corona-vaccin

We gaan beginnen met ezeltje prik

Er gaat bijna geen dag voorbij of we worden figuurlijk gesproken gevaccineerd met drastische waarschuwingen over de verdere verspreiding van Corona. Sinds de afgelopen zomer regent het van strategiewijzigingen en wat mentale zigzag-bewegingen over mondkapjes, beschermingsmiddelen, het * proest* dashboard en tests en de vurige hoop op een binnenkort uit te voeren vaccinatie (ontwikkeling en goedkeuring van een vaccin duurt meestal vele jaren). Inmiddels zit bijna de hele wereld midden in een tweede golf, waarvan de cijfers veel intenser zijn dan de eerste. De uitzondering, om wat voor reden dan ook, vormen grote delen van Azië en Afrika. Het zigzagparcours van de overheid is nog uitgesprokener dan in het voorjaar en regelgeving en decreten worden nog sneller gewijzigd en aangepast. En burgerrechten moeten ook nog meer worden beknot (maar daar was onze regering decennia lang al goed in).

In de Verenigde Staten kreeg het Biontech-Pfizer coronavaccin op 11 december vorig jaar een noodgoedkeuring. Dus géén onbeperkte goedkeuring. De Britten waren nòg eerder toen op 2 december een noodgoedkeuring voor dit vaccin werd verleend.
Ook in andere landen zoals bijvoorbeeld in Canada of Israël waren er goedkeuringen.
In de Europese Unie duurde het iets langer. Pas op 21 december heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een voorlopige goedkeuring aanbevolen, waarna de Europese Commissie (vanzelfsprekend) ook haar goedkeuring heeft verleend. In de mainstream media wordt echter géén melding gemaakt van het feit dat het een voorlopige of voorwaardelijke goedkeuring betreft, zoals is aanbevolen door de EMA.
En op de laatste dag van het jaar, op 31 december, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het Biontech Pfizer-vaccin ook een EUL (Emergency Use Listing) toegekend. Met deze goedkeuring mogen VN-suborganisaties het vaccin kopen en distribueren. De WHO zei dat het vaccin “voldoet aan alle veiligheids- en werkzaamheidseisen van de WHO” en dat “de voordelen van het gebruik ervan om de COVID-19-pandemie aan te pakken groter zijn dan de mogelijke risico’s“.

In de VS is er (samenvattend) dus een noodvergunning afgegeven, net als in Canada en het Verenigd Koninkrijk. Israël baseerde zich op de Amerikaanse noodtoestemming. De WHO heeft óók alleen een noodvergunning afgegeven. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft óók een voorlopige goedkeuring aanbevolen, zoals dat ook werd verleend door de Europese Commissie.
Politici en medici houden dit “voorlopig” graag “voorlopig” geheim. De Europese Unie schrijft, evenals de WHO: “Een voorwaardelijke goedkeuring is de goedkeuring van een medicijn waarvoor niet alle gegevens beschikbaar zijn die nodig zijn voor een normale goedkeuring. Een dergelijke voorwaardelijke goedkeuring kan worden overwogen als het voordeel van de onmiddellijke beschikbaarheid van het medicijn duidelijk opweegt tegen de risico’s die samenhangen met de onvolledige gegevenssituatie… “

Als het voordeel hoger wordt ingeschat dan het risico, dan mag het. En de dood van een 91-jarige man in Zwitserland, 4 dagen na de vaccinatie, net zoals de dood van een 75-jarige man in Israël een paar uur na de vaccinatie, heeft niets te maken met de vaccinatie zelf, maar met de eerdere ziektes. Tot die conclusie is men gekomen. Maar als de mannen acuut ziek waren geweest, waren ze waarschijnlijk niet ingeënt.
O ja, de tijdelijke gezichtsverlamming na vaccinatie was in sommige gevallen in de VS en het VK slechts tijdelijk, zeggen ze. En de ontbrekende gegevens voor een onbeperkte opname worden verzameld bij de gevaccineerde.

Die bijverschijnselen, daar wordt liever niet over gesproken, net als de beschermingsduur van het vaccin (dat weet men namelijk niet, dat is onbekend, maar de eerste berichten spreken over een bescherming van 2-3 maanden, waarna opnieuw gevaccineerd zou moeten worden). En de aansprakelijkheid voor als het helemaal misloopt bij een vaccinatie, dáár wordt al helemaal niets over gezegd. Wel belangrijk, want zowel de farmaceuten als de overheden zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, dus burgers kunnen zelf voor de kosten opdraaien – voorop gesteld dat zij het overleven.

