cyber-oorlog

Hoewel ik, vanuit mijn perspectief, met enige regelmaat waarschuw voor de gevolgen van ‘robotisering‘ en ‘automatisering‘, ben ik allesbehalve een ‘luddiet‘, of ‘anarchoprimitief‘, zoals de hedendaagse variant ook wel wordt aangeduid. In de volkstaal een ‘Geitenwollensok‘. Mijn zorg is niet ‘cyber‘ als zodanig, maar het gebrek aan visie en beleid. Onwaarschijnlijk veel maatschappelijke ontwikkelingen die je beter niet kunt reguleren, maar over moet laten aan ‘de Markt‘, worden gereguleerd, en verhit bediscussieerd. Maar op het gebied van ‘cyber‘ laten de beleidsmaker ‘God’s water over God’s akker‘ stromen. Dat is, in mijn ogen, tenenkrommend stupide.

Politici, ‘opinieleiders‘ en media hebben het liever over ‘Russische Trollen‘, of Fred Teeven die zijn flamboyante carrière voortzet als buschauffeur, en hoe we bejaarden hun geld af kunnen pakken om meer dingen te kopen die ‘BOEM!‘ zeggen, dan over ‘cyber‘. En nee, dat is geen doodeng complot. Wel zijn er ongetwijfeld mensen op leidinggevende posities in het bedrijfsleven, bij de banken, en op andere sleutelposities in de wereld die hen welbewust voeden met ‘desinformatie‘ in de sfeer van angst voor ‘Trollen‘ of ‘Teeven‘, terwijl zij de lakens uitdelen in de ‘cyber‘-wereld. Maar dat ze er mee wegkomen heeft meer te maken met het onvermogen van onze volksvertegenwoordigers, cabaretiers, ‘sprekende hoofden‘, columnisten en journalisten om vat te krijgen op het concept. Dat is in aanleg niet verwijtbaar, zoals Ray Kurzweil, ‘Chief Engineer‘ van Techreus Google decennia geleden al schreef, toen hij ons zijn visie gaf op de naderende ‘Singularity‘. Maar als het goed is, kunnen we wel bevatten dat er dingen zijn die buiten ons voorstellingsvermogen vallen, en waar we alleen grip op kunnen krijgen door een stevig fundament aan te brengen onder de verdere ontwikkeling.

Ons brein is ‘gebouwd‘ om nagenoeg lineaire ontwikkelingen, progressie en afbraak, met enige inspanning, te kunnen doorgronden. Zelfs dan hebben we in meerderheid moeite, in die zin dat we ‘vastgeplakt‘ zitten aan wat we ooit leerden. En hoe langer we naar ‘school‘ gingen, hoe krachtiger de trekkracht van de ‘orthodoxie‘. Niet overdreven veel mensen is het gegeven om ‘Out-of-the-Box‘ te denken. En hun aantal slinkt nog verder als het er op aankomt er naar te handelen. Exponentiële groei, of destructie, ligt buiten het voorstellingsvermogen van de overgrote meerderheid. Maar omdat we wel waarnemen dat er dingen veranderen, die we niet ‘logisch‘ kunnen verklaren, zoeken we onze toevlucht tot ‘Hocus Pocus‘. Zoals ‘Russische Trollen‘ of andere ‘Systeemvijanden‘, en propageren we aan de lopende band ‘oplossingen‘ die in het gunstigste geval nooit meer zijn dan symptoombestrijding.

Cyber‘ is groot. ‘Cyber‘ is, welbeschouwd, alomvattend. Met ‘Bitcoin‘ en daaraan verwante digitale ‘munten‘ die een bepaalde waarde vertegenwoordigen, voor wie er in gelooft, en daardoor een ‘bezit‘ zijn dat kan worden aangewend om ander, tastbaar bezit te verwerven, is er een alternatief voor geld en traditionele opslagmedia voor verrichte arbeid, en door speculatie verworven vermogen. In hoeverre ‘Bitcoin‘ en haar broertjes en zusjes een toekomst hebben, of uiteindelijk de hedendaagse versie van de zeventiende eeuwse ‘Tulpenbollen‘ zullen blijken te zijn, kan ik u niet vertellen. Het zal er om spannen.

Cyber‘ is ook spionage en propaganda. En het domein van hedendaagse onderzoeks-journalisten, die ons bij tijd en wijle trakteren op écht nieuws, over sjoemelende overheden en multinationale ondernemingen, waaronder een groeiend aantal pure ‘Techbedrijven‘, die echter weinig of niks met techniek te maken hebben, maar veel meer met ‘Big Data‘, en de wijze waarop daarmee wordt omgesprongen. Velen die daar werken kunnen nog geen spijker in een stukje vurenhout slaan zonder zich te bezeren, en trek een computer open, en ze hebben geen idee waar al die printplaten voor dienen.

Omdat alles met alles is verbonden via het ‘internet‘, of een ‘intranet‘ van lokale computersystemen, zonder dat iemand een duidelijk overzicht heeft, of exact weet welke signalen er binnenkomen, vóór ze de ‘firewall‘ bereiken, en daardoor traceerbaar worden, is er een groot potentieel voor het aanrichten van krankzinnig veel schade. Ook aan systemen en infrastructuur die niet zijn getransformeerd tot computer-gestuurde onderdelen van het grote geheel. Het is al lang geen ‘science-fiction‘ meer dat kwaadwillenden van afstand stuwdammen open kunnen zetten, of sluiten. Valse radarsignalen op een radar kunnen genereren die gebruikt wordt voor de luchtverkeersleiding. Kerncentrales kunnen ontregelen, waardoor radio-actieve wolken vrijkomen. Raketten met betaalde lading tijdens de lancering kunnen ontregelen, zodat de lading nooit haar baan om de aarde bereikt. Chemische fabrieken kunnen laten exploderen. Of de besturing van uw auto over kunnen nemen.

Toen de Verenigde Staten en Israël het ‘Stuxnet‘-virus loslieten om Iraanse kerncentrales te destabiliseren, en het land te ‘begraven‘, waarschuwden tal van mensen voor de consequenties. Dat Iran vervolgens ‘betrapt‘ werd toen het een relatief onbetekenende waterkering ‘hackte‘, en de controle enige tijd overnam, was dat de voorbode van hoe een ‘payback‘ eruit zou kunnen zien. Onbevestigde geruchten over Iraanse ‘hackers‘ die een stel Amerikaanse patrouilleboten hun territoriale wateren binnen geloodst zouden hebben, en een Amerikaanse spionage-drone kaapten, in Iran lieten landen, om hem vervolgens na te bouwen, zijn meer reden om ons zorgen te maken over de toekomst van ‘cyber‘ dan ‘Russische Trollen‘.

Als zich ergens in de wereld een ramp voltrekt, kunnen we niet weten of het menselijk falen betreft, een heuse technische storing, of de interventie van een vijandelijke mogendheid. Toen Obama aankondigde dat hij de Russen zou laten boeten voor het feit dat zijn vriendin Hillary de verkiezingen had verloren, en dat de reactie ‘overt‘ en ‘covert‘ kon zijn, was dat, gezien voornoemde capaciteiten, waar de Verenigde Staten duidelijk niet terughoudend mee is, een oorlogsverklaring. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke ramp in Rusland de schuld is van de Verenigde Staten en haar bondgenoten. Maar het zou kortzichtig zijn om die mogelijkheid uit te sluiten. En het omgekeerde is uiteraard ook mogelijk, daar Rusland, China en Iran, aangemerkt als vijanden, ongetwijfeld ook de capaciteiten ontwikkelen om langs identieke weg flinke schade aan te brengen.

Het is niet persé zo dat het land dat het verst gevorderd is in de ontwikkeling van digitale systemen, ook het meest kwetsbaar is. Ook een hoogbejaarde kerncentrale, of onder betonrot zuchtende stuwdam, kan onmetelijke schade toebrengen aan de economie, en de inwoners van een land, door een stukje ‘malware‘ dat door een kiertje in de beveiliging slipt. Terwijl hoog ontwikkelde landen als regel ook het verst zijn met het ontwikkelen van ‘malware‘.

Welk land, als het er op aan komt, als overwinnaar van een ‘cyber-oorlog‘ uit de strijd komt, valt onmogelijk te voorspellen, omdat je niet kunt weten waar de zwakheden precies zitten die benut zullen worden. En hoe ver een oorlogvoerend land wil gaan. Wel weet ik dat de Amerikanen zich aanvankelijk een kriek lachten toen ze een Sovjet Mig-25 in handen kregen door een piloot om te kopen er mee naar Japan te vliegen. Dat was het ‘neusje van de zalm’ in de Sovjet-Unie, maar de elektronica bleek aan elkaar te hangen van de ‘kathodes‘. Geen transistor te bekennen. Wat een gruwelijk oude zooi! Nee, dan die geavanceerde Amerikaanse gevechtsvliegtuigen…

Totdat iemand verder doordacht, en men erachter kwam dat de Sovjets hadden geëxperimenteerd met bovengrondse kernexplosies. En daarbij de ervaring hadden opgedaan dat een transistor door de vrijkomende ‘Electro Magnetic Pulse‘ (EMP) eenvoudigweg doorbrandde. Daar sta je dan met je superieure straaljager. ‘Computer Says No‘. En op het gebied van de militaire ‘hardware‘ heeft de NAVO inmiddels wel maatregelen genomen tegen diespecifieke dreiging. Maar onlangs speculeerden de media over een ‘EMP‘ veroorzaakt door een Noord-Koreaanse raket-met-kernlading. Dat is niet ‘cyber‘ als wapensysteem, maar ‘cyber-meets-Godzilla‘. En dat oogt nog steeds niet goed.

Beleidsmakers hebben het wel over de noodzaak de beveiliging van computersystemen op te krikken, maar keer op keer blijken de overheidsdiensten die onder hun eigen directe verantwoordelijkheid vallen niet opgewassen tegen ‘hackers‘ en andere uitdagingen. Ook gigantische bedrijven die nu onmogelijk veel waard zijn op ‘de beurs‘, maar handelen in ‘enen‘ en ‘nullen‘, van Amazon, via Google tot aan de banken, zijn vele malen kwetsbaarder dan ‘men‘ zich realiseert. En niet alleen omdat criminelen of vreemde mogendheden zich kunnen vergrijpen aan zo’n onderneming. Maar ook door ontwerpfouten in de software van systemen die voor grote institutionele beleggers en banken, maar ook de overheid zelf, ‘handelen‘. Zogeheten ‘flashcrashes‘, waarbij zomaar ineens, in onderdelen van een seconde, complete sectoren van de ‘beurs‘ spectaculair crashen, zijn inmiddels aan de orde van de dag.

Mijn punt is, dat ‘cyber‘ zoveel meer kan dan bepaalde mensen met diepe zakken nóg rijker maken, de infrastructuur in vijandige landen vernietigen, hun economie ten gronde richten, en auto’s, boten en vliegtuigen onttrekken aan de controle van de legitieme eigenaar. Of inbreken op de computer van privépersonen, bankrekeningen plunderen, en dingen ontwerpen die ‘BOEM!‘ zeggen, of een land bedekken onder een wolk radioactiviteit. Maar dat vraagt wel om een andere keuze……..

Reacties

Reacties

One thought on “Wordt ‘robotisering’ en ‘automatisering” onze redding, of onze ondergang?”
 1. Wat is redding? Wat is ondergang?
  Zijn de migranten in de concentratiekampen in Libië nu gered, of op de lijst ter verkoop bij opbod cq. (sadistische) lijfstraffen?

  De digitalisering slaat door. Het maakt dingen al te vaak ingewikkelder, niet makkelijker.
  Alles wat wordt gedigitaliseerd wordt gekoppeld aan BIG DATA.
  Zodoende wordt langzaam? maar ZEKER gewerkt naar het einddoel: TOTALITAIR Regime.

  Hoe ‘fijn’ de doorslaande digitalisering is – voor werknemers – moge (ook) blijken uit wat vandaag bekend werd over Amazon.
  Gigantische stakingen/protesten op de bedrijfsterreinen van centrale distributiecentra in heel Europa, m.n. Vicenza (I), Koblenz (D), en 1 ergens in de UK.

  Teveel aan geestdodend werk, weinig kans op contact met collega’s, lange uren, een frustrerende bedrijfscultuur. De walging voor werknemers van vlees en bloed druipt er van af.

  Nagenoeg volledig onbemande fabrieken zijn er al, en nemen snel in aantal toe.
  Dit terwijl werken niet louter vervelend is.
  Het houdt de mensen ook van de straat,
  Geeft invulling aan hun levens, respect – soms zelfs ook aanzien.
  En voldoening – als het goed is.
  Houdt de huizenmarkt op gang; werk is de sleutel tot een hypotheek, en/of persoonlijke kredieten.

  relevante lees-/kijktips:
  https://mishtalk.com/2017/08/30/made-in-the-usa-by-robots-china-to-open-sewbot-factory-in-arkansas-producing-shirts-for-33-cents/#more-47687

  Big Brother eigent zich tevens toegang tot u hersens, uw gedachten, etc.:
  The Global Brain Group:
  http://pespmc1.vub.ac.be/GBRAIN-L.html
  Ever better and cheaper, face-recognition technology is spreading – The facial-industrial complex
  https://www.economist.com/news/business/21728654-chinas-megvii-has-used-government-collected-data-lead-sector-ever-better-and-cheaper

  http://www1.cbn.com/cbnnews/health/2017/october/freaky-future-how-humans-and-machines-will-merge-through-nano-devices

  Nog 1 dan:
  Forcing a Total, Saturated 5G Future… Without Safety Checks:

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.