25 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Welke WAPPIE-soort ben ik?

wap

De Nederlandse taal is springlevend en jaarlijks worden nieuwe woorden toegevoegd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Latijn, zijn taalkundige aanpassingen noodzakelijk om, in het snel veranderende leven, elkaar te blijven begrijpen. Vanaf 2003 wordt de verkiezing “woord van het jaar” gehouden en het levert een fraaie reeks op. Viruswappie wint het brons in 2020. Wappie, voor de meeste mensen nieuw, duikt voor het eerst op in de jaren ‘90. De betekenis: een persoon die de weg kwijt is, onder invloed van drank en/of drugs. De prijs toont aan dat het begrip dus al is opgerekt maar in het eerste kwartaal van ’21 vind totale dilutie plaats, met als dieptepunt, politici die elkaar in debat voor wappie uitmaken. Dit scheldwoord wordt geroepen naar een persoon met een mening die afwijkt, waar we niet langer naar wensen te luisteren. Verdeeldheid schiet door in dehumanisatie.

Puristen bewaken de norm en weten als geen ander dat het de bedoeling is van taal dat mensen elkaar verstaan. Zeldzaam is daarom de verkiezing van een woord dat haaks staat op die doelstelling. Geen autoriteit bewaakt hoe dit woord zuiver kan worden ingezet èn het tart de basis van de samenleving, het mogen hebben van een andere mening. De symbolische poldertoren van Babel zal mede hierdoor wankelen op de fundamenten, en instorten als wij elkaar langere tijd niet begrijpen. De oplossing is onder handbereik maar in de toenemende spraakverwarring heeft het diskwalificeren van de ander een onbeschrijfelijke aantrekkingskracht.  Als wij teruggaan naar de oorspronkelijke betekenis van wappie (de-weg-kwijt-zijn), kijk dan eens om je heen en identificeer de personen en instanties die op dit moment precies weten waar het allemaal om gaat. We zijn toch allemaal de weg kwijt. Iedereen is WAP, elk op zijn eigen terrein.

Te beginnen met de beleids-wappies. Zij hebben de ondankbare taak om een route uit te stippelen die een einde maakt aan de impasse. Zoals altijd duiken politici geroutineerd weg achter ruggen, ditmaal van deskundigen, en die experts verstrekken op hun beurt slechts advies, waarna zij de besluiten aan de politiek laten. Maak vast het plaatje van de parlementaire enquête. Spoedwetten maken het mogelijk om gedeeltelijk en “tijdelijk” democratische rechten van iedereen te schrappen vanuit de tunnelvisie dat dit de kwetsbaren zal beschermen tegen ziekte. De effectiviteit noch de schade van de maatregelen, aan gezondheid, sociaal fundament, opleiding en economie worden helder gemaakt. Als karikatuur van een farizeeër sust deze wap het geweten met geld als pleister op de wonde en het houdt zich keer op keer niet aan de zelfopgelegde regels. Zij geloven in isolement voor eigen veiligheid, vrijheids-chantage bij vaccinaties, het smoren van dwarsdenkers en zij leggen tegenstrijdige maatregelen op. Bij een negatief reisadvies vertrekken dagelijks volgepakte vliegtuigen en waar je over elkaar struikelt in de supermarkt is het gevaarlijk om in een andere winkel met 2 tegelijk ondergoed te kopen. Vanaf heden bent u ziek, tenzij aangetoond gezond en de houdbaarheid van de eigengemaakte routekaart bleek 2 dagen. Ja, zij zijn het spoor zichtbaar bijster.

Het beleid wordt gegijzeld door de wetenschaps-wap, die bepaalt de mening op basis van wat bekend is over vergelijkbare situaties of virussen, met het beperkte onderzoek dat hen ter beschikking staat. Zij slingeren adviezen de wereld in zonder enige verantwoordelijkheid te willen of kunnen dragen voor de gevolgen. De uitbraak van het C-virus zou tot grote incidentie en mortaliteit leiden. Als Zweden een andere koers vaart, voorspelt Neil Ferguson 100.000 covid-doden in juni ’20. Right. Bij het monomaan boekhouden van sterfgevallen wordt co-morbiditeit eindeloos veronachtzaamd, totdat zij voor de verklaring van vaccinatiebijwerkingen het opeens wel erg belangrijk vinden. Zij zien geen bewijs voor de toepassing van bestaande geneesmiddelen maar verdedigen emotioneel de niet onderbouwde eigen mening. Kostbare clinische studies worden betaald door een sponsor, een farmaceutisch bedrijf of een door dat soort bedrijven gesteunde stichting. Wie betaalt heeft belang bij de uitkomst, zoals bij de onderzoeken naar vaccins. Er is echter maar 1 soort betrouwbare wetenschap en dat is wanneer de uitslag van het onderzoek niet bij voorbaat vaststaat. Schaamteloos verstrengelt deze wap de adviesfunctie met het eigen belang bij de productie of uitvoering van testen die, volgens hen, bepalend zijn voor het  R- getal maar geen diagnose uitsluiten. De integriteit glibbert weg op de zeephelling als het cordon sanitaire, OMT, categorisch gerenommeerde vakgenoten negeert, net als filosofen, sociologen en economen maar niet aanslaat wanneer de meest wetenschappelijke verkoper van Pfizer publiekelijk naar een stoel in het team hengelt.

Bijzonder is het fenomeen maatregel-wappie. Kenmerkend is dat zij volstrekt geen bewustzijn hebben dat ze de weg kwijt zijn. Het beleid wordt blind gevolgd want als een storm opsteekt luister je naar de kapitein. Deze zelfbenoemde BOA’s houden de omgeving in de gaten. De hour of glory is  wel dat zij het voor elkaar hebben gekregen om de mondkapjes draagplicht in te voeren. Het RIVM had er geen bewijs voor(nog steeds niet) en de politiek geen wet maar omdat maatregel-gekkies het massaal gingen dragen, is het ingevoerd. De wil van het volk.  Dit gedragsexperiment zal niet medisch geëvalueerd kunnen worden dus wij zullen na afloop vaststellen dat het kwam omdat anderen het ook deden. Opvallend is hoe druk zij bezig zijn om anderen, wappies, egoïsten, antivaxx-ers en complotdenkers te verguizen. Hebben zij besef over het schrijnende gebrek aan respect en inclusiviteit?

De media-wap stelt iedereen in staat tot verdeeldheid. Waar mogelijk spelen zij mensen uit elkaar, en zij hebben ondanks hun belofte voor waarheidsvinding, de code getekend om het beleid van de overheid te steunen, zolang het “killer-virus” rondwaart. Bij persco’s zijn de vragen van schoolkrantniveau en gewillig wordt de maatschappij-ontwrichtende propaganda uitgewerkt. Ondanks dat de sterftecurve voor leeftijdsgroepen exact gelijk is aan het gemiddelde, rapporteren zij hardnekkig over de uitzonderingen zodat het lijkt of de hele bevolking in groot gevaar is. Dit is het extreem besmettelijke media-virus; het product is angstporno.

De prijswinnaar, het viruswappie, wil geweldloos aan de orde stellen dat hun ouders worden gemarteld in isolement en hun kinderen mishandeld door onderwerping, kapjes en test-regime. Onterecht worden zij verward met gewelddadige barbaren en de zogenaamde beroepswap, die overal een complot in ziet. Alle groepen hierboven framen de virus-WAP, opdat zij denken te kunnen voorkomen dat over hun eigen waarheid een andere wordt gelegd. De virus-Wap onderzoekt, stelt vragen over virus en oplossingen, wetten en vrije rechten. Zij dragen alternatieven aan. Voor veel van hen is WAP inmiddels een geuzennaam. De politie-WAPPEN trekken in ME pak de lange lat en splijten in het belang van de gezondheid en op last van de overheid wappie-schedels. Zij stellen geen vragen als de geweldsinstructie veel gematigder is wanneer de burgemeester zelf een statement wenst te maken over een moord in Minneapolis.

De luie-stoel-wappies bezien het allemaal van voor de buis, het draagvlak verbrokkelt, maar toch leunen zij andermaal achterover omdat het vanzelf wel zal overwaaien. Toch?

Leg voor iedere afzonderlijke WAP het unieke puzzelstukje en je ziet eenheid. Irritant is de schade als je 1 stukje weghaalt. De basale vraag is dus welke WAP-soort ben ik? Schelden heeft geen zin want wat je zegt, dat ben je zelf. Inderdaad, een kleuterschoolwijsheid, maar wij zijn dan ook ècht terug bij de basis van beschaving, hoe wij kinderen leren dat schelden een teken is van zwakte en onmacht. Zij horen onze woorden maar kopiëren ons gedrag, dus het goede voorbeeld is doorslaggevend voor de uitkomst.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.