30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Wat weet Merkel?: Grote fraude met asielaanvragen bij de migratiedienst BAMF in Bremen

Merkel

De Duitse justitie en de veiligheidsdienst Verfassungsschutz zijn betrokken bij het onderzoek naar de fraude met asielaanvragen bij de migratiedienst BAMF in Bremen. De affaire is bijna dagelijks in het nieuws in Duitsland. De mainstream media in ons land houden zich gedeisd. Is kritiek op Merkel nog steeds een taboe? Of zou het bij ons eigen IND er soms óók zo toe gaan?

We moeten het maar eens hebben over het Duitse BAMF-schandaal. O, u weet niet wat we bedoelen? Dat kan, omdat de mainstream media er hier nauwelijks aandacht hebben besteed.

De Duitse asielinstantie BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) in Bremen wordt ervan verdacht rond de 1200 verblijfsvergunningen onterecht te hebben toegekend, voor het merendeel aan Koerdische jezidi’s. Minister Seehofer (CSU) van Binnenlandse Zaken had de afgelopen week verklaard dat daardoor het vertrouwen in de instantie is geschaad. Hij zei dat tegen de commissie Binnenlandse Zaken van de Bondsdag. De communicatie tussen de BAMF en zijn ministerie was niet goed, gaf hij toe. Seehofer wil de procedures aanpassen, zei hij, en hij wil meer arbeidsplaatsen bij de BAMF.

Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt inmiddels of er fraude en corruptie is gepleegd door de leidingevende en een aantal advocaten van de BAMF in Bremen. Dat is zeer waarschijnlijk, want in de Duitse media lezen we dat de leidinggevende die in het vizier is gekomen bij de autoriteiten, een vrouw, mogelijk honderden asielzoekers een status heeft gegeven die daar eigenlijk geen recht op hadden. Ook drie advocaten en twee tolken worden verdacht bij de zaak betrokken te zijn. De politie en de veiligheidsdienst Verfassungsschutz zijn ook bij de zaak betrokken – zij gaan nu onderzoeken of daar ook potentiële terroristen van hebben geprofiteerd.

merkel

De affaire om onterecht verleende asielvergunningen breidt zich ondertussen verder uit. Eerder kwamen e-mails naar buiten waaruit zou blijken dat de leiding van de dienst die over asielaanvragen gaat, de BAMF, al langer van de misstanden in Bremen afwist, maar nauwelijks reageerde. Bij het BAMF-kantoor in Bremen zouden tussen 2013 en 2016 minstens 1200 mensen zonder goede onderbouwing een asielstatus hebben gekregen – een druppel op de gloeiende migrantenplaat van bondskanselier Angela Merkel, maar het feit dat er frauduleuze handelingen hebben plaatsgevonden (met medeweten van het hogere echelon) maakt deze zaak bijzonder ernstig.

Ondertussen mag de BSAMF-vestiging in Bremen niet meer beslissen over asielaanvragen, in opdracht van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU). Bovendien heeft Seehofer een systeemherziening van de Bamfs opgestart, uit te voeren door de federale rekenkamer. Ook worden 13 andere takken van de BAMF gecontroleerd. Bovendien overweegt de procureur-generaal van Neurenberg onderzoek tegen het huidige BAMF-hoofd Jutta Cordt.

Ondertussen lazen we op De Dagelijkse Standaard het volgende:

Het is één grote puinhoop op het Duitse ministerie van migratie. Dat is de ontluisterende conclusie van vier maanden undercover onderzoek doen bij het Duitse ministerie van migratie. Asielaanvragne worden massaal goedgekeurd zonder er naar gekeken te hebben. Asielzoekers kunnen zich meer dan één keer registreren en radicale islamisten worden er niet tussen uitgepikt. Aldus journalist Abdullah Khan.

Undercoverjournalist Abdullah Khan van BILD werkte vier maanden bij de Duitse immigratiedienst, en kon z’n ogen niet geloven. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Hij begeleidde vluchtelingen op de “Balkanroute”. Hij spreekt over de enorme chaos bij de BAMF, de omkering van bewijslast die sinds 2016 geldt – waardoor het weggooien van paspoorten zo goed als automatisch asiel betekent en een 60-jarige asielzoeker zichzelf kan registeren als 24-jarige.

Kahn onthult dat slechts 1% van de asielaanvragen wordt gecontroleerd – een bevestiging van wat andere, alternatieve media reeds eerder hadden gemeld. Ronduit schokkend is de onthulling dat er in de vier maanden dat hij bij het BAMF werkte, er 135.000 Syriërs door een “versneld proces” zijn geleid. Dat hield in dat hen een vragenlijst was gestuurd waarop zij hun antwoorden konden aanvinken, de vragenlijst moesten terugsturen naar het BAMF en vervolgens onmiddellijk erkend werden als vluchteling.

Het leek in eerste instantie een klein probleem, maar heeft toch grote impact: het BAMF-schandaal in Bremen breidt zich uit naar Berlijn. Het wangedrag van een kleine ambtenarenchef wordt nu geprojecteerd op de kanselier. Zij draagt ​​de feitelijke verantwoordelijkheid – niet de kleine oplichter die alleen heeft uitgevoerd wat Merkel dicteerde.

De – inmiddels geschorste – ambtenaar die de leiding had kan mogelijk zijn omgekocht, omdat zij opzettelijk de wet heeft overtreden uit haar innerlijke overtuiging – maar alleen heeft zij niet de intentie van de federale regering opgevolgd? Eigenlijk had ze wat dat betreft gewoon promotie moeten krijgen, omdat ze alleen dat heeft gedaan wat ze als de wil en het beleid van de bondskanselier zag.

Het is trouwens lovenswaardig dat een blad als BILD aantoont dat Angela Merkel heel vroeg wist over de misstanden in de BAMF – dergelijk bewijs is belangrijk; kleine dingen kunnen ongetwijfeld de mislukking en politieke intentie zijn. Maar de belangrijkste bevinding blijft: Merkel wilde het op die manier. En degenen die er nu boos over zijn, hadden het kunnen weten.

Al voor langere tijd: jarenlang is de toestroom naar Duitsland gefaciliteerd en zijn er incentives gecreëerd om naar Duitsland te emigreren: of het nu gaat om het afschaffen van voedselpakketten (2014) of de toename van de voordelen van de asielzoekers (2012): steeds meer migranten werden door Merkel naar Duitsland toe getrokken.

Deze instroom is in 2015 versneld omdat het BAMF deze fatale tweet bewust op internet heeft gezet, op aanwijzingen van de federale minister van Binnenlandse Zaken:

merkel

“#Dublin-procedures voor Syrische staatsburgers worden momenteel grotendeels de facto door ons niet opgevolgd.”.

Dit is het ware keerpunt in de geschiedenis van de massale migratie, en het wordt vervolgens gestimuleerd door tweets van Merkel bij lachende vluchtelingen, die een noodlottige boodschap bevatten: iedereen die zichzelf een vluchteling noemt komt in Duitsland, in de hemel op aarde, waar zij voorkeursrechten genieten boven de autochtone burgers, waarvan verwacht wordt dat zij in het Nieuwe Duitsland gaan integreren.

In Bremen werden asielzoekers doorgesluisd – maar Bremen is overal….

merkel

Twee jaar later, in 2017, vergroten politiek opportunisme, ontkenning van de realiteit en buitensporige eisen aan de administratie het verlies van controle. Duitsland laat zich misleiden – en men vindt het prima: Identiteitscontrolefaciliteiten worden nu pas op proef geïntroduceerd en de SPD en de Groenen zijn faliekant tegen het uitlezen van gegevens van mobiele telefoons van migranten. Ze willen niet weten wat ze kunnen en moeten weten. Zij kunnen dan ook zeggen: “Wir haben es nicht gewusst”.

En nu is er natuurlijk dan de hamvraag: in hoeverre is Angela Merkel op de hoogte geweest van de misstanden bij het BAMF?

Natuurlijk wist Merkel wat ze in Duitsland heeft aangericht. Ze leeft tenslotte niet op een verre planeet, maar in het midden van het land van de waanzin. Merkel zelf had de omstreden Thomas de Maizière geïnstalleerd als een bereidwillige bevelhebber in het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het motto tot het bittere einde was: Merkel’s wil is wet!

Dan komen we uit bij Frank-Jürgen Weise, die (als bijbaan – het mocht niet te fanatiek) ook leiding gaf aan het BAMF, van oktober 2015 tot januari 2017, en deze heer wordt nu aangehaald door BILD als de belangrijkste getuige van de aanklager. Weise informeerde de bondskanselier in maart en mei 2017 over “wanbeheer bij het BAMF en het asielbeheer”. Zelfs tot 12 weken na zijn pensionering! 12 weken!

12 maanden na zijn einde dienstverband schreef hij ook een eindverslag. Weise moet geprobeerd hebben om het toch al onervaren en overbelaste BAMF te laten reorganiseren. Onbegonnen werk. Dat hij het probeerde, verdient lof, maar het was gedoemd te mislukken…

Merkel moet er toen dus van geweten hebben – als ze er tenminste in was geïnteresseerd. Hoe dan ook, Merkel zelf zei lang geleden over het onderwerp: “Ik moet eerlijk zeggen dat als we ons gaan verontschuldigen voor het tonen van een vriendelijk gezicht in een noodsituatie, dan is dat niet mijn land.” Beter zou zijn geweest als ze in plaats van “een vriendelijk gezicht tonen” gezegd zou hebben “onze volledige stompzinnigheid tonen.

In Duitsland is hierover nu een hele discussie gaande. Maar het doet ons inziens niet terzake: de vrouw is politiek verantwoordelijk, of ze wist van de puinhoop die ze bij de autoriteiten had veroorzaakt, of dat ze het niet wist, had moeten weten, zou moeten weten of dat ze iets anders te doen had. Zij is verantwoordelijk.

Er waren tijden dat politici hun verantwoordelijkheid namen en aftraden. Zo niet vandaag de dag, niet alleen in Duitsland maar ook bij ons. Je kunt het zo bont maken als je wilt: er volgen geen consequenties. Ook hier: Merkel hoort niet op de stoel waar ze aan het pluche kleeft.

In een normale wereld zou zij verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen zij deed en naliet. Maar er gaat niets met haar gebeuren. Vergeet ook niet dat er nogal wat invloedrijke politici rondlopen met hersendefecten. Neem de volgende politieke mening:

Het is beschamend. Maar het is kenmerkend voor de kinderloze regeringsleiders in de EU: geen enkele verantwoordelijkheid en toekomstvisie. Na hen de zondvloed, want hun wereldbeeld reikt niet verder dan hun horizon.
As u geen kinderen heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken over de toekomst. Dat doen andere leiders van bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Zweden en Nederland ook niet.

merkel

Dat Syriërs in het licht van deze migrantenproblematiek op vakantie gaan naar het land waarin zij naar verluidt zo bedreigd zijn – is een gegeven. Zij kunnen altijd weer terugkomen naar de EU, en dat is in Duitsland extra makkelijk: opnieuw een aanvraag indienen voor documenten – er liggen er genoeg op kantoor.
Duitsland introduceerde immers verkorte asielprocedures voor drie landen tijdens de grote migratiestroom in 2015, waarbij slechts één vragenlijst moest worden ingevuld zonder dat er een persoonlijk moest plaatsvinden. Of een migrant nu echt Irak, Eritrea of Syrië kwam kon niet worden gecontroleerd en interesseerde in feite niemand wat.
Het doel is en was om op het internationale toneel op te kunnen scheppen over hoeveel asielbeslissingen werden afgehandeld, “Snelheid vóór degelijkheid” was het motto van de vorige minister van Binnenlandse Zaken. Het maakte ook niet uit of (mogelijke) misdaders een positief oordeel kregen. Hierdoor konden criminelen zoals de latere moordenaar van de Breitscheidplatz of de meisjesmoordenaar van Freiburg gewoon het land binnenkomen, hoewel ze al waren veroordeeld voor de meest wrede misdaden. Maar strafrechtelijke procedures en asielprocedures in Duitsland zijn twee onverenigbare grootheden.

Ingewijden lichten een tipje van de sluier van het BAMF op: Afghanen zeggen dat zij voor de Taliban op de vlucht zijn, omdat ze in Afghanistan gestraft zullen worden – om vervolgens in Duitsland steun ontvangen voor asiel en levenslang onderhoud voor zichzelf en hun families, die ook naar Duitsland kunnen komen vanwege familiehereniging. Er zijn nog steeds schijn-Syriërs, medische toeristen of volwassen mannen die nog steeds worden geclassificeerd als adolescenten – of als de moordenaar van Kandel, die wordt gestraft volgens het boterzachte jeugdstrafrecht, hoewel de identiteitsfraude na de moord aan het licht kwam en de dader een twintiger is in plaats van 15, zoals hij beweerde.

Maar het zijn niet slecht mensen die dobberend de Middellandse Zee oversteken om naar Duitsland te gaan. Zelfs Afrikanen die al tientallen jaren in Italië en Spanje wonen en gewoon hun Carta identita italianahebben gekregen. Afghanen die jarenlang in Griekenland of Iran hebben gewoond, vragen in Duitsland asiel aan (en krijgen dat) en wachten reikhalzend af op familiehereniging.
Even een asielaanvraag indienen, een formulier, geprefabriceerd te downloaden van het internet of verstrekt door de tientallen vrijwilligers. Voor een BAMF-medewerker is het niet duidelijk of de door de migrant verstrekte informatie juist is of niet. Vaak weet men niet eens of de persoon echt uit het opgegeven land komt, laat staan of zijn leeftijd juist is. En of het nu echt zijn kinderen zijn, etc. Alles wordt gewoon geaccepteerd, de werkdruk staat een strikte beoordeling niet toe. Daarom is het niet verrassend dat minder dan 1% van de asielbeslissingen wordt beoordeeld.

We vragen ons af waarom je in zo’n situatie nog een asielprocedure er op nahoudt, waarom het BAMF? Geef mensen gewoon hun verblijfsvergunning aan de grens. Dit scheelt veel tijd en geld. Het BAMF kan dan onmiddellijk worden gesloten en de asielprocedures worden afgehandeld door de migratiekantoren en achteraf gecontroleerd (= goedgekeurd). Ze kennen de mensen immers precies.

Zolang Merkel aan de macht is en het Oude Continent ten gronde richt, zo lang zullen politici en de mainstream media één front vormen, kerken en activisten ondersteunen elke aanstaande migrant en de aanhoudende weigering van de bondskanselier om haar beleid fundamenteel te veranderen.
Overigens zou er niets veranderd zijn als de 1800 asielverzoeken in Bremen waren afgewezen: de betroffen personen zouden nog steeds zijn gebleven – net zoals de uitgewezen huizenkrakers in Amsterdam de politiek naar hun hand hebben gezet, terwijl autochtone burgers zonder pardon uit hun huis worden gegooid.

Want zo werkt het systeem in de meeste landen in Europa: wie al heel lang klaagt, die blijft. Wie de verwerking in de asielwetgeving vertraagt, wint. Dat is de reden waarom door migranten paspoorten worden weggegooid, terwijl geld en dure mobiele telefoons meestal de gevaarlijke reis overleven: het nieuwe paspoort kan jaren op zich laten wachten. Doel bereikt.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.