wilders

Slecht nieuws voor vreemdelingen, goed nieuws voor zieke dieren: wat als Wilders aan de macht komt in Nederland

Binnenkort zijn er in Nederland verkiezingen en die worden nauwlettend in het oog gehouden in heel Europa, en dan vooral om te zien hoe PVV-leider Geert Wilders gaat scoren. Die begint vandaag in Spijkenisse officieel met zijn verkiezingscampagne. Maar wat wil hij nu precies verwezenlijken?

De de-islamisering van Nederland moet onder Wilders dé doelstelling van kabinetsbeleid worden. De islam is volgens hem een gewelddadige ideologie die in strijd is met de rechtsstaat en de grondwet. Nederland moet een vrij land blijven en beschermd worden tegen dit gevaar volgens Wilders. Alle moskeeën moeten dicht.
Wilders begint er trouwens niet meteen met het beste nieuws aan. Volgens de nieuwste Peilingwijzer (een combinatie van de belangrijkste polls) is de PVV nog wel steeds de grootste partij met 25 tot 29 Kamerzetels, maar is het verschil met de VVD, die op 23 tot 27 komt, tot 2 zetels geslonken.

Ten opzichte van december is de partij van Geert Wilders 5 zetels kwijtgeraakt. Je ziet die daling inmiddels in meer of mindere mate bij alle peilingbureaus terug.

De bureaus noemen verschillende redenen voor kiezers om af te haken bij de PVV, maar het belangrijkste argument van de Nederlandse kiezer om toch niet op Wilders te stemmen lijkt twijfel te zijn: kan Wilders zijn ideeën wel kan uitvoeren? Plus: “Een proteststem op een partij die niet gaat regeren, heeft weinig zin”.

Zijn de doelstellingen van Wilders dan zo onrealistisch? En wat zijn die trouwens? Want zijn officiële programma is bijna absurd kort. Politiek verslaggever Roel Geeraedts van RTL Nieuws bestudeerde daarom alle wetsvoorstellen over immigratie, justitie, sociale zekerheid en buitenlandbeleid die PVV’ers in de Tweede Kamer sinds 2010 (tevergeefs) hebben ingediend, en die, moest de partij aan de macht komen, Trumpsgewijs wellicht doorgeduwd zouden worden.

Elke dag Nederlandse vlag heisen op school

De Nederlandse vlag moet op iedere school elke dag gehesen worden, bijvoorbeeld, is zo’n voorstel. Een verbod op hoofddoek in het onderwijs ook, en aandacht op scholen voor de gevaren van de islam, gekoppeld aan meer aandacht voor Nederlandse tradities zoals Zwarte Piet.

De de-islamisering van Nederland moet onder Wilders dé doelstelling van kabinetsbeleid worden. De islam is volgens hem een gewelddadige ideologie die in strijd is met de rechtsstaat en de grondwet. Nederland moet een vrij land blijven en beschermd worden tegen dit gevaar volgens Wilders. Alle moskeeën moeten dicht.

De PVV wil ook stoppen met het integratiebeleid en zet in op assimilatie van in Nederland aanwezige niet-westerse allochtonen: “zij” moeten zich maar aan “ons” aanpassen.

Projecten die zich richten op het mengen van “witte” en “zwarte” scholen, moeten worden stopgezet want “etnisch mengen van leerlingen op scholen heeft een negatief effect op onderwijsprestaties”.

“Ons onderwijs benoemt de kwalijke kanten van de islam consequent niet”

Het onderwijs heeft zijn kerntaak van cultuuroverdracht, integratie en emancipatie van leerlingen en studenten ernstig verwaarloosd volgens Wilders. Op scholen moet expliciet aandacht worden besteed aan “de gevaren die de islamitische ideologie met zich meebrengt”, want “ons onderwijs benoemt de kwalijke kanten van de islam consequent niet”.

Die islam maakt onderscheid tussen man en vrouw, homo- en heteroseksueel, gelovige en geloofsverlater en staat haaks op vrijheid en democratie. De islam stimuleert volgens de PVV “jihadgang om andersdenkenden met terreur te bestrijden en te vervolgen” en “heeft daarmee ons de oorlog verklaard”.

De PVV wil voorts alle bestaande moskeeën sluiten. De islam is volgens de partij volstrekt wezensvreemd aan de joods-christelijke en humanistische normen, waarden en tradities waarop de Nederlandse samenleving is gebouwd.

Iedereen die in Nederland woont met een nationaliteit van een islamitisch land moet een anti-shariaverklaring ondertekenen. Van mensen die dat niet doen of zich niet aan de verklaring houden, wordt het verblijfsrecht dan wel de Nederlandse nationaliteit ingetrokken.

Islamitisch onderwijs wijst onze waarden categorisch af en “daarom gaan we de onderwijslicenties van alle islamitische scholen in trekken”.

De AIVD, de Nederlandse staatsveiligheid, moet specifiek de Turks-islamitische instellingen monitoren. En er moet onderzoek gedaan worden naar het antisemitisme binnen de islamitische gemeenschap.

Geen moslims meer op de luchthaven

Personeel van kerncentrales en andere kwetsbare locaties moet “diepgravend worden gescreend” door de AIVD. Mensen met een nationaliteit van een islamitisch land mogen “nimmer werkzaam zijn binnen veiligheidsschillen en zenuwcentra van onze luchthavens. Werknemers bij defensie en veiligheidsdiensten mogen maar één nationaliteit hebben, te weten de Nederlandse nationaliteit”.

De PVV wil ook met spoed “administratieve detentie” invoeren voor alle Syriëgangers. Plus: “We laten geen enkele asielzoeker meer toe en voeren een immigratiestop in voor migranten vanuit islamitische landen om zo onze sociale welvaartsstaat te beschermen.”

Wilders wil ook duizend agenten extra die straatterreur gaan aanpakken en beëindigen. Deze Straatterreur Eenheid moet te allen tijde inzetbaar zijn om snel en op iedere plaats in Nederland in te grijpen.

De politie lijkt niet opgewassen tegen het toenemende grove geweld en straatterreur, stelt de partij. De politie moet nieuwe robuuste, agenten gaan werven en selecteren die fysiek en mentaal in staat zijn op te treden tegen grof geweld en straatterreur.

De kans om in Nederland voor een misdrijf te worden gepakt, is ook te klein. De Nationale Politie moet zich vooral richten op aanhoudingen op heterdaad, zodat de pakkans voor misdrijven wordt vergroot.

Minderjarige criminelen met een dubbele nationaliteit (voornamelijk Turken en Marokkanen) moeten worden gedenaturaliseerd en teruggestuurd naar het land van de overgebleven nationaliteit, samen met hun ouders.

Het is voor de partij onacceptabel dat criminele jeugdbendes nog steeds de Nederlandse straten terroriseren. De Nederlandse samenleving wordt ernstig ontwricht door “veelal Marokkaanse straatterreur”. Het tot nu toe veel te softe beleid lost dit grote probleem niet op.

Criminaliteit aanpakken

Minderjarige delinquenten vanaf 12 jaar oud moeten maximaal twee jaar in een inrichting kunnen worden geplaatst. “Op die manier maken we het deze jeugdigen letterlijk onmogelijk om criminaliteit te plegen. Zo besparen we de maatschappij aanzienlijke kosten.”

De rechter moet altijd het volwassenstrafrecht toepassen als een minderjarige wordt veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedendelict.

Onder de Nederlandse bevolking is “onvoldoende draagvlak voor de taakstraf”. De PVV wil taakstraffen als alternatieve straf afschaffen.

Rondtrekkende criminele bendes die zich stelselmatig verrijken door winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting en zakkenrollerij moeten veel zwaarder worden gestraft want “flinke straffen hebben een afschrikwekkend effect”.

Voor ouderenmishandeling wil de PVV een drie keer hogere straf invoeren. Het aantal aangehouden verdachten van woninginbraken, overvallen op ouderen en van moord en doodslag moet met 20 procent omhoog.

Daders van misdrijven verliezen als het van de PVV afhangt hun recht op privacy. Verspreiden van foto’s en camerabeelden in de media in het kader van de opsporing mag niet meer leiden tot lagere straffen.

Ook burgers mogen beeldregistraties van overvallers en andere verdachten van misdrijven op internet zetten. Het publiceren van foto’s en camerabeelden zijn namelijk een effectief opsporingsmiddel.

Maar ook geweld in de sport is voor de PVV ontoelaatbaar. Alle sportbonden moeten een zerotolerancebeleid tegen geweld gaan voeren. Geweldplegers bij sportwedstrijden moeten een levenslange schorsing krijgen, voor alle sporten.

Bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak moet altijd snelrecht worden toegepast, zodat daders direct strafrechtelijk en financieel verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag.

Iedere treinconducteur moet voortaan begeleid worden door een beveiliger met aanhoudings- en geweldbevoegdheid. Plus: de PVV wil een nationale herdenkingsdag voor slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven op de derde zaterdag in september.

Bewijslast omkeren

De PVV wil ook de bewijslast voor verdachten van terreur omkeren. Zowel mannen als vrouwen die terugkeren uit ISIS-gebied moeten zelf bewijzen dat ze geen terreurdaden hebben gepleegd.

De PVV vindt dat ouderen in Nederland recht hebben op goede zorg en zorginstellingen. Door geen cent meer uit te geven aan asielopvang en ontwikkelingshulp moet dat veranderen.

Ook de bezuiniging op de huishoudelijke hulp draait de PVV terug om te voorkomen dat ouderen zonder hulp komen te zitten. Ook moeten onrendabele ziekenhuizen open blijven. Dat is in en rond kleinere steden en krimpgebieden in Nederland een probleem.

Verpleeghuisbewoners krijgen vaak onnodig en tegen hun wil psychofarmaca toegediend. Deze hebben een drogerende werking en worden vaak gebruikt om verpleeghuisbewoners rustig te houden omdat er onvoldoende personeel is. Dat mag voortaan alleen met instemming van de verpleeghuisbewoner als het van Wilders afhangt.

De rollator en andere loophulpmiddelen moeten weer terugbetaald worden van de PVV: die houden ouderen mobiel en voorkomen valincidenten.

Asielzoekers versus huisdieren

De medische zorg waar asielzoekers een beroep op kunnen doen, wordt dan als het van Wilders afhangt weer beperkt tot spoedeisende medisch noodzakelijke zorg. Maar, voor dieren is er wel goed nieuws als Wilders aan de macht komt: het btw-tarief op diergeneeskundige zorg en noodhulp verlaagt de PVV dan van 21 naar 6 procent.

Uit de EU en zelfs uit de VN

De PVV wil dat Nederland uit de EU stapt. Er moet een referendum komen over het verlaten van de EU. Nederland heeft ook geen belang bij het lidmaatschap van de Verenigde Naties volgens de PVV. 57 islamitische landen domineren de VN-agenda volgens de partij. Dat zijn landen die de mensenrechten aan hun laars lappen. “Ze maken mensenrechten ondergeschikt aan de sharia en gebruiken Israël voortdurend als bliksemafleider.”

Ook wil de PVV Turkije uit de NAVO zetten. Onder geen enkele voorwaarde accepteert de PVV dat Turken in de toekomst het recht krijgen om zonder visum naar Nederland te reizen.

Nederland hoort volgens Wilders ook geen samenwerkingsrelatie te onderhouden met landen die de beginselen van de sharia in de grondwet hebben staan, zoals: Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Iran. Het regime van de Islamitische Republiek Iran beschouwt de PVV als een terroristische organisatie.

De EU-sancties tegen Rusland daarentegen kunnen “voor Nederland grote schade veroorzaken en leveren voor de Nederlandse burger waarschijnlijk geen voordelen op”.

Het is niet bewezen dat ontwikkelingshulp een positief effect heeft en dus moet Nederland daar maar mee stoppen volgens de PVV. Dat geld kan “beter in Nederland worden besteed om de lasten voor burgers en bedrijven te verlagen”.

De PVV wil dat Nederland de Joodse nederzettingen erkent, de bouw van meer nederzettingen aanmoedigt en ze niet langer aanmerkt als obstakel voor vrede. Nederzettingen zijn een schoolvoorbeeld van vreedzame co-existentie. De internationale anti-Israëlobsessie moet stoppen.

De PVV wil per direct stoppen met de Nederlandse bijdragen aan de Palestijnse staatsopbouw. Nooit is gebleken dat het weggeven van geld aan de Palestijnse Autoriteit ook maar in de geringste mate vrede in het Midden-Oosten dichterbij heeft gebracht.

“Het is vandaag een historische dag en het worden historische verkiezingen”, zei Wilders nog bij de aftrap van zijn campagne in Spijkenisse.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.