dat de Zweden zich meer en meer onzeker voelen in hun eigen land. Vier van de tien vrouwen zijn bang om buiten te komen, volgens het nieuwe Nationale Veiligheids Verslag, gepubliceerd door de Zweedse Nationale Raad voor Criminaliteitspreventie (Brottsförebyggande Rådet of Brå).

“Bijna een kwart van de bevolking kiest een andere route of een andere vorm van vervoer als gevolg van angst voor criminaliteit en een vijfde vermijdt actief te zijn op het internet vanwege zorgen over bedreigingen en intimidatie”, aldus Brå.

“Van de vrouwen in de leeftijd van 20-24 geeft 42 procent aan dat ze vaak voor een andere route of een andere vorm van vervoer kiezen, omdat ze zich onzeker voelen en zich zorgen maken over criminaliteit.” Voor mannen in dezelfde leeftijdsgroep is dat 16 procent… De mate van activiteit op internet kan ook worden beïnvloed door zorgen over criminaliteit Ongeveer 20 procent, ongeacht het geslacht, verklaart dat hij of zij het afgelopen jaar heeft afgezien van het plaatsen van iets op het internet uit bezorgdheid om worden blootgesteld aan bedreigingen of intimidatie “.

“Sociale media vormen een steeds belangrijker forum voor openbare discussies: als een vijfde van de bevolking zich niet op het internet durft te uiten uit angst om slachtoffer te worden van criminaliteit dan is het een probleem voor de democratie” aldus Maria Söderström van Brå.

Lees ook:  In Zweden lijkt daadwerkelijk een burgeroorlog uitgebroken

Angst voor bedreigingen en intimidatie zijn niet de enige reden waarom Zweden mijden om zich te uiten op het internet. “Verkeerde” meningen op het internet worden door de Zweedse autoriteiten aangeklaagd wegens “aanzetten tot haat en/ of geweld tegen een etnische groep” – een misdaad die volgens de Zweedse wetgeving strafbaar is. Het ‘democratische probleem’ dat Söderström beschrijft, is daarom tweeledig: de angst voor bedreigingen en pesterijen van anderen en de angst voor vervolging door de staat.

De organisatie die grotendeels verantwoordelijk is voor deze aanklachten, tenminste sinds 2017, is “Näthatsgranskaren” (“De speurder naar haat op het Web”), een particuliere organisatie die in januari 2017 werd opgericht door een voormalige politieagent, Tomas Åberg, die het kennelijk op zichzelf heeft genomen om Zweden te identificeren én aan te geven waarvan hij en zijn organisatie vinden dat ze misdadige gedachtes hebben en “aanzetten tot haat” tegen buitenlanders. Onlangs pochte Åberg dat hij alleen al in 2017-2018 1.218 aangiftes bij de politie had ingediend en dat 214 aanklachten tot 144 vonnissen leidde. “Velen wachten [nog steeds] op een aangifte” schreef hij op Twitter.

In november vorig jaar nodigde de Information Society Group, een organisatie van de Raad van Europa, Åberg uit om een ​​keynote spreker te zijn op de regionale conferentie “Aanpak van haatdragende taal in de media: de rol van regelgevende autoriteiten en de rechterlijke macht” in Zagreb. De conferentie onderzocht “hoe Haatzaaien wordt gereguleerd in verschillende lidstaten van de Raad van Europa, waarbij de nadruk ligt op de specifieke rol en het werk van de nationale regelgevende instanties, de rechterlijke macht en zelfregulerende instanties van de media”. Misschien beschouwt de Raad van Europa de succesvolle inspanningen van Åberg om mede-Zweden te verlinken voor vermeende denkmisdaden als een voorbeeld dat andere Europese landen zouden moeten volgen?

Zweedse belastingbetalers droegen in 2017 en 2018 1,5 miljoen SEK (€ 140.000) bij aan de inspanningen van Åberg. Het grootste deel, volgens de Zweedse nieuwsuitgever Fria Tider, gaat kennelijk naar het betalen van het salaris van Åberg.

In november leidden Åberg’s inspanningen tot de veroordeling van een 70-jarige vrouw voor het schrijven van het volgende bericht in een Facebook-groep, als commentaar op een artikel over het geweld van moslimmannen tegen vrouwen, ‘Kom op voor Zweden’: “Zijn wij niet meer in Zweden of hebben we het land veranderd in een verdomd islamitisch monster?” De vrouw moest zich vervolgens melden voor ondervraging op het politiebureau – bij dezelfde Zweedse politie die zegt niet over voldoende middelen te beschikken om verkrachtingen te onderzoeken. Daar legde ze uit:

“Ik werd geprovoceerd door verschillende krantenkoppen en door ‘Koude Feiten’ [Tv-programma voor onderzoeksjournalistiek] die stellen dat ze hun vrouwen hebben gebrandmerkt en geslagen. Ik vraag me af of Zweden ook zo zal worden en dat maakt me van streek. Ik ben ertegen dat ze vrouwen als vuil behandelen. Er komen zoveel moslims binnen. Ik moet hebben bedoeld dat ze vrouwen misbruiken “.

Lees ook:  ‘De geschiedenis is op één nacht tijd fundamenteel veranderd’

Een oudere vrouw die zich zorgen maakt over de fysieke veiligheid van vrouwen in Zweden, waarvan de regering zich in 2016 “feministisch” verklaarde, is klaarblijkelijk onaanvaardbaar voor de Zweedse autoriteiten. Terwijl teruggekeerde ISIS-strijders, die naar hartenlust verkracht, geplunderd, gemarteld en vermoord hebben, welkom zijn in Zweden en door kunnen gaan met hun leven – of aanslagen in Zweden plannen – mogen oudere Zweedse vrouwen geen woord uitbrengen over hun angst voor zulke mannen of zelfs over hun ideologie. Hoofdaanklager Lars Göransson van het Openbaar Ministerie in Gävle koos ervoor om de 70-jarige te vervolgen wegens “aansporing tegen een etnische groep”. In november werd de vrouw schuldig bevonden en veroordeeld tot een boete van 4.800 SEK (€ 450).

Nog resultaat van de inspanningen van Åberg was de veroordeling in januari van een 78-jarige vrouw die werd beschuldigd van het schrijven op Facebook, onder meer, dat moslims ‘bebaard’ en ‘geesten’ zijn. De vrouw raakte van streek toen ze las dat immigranten die ernstige misdaden tegen ouderen plegen tot geen of een lage straf worden veroordeeld. Nadat Åberg de vrouw had aangegeven, die blijkbaar armlastig en slecht van gezondheid is na een beroerte en een longziekte, koos de officier van justitie ervoor een strafzaak te maken van 6 posts die ze op Facebook had geschreven. Waaronder deze: “Ja, alle moslims moeten het land worden uitgezet, we willen ze hier niet hebben. Veel bebaarde mannen die de kinderen laten schrikken”.

De gepensioneerde verklaarde tijdens het verhoor:

“Ik was boos toen ik las over hoe immigranten straf ontlopen voor hun misdragingen. Ze worden vrijgesproken, hoewel ze stelen en andere dingen doen. Het is oneerlijk dat degenen die grove misdaden plegen, vrijuit kunnen gaan. Oudere mensen omvergooien en hun geld stelen”.

De gepensioneerde zei dat ze dit niet geschreven zou hebben als ze geweten zou hebben dat het illegaal was. Ze leed waarschijnlijk aan het waanidee dat ze nog steeds in een democratie leefde. In januari werd ze veroordeeld tot een geldboete van 4.000 Zweedse kronen (€ 375). De vrouw leeft van een maandelijks pensioen van slechts 7.000 Zweedse kronen (€ 650).

“Zelfs een indirecte verwijzing naar bijnamen of andere beledigende termen over ras of immigranten in het algemeen valt onder de wet tegen opruiing tegen een etnische groep en is strafbaar”, schreef rechter Jon Jonasson in zijn oordeel.

De Zweedse autoriteiten kunnen – of zullen – klaarblijkelijk geen jihadisten vervolgen of veroordelen die zij zo genereus verwelkomen in het land; maar ze hebben er geen moeite mee om onschuldige ouderen van dagen aan te klagen en te vervolgen. Je zou hieraan kunnen toevoegen dat een cultuur die de mensenrechten van terugkerende ISIS-strijders meer respecteert dan die van de oudere vrouwen die bang voor ze zijn, tot een rasse ondergang gedoemd is.

Judith Bergman, een columnist, jurist en politiek analist, is een Onderscheiden Senior Onderzoeker bij Gatestone Institute.


[1] Zie de video vanaf 57:03

[2] Ibid. vanaf 57:28.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.