28 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

wie is Q+++Anon en wat wil hij nu echt?

U zag mogelijk al dat Trump supporters tegenwoordig met t-shirts met Q er op lopen. Waar gaat dit over? Trump supporters staan niet echt bekend om hun diepzinnige gedachten. Het zijn namelijk vooral blinde volgers die zich niet bezighouden met de inhoud. Waarom maken die zich nu zo druk over Q en waarom vinden ze het zo enorm leuk?

Wat is Q+++Anon eigenlijk?

Eind 2017 begon “iemand” op het anonieme publishing board 4chan en later op 8chan te posts te plaatsen. Hij gaf daarop aanwijzingen dat er zaken stonden te gebeuren.

Zowaar bleek dat iedere keer nadat hij iets gepost had er inderdaad iets in het nieuws kwam waar hij over geschreven had.

De vraag was natuurlijk, wie is Q en waarom geeft hij vooraf aanwijzingen over wat er staat te gebeuren?

Zo lijkt hij geweten te hebben van een aanslag in New York. Dat zou kunnen inhouden dat Trump dat ook wist, en toch heeft men de aanslag laten gebeuren.

Enkele voorbeelden:

Q kwam in november 2017 met deze post:
Nothing is random
Anything has meening
+++
Q

Acht minuten later kwam Trump met een twitter bericht waarin hij ook +++ plaatste. In die Tweet zet Trump: Massive military & Energy orders happening.

Een dag later bleken er in Saoedi Arabië prinsen opgepakt te zijn. In de weken erna werden 200 schatrijke prinsen opgepakt. Ineens bleken die prinsen niet meer over hun kapitaal te kunnen beschikken. De vraag is wie ze financierden, want veel organisaties in de wereld zijn afhankelijk van financiering vanuit deze schatrijke personen uit Saoedi Arabië. Ook bleek er een enorme militaire aankoop vanuit Saoedi-Arabië naar de USA te komen. Toeval, of heeft alles een betekenis?

Het gaat echter veel verder dan dat.

Zo kwam Q op 10 dec 2017 met een gerichte aanval op Adam Schiff.

Dezelfde avond kwam Q met nog een bericht:
False flag(s)
POTUS 100% insulated
Expect fireworks
JUSTICE
Q

Op zich zo cryptisch dat je er niets van kan maken… tot de volgende dag:

In New York werd er een aanslag door Akayed Ullah gepleegd. Het was niet echt een bom, maar meer een stuk vuurwerk. Niemand raakte gewond.

Q kwam met het bericht:
So you believe in coincidences?
“Blunt & Direct Time”
BDT
Think currency
Think fireworks
Twarted
Message delivered
These people are sick!
Q

De aanslagpleger kwam uit Bangladesh alwaar de munt met BDT wordt aangeduid.

Is dit allemaal vergezocht of blijkt hieruit dat men (ook het team rond Trump) weet waar en wanneer aanslagen gepleegd worden? Weten, of regelen? Dat is natuurlijk de vraag.

Wat heeft Q er aan om dit openbaar te maken? Waarom laat hij zien dat men in de top van de Amerikaanse politiek al weet wat er staat te gebeuren? Wat hij aantoonde is dat die aanslag in feite een false flag was. Blijkbaar moet het Amerikaanse volk bang gehouden worden.

Op 21 februari van 2018 kwam Q met een heel rare posting.

Het leek nergens op te slaan:
SEC_TEST_1_
SEC_TEST_2_
SEC_TEST_3_
SEC_TEST_4_
SEC_TEST_5_
[Device_1_X]
[SECURE_COMMS_ACT]
[SIG_5:5_READ]
[
Q

Kan u er iets van maken? Ik ook niet. Maar anderen hebben wel een connectie gevonden. U moet zelf maar even bepalen of het ergens op slaat.

Een dag na dit bericht van Q kwam Trump groot in het nieuws omdat hij een zeer kinderlijk briefje zodanig vasthield dat iedere krant er melding van maakte.
Trump had dit bericht heel ‘raar’ vast, waarbij hij 5 vingers liet zien en de tekst: “5” I hear you.

Toeval?

Het lijkt er op dat Q en Trump elkaar wel kennen, want Q is regelmatig in de buurt van Trump, maar dat Trump nog altijd niet weet wie Q is.

Blijkbaar wil Trump contact met Q hebben en geeft hij aan dat hij Q’s berichten al wel volgt.

Hoe dan ook is Q een vijand van Obama, want hij noemt Obama in een bericht Hoessein. Dat doe je niet als je neutraal tegenover Obama staat.

De vraag is of hij daarmee een vriend van Trump is, want als dat zo is, dan zou hij toch wel openlijk contact met Trump zoeken zou je denken. Hij is immers regelmatig dicht bij Trump te vinden, gezien de bewijzen die hij daarvoor laat zien. Hij weet namelijk bepaalde spullen neer te leggen daar waar Trump daarna gaat komen. Aan de andere kant, kan je wel ongezien direct met Trump overleggen? Moet Q dat wel willen?

Een volgende aanwijzing is iets dat nu nog loopt. Ieder jaar zijn er in de VS zo’n 1.100 sealed indictments. Dat zijn veroordelingen die nog niet openbaar zijn gemaakt. De persoon of organisatie in kwestie moet nog opgepakt worden, maar alles is nog geheim omdat men bang is dat bewijzen worden vernietigd.

Afgelopen jaar zijn er naar verluidt al 51.000+ sealed indictments!

Deze zijn verdeeld over heel de VS.

Waarom ineens zo veel?

Wie worden er binnenkort opgepakt?

Ondertussen zijn er de laatste jaren naar verluidt al 3.600 CEO’s verdwenen van hun positie. Ook namen veel politici afscheid en zien we sinds het aantreden van Trump opmerkelijk veel topmannen bij de CIA en FBI vertrekken.

Is die massale vervroegde pensionering toeval, of heeft het te maken met al die sealed indictments?

Wanneer gaan we in de VS massale arrestaties zien en welke invloed gaat dat hebben op de samenleving?

In die samenleving gaan al langer geruchten over pedo netwerken en andere onderlinge afspraken en samenwerkingen die het daglicht niet kunnen verdragen.

De grote vraag is waarom Q vrijwel niet in de reguliere media genoemd wordt. Nu Trump supporters massaal met Q t-shirts lopen zou je denken dat ze hier toch wel werk van zouden maken. Als ze het echter noemen, dan is het vooral het belachelijk maken van Q volgers.

Ze gaan niet in op wat Q hier doet en waarom hij dit mogelijk doet.

Waarom niet?

Eén mogelijke reden is dat de CIA enorm goed ingebed is in de reguliere media. Met operatie Mockingbird is de CIA in de jaren vijftig en zestig enorm actief geweest om wereldwijd en in de VS journalisten te werven. Dat was indertijd de beste en snelste manier om invloed op de samenleving uit te oefenen.

Is dit echter ooit opgehouden?

Ga nu zoeken in Google naar Qanon. Probeer het gewoon zelf eens.

Vindt u verwijzingen naar de reguliere pers? Zo ja, zijn die inhoudelijk serieus, of verwijzen ze slechts met woorden als conspiracy, en andere negatieve woorden naar Q?

Is dat toeval? Of is Google, net als de reguliere media als de dood voor wat Q hier aan het doen is? Immers verwijst Q keer op keer naar gebeurtenissen die nog in de toekomst liggen. Gebeurtenissen die lang niet altijd vooraf bekend horen te zijn. Immers, een aanslag is niet iets dat je als overheid hoort te laten gebeuren, zeker niet als je vooraf al weet dat het staat te gebeuren.

Q geeft aan dat Deep State iets tegen president Trump aan het doen is en gebeurtenissen van vorige week geven aan dat het inderdaad zo is dat rondom Trump personen actief zijn om hem actief tegen te werken. In een artikel in de New York Times gaf een hooggeplaatste, maar anonieme medewerker van Trump aan dat er mensen in het Witte Huis zijn die Trump in de gaten houden en in zijn macht beperken.

Zoals oud president Obama daarop al aangaf; zo hoort democratie niet te werken. Als je vindt dat Trump ongeschikt is, dan moet je hem met legale middelen proberen af te zetten. Doe je dat niet, maar werk je een zittende president tegen, dan ben je niet meer dan een verrader.

Ik kan me zo indenken dat de persoon die vorige week iets in de New York Times liet zetten niet blij is met wat Q aan het doen is. In die slangenkuil die het Witte Huis nu is, is een president actief die eigenlijk gewoon op TV zijn show had moeten houden. Een man die totaal niet klaar was voor een baan als president van de VS.

Een man die speelbal is van Deep State, maar in feite ook van Q.

Het machtigste land van de wereld en dan deze hele show waarbij niet alleen de zittende president belachelijk gemaakt wordt, maar in feite blijkt dat heel de politiek en de geheime diensten één grote slangekuil zijn geworden.

In het Witte Huis zijn nu drie fracties met elkaar aan het botsen en dan hebben we het nog niet eens over de politieke tegenstellingen. Het lijkt hier zelfs helemaal niet meer te gaan over de politiek.

Mijn insteek:
Volgens Q willen de democraten een coupe plegen. Ik denk dat dit onzin is. De democratische senatoren willen wel hun machtspositie terug, want de regering vormen levert meer cash op dan in de oppositie zitten. Nu zijn de Republikeinen het grote geld aan het binnen harken zonder de democraten vol te laten meeprofiteren. Dat is niet de gewoonte. De Democraten hoeven echter geen coupe te plegen, want na november krijgen ze via de verkiezingen een deel van hun vroegere macht terug.

Het is in de VS niet zo dat één partij corrupt is en de andere niet. Ze zijn beide op hun manier zo corrupt als ze maar kunnen zijn. De heersende elite maakt het normaal niet zo veel uit wie er aan de macht is. Ze profiteren allemaal. Alleen nu met Trump is er wat meer onrust bij de Democraten ontstaan omdat de Republikeinen nu minder willen delen met hun Democratische collega’s.

Dit is echter niet een partijpolitieke corruptie. Dit is gewoon een politiek brede corruptie.

De president is in de VS eigenlijk al tientallen jaren een bijrol.

Kijk even mee…

Reagan: Een oud acteur, totaal niet bekend en ingebed in Washington
Bush Sr: Oud CIA man, dit was Deep State die haar eigen mannetje neerzette.
Clinton: Een clown uit Arkansas die door de Democraten werd neergezet omdat hij toch wel verslagen zou worden door Bush Sr. Het pakte anders uit. Clinton kon weinig betekenen en werd ingepakt door Deep State omdat hij zijn gulp niet dicht kon houden.
Bush jr: Deep State zetten haar eigen mannetje weer neer en wist 9/11 perfect uit te voeren EN perfect weg te moffelen.
Obama: Een totaal onbekende senator die CIA links had. Hij kon prima bij de Democraten weggezet worden. De Republikeinen hadden op dat moment geen kandidaat die echt geschikt was. Obama was makkelijk onder de duim te houden omdat hij beide huizen tegen zich zag. Heeft als president niets kunnen betekenen.
Trump: Een clown die weliswaar niet gewenst was, maar gedoogd werd. Hij valt echter door zijn rare gedrag amper te handhaven en de vraag is of Deep State dit nog ruim twee jaar wil aanzien. De vice president is veel meer hun mannetje. Het is dan ook niet ondenkbaar dat hij de anonieme persoon is die vorige week in de New York Times zijn verhaal liet optekenen. De reden? Trump helemaal gek maken en laten voelen dat hij geen vrienden heeft. Mogelijk hopen ze op een hartaanval, of een geestelijke ineenstorting van Trump die de eerste tekenen van dementie al enkele jaren toont.

Maar dan Q, wie is Q en wat wil hij nu echt?

Naar verluidt is Q een groep van 10 personen. Ik heb het idee dat Q een fractie binnen de top van de geheime dienst is. Een fractie die de geheime dienst, het grote zakenleven en de politiek wil schonen van de grootste criminelen omdat het gewoon te gek voor woorden begint te worden en volledig uit de hand is gelopen. Q is echter zelf ook politiek gekleurd en duidelijk een Republikein in hart en nieren. Dat zien we veel bij geheime diensten.

Waarom is Q nu actief geworden? – Ik denk dat juist door de irrationele manier waarop Trump bezig is duidelijk is geworden dat de corruptie in de VS te ver is doorgeslagen. Het voortbestaan van de VS is in gevaar aan het komen. Een fractie binnen de geheime diensten en het gerechtelijk systeem wil schoon schip maken en een nieuwe generatie vooral rechts denkende maar wel van corruptie schone politici neerzetten. Daartoe moeten de huidige politici en zakenmensen stuk voor stuk het veld ruimen. De NSA heeft van iedereen wel wat bewijzen of beeldmateriaal wat ze chantabel maakt. Een kleine druk is vaak al genoeg om ze een vervroegd pensioen te laten opnemen. Wie niet vrijwillig gaat, zal binnenkort aangeklaagd gaan worden en alsnog het veld moeten ruimen, maar dan zonder gouden parachute.

Uiteindelijk kan Q alleen effectief zijn als er ‘onder’ Q mensen aan het werk gaan om de criminelen aan te klagen en hun misdaden openbaar te maken. De 51.000 sealed indictments geven aan dat hier op lager niveau al werk van wordt gemaakt. Die sealed indictments krijg je maar niet zo maar voor elkaar. Hier zijn echt wel meer dan 10 man mee bezig. Blijkbaar is Deep State diep verdeeld in een fractie die het bij het oude wil laten en de Q fractie die schoon schip wil maken.

Binnen de Amerikaanse ambtelijke overheid is er dus een enorme machtsstrijd aan de gang. Q mag dan wel de misdaden van één van de partijen aan de kaak stellen, daarmee is niet gezegd dat Q schoon is.

Vergis je daar niet in. Q overtreedt ook de wet graag om zijn boodschap naar buiten te brengen. Hij is deel van de corruptie. Hij is het er niet mee eens, maar hij maakt er nu wel deel van uit en hij is net zo’n verrader als dat Snowden dat was… Of ben je dan juist een held?

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.