DELEN
ego

Vroeger was het leven simpel. God was de baas en daaronder was er een duidelijke hiërarchie van koningen, graven, bankiers, priesters, gouverneurs, burgemeesters, dokters etc. Als mens moest je in dit aards tranendal zo braaf mogelijk zijn, geduldig het lijden ondergaan en hard werken om een plaatsje in de hemel te verdienen. Tegenwoordig ligt dat allemaal heel anders. God en waarheid zijn voor de doorsnee westerling vage begrippen geworden en door de vergaande individualisering en een hoge levensstandaard denken de mensen dat ze allemaal autonome en machtige personen zijn geworden.

De moderne mens moet zelf maar uitzoeken hoe de wereld in elkaar zit en dat is misschien maar goed ook. Het vertrouwen in de oude instituties verdwijnt en ieder mens die zijn of haar ogen en oren een beetje heeft open staan komt al snel tot de conclusie dat het begrip waarheid wel heel vaag is geworden. De waarheid is natuurlijk relatief en afhankelijk van de beschouwer maar wie kan je eigenlijk nog vertrouwen en waar kan je als mens nog op bouwen?

In mijn woonplaats Urk zie ik die onzekerheid ook om me heen opdoemen. Vroeger domineerden de kerktorens de Urker skyline, die ondanks de vele verschillende denominaties, toch een en dezelfde richting aangaven, namelijk richting de hemel, van waar wij het moesten zoeken en verwachten. Nu wordt het blikveld op Urk gedomineerd door windmolens die, aan alle kanten, hoog boven ons dorp uittorenen, de nieuwe kerktorens van de groene religie, die met hun wieken alle kanten opwijzen en daarmee lijken aan te geven dat de waarheid misschien wel in het midden ligt. Een religie die minstens net zo vaag is als de oude vertrouwde religies. Ook bij deze nieuwe religie moeten we geloven in toekomstige zaken (zoveel graden opwarming) die we niet feitelijk kunnen aantonen. Ook bij deze religie krijgen we een goed gevoel als we “goede” dingen doen voor de natuur en moeder aarde.

Enkele duizenden jaren terug was het nog allemaal vrij eenvoudig. De mens en alles in de wereld om haar heen was mysterieus en de mens was zelf ook onderdeel van dat mysterie. De wind, de zon, de bomen, alles om de mens heen was religieus en zinvol en alles gaf het leven van de mens zin. Een mens hoefde niet te geloven want de mens was om zich heen continu getuige van het goddelijke.

Doordat de mens zich ontwikkelde van groepsdier tot individu veranderde dat. De mens ging meer in haar eigen schedel wonen en beschouwde de wereld vanuit die schedel op een afstandje. De mens ging vanaf dat moment geloven in zaken die er niet waren en ging daarom geloven in toekomstige utopische denkbeelden. Door dat geloof ontwikkelde zich een toekomst visie die tot uiting kwam in allerlei technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De mens ging meer en meer geloven in haar eigen invloed op de maatschappij en de wereld en begon in te zien dat we door onze keuzes ook zelf invloed kunnen hebben op ons lot.

Die individualisatie was misschien goed voor de ontwikkeling van de redelijkheid en de technologische en filosofische ontwikkeling van de mens maar het stelde de mens ook voor allerlei problemen waar men vroeger nauwelijks tot geen last van had. Eenzaamheid, depressie, doelloosheid etc.

Die individualisatie culmineerde uiteindelijk in de ontwikkeling van de democratie. In het begin van de vorige eeuw begon de massa om meer inspraak te schreeuwen. De ontwikkeling van de democratische beginselen was een manier van de elite om die inspraak te beteugelen. De massa werd immers geleid door allerlei irreële emoties en gevoelens en was daardoor niet in staat om de juiste keuzes te maken.

Bekend is dat de psycho analytische technieken van Sigmund Freud werden gebruikt door zijn neef Edward Bernays (een van de grondleggers van propaganda technieken) om de massa te controleren. Bernays werd door de overheid van de V.S en de grote multi nationals gevraagd om de technieken van Freud toe te passen op het manipuleren en in toom houden van de massa. De seksuele en agressieve emoties moesten in ieder mens beteugeld worden en werden gebruikt om consumenten van het individu te maken. Het kopen van specifiek op de consument toegepaste producten moest de mensen de indruk geven dat ze invloed en macht hadden. Democratie zoals wij die kennen is dus in feite een farce, een systeem bedacht om de macht van het volk te beteugelen zonder dat ze het zelf in de gaten hebben.

Daar sta je dan als modern mens in 2015. Je wordt aan alle kanten gemanipuleerd in een wereld waar je steeds minder grip op hebt en de moderne wetenschap vertelt je dat God dood is en dat we op een grote steen rondvliegen in een doel en zielloos en onverschillig universum. Je wordt aan alle kanten bespioneerd door overheden en multi nationals en velen zien hun leefwereld, door de opkomst van de multi culturele samenleving, met het jaar veranderen. Wat heb je dan nog voor houvast?

De meeste mensen zoeken die houvast in de liefde van vrouw/man en kinderen, familie, de gezelligheid met vrienden en mijn niet aflatende verwondering over de wereld en de mensen die er op leven en de soms prachtige natuur op die aarde. Ook ervaren veel mensen nog een vorm van spiritualiteit die hen te kennen geeft dat dit leven een doel heeft en hun daarom houvast geeft. Veel mensen willen echter ook iets tastbaars nalaten en de wereld veranderen. Ik denk dat je dat laatste alleen in het klein kan doen. Je kunt een positieve invloed uitoefenen op je eigen leefomgeving en je ziet de laatste tijd dan ook veel initiatieven van mensen die zich afkeren van het systeem en zelf proberen het systeem en hun leefwereld te veranderen. Hou het simpel en klein lijkt daarbij het beste devies.

Voor houvast heb je in principe geen instituties, zoals kerkgenootschappen, nodig. De eeuwige verwondering over het leven, een flinke dosis zelfkennis en het besef dat je als mens nooit alles zult weten of begrijpen moet voldoende zijn. We moeten beseffen dat religie een manier is om mensen te verbinden en je te verhouden tot andere mensen. Die verbondenheid en het omzien naar elkaar is natuurlijk enorm belangrijk maar kan op meerdere manieren worden toegepast. De oude manier waarbij een religieuze autoriteit je vertelde hoe je moest leven en geloven is niet meer van deze tijd. Het blijven zoeken en leren is denk ik een van de mooiste onderdelen van het leven. Voltaire zei het al: “Koester de mensen die de waarheid zoeken maar kijk uit voor de mensen die de waarheid hebben gevonden”

We blijven dan natuurlijk nog wel met het knagende gevoel zitten dat we genaaid worden door een elitair systeem en dat die elite een hele grote negatieve invloed op ons leven en het menselijk bestaan in het algemeen hebben. Kunnen we daar nog iets aan veranderen en wat stellen we daarvoor in de plaats? We worden geregeerd door een elite die gelooft in grote utopische plannen die alle mensen over de hele wereld een moeten maken terwijl de “gewone” man of vrouw in de straat daar eigenlijk geen behoefte aan heeft, een stuk authenticiteit zoekt en graag meer invloed wil hebben op zijn of haar dagelijkse leefomgeving. De meeste mensen willen volksvertegenwoordigers die voor hun lokale belangen opkomen en niet de belangen van hun internationale vriendjes.

Een Nieuwe Weg.

Nu is het misschien arrogant om alle wereld problemen hier even op te lossen maar ik doe toch een poging. Om een menswaardig bestaan te kunnen leiden zullen we de wereld, denk ik, moeten decentraliseren en een ieder zijn eigen bestaan en cultuur moeten gunnen. De utopische belangen van onze elite en de financiële belangen van onze multi nationals leiden alleen maar tot oorlog en vervreemding. Ook hier is het devies: simpel en klein. Dus hou het lokaal en laten we ophouden met die globalisering. Handel tussen landen is er zo ie zo wel en met het beschermen van je eigen economie is niet zoveel mis. Die hele globalisering is vooral gunstig voor multi nationals die zo lekker, ongeremd, hun gang kunnen gaan.

