27 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Zomer. Reces. En dan komt de EC snel met een stiekem plannetje…

Europese commisie

Zomer. Reces. En dan komt de EC snel met een stiekem plannetje….En wel…een nieuwe definitie van familie. Wie zich onderweg naar Europa samenvoegt, zou zo maar ‘’familie’’ kunnen worden. Om binnen te komen, dan. Gaat het nog? Je zou toch denken, neem maatregelen in landen, om migratie te ontmoedigen door omstandigheden te verbeteren. En asielregels verscherpen; en wie geen recht heeft, gaat echt weer terug. Nee, de EC wil in het kader van de Dublin-afspraken het begrip ‘’behorend tot de familie’’ uitbreiden. En wel op aanverwanten en diegenen, die zich in transitlanden hebben gevormd. De autoriteit van een lidstaat voor het asiel-proces moet uitgebreid worden naar een zogenaamde ‘’kernfamilie’’. Hoe stom kan je zijn?

Die Paus weer. Een nieuwe commissie van geleerden is gevormd. Om de rol van vrouwelijke diaconessen in vroeger tijden in de kerk te onderzoeken…Hoe de commissie te werk moet gaan, en wanneer eerste resultaten worden verwacht? Onbekend. Het zou toch wat zijn; vrouwen die mogelijk katholieke begrafenissen of dopen mogen uitvoeren…Een revolutie! Maar ja….toegeven is niet bepaald een deugd in die (vooral Katholieke) kringen, dus maken ze gebruik van een list…De utopie, om de mogelijkheid van de tegenstrijdigheid tussen traditie en hervorming in lucht te laten oplossen…Als de kerk iets anders wil, dan zoekt men wel in de Bijbel of elders dat ‘’het’’ altijd al zo werd gedaan. Werkt al honderden jaren.

Trump; sluwe domkop met kort lontje en overlange tenen. Straks – als hij ’t niet wordt, is iedereen schuld. Complottheorie. Niet hij. Met zijn mogelijke ‘’goedkeuring’’ voor de annexatie van de Krim; het smoezelen met Poet over Hillary-e-mails of de misstap met de gold-medal US-soldaat van muslim-afkomst. Oeps….Snappen doet hij ’t allemaal niet, aldus Obama. En zelf onttrok hij zich van de Vietnamoorlog door zogenaamd een hielspoor…Vrouwlief pleegde plagiaat, vervalste haar loopbaan. What else?

Je krijgt er toch zo genoeg van . Van die politiek. De Duitse SPD-afgevaardigde Hink heeft gelogen over haar levensloop. En beloofde op te stappen. Mooi niet. 14.000/maand is veeeeel te aantrekkelijk om stop te zetten. En eruit gooien? Schijnt kennelijk lastig.

Het Griekse Hoger Gerechtshof vindt, dat de vroegere baas van het Statistiekbureau Elstat aangeklaagd moet worden. Omdat hij de ‘’nationale belangen’’ van het land heeft geschaad. Hij heeft nl. vele jaren slechte cijfers over zijn land opgeleukt ten behoeve  van de corrupte politiek. En nu is hij schuld eraan, dat hij het tekort te hoog heeft opgegeven en daarmee de Europese landen een argument heeft gegeven voor de harde hervormingseisen..

Erdy weer….het Westen werkt samen met terroristen; vluchtelingendeal gaat op de schop als niet snel visumvrijheid komt en de Geheime Dienst en het Leger komen onder Erdy’s bewind. Of Europa de rug recht houdt ‘’pas als alle 72 voorwaarden zijn voldaan’’? Europa moet zelf de zaak in de hand nemen. Vakantie afbreken, aan’t werk!  De Oostenrijkse bondskanselier stelt, dat de EU de onderhandelgesprekken over toetreding moet stoppen; is een farce, want zo wordt het nooit wat met die Turken. De show must go on…Oh pardon. De zuivering bedoelde ik. Want nu moet de economie opgeschoond worden. Te veel Gülen aanhangers zouden zich daar genesteld hebben. En zakenmensen adviseert hij, Gülen aanhangers vooral aan te geven…..Paranoïde gek.

Tante May…..ging gewoon de EC bypassen en direct naar EU-leiders, in de hoop op een betere deal. Juncky/Barnier niet echt amused. Maar de kans dat ze uit onvrede bij de 27 landen over Juncky’s laatste coup met haar meedoen, is toch gering. De ‘’extraworsten’’ neemt men de Britten hoogst kwalijk. En Juncky kan dan boos kijken ,maar bijten doet hij toch niet. Die schijterd.

Ach verdorie, werden Spanje en Portugal toch niet gestraft door de EC? En nog wel dankzij  ‘’interventie’’ van Schäuble? Dijssie vindt het teleurstellend, CSU vindt het laf en anderen schudden hun hoofd. Enne…als de MvF het niet met het EC besluit eens zijn, kunnen ze alsnog in beroep. Nee hoor, gewoon 10 dagen wachten, dan is deze race gelopen…Want gezien de Brexit en het opkomend populisme wil de EU niet nog meer gedonder. Spanje is al 7 maanden zonder regering en boef Rajoy eist zijn premierschap; en dat terwijl de Catalanen weer pushen voor onafhankelijkheid, de werkloosheid nog boven de 20% is en hervormingen, economie, innovatie en andere zaken achterwege blijven…Portugal draait ondertussen vrolijk de hervormingen terug, verhoogt minimumlonen en ambtenaren krijgen weer meer salaris voor nietsdoen in een 35-uur week. Italië dreigt met aftreden van Renzi als het niet gaat zoals hij wil bij een referendum in de herfst. Frankrijk is zoals gewoonlijk weer de charmante boosdoener zonder enige sanctie, liet de arbeidsmarkthervorming zonder goedkeuring van het parlement doorgaan en blijft onmachtig tegen de terreur. En de Europese burger twijfelt. Prutspolitici! Wat is een EU stabiliteitspact waard, als Juncky zelf zegt ‘’ach, het is Frankrijk’’ en de schuldenaar(s) niet laat boeten? Ieder voor zich, is thans het motto. En pech voor het sparende, hervormende Noorden; de Zuid Europeanen gaan domineren voor wat betreft economie en financiën…Wie pleit voor gemeenschappelijke economische en fiscale politiek of zelfs een EU- Ministerie van Financien? Juist. Grow up.

Och potverdriedubbeltjes, Renzi heeft het weer gedaan. Erdy is boos. Sinds februari wordt onderzoek gedaan naar zoonlief Bidal, vanwege witwaspraktijken. Als Bilal naar Italië zou terugkeren, zou hij wellicht opgepakt kunnen worden, en dat noemt men rechtsstaat, dondert Erdy?! Renzi’s reactie; rechters handelen volgens rechten/de constitutie, en volgen niet een Turkse president. Oeps…Bilaterale betrekkingen op vriespunt. Officieel zou zoonlief een Uni-dissertatie in Italië beëindigen, met extra veiligheidspersoneel als bescherming. Kort daarna kwam de aanklacht voor witwassen door de in Parijs levende industrieel M.H.Uzan, die in 2002 met de populistisch-nationalistische Genc-partij tegen Erdy’s APK in de oppositie ging. Er volgde een hetze en zijn imperium van 30 bedrijven met ruim 40.000 werknemers werd vermorzeld via speciale wetten, illegale confiscatie en nog zo wat onleuks. Zoonlief zou niet studeren in Italië, maar vooral veel familievermogen meegenomen hebben om het daar wit te wassen. De Italiaanse Justitie zag genoeg bewijs om nader onderzoek te plegen. Is nu het Uzan-Imperium schuld aan dubieuze beleggingen/deelnemingen en handelend tegen aandelenrecht? Of sjoemelde de Erdy-clan? Maar ook Syrie’s Minister van Informatie, Al Zoubi blijkt inmiddels een klacht tegen zoonlief te hebben opgegeven; in zijn land zou zoonliefs transportonderneming handelen in olie en andere grondstoffen, in naam van IS. Voorlopig blijft Bilal maar in Anatolië. Beetje te heet onder de voeten?

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


Het zelfingenomen, ‘’onfeilbare’’ IMF krijgt er van langs. Grove fouten in de aanpak van de Griekse crisis, vinden eigen controleurs. Nooit akkoord moeten gaan met bail out nr. 3 zonder te eisen, dat Eurolanden schuld afschrijven. Aldus het FD. Dominique Strauss Kahn en Lagarde keurden de eerste 2 hulppakketten goed. 30 miljard. Pakket nr 3 zou vergezeld gaan van afschrijving, maar de EU wilde niet. Weer 86 miljard, waarbij het IMF tot 15 miljard zou moeten bijdragen. Oh ja, de systematische uitzondering van de Grieken op IMF regels vond slordig plaats, was het oordeel. En dan lees je over politieke invloed/onvoldoende hervormingswil en dat de betrokkenheid van het IMF bij de oplossing van de Eurocrisis een ‘’gekwalificeerd succes’’ was? Onzingebrabbel! En Griekenland was vlg. Lagarde uniek door te ambitieuze doelstellingen, politieke crises, weerstand, belangen en uitvoeringsproblemen. NL en Duitsland hebben al gedokt. Geld komt nooit meer terug.

En nou wordt zelfs de Geneefse Conventie als argument aangevoerd, waarom landen geradicaliseerde asielzoekers – met of zonder papieren – niet terug naar af mogen sturen. Omgekeerde wereld; Lena vindt, dat als je radicaliseert of de boel verstiert, je het recht verliest om te blijven/beschermd te worden.

De ECB banken-stress-test. Voor publicatie lekte e.e.a. al uit. Niet zozeer een resultaat, maar meer politiek instrument, zo luidde de kritiek. Duizenden data zijn geanalyseerd, maar de kort-door-de-bocht conclusie laat zien, dat Europa faalde in het crisis-vast maken van de instituten. Supermario riep van te voren al, dat een publieke ‘’verzekering’’ welkom zou zijn. Dan weet je’t wel. Kijk je naar de media, luidt de conclusie; je hebt er niks aan. Goed voor banken, boeven, politici. Meer niet.

Al jaren verzwijgt het Kabinet tegenover nieuwkomers dat hun verblijfsvergunning kan worden afgepakt als ze niet inburgeren. Het is namelijk sterk de vraag of die wet wel helemaal uitvoerbaar is. Nooit zo gemeld aan de 2e Kamer. Recent bleek, dat van geen van de inburgeraars die niet op tijd het inburgeringsexamen haalden, de verblijfsvergunning is ingenomen. Het vermoeden rijst, dat in de praktijk nationale en internationale regels flink in de weg zouden kunnen staan.Guttegutgut toch. Nu zoekt het Kabinet uit, in welke gevallen intrekken van het verblijfsrecht mogelijk is. Heus? Ondertussen worden immigranten niet geïnformeerd over het bestaan van deze regel. Dode letter, stelt Mona Keijzer. Je hebt gelijk, Mona, het lijkt niet zo, het IS zo!

He verdorie, die Britten kunnen er maar niet over uit. Nu probeert men via het House of Lords alsnog het proces van de Brexit te laten ontsporen…..Want een pauze in de start van artikel 50 zou weleens een 2e referendum mogelijk maken, aldus Baroness Wheatcroft…Hoe kom ik onder de Brexit uit….

Gemeenten zien uitgaven voor bijzondere bijstand fors stijgen, o.a. vanwege asielzoekers. Erkende vluchtelingen die een huis wordt toegewezen, vragen bij hun gemeente en tegemoetkoming aan voor woninginrichting. En omdat ze vanwege onvoldoende inkomsten dit later niet kunnen afbetalen, volgt kwijtschelding. Nou ja, zeg. Welke NL heeft ooit tegemoetkoming in woninginrichting aangevraagd? En daarna werden de schulden kwijtgescholden? O h ja, er is ook nog recht op een overbruggingsuitkering (?) en daarna dan de bijstand. En aanschaf van bril of fiets komt uit hetzelfde potje. Heb je als NL toch dikke pech, als je extra huishoudelijke hulp of verzorging nodig hebt. Geld op, sorry. Een aantal gemeentes heeft besloten, om het ‘’woninginrichting budget’’ wat te versoberen.

