17 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Willem Engel gebruikte €50.000 aan Viruswaarheid-donaties voor lap Spaanse grond

Viruswaarheid

De rechter heeft Viruswaarheid-voorman Willem Engel vanochtend bekritiseerd, omdat hij zo’n €50.000 aan donaties die aanhangers hadden gedaan heeft aangewend voor de privé-aankoop van een stuk grond in Spanje. Dat bericht De Gelderlander.

De zaak kwam aan het licht omdat Engel een kort geding had aangespannen tegen de ING, nadat de bank de rekeningen van Viruswaarheid had geblokkeerd. ING vermoedde criminele activiteiten, en voerde daarvoor de betaling van Spaans onroerend goed aan, die gefinancierd was met donaties via de stichting waarvan de dansleraar de voorzitter is.

De rechter ging niet mee in de redenatie van de bank en hief de blokkade op. Wel waren er vanuit de rechtbank kritische noten te horen over de wijze waarop Engel was omgesprongen met gedoneerd geld van zijn aanhangers.

Dit had de Rotterdamse dansleraar niet met ING afgestemd, valt te lezen in stukken. Engel spreekt van leugens en benadrukt dat de lening niks met de dansschool te maken heeft. Hij vermoedt dat de bank hierin ‘waarschijnlijk opdracht heeft gekregen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). ,,Ze wilden daar in de zitting niet op ingaan”, meent hij. ING ontkent dit weer.

De rechtbank stelde “vraagtekens bij de handelwijze van Engel.” Op zijn beurt is de Viruswaarheid-voorzitter zich van geen kwaad bewust: het was slechts een “kortlopende lening,” stelt hij.

Verdachte overboeking

In het onderzoek stuitte ING op een ‘onregelmatige overboeking’ van 50.000 euro met ‘een verdachte omschrijving’. Engel, die sinds 2013 bij ING bankiert, had de donaties, die eigenlijk bestemd waren voor de activiteiten van Viruswaarheid, in de zomer van 2020 gebruikt om privé de aankoop van een stuk grond in Spanje te financieren, stelt ING. ,,Dat kon Engel doen zonder daarover aan iemand verantwoording te hoeven afleggen.”

Het is overigens helemaal niet aan ING om hier iets van te vinden

Willem Engel.

Volgens Engel gaat het om een lening ten behoeve van een project in Fuerteventura. Hier was haast bij geboden, anders moest er een boete betaald worden. ,,Er is een leningsovereenkomst gesloten, om alles zo ordelijk en transparant te laten verlopen”, legt de criticus uit. Volgens de bank echter ‘bleek nergens‘ dat Engel richting zijn donateurs transparant was geweest over het gebruik van donaties voor privédoeleinden of dat de donateurs hierin hadden ingestemd. Op die aantijging reageert de dansleraar verrast. ,,We zijn volledig transparant geweest. Het is overigens helemaal niet aan ING om hier iets van te vinden, alle stukken zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.”

Een vertegenwoordiger van ING vroeg tijdens het onderzoek herhaaldelijk aan Engel of hij de met donaties bekostigde lening kon onderbouwen. Omdat hij een leningsovereenkomst niet wilde toesturen, kon ING ‘haar onderzoek en verplichtingen in het kader van de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme niet uitvoeren’.

‘De bestuurder (Engel, red.) had bovendien op geen enkele manier aangetoond dat hij zich realiseerde dat dit gedrag onacceptabel was. Er was daarom een groot risico op herhaling en een verhoogd integriteitsrisico voor ING’, valt te lezen in de stukken. In een reactie stelt Engel dat niet hij, maar ING haar boekje te buiten is gegaan. ,,Deze wetten zijn ten onrechte ingezet. ING had dit nooit mogen doen.”

Rechter geeft Engel gelijk

Als gevolg van de controverse zag ING zich genoodzaakt om de rekening van Engel op te zeggen en afscheid te nemen van Viruswaarheid als klant. In deze brief deelt de bank mee dat zij het vertrouwen in de integriteit van Viruswaarheid is verloren en het cliëntenonderzoek niet succesvol kan afronden. Daarbij nam de bank een opzegtermijn van drie maanden in acht.

ING mag Viruswaar­heid haar activitei­ten niet onmogelijk maken

Uitspraak rechter.

Indien klanten het hier niet mee eens zijn kunnen zij juridisch bezwaar maken. Engel deed dat en spande een kort geding aan, met succes. ‘Hoewel zeker vraagtekens gesteld kunnen worden bij de handelwijze van Engel, zoals hiervoor vermeld, zijn er geen concrete aanwijzingen voor witwassen of ander crimineel handelen’, valt te lezen in het vonnis.

Dit betekent in juridische zin dat ING slechts een beperkt risico loopt als de bankrelatie nog enige tijd zou doorlopen. Volgens de rechter bestaat bovendien de indruk dat ING ‘liever niet geassocieerd wil worden’ met Viruswaarheid. ‘Maar dat betekent niet dat zij Viruswaarheid haar activiteiten onmogelijk mag maken doordat zij niet over de gelden op haar bankrekening kan beschikken’, klinkt het onder meer.

Door het blokkeren van de rekening kon Viruswaarheid de facturen van advocaten niet betalen, evenals een factuur van een partij die volgens de stichting ‘wetenschappelijk onderzoek doet naar corona’. De rechter oordeelt dat er sprake is van een spoedeisend belang, de rekening moet daarom zo snel mogelijk weer beschikbaar komen.

ING, dat achter de uitspraken blijft staan, laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn in het vonnis. ,,Maar wij respecteren het en zullen het uitvoeren”, laat een woordvoerster weten. Ze benadrukt geen positie in te nemen over Viruswaarheid. ,,Wel neemt ING een duidelijke positie in als het gaat om mogelijke onregelmatigheden op een rekening die niet of onvoldoende worden opgehelderd. Indien klanten onvoldoende meewerken, loopt ING in het kader van wet- en regelgeving een risico en mag ING besluiten om afscheid te nemen van een klant.”

Wij respecte­ren het vonnis en zullen het uitvoeren

Woordvoerster ING.

De bank staat dan ook nog steeds voor de volle honderd procent achter het klantonderzoek. ,,Inclusief het blokkeren en opheffen van de rekening, dat wij met alle zorgvuldigheid uitvoeren. Wij blijven, zoals ook in deze zaak, zorgvuldig klantonderzoek doen om onze rol als poortwachter te blijven vervullen.”

Het vonnis betreft volgens ING een tijdelijke ordemaatregel voor de duur van vier maanden. Dat betekent dat Viruswaarheid voor de komende vier maanden een bankrekening kan aanhouden bij ING.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft SDB het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! U kan hier ons steunen.

Beoordeling rechtbank over lening

ING heeft Engel twee keer verzocht de leningsovereenkomst aan haar over te leggen. Van Engel had mogen worden verwacht dat hij de leningsovereenkomst op eerste verzoek van ING aan haar over zou leggen. Donaties zijn door Engel als enig bestuurder van (toen nog) Viruswaarheid aangewend voor een lening aan hem in privé. Dat ING hierover meer wilde weten en de onderliggende leningsovereenkomst wilde inzien, was zeer begrijpelijk. Niet betwist is dat het geleende bedrag eind 2020 is terugbetaald, zodat het bedrag in elk geval op dit moment weer op de (geblokkeerde) rekening bij ING staat.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.