Een voorlopige oplossing zijn misschien kleine natie staten, met een absolute vrijheid van meningsuiting, waarin de beslissingen worden genomen aan de hand van referenda. In Nederland zou dat bijv. via DigiD kunnen. Iedere Nederlander kan bijv. aangeven welke onderwerpen hij of zij belangrijk vindt en over de populairste onderwerpen kan dan via DigiD worden gestemd. Geen politieke partijen meer maar een vorm van directe democratie, waarin de door een meerderheid gestemde voorstellen door gespecialiseerde ambtenaren tot uitvoering worden gebracht. Deze ambtenaren worden streng gecontroleerd door een commissie van burgers, journalisten, een ombudsman en rechters, die bijv. om de twee jaar veranderd. Eventueel kunnen er per provincie, naar gelang het aantal inwoners, enkele gekozen volksvertenwoordigers worden afgevaardigd die hun achterban kunnen inlichten over de uitvoering van beleid en er kan bijv., om Nederland te vertegenwoordigen, een minister president en een minister van buitenlandse zaken worden gekozen.

Belangrijk is dan ook dat er veel verschillende opinies te zien en te beluisteren zijn in de media. Er moet ook ruimte zijn voor extreem linkse en rechtse standpunten in talkshows en het nieuws. De macht om geld te creëren moet bij de banken worden weggehaald en er moet een strikte scheiding komen tussen financiële speculatie en het uitlenen van geld voor huizen en bedrijven. Er moet een nieuw financieel systeem komen waarin eeuwige groei en geld als schuld veel kleinere rollen krijgen dan nu het geval is. De privacy van de burger moet op internet en in het echte leven gewaarborgd zijn. Geld lenen door banken moet niet meer worden gesubsidieerd door de overheid maar daarnaast moet de overheid zich wel gaan bezighouden met het uitlenen van geld aan het MKB om op die manier de economie weer aan te jagen. Ook moet er veel minder belasting worden geheven op diesel, zodat het vervoer van producten goedkoper wordt. Geen geld meer naar co2 reductie maar wel naar het daadwerkelijk schoon houden van onze natuur en leefwereld en daarnaast subsidie voor ieder huishouden in Nederland voor het zelf opwekken van zonenergie.

Onze overheid ligt in bed met de grote energie bedrijven van deze wereld en wil daarom ook niet een ECHT alternatief zoeken voor olie, gas en kolen als energie bron. Daarom subsidiëren ze windmolens ook zo graag omdat die geen werkelijke bedreiging vormen voor de olie en gas jongens. De meest simpele oplossing is bijv. op ieder huis dakpannen met zonnecellen, zodat ieder huishouden in haar eigen energie kan voorzien. Maar ja, daar zit de overheid en de grote energie jongens niet op te wachten. Want minder inkomsten qua olie en gas en minder inkomsten qua belasting. Onze overheid is wat dat betreft dus enorm hypocriet bezig. What else is new…

We moeten naar een wereld waarin de macht van banken, de olie industrie en de wapenhandel flink wordt ingeperkt. De lobbyisten van deze partijen zorgen voor veel onnodig leed in de wereld en kunnen daarom als kiespijn worden gemist.

He, verrek, laat ik me toch weer in met utopische gedachten en ik zou het nog wel klein houden.

Of mis ik misschien het grote plaatje en is de huidige gang van zaken, waarin eeuwige groei en oorlog de mensheid opzwepen, nodig om deze planeet te kunnen ontvluchten? Misschien weet onze elite meer en worden we bedreigd door een of ander gigantische meteoor die de wereld en de mensheid en haar beschaving gaat vernietigen en helpt die oorlog en ellende ons om ons technologisch sneller te ontwikkelen zodat we het menselijk bestaan elders in dit universum voort kunnen zetten.

Tja, dat kan natuurlijk ook nog. Miljoenen laten sterven om Miljarden te laten leven. In dat geval bied ik mijn nederige excuses aan voor mijn kritische noten.

Reacties

Reacties

1 REACTIE

  1. God was de baas en daaronder was er een duidelijke hiërarchie van koningen, graven, bankiers, priesters, gouverneurs, burgemeesters, dokters etc.
    ——————–
    Je vergeet het belangrijkst tastbare: de Christen-Keizers die eigenaren onder (!) God zijn. Soevereine Koningen, Hertogen, Vorst-Bisschoppen e.d. zijn uiteindelijk in Europa nog altijd verantwoording verschuldigd aan God via diens Keizer.

    Voor psychopaten geldt dat natuurlijk niet, want die wanen zich (en zullen dit -gecamoufleerd- proactief agressief, met krankzinnig geweld doordrukken) boven God en dus ook boven diens hoogste beheerder van het wereldlijk gezag, de (niet gekozen) Keizer: ‘The law does not apply to psychopaths’ vinden deze ijskoude kern-krankzinnigen ZELF.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.