Zo, en dan lees je het stuk van Nikolaos van Dam, oud Ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland en Indonesië; speciaal gezant voor Syrië. Als Syrië kenner volgt hij al 50 jaar de ontwikkelingen in dat land. Schreef The Struggle for Power. Europa moet een andere politiek voeren in Syrië, stelt hij. Assad moest weg, riep Europa, maar deed niks, om de ethische/idealistische keus te staven en de oppositie te steunen. Zicht op oplossing? Nul. We moeten handelen. Het idee dat er ‘stromingen’ zijn binnen het leger, die het kunnen overnemen, is ongegrond. Toen de Arabische Lente in Syrië begon, gingen de Franse en de Amerikaanse ambassadeur naar de stad Hama om de demonstranten te steunen. Die putten daar hoop uit, durfden zich tegen het regime te keren. Velen werden vermoord. En het Westen? Morele steun…Ambassades werden gesloten, contact met Assad werd verbroken. Bij VN resoluties stemmen we ja, maar doen er niks mee. Aldus van Dam. Wat we wel hadden moeten doen? Contact houden met het regime; meer doen voor een vreedzame oplossing. Wij vertellen de Syrische oppositie dat ze moeten stoppen met vechten en beginnen te onderhandelen met Assad. Iets, wat wij om ethische reden niet doen….En Assad? Wil niet praten, noch vertrekken. Waarom ook? Dus…óf je helpt de oppositie hem ten val te brengen, óf je stopt met met loze woorden. Lees verder:  http://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/29/europa-preekt-maar-kan-beter-met-assad-praten-3399567-a1514004

Frankrijk en België vergoeden de schade van zware regenval en hagel dit voorjaar, zijnde ‘’noodweer’’, aan boeren. NL niet. Nu gaat Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik van het CDA bij Eurocommissaris Hogan zelf verhaal halen; ze wil weten, of de NL boeren nu wel/geen steun krijgen. Je snapt het niet, Annie, staatssteun doet ieder land, behalve NL!

Eng. Dat berichtje. Een Amerikaanse advocaat doet, in opdracht van de Turkse regering, in Nederland onderzoek naar de beweging van Fethullah Gülen. Die wordt door president Erdy gezien als het brein achter de mislukte coup van vorige maand. Nederland stond bijna boven aan mijn lijst van landen waar ik onderzoek wilde doen”, zegt advocaat Robert Amsterdam telefonisch vanuit de Verenigde Staten. Behalve in Nederland en de VS onderzoekt hij de invloed van de Gülenbeweging in Afrika, Duitsland en Canada. Hij noemt de mate waarin volgelingen van Gülen zijn geïnfiltreerd in de Nederlandse politiek overheid “zeer groot”. Nederlandse onderzoeken die tot nog toe naar de Gülenbeweging zijn uitgevoerd, hebben geen aanwijzingen opgeleverd dat de activiteiten van de beweging op gespannen voet staan met de Nederlandse rechtsorde.

Verdorie, blijken toch mogelijk de pensioenen van Britse EU-ambtenaren een heet hangijzer te worden in de Brexit onderhandelingen. Niet dat die al plaatsvinden, want dat mag natuurlijk niet van Juncky…..Maar toch…De EU en het VK moeten het eens worden over wie verantwoordelijk is voor pensioenverplichtingen (60 MILJARD..!). En komen ze er niet uit? Worden 3000 Britse ambtenaren de dupe. Is dan toch een beetje wrang, dat nu ach en weh wordt geschreeuwd terwijl het VK altijd al van mening was, dat de EU pensioenen te genereus zijn en dat EU instituten als werkgevers verantwoordelijk zijn voor de Eu-ambtenaren-pensioenen. Tja, Tante May; subsidies voor landbouw, of riante ex-EU-pensioenen moest het VK maar in de toekomst betalen. Toch?

… Und was ich noch zu sagen hätte, dauert eine letzte Zigarette, und ein letztes Glas im stehn… zong ooit Reinhard May….Maar ik zwijg. Stop. Genoeg voor deze keek van de week.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres