Zwarte Piet is niet het probleem, zijn baas in die jurk is dat wél

sinterklaas

Politici ’voelen’ ongemak na Sinterklaas-ban

Waarom wij grote problemen met Sinterklaas zouden moeten hebben?

Is dat nog een vraag, als we daar een vent met een mijter, staf en in een jurk rond zien lopen? Hoeveel voorbeelden over kindermisbruik wilt u hebben. Bangmakerij en intimidatie door lui die vermomd als goedheiligman wat bijklussen. Kinderen op schoot nemen, terwijl de ene na de andere katholieke pedofiel wordt ontmaskerd. Het is een schandaal dat de discussie over Zwarte Piet gaat, inderdaad!

Via:herstelderepubliek.wordpress.com

Boerka’s moeten verboden worden, want we willen zien met wie we praten. Zo is dat hier nu eenmaal. In Dubai of Mekka een naturistenkamp inrichten mag zeker wel? De eerste protestants-christelijke kerk in Saudi Arabië moet nog steeds gebouwd worden, dus waar hebben we het over. Tolerantie?

Boerka’s verbieden, maar een aangemeten wollige sik is leuk voor de kids.

Totdat je leest waarom deze flauwekul eigenlijk moet worden afgeschaft:

Een 35-jarige charmezanger en André Hazesimitator die begin dit jaar veroordeeld was voor het bezit van kinderporno en aanranding van een 13-jarig meisje, zit in de cel. Volgens het Kortrijkse parket kroop hij in de huid van Sinterklaas en schond hij zo zijn opgelegde voorwaarden waarbij hij geen contact mocht hebben met minderjarigen. BRON HLN Kortrijk

Dit is dan wel in België, maar we hebben het idee, dat dergelijke lollige feitjes welke zich in ons land voordoen angstvallig uit de Nederlandse pers worden gehouden, want “het ligt immers al zo gevoelig”.

Tradities? Zullen we het woordenboek er nog even bij pakken?

Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit.

De functie is het in stand houden van flauwekul om de mensen bezig te houden en af te leiden. Dat is een betere definitie.

Over Sint Nicolaas

Deze gewoonte begon ongeveer begin 19e eeuw in zwang te komen. De goedheiligman uit Myra opereerde moederziel alleen, de zwartgeblakerde pietenbende is er pas later aan gekoppeld. Het is volstrekt onbegrijpelijk waarom deze traditie aan de Nederlanders is opgedrongen – WIE zit er achter en wat is het doel? Na de 80-jarige oorlog, de strijd tegen de rooms-katholieke overheersing via Spanje werd het katholicisme verboden. Alleen werd oogluikend toegestaan dat ze in ondergrondse schuilkerken hun dingetjes konden doen. Dit duurde tot de instelling van de Bataafse Republiek, die godsdienstvrijheid proclameerde en de Joden en katholieken dezelfde rechten en privileges gaf als de protestantse bevolkingsgroep. Ze mochten dus ambtenaar worden en hun erediensten openlijk belijden. Dit veranderde niet na de oprichting van het Verenigd Koninkrijk onder de Oranjes. Integendeel, de katholieken moesten zich naar bijbels idee vermenigvuldigen tegen de klippen op. Er werden in den landen volgens een strak plan rooms-katholieke kathedralen gebouwd als voorposten van het Vaticaan. Stad voor stad en dorp voor dorp werden door de symboliek van torenspitsen onderworpen aan het gezag van Rome. Wat door de reformatie was gesloopt, werd in het geniep weer hersteld. Koning Willem I sloot zelfs een concordaat met het Vaticaan. Iedere Crown agent is tegelijkertijd onderworpen aan het gezag van Rome, vergis u niet. De bevolking wordt uiteraard nooit wat gevraagd, ze zouden eens tegen kunnen stemmen.

Wilt u nog steeds weten waarom Sint Nicolaas, als rooms-katholieke bisschop op een voetstuk is geplaatst en door wie? Waarom niet Luther, Calvijn of Zwingli, de grote strijders tegen het katholicisme? Weldoeners van protestantse huize in het calvinistische Nederland, wat zou daar mis mee zijn? Ook dat was onderdeel van het grote plan van onderwerping aan Rome – de contrareformatie zal nimmer rusten voordat het doel is bereikt. Door het een “traditie” te noemen, was binnen een generatie de noodzaak ervan een voldongen feit. Wie zou er wat tegen een goedgeefse kindervriend kunnen hebben. Nota bene in de periode dat de slavernij werd afgeschaft, werd “Zwarte Piet” als hulpje van de bisschop geïntroduceerd. Ook dat fenomeen was binnen een generatie een voldongen feit, een bindend element van het maatschappelijk bestel. Waarom worden witte slaven plotseling zwart gekleurd in de tijd dat slavernij werd afgeschaft? Zou het er mee hebben te maken gehad, dat de witte slaven de afschaffing van de veel te dure slavernij moesten betalen?

Het is dus onbegrijpelijk, dat dit soort rare fratsen als traditie de geschiedenis ingaan. Waar we bijna een eeuw tegen hebben gevochten en de voordeur uit hebben getrapt, wordt op een slinkse manier weer via de achterdeur aan ons opgedrongen. Onbegrijpelijk, dat Nederlanders dat hebben geaccepteerd. Nog onbegrijpelijker dat Nederlanders dat vandaag, met alle informatie die we hebben, nog steeds afdoen als “leuk, traditie, gezelligheid”. Een gereformeerde kennis vertelde het zo: “Wij doen niet aan Sinterklaas. Je moet je kinderen voorliegen en later zeggen dat je met die leugen Gods gebod hebt overtreden. Ondertussen je kinderen maar voorhouden dat ze NIET mogen liegen, want God ziet alles. Bovendien kun je er vergif op innemen dat kinderen na de ontmaskering van je leugens dan gaan vragen of God wel bestaat. Die discussie moet je als gelovige natuurlijk niet willen aangaan met je kinderen….”

In de 19e eeuw was het normaal. Domme ouders geloven een bisschop (kindervriend?) en een zwarte boeman, die hun ongehoorzame kinderen in een zak proppen en ze afvoeren naar het zonnige zuiden. Moe staat er bij en roept ach en wee. Pa staat te gebaren van : “dat heb je er van”. Twee broertjes zijn de klos, zusje mag in Holland blijven. Leg dan je kinderen maar eens uit, dat hun ouders het beste met hen voor hebben en dat ze je moeten eren en liefhebben.

Je had toch beter een echte, authentiek Nederlandse vrijheidsstrijder onsterfelijk kunnen maken?

Suggesties zijn welkom, trouwens……

 

Reacties

Reacties

1 thought on “Zwarte Piet is niet het probleem, zijn baas in die jurk is dat wél

 1. Nicolaas en Krampus de Incubus,

  Vanuit het Griekse Myra een tijdje terug,
  Reed een oude schimmel met een Bisschop op z’n rug.
  Bisschop Nicolaas, nog niet geheel onthecht,
  Had fikse ruzie met Krampus zijn knecht,
  Krampus met zijn zwarte hoofd,
  Had al heel vaak beterschap beloofd,
  Maar door hetgeen hij was en deed,
  Nam hij alles en gaf slechts leed,
  Want Krampus was niet menselijk dus,
  Maar een hele oude Incubus,
  Deze neemt zonder te geven,
  En kostte menig mens het leven,
  Nicolaas was niet zo kwaad,
  En gaf Krampus wel honderdmaal raad,
  Hoe hem te helpen zonder te hinderen,
  Met zieltjes redden van alle kinderen,
  Maar Krampus gevallen zoals hij was,
  Wilde spelen met ‘t vrouwelijk Aardse gewas,
  Want Aardse kinders waren lelijkerds toen,
  Hun aanblik was zelfs voor Krampus geen doen,
  Vrouw Krampus Succubus was zelf op jacht,
  En verleidde wel honderd man-mensen per nacht,
  Succubus echter nam meer dan gevoel,
  Energie vanuit leven was haar vaste doel,
  Waarom was Nicolaas dan toch steeds zo verbolgen,
  Omdat “Nephilim” kinders van Krampus al’t suikergoed verzwolgen,
  Zijn oude schimmel al erg slecht ter been,
  Ging telkens door alle acht z’n benen heen,
  Het was ook echt niet meer te volbrengen,
  Ze vraten veel te veel die opgeblazen krengen,
  Ware het niet vreemd en duister allemaal,
  Kwam er nimmer nog een eind aan dit verhaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.