Wordt de berechting van MH17 verdachten een politiek showproces

Wordt de berechting van MH17 verdachten een politiek showproces

30 september 2016 1 Door Redactie SDB

MH17: Hier op mijn blog heb ik bij herhaling kanttekeningen geplaatst bij het materiaal dat nu door het JIT wordt gepresenteerd als ‘onomstotelijk‘ bewijs. Daar tegenin blijven gaan dient geen doel. Het werkt polarisering in de hand, en bevordert daarmee een agenda van mensen die ik voor geen meter vertrouw.

Zoals ik gisteren schreef, valt te verwachten dat advocaten en deskundigen van eventuele verdachten zullen proberen te bewijzen dat de bevindingen van het JIT niet deugen. In mijn optiek zullen ze daar tenminste ten dele in slagen. Vanaf deze plek kan ik onmogelijk beoordelen hoe betrouwbaar de getuigen zijn die het JIT zegt te hebben. Maar geluidsopnamen, foto’s en video die werden verkregen via de ‘sociale media‘, of die werden toegespeeld via een geheime dienst van een mogelijke verdachte, zijn als bewijs kwetsbaar, omdat ze makkelijk naderhand gefabriceerd kunnen zijn. Of opnamen kunnen tonen die juist veel eerder werden gemaakt, en niet in relatie staan tot de ramp. Over het ‘readers digest‘ materiaal dat de Amerikanen beschikbaar stelden zal ik het maar helemaal niet hebben.

Wordt het een politiek showproces?

Er worden nog steeds mensen vrijgesproken, waarvan de aanklagers eerder via de media bekend maakten dat er een ‘slam-dunk-case‘ tegen hen was. Wat vervolgens door diezelfde media liever wordt verzwegen, zodat veel mensen blijven zitten met het idee dat betrokkene schuldig was. Wat vervolgens elders de indruk versterkt dat het van meet af een ‘politiek showproces‘ was. En dat is ook hier het grootste gevaar, als bewijs wordt gepresenteerd dat ter zitting niet overeind blijft. Het verklaart tevens het wantrouwen tegen dergelijke tribunalen bij sommige landen.

Wat ik zelf misschien nog wel het sterkste punt vind, is dat ‘veldje‘ dat door Jeroen Akkermans werd opgespoord. Maar ook daar vloeit geen ‘onomstotelijk‘ bewijs uit voort. Al wordt het uiteraard sterker als er geloofwaardige getuigen zijn die een lancering vanaf die positie hebben waargenomen, zoals het JIT stelt.

Gerechtigheid is geen vergelding

Hoe verschrikkelijk lastig dat ook is, zeker voor de nabestaanden, maar gerechtigdheid is niet synoniem aan ‘vergelding‘. Geen enkele straf haalt de doden terug. Waarmee ik op geen enkele wijze tracht om te pleiten voor clementie, als blijkt dat enige ‘partijwillens en wetens dat toestel uit de lucht schoot, terwijl bekend was dat het een passagierstoestel was. Of als dat toestel bij volle bewustzijn is gebruikt als ‘schild‘. Of als degenen die de raket afvuurden langs elektronische weg (ECM) de illusie gepresenteerd kregen dat ze op een vijandelijk toestel schoten. Drie condities die ik aanduid als ‘opzet‘, met verschillende mogelijke daders, en waarover slechts duidelijkheid kan ontstaan als de bemanning van dat lanceerplatform wordt achterhaald, en ‘gehoord‘ kan worden. Nog steeds uitgaande van, en passend binnen de verhaallijn van het JIT, zoals dat woensdag werd gepresenteerd.

Nog veel werk te doen

Het JIT is daar op dit moment nog niet aan toe. Omdat men niet weet wat de bemanning van dat lanceerplatform zag. En omdat relevante radargegevens simpelweg ontbreken, voorzover bekend. Ook is de communicatie tussen verkeersleiding en MH-17, en ander verkeer in de omgeving, kennelijk niet beschikbaar. Dus is er nog veel werk te doen voordat er sprake kan zijn van strafvervolging.

Zoals ik gisteren schreef, is het in mijn beleving een kardinale fout om geen onderzoek te verrichten naar de autoriteiten en veiligheidsdiensten die weet hadden van de militaire situatie in dat deel van Oekraïne, en die hoe dan ook steken hebben laten vallen. Of die wellicht een actieve rol hebben gespeeld.

les voor anderen

Het grootste gevaar, voor eenieder die oprecht geïnteresseerd is in de toedracht, en vurig hoopt op het voorkomen van een herhaling van dit soort calamiteiten, is dat er nooit een proces komt. Of dat het uitdraait op een ‘proces in absentia‘, tegen ‘spookverdachten‘, gebaseerd op halve waarheden, met een ‘gelegenheids-tribunaal‘, dat is samengesteld door de landen die dit onderzoek naar zich toe hebben getrokken. Dat leidt tot het soort politieke processen waar ‘Den Haag‘ inmiddels patent op heeft, waar geselecteerde ‘oorlogsmisdadigers‘ worden gefileerd, terwijl anderen zelfs niet eens worden gedaagd, omdat het onze ‘vrienden‘ zijn. Dat vergroot de onveiligheid in de wereld alleen maar, en voedt per saldo het vijandsdenken. Met eerder een nog grotere kans dat u in de toekomst, als passagier, op weg naar uw vakantiebestemming, of zakelijke afspraak, hetzelfde lot treft. Omdat het zo’n geweldige manier is om de ‘publieke opinie‘ mee te manipuleren.

Reacties

Reacties