Maar het voordeel van de vaccinatie wordt nog steeds hoger ingeschat dan de risico’s. Echter, zoals u kunt lezen, zijn de gevaccineerden ondanks de vaccinatie nog steeds besmettelijk, dus ze kunnen Corona gewoon blijven doorgeven. Dat hebben virologen verschillende keren op televisie verklaard. Het is ook bekend dat ongeveer 70 procent van de gevaccineerden last heeft van symptomen zoals koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, die deskundigen gewoonlijk afdoen als “vaccinatiereacties”.

Inmiddels is in Zweden een 84-jarige man overleden na de coronavaccinatie. Maar men zegt er meteen bij dat hij leed aan verschillende eerdere ziekten.

De laatste tijd regent het ook waarschuwingen over de nieuwe variant van het coronavirus, en een ergere derde golf en de bijbehorende derde lockdown doemt alweer op. En weer is er de dreiging van duizenden doden die ofwel stierven “aan of met Corona” of “met of zonder Corona” – waarbij er opnieuw wordt aangedrongen op vaccinatie. En als het zo doorgaat dan is het volgende te verwachten: na de vijfde of de zesde of zevende golf zal de regering plotseling en geheel verrassend tot het besef komen dat het coronavirus niet uit te roeien is en dat het coronavirus ook niet wil stoppen aan de Nederlandse grens. Maar tegen die tijd zullen de mensen echter zo afgestompt en rechteloos zijn en door de overheid heropgevoed om verder te leven als schapen, dat ze ofwel in stilte zullen accepteren wat er besloten is, ofwel blaten als schapen. De overheid zal moeten accepteren dat we moeten leren leven met het virus. Tot nu toe, zelfs in de ergste griepjaren, had niemand eraan gedacht om de griep te bestrijden door een lockdown op te leggen en de economie en mensen te ruïneren. Maar er gloort hoop, want net als met andere virussen is gebeurd kan ook het coronavirus zomaar vanzelf de wereld uit gaan. Zou de snelheid waarmee farmaceuten en overheden hun brouwsels willen verkopen er misschien op wijzen dat dat best wel eens niet zo lang meer kan duren?

Ondertussen is de Spaanse regering bezig met een staatsregister waarin de gegevens van weigeraars van vaccinaties worden opgenomen en er zullen zeker sancties worden gepland. Dit register wordt vervolgens ter beschikking gesteld van andere regeringen; bijvoorbeeld voor informatie over inreizende Spaanse toeristen. In Italië treedt de Medische Vereniging op tegen tegenstanders van vaccinatie onder artsen. Sommige provincies willen vanwege de coronacrisis afwijken van het mensenrechtenverdrag conform artikel 15 (afwijking in geval van calamiteit).

In ons land wordt het vaccinatiecircus ook spoedig voor het brede publiek geopend – althans als we de corona-spreekstalmeester mogen geloven, en wellicht hebben we buiten een vaccinatie ook nog steeds een mondmasker nodig. Dit zou echter het toenemende toezicht door camera’s in openbare ruimtes bemoeilijken.
vaccin
Volgens bijgaande uitspraak van de bewindsman die gaat over ons nationale “Ezeltje Prik”-festijn, minister De Jonge, die wij hebben gelezen op de website van de rijksoverheid, is een vaccinatie ons ticket naar meer vrijheid. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we straks – in de loop van 2021 – stap voor stap terug kunnen naar ons leven van voor het corona-tijdperk. Ofwel: onze minister gaat er vanuit dat Corona nà vaccinatie de wereld uit is. Is dit nu betrouwbaar nieuws van onze overheid? We zijn benieuwd of we deze pagina over een jaar nog ongewijzigd zullen aantreffen op het internet.

Aangezien de WHO vaccinatiescepticisme als één van de 10 bedreigingen voor de mondiale gezondheid beschouwt die moeten worden bestreden, is er ook vanuit die hoek iets te verwachten voor de mensen. Ook “nepnieuws” over Corona zou nòg zwaarder gestraft moeten worden….. en wat dergelijk “nepnieuws” is, wordt natuurlijk bepaald door de Staat. Wetenschappers die de lijn van de regering niet volgen, zoals virologen, epidemiologen, enz., wordt nog meer het zwijgen opgelegd (waarbij de sociale media fanatiek hand- en spandiensten verlenen bij het ecnsureren van berichten), net zoals coronavirus-kritische artsen in Oostenrijk of Duitsland al zijn ontslagen of waarvan hun doktersvergunning is ingetrokken (ofwel: hen is een beroepsverbod opgelegd).
Zoals duidelijk te zien is in het voorbeeld van Oostenrijk, worden de massamedia door de regering ingeschakeld waarbij de bevolking met staatsreclame en massale persfinanciering wordt gebombardeerd. Niet voor niets wordt er gezegd: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. En de Staat is in Oostenrijk (en niet alleen daar) royaal “brood” aan het uitdelen.

Met de vaccinatieraces die nu zijn gestart, wordt het allemaal alleen maar erger. Er wordt door politici gezegd dat er “natuurlijk” geen verplichte vaccinatie zal zijn. Maar uit veel landen hoort men dat ze hardop nadenken over….. verplichte vaccinatie. En je hoort politici zelfs zeggen dat voor het bestrijden van het coronavirus “de hele mensheid” gevaccineerd zou moeten worden.
Dat is ook precies wat het geheime hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Bill Gates, bijna een jaar geleden al zei. Brussel is natuurlijk dezelfde mening toegedaan, want waarom heeft de Europese Commissie anders al ongeveer 2 miljard vaccindoses besteld of gereserveerd bij ongeveer 450 miljoen inwoners in de EU?  En waarom dan ook nog kiezen voor het vaccineren van burgers, terwijl de voormalig vice president en chief scientific officer van Pfizer heeft gezegd dat juist dàt helemaal niet nodig is.

De zorgmedewerkers zijn het eerst de klos aan de beurt. Om ook hen te informeren heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op een A4 informatie in Jip-en-Janneke-taal gezet (want Jaap van Dissel van het RIVM vindt dat zorgmedewerkers nogal dom zijn (hoewel het niet zijn bedoeling was dat te zeggen). U kunt het ook downloaden, hier (pdf).
vaccin

Geruststellend is dat men zegt dat sommige mensen overlijden aan het coronavirus. Sommige, dat zijn er niet veel, dus het moet meevallen. Maar dat er in de testgroepen en bij het vaccineren ook sommige mensen zijn overleden, dàt staat er dan weer niet. En dit is ook een goeie: “u krijgt dit vaccin om te voorkomen dat u ziek wordt door het coronavirus”, maar we worden wèl ziek van het vaccin……

Maar er staat ook een onjuistheid in. Leest u even mee:
“Uit de eerste onderzoeken blijkt dat dit vaccin de kans op COVID-19 met 95% verlaagt. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 5 mensen COVID-19 krijgen.”  Volgens ons staat hier dat als 100 mensen Corona krijgen, en zij vervolgens gevaccineerd worden, 95 mensen geen Corona meer hebben. Maar er hadden toch 100 mensen Corona? Bedoeld wordt natuurlijk dat een toegediend vaccin vóórdat men Corona heeft, een scoringspercentage van 95% zou hebben. Voor 5 op de 100 haalt het middel dus niets uit.

Opvallend is ook dat belangrijke bijwerkingen niet worden genoemd:  hartinfarct, Bell’s en mogelijk ook de dood (maar dat vinden farmaceuten, politici en toezichthouders geen ernstige bijwerking). En er wordt met geen woord over mRNA gesproken. Zelfs niet over het feit dat het vaccin een voorlopige goedkeuring heeft gekregen.

Tijdens het maandenlang durende vaccinatietraject zullen naar onze mening straks ook nog verschillende coronavaccinatiepaspoorten, indien mogelijk in digitale vorm, voorgeschreven worden, of misschien wel een EU-breed gestandaardiseerd digitaal vaccinatiepaspoort waarin alle vaccinaties staan. Die kan dan tegelijk ook als “toegangsbewijs” dienen. Het is niet ondenkbaar dat dan ook regeringen zich om de een of andere onverklaarbare reden zich zullen wenden tot bedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen en openbaar of verschillende touroperators, die dan kunnen beslissen onder welke voorwaarden (met vaccinatie, test, etc.) zij hun passagiers vervoeren of toelaten tot evenementen, waarbij staten onderling een verifieerbare vaccinatievereiste kunnen afspreken voor bij het oversteken van de grens……

Het “nieuwe normaal” heeft dan zijn eigen versie van de Apartheid geschapen. In ieder geval zal het “nieuwe normaal” waar onze premier het zo vaak over heeft gehad, aanzienlijk verschillen van het normale dat we tot nu toe kenden. Maar we weten niet zeker of Corona de reden is voor al die veranderingen of slechts als voorwendsel heeft gediend.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren