Connect with us

Politiek Internationaal

WHO wereldwijde machtsgreep

Published

on

who

Nauwelijks grote mediaberichten over het pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hier wordt binnenkort over gestemd. Het verdrag komt neer op een wereldwijde staatsgreep. 

WHO een Wereldgezondheidsregering: Pandemisch verdrag staat WHO wereldwijde machtsgreep toe

Omdat het niet alleen de grondwet en de soevereiniteit van de meeste staten ondermijnt, maar ook de WHO machtigt om een ​​wereldwijde wereldgezondheidsregering op te richten, die zal worden gebruikt om verreikende controles uit te oefenen en met geweld geld te herverdelen in de zakken van de oligarchie.

Er wordt weinig bericht in de officiële media over het Internationaal Verdrag inzake de preventie, paraatheid en paraatheid van pandemie. Zo weinig dat als je dit als zoekterm invult in een zoekmachine, je alleen artikelen tegenkomt uit de zogenaamde alternatieve media, je zou ook kunnen zeggen “gratis media”. Die moet je goed bekijken, want wat daar onder het mom van internationale gezondheidszorg wordt beslist, is zwaar.

Het verdrag is bedoeld om in de toekomst een uniforme wereldwijde reactie op pandemieën te garanderen – of wat daarover wordt verklaard. Maar de belangrijkste zorg van de weinige reguliere media die erover berichten, is dat het verdrag zelf misschien nog steeds te waterig is om dat ogenschijnlijke doel te bereiken. De huidige gezondheidsvoorschriften zijn te zwak om wereldwijde pandemieën te voorkomen. Voor de handhaving van uniforme regels zou zelfs een centraal orgaan met bevoegdheden nodig kunnen zijn. Dit moet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden. Hier is dus een roep om autoritaire hardheid, die het verdrag zeker in petto heeft.

In een rapport van mei 2021 spraken de Verenigde Naties (VN) ook de behoefte aan meer bevoegdheden voor de WHO. Internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank of de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moeten worden betrokken bij een effectieve “bestrijding van de pandemie”. Ze zijn bedoeld om financiële prikkels te geven, maar ook sancties voor landen: prikkels voor individuele landen om de maatregelen na te leven, sancties bij afwijking.

Advertisement

De corona “pandemie” heeft al laten zien hoe dit eruit kan zien. Vooral landen van de zogenaamde derde wereld werden met financiële middelen onder de pet gehouden. Ontwikkelingsgelden van de Wereldbank werden alleen uitgekeerd tegen vergaande coronamaatregelen. De landen Burundi en Tanzania zijn slechts voorbeelden van vele andere. Beide landen weigerden aanvankelijk om het coronabeleid uit te voeren. Nadat beide presidenten kort daarna op mysterieuze wijze stierven, haastten hun opvolgers zich om coronamaatregelen in te voeren.

Als gevolg hiervan heeft de Wereldbank $ 25 miljoen van Burundi’s schuld kwijtgescholden. Tanzania ontving $ 600 miljoen aan hulp van het Internationaal Monetair Fonds. Zo wordt de gehoorzaamheid van alle landen met financiële middelen verzekerd. In de toekomst zullen sancties in de vorm van handelsembargo’s aan de machtsinstrumenten worden toegevoegd. De WHO bereidt zich voor om voor iedereen te willen bepalen wat ze wel en niet kunnen doen, om hen “medische”, d.w.z. farmaceutische “behandelingen” op te dringen en om iedereen wereldwijd op elk moment in quarantaine te plaatsen en op te sluiten.

De WHO beschikt eigenlijk al over unieke bevoegdheden. Omdat het nu al de enige organisatie is die een pandemie of een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid kan uitroepen, en de ondemocratisch gekozen directeur-generaal, de Ethiopische communist Tedros Adhanom Ghebreyesus, de enige persoon is die die macht kan uitoefenen.
nep pandemieën

Deze bevoegdheid lijkt nu flink uitgebreid te worden met het nieuwe contract vanaf 2024. De WHO moet in staat worden gesteld om bindende beslissingen te nemen voor de wereld in het geval van een uitbraak van een ziekte, een zogenaamde pandemie. Wat de WHO onder een pandemie verstaat, is echter voortdurend aan verandering onderhevig. Als tot 2008 een ongewoon groot aantal sterfgevallen nodig was in combinatie met een multi-state verspreiding van een nieuwe ziekteverwekker, werd de vereiste van een ongewoon aantal sterfgevallen eenvoudigweg geschrapt, met als resultaat dat elke griepepidemie nu zo kan worden verklaard pandemie, zoals gebeurde met de Mexicaanse griep en Corona.

Zelfs nu houdt de WHO vast aan haar pandemische noodsituatie en bespot ze alle realiteit. Hieruit blijkt dat het eigenlijk gaat om het terzijde schuiven van mensenrechten en grondwetten. In de toekomst zal de WHO bij elke griepepidemie verregaande bevoegdheden krijgen die elke democratisch gekozen regering eenvoudigweg kan negeren en zo de grondwet kan ondermijnen.

Advertisement

De grootste donoren van de WHO zijn de Bill & Melinda Gates Foundation en de International Vaccine Alliance GAVI, die op zijn beurt ook grotendeels wordt gesponsord door de Bill & Melinda Gates Foundation, evenals tal van particuliere farmaceutische bedrijven, waaronder Pfizer . 80 procent van de WHO-financiering is nu op vrijwillige basis, afkomstig van stichtingen en bedrijven. Echter, zoals dr. Wolfgang Wodarg merkte al kritisch op, meestal geoormerkt en stroom in projecten die de respectievelijke bedrijven ten goede komen.

Dus particuliere bedrijven en stichtingen bepalen wat volksgezondheid betekent, welke maatregelen worden genomen om het te ‘beschermen’. Dat de corporaties en stichtingen financiële belangen hebben en daarom alleen maatregelen passend achten die de eigen afzetmarkt versterken, behoeft nauwelijks een aparte toelichting. Maar als dit volledig corrupte lichaam nu is uitgerust met de bevoegdheden van een wereldregering, dan wordt de WHO een executive van het internationale financiële kapitaal, die bepaalt welke geneesmiddelen we moeten nemen en wanneer, hoeveel vaccinaties we moeten hebben en welke middelen hiervoor te gebruiken.

Dit betekent dat de WHO optreedt als een arm van gewelddadige herverdeling, waarbij grote donoren bepalen welke medicijnen moeten worden gekocht en vervolgens landen dwingen dit te doen, of ze nu voordeel of nadeel hebben. In het geval van de Mexicaanse griep was de vaccinatie van farmaceutische producten nog op vrijwillige basis. Als gevolg hiervan moesten miljoenen doses van het varkensgriepmedicijn Pandemrix worden vernietigd, net zoals de Corona-vaccins, die nu hun houdbaarheidsdatum naderen, eigenlijk vernietigd hadden moeten worden.

In tegenstelling tot de Mexicaanse griep werd Corona al in verband gebracht met meer dwang en onderdrukking en geeft daarmee een idee waar de reis heen moet. Beide vaccins hebben enorme schade aangericht en tientallen mensen ziek gemaakt of gedood. Ze werden allebei gefinancierd met belastinggeld dat de farmaceutische bedrijven door de strot werd gegooid en vervolgens van de bedrijven werd gekocht met extra belastinggeld. De corporaties profiteerden dubbel.

Het verdrag moet de WHO zelfs de bevoegdheid geven om preventief de noodtoestand uit te vaardigen, niet alleen als reactie op een daadwerkelijke dreiging. Alle landen zouden dan verplicht moeten worden om “uitbraken” te melden. In combinatie met de financiële drukmiddelen ontstaat het volgende beeld: Zodra de WHO proactief een gezondheidsnoodtoestand afkondigt, zullen met name derdewereldlanden uitbraken melden uit angst voor gebrek aan financiële hulp of handelsembargo’s.

Advertisement

Dientengevolge is het melden van een groot aantal ziekten, niet noodzakelijk overal hetzelfde, hoe de WHO een echte “pandemie” creëert, of de schijn daarvan. Dan kan de pandemie worden verklaard en kan de WHO haar bevoegdheden gebruiken om een ​​enorme financiële herverdeling in gang te zetten en mensen te dwingen medicijnen te consumeren.

Het is zeer waarschijnlijk dat het internationale vaccinatiecertificaat binnenkort wordt ingevoerd. Dit is dan verplicht voor grensoverschrijdende reizen, inclusief een bewijs van de laatste vaccinaties tegen welke ‘ziekte’ dan ook. Dit kan in eerste instantie een tijdelijk mechanisme zijn voor de duur van de “pandemie”, maar zal vrijwel zeker op een gegeven moment permanent worden geïmplementeerd. Bovendien zal het verdrag publieke middelen in de zakken van farmaceutische bedrijven steken om sneller dan ooit tevoren “vaccins” te ontwikkelen, en met nog minder waarborgen dan voorheen.

Bovendien moeten de International Health Regulations (IHR) van de WHO, die in Duitsland als eenvoudige wetten gelden , worden aangescherpt, zodat het openbaar gezag eraan wordt gebonden. Gekozen regeringen mogen geen inspraak meer hebben bij het opleggen van dwangmaatregelen. In plaats daarvan zouden deze automatisch aan de bevolking moeten worden opgelegd.

Het is te vrezen dat dit verdrag ons door de beschreven mechanismen in een permanente noodtoestand zal brengen . Bill Gates kondigde al vroeg in de zogenaamde coronapandemie aan dat hij een testinfrastructuur wilde die 1,6 miljard mensen per week kan testen op welke ziekte dan ook. Zo kan elke pandemie op elk moment getest worden, net zoals dat gebeurde met Corona. Dit wordt aan alle landen opgedrongen, omdat anders sancties in de vorm van handelsembargo’s of het uitblijven van financiële hulp worden bedreigd.

Het is een staat van constante alertheid, een soort eindeloze schokstrategie die geld naar de zakken van particuliere bedrijven en stichtingen leidt en mensen verandert in proefkonijnen en dwangmatige drugsgebruikers in constante gehoorzaamheid en onderwerping. Karl Lauterbach kondigde in maart 2022 in een interview aan dat de noodtoestand het nieuwe normaal zou moeten zijn.

Advertisement

Het nieuwe Pandemieverdrag draagt ​​alle macht over aan een niet-gekozen, technocratische wereldregering die de financiële belangen van haar belangrijkste sponsors vertegenwoordigt en niet dient om de mensen te beschermen. Het ondermijnt volledig nationale en regionale regelgeving, grondwetten en regeringen en draagt ​​de macht over aan een globalistische elite die het gebruikt voor hun eigen financiële gewin. Wat hier wordt geïntroduceerd is een financieel feodalisme dat, in combinatie met de digitale ID, de digitale centralebankvaluta en uitgebreide bewaking, elk mens aan dit systeem zal leveren of – als ze niet worden gevolgd – ze existentieel kan vernietigen. Dit moet koste wat kost worden voorkomen.

Niet voor niets is er een Wereldgezondheidsraad opgericht, een vereniging van artsen, juristen, wetenschappers en maatschappelijke organisaties om zich tegen deze ontwikkeling te verzetten. Hij gaf een verklaring af over het voorgenomen verdrag, waarin de bedreiging van de soevereiniteit van staten uit dit verdrag aan de kaak wordt gesteld.

De Wereldgezondheidsraad haalt de mislukkingen van de WHO in het verleden, de gefingeerde pandemieën, de anti-mensenrechtenmaatregelen en de samenwerking met de oligarchie aan. Hij roept op om contact te zoeken met politici, maatschappelijke organisaties, professionals en publieke figuren om hen voor te lichten over het verdrag, campagnes te lanceren om natuurrecht en grondwetten te beschermen, en zich te verenigen in internationale organisaties.

Een vereniging van leden van de gezondheidssector in Oostenrijk, het “Scientific Initiative Health for Austria”, schreef een brandbrief aan de Oostenrijkse regering, het Grondwettelijk Hof en mediaredacteuren met betrekking tot het contract en waarschuwde dat de WHO zichzelf boven de nationale regeringen. Er is nu een referendum in Oostenrijk dat stemmen verzamelt tegen het internationale pandemieverdrag. Ook in de VS verzet onder meer het Children’s Health Defense-initiatief zich tegen dit plan. Dit waarschuwt ook dat het contract ook dient om de transhumanistische agenda van het WEF af te dwingen.

Fascisme, zoals Benito Mussolini ooit zei, is de vereniging van economische macht met politieke macht, dus de juistere term is corporatisme. Met dit pandemische contract bereidt de economische macht zich voor om een ​​regering over de hele wereld te stichten. Zo ontstaat, volgens de definitie van Mussolini, een wereldwijd fascisme onder het mom van gezondheid, een voorwendsel dat vroegere vormen van fascisme hebben gebruikt. Tegen deze dreigende ontwikkeling moeten wij ons met alle macht verzetten.

Advertisement

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım