Wanneer gaat links eindelijk het grote elite plan onder leiding van Soros doorzien?

soros

De “Open Border Society”van George Soros geinfiltreerd in de EU en Europees Parlement

VIA:http://gerritherders.blogspot.com/
Het is officieel: het Europees parlement is nu in handen van het pro-migratie block, ondersteund door de “Open Border Society” van George Soros, gestemd en aangenomen 17 Januari 2019.

Een donkere dag in de geschiedenis van de Europese Unie. Het pro-migratie block heeft een meerderheid in het Europees Parlement . Ze chanteren Hongarije, Italië, Oostenrijk, Polen en andere lidstaten die tegen (massa) immigratie zijn en geven het EU-belastinggeld uit aan NGO’s om immigratie te bevorderen en te ondersteunen. Terwijl de Europese bevolking geen enkele inbreng heeft of had. Natuurlijk zullen ze beweren dat er verkiezingen zijn en dat via jou de gekozen man of vrouw hetgene doet voor de kiezer, alleen werkt het in de praktijk anders, na een paar jaar als SP lid meegedraait te hebben, is het altijd de “partij-politiek” die beslist, ook al staat dat haaks op de “verkiezingsbelofte”.

Wat er nu afgelopen tijden gebeurd, is geen democratie, maar een multiple-dictatuur, zoals ik al eerder schreef, in mijn artikel over de “gele vesten en de Europese Lente”. (zie onderaan)

We zijn als EU-burger getuigen en nieuwe belediging voor diegene die tegen illegale migratie zijn. De pro-migratie meerderheid van het Europees Parlement nam een besluit dat in wezen verklaart dat de rechtsstaat alleen de overhand heeft in die lidstaten die illegale migranten accepteren, terwijl ze dreigen EU-gelden terug te trekken uit landen zoals Hongarije, Oostenrijk, Italië en Polen die zich verzetten tegen immigratie en nee zeggen tegen het Soros-plan.

 

soros
Zij misbruiken de grondrechten van de EU om de toelating van illegalen tot een voorwaarde van een rechtsstaat te maken en vervolgens nemen zij een besluit dat openlijk sancties oplegt aan landen die tegen illegale migratie zijn. Dit is pure chantage.
Als dat nog niet genoeg was, keurde het Europees Parlement ook het programma “Rechten en waarden” goed, waardoor de Europese Unie 850 miljoen euro beschikbaar zou kunnen stellen – driemaal zoveel als de Europese Commissie had voorgesteld – aan NGO’s die actief zijn in Europa, bijvoorbeeld allerlei hulporganisaties zoals PAX, Amnesty, Open Borders, maar ook NGO’s die per schip migranten vervoeren naar de EU, het block zegt dat het streeft naar een “open en inclusieve samenleving”. De verordening zou dus middelen beschikbaar kunnen stellen aan de NGO’s die het immigratiebeleid van Brussel ondersteunen en een “open samenleving” bevorderen.
We weten allemaal wat dat betekent. Het betekent dat een liberale, open samenleving, “Sorosocratie” – ontstaat, het Kalgeri plan i.s.m het internationaal regime, de EU, dat de radicale agenda van Soros drijft en geen democratisch mandaat heeft.
Een multiculturele samenleving, waar de waarde en cultuur van elksouverein land in de EU op lange termijn zal verdwijnen, waar we geen “Nederlander, Duitser etc…zijn maar een EU burger, zonder inspraak en rechten, het 1984 scenario!
Het betekent ook dat in de toekomst het geld van de Europese belastingbetaler terechtkomt in de schatkist van de zogenaamde maatschappelijke groepen, pro-migratie NGO’s – die afhankelijk zijn van buitenlandse financiering en ook geen democratisch mandaat hebben – zijn zullen “jacht maken op” Hongarije, Oostenrijk, Italië en andere EU landen en hen beschuldigen van discriminatie, omdat hun agenda, net als nu (denk aan Syrië en Rusland) betaalt wordt door de dictatuur van de EU.
soros
”Onze eigen” Mabel (kuch) met ”weldoener” Soros. Waar zullen ze elkaar van kennen? U mag raden
Dus “gele – vesten” vervolg jullie actie tegen de EU, tegen dictatuur, het volk is machtig, wij zijn met velen, zij met weinig!
Bron: Hongarije blog, uitpers, youtube, http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
De Europese lente – burgeroorlog – is begonnen
Het is echt begonnen, de opstand, die ik de “Europese Lente”zal noemen, een variatie van de Arabische, met het grote verschil dat de Arabische een opgezet plan was en, na grondig onderzoek gepleegd te hebben, is deze opstand GEEN Soros plan of “links” plan.
Het is de opstand van het volk, die de elite-politici totaal zat is en haar levensstandaard al jaren naar beneden heeft zien gaan. Tel daar de “vluchtelingencrisis” bij op en het recept tot opstand is klaar.
Hadden we dat niet voorspeld een paar jaar geleden, toen de West-Europese landen ten oorlog trokken tegen eerst Afghanistan, toen Irak, de verwoesting van Libië en tenslotte de oorlog in Syrië? ! Daarna de verkiezing van Trump, eenvoudigweg omdat het Amerikaanse volk geleden heeft onder het regime van haar eigen regeringen, niet dat het Trump iets op zal lossen, maar het was een teken. Zo is dit het teken dat de West-Europeanen genoeg hebben  van de Liberale graaicultuur en het dictatoriale beleid van de EU.
De Europese Unie, een instituut waar de burgers NIETS mee hebben, er wordt voor hen beslist en niet met hen. Dat noemt men een multi-dictatuur, die de elite ons voorschotelt als een democratie, een democratie is een soeverein land, waar de wil van het volk gebeurt. Daarom tijd voor opstand!
Een overzicht van de gebeurtenissen per land
gele

Natuurlijk begin ik met Frankrijk, daar is het begonnen, net als in 1789, de Franse revolutie.

Een online-petitie die in mei 2018 werd gepost, bereikte medio oktober 2018, 300.000 handtekeningen en werd gevolgd door regelmatige massademonstraties die begonnen op 17 november. De aanleiding waren de stijgende brandstofprijzen, de hoge kosten van levensonderhoud en een onevenredige last van de belastinghervormingen van de regering op de werkende en middenklasse , vooral in de landelijke gebieden, ook in de andere West-Europese landen zijn eerst de landelijke gebieden getroffen, Duistland en België zijn daar goede voorbeelden van.

De demonstranten hebben gedemonstreerd voor lagere brandstofbelastingen, herinvoering van de solidariteitsbelasting op rijkdom (1% is rijk een schande in de Westerse wereld), een verhoging van het minimumloon en het aftreden van Emmanuel Macron als president van Frankrijk. De beweging bestond uit het hele politieke spectrum. Dit is heel belangrijk, niet links, niet recht maar ook politiekloze, die net als in Nederland, België etc.. niet meer weten waar ze op moeten stemmen!

Daarna volgde België

gele hesjes
Op 29 december 2018 was er een grote demonstratie in Brussel, die zeker nog herhaald gaat worden, veel mensen zijn die dag door de “democratische” regering opgepakt! De politie vuurde traangas en waterkanonnen af en arresteerde rond de 400 mensen in de Belgische hoofdstad Brussel tijdens de “gele vestjes”-demonstratie. Brussel is de stad waar Europese instellingen zijn ondergebracht, waaronder de kantoren van de Europese Commissie en het Europees Parlement; die waren als voorzorgsmaatregel afgesloten.
Volgens reguliere persbureaus waren het relschoppers, maar dit is de verdediging van de politieke elite, omdat ze bang zijn en daarom grijpen ze naar “zware” middelen, arrestaties, rubberen kogels etc..als je je ogen sluit denk je dat je in de Gaza-strook bent, daar doet het zionistische regime precies hetzelfde. De volgende fase is het afschieten, of zoals de zionisten graag doen in de benen schieten! Verder waren er in veel lokale steden en dorpen ook gele vestjes op de been, die o.a. de grens met Nederland blokkeerde, Maastricht.

Duitsland

gele hesjes
Duitsland, ja waar zal ik beginnen, het “kapotte” land noem ik het, ik woon er nu bijna 2 jaar, in ons buurland en verbaas mij over het “rappe”tempo, van de ondergang van een cultuur en een volk. Het begon natuurlijk eerst allemaal met Pegida, daarna de AfD. Goede ideeën, uit nood geboren, maar op verschillende vlakken geradicaliseerd. Het neonazi-fenomeen, waarover de reguliere MSM [Main Stream Media] zo graag schrijven en alles wat maar demonstreert of dwars ligt onder deze noemer wegzet, is natuurlijk van de zotte. Zoals ik al eerder schreef voormalig Oost-Duitsland heeft een cultuur van protest en dat zijn echt niet allemaal beonazi’s. Zij hebben tenslotte jarenlang onder een socialistisch systeem geleefd, de tegenhanger van fascisme (Neonazi).
In Augustus 2018 schreef ik al het volgende:
Beginnen zal en is de opstand in voormalig Oost-Duistsland, omdat zij de mensen zijn die de straat op gaan, een overblijfsel van het socialisme. Het zal zich als een vuur verspreiden, van Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), naar Dresden, de hoofdstad van de revolutie in Duitsland. De politiek en media zullen moeten gaan luisteren. Als zij met grof geweld gaan optreden, zal het alleen maar erger worden, we wachten rustig af en elk weldenkend mens ziet dat de huidige situatie niet houdbaar is in Europa.
Er is armoede in de Duitse steden, je ziet vele Duitse burgers (meestal gepensioneerde maar ook families) de prullenbakken afstruinen voor lege flessen. In Duitsland is er namelijk statiegeld op blikjes en plastic flessen, om zo hun inkomen aan te vullen. Vele gepensioneerden “vluchten” naar Bulgarije, om daar in een “gemeenschap van armen” samen te leven. Met hun minimale pensioen is dat mogelijk in Bulgarije. Een schande toch?
“Vluchtelingen” of liever gezegd migranten, leven in relatieve welstand, omdat zij veel kindergeld en Harz-4 krijgen. Maar er is ook een grote groep, tweederde, “vluchtelingen”, uit 2015 die over de straten zwerven, crimineel zijn en mensen, vrouwen etc lastig vallen. Voor deze groep hebben ze geen oplossing bedacht, de “Duitse” elite, die de meest volhoudende van (west) Europa zijn.
De gele hesjes hebben ze in Duitsland niet echt nodig, de opstand is al in augustus vorig jaar (2018) begonnen, in Chemnitz, Cottbuss e.a. Politieke aanslagen zijn aan de orde van de dag, afgelopen week de aanslagen op partijkantoren van de Alternative für Deutschland AfD). Vandaag, dinsdag 8 januari, een politieke aanslag op de voorzitter van AfD-Bremen en lid van het parlement Frank Magnitz.
Magnitz, vecht voor zijn leven na een aanval door drie onbekenden. Magnitz werd maandagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij een ernstige hoofdwond had opgelopen na een “politiek gemotiveerde poging tot moord”, zei de AfD in Bremen in een verklaring. Gewapend met houten stokken sloegen drie mannen de politicus herhaaldelijk op zijn hoofd en schopten hem terwijl hij al op de grond lag totdat een bouwvakker de aanval zag en probeerde tussenbeide te komen. Volgens de verklaring vond de aanval plaats onmiddellijk nadat Magnitz een nieuwjaarsreceptie bij de Goetheplatz in Bremen had verlaten. En zo gaat het maar door in Duitsland, iedere dag. De reguliere media zijn opgehouden hierover te berichten. Hoezo? Omdat ze bang zijn dat het “volk” misschien nog meer in opstand gaat komen, wat zeker gaat gebeuren.

Tenslotte Nederland

gele hesjes
Nederland het “rustige landje van doe maar gewoon” dan doe je al gek genoeg en het land van 15 miljoen mensen is uiteindelijk wakker geworden, sloom, maar is wat wakker!
Suggestie voor een nieuw volkslied, de Oranje clan heeft lang genoeg geregeerd.
Veel mensen zijn lamlendig, zien hun landje vervallen tot een “narcoticastaat”, een tweede Columbia zeg maar. Het eens zo puriteinse Nederland, is voorloper in transgender-materie, drugs, a-moreel verval en grote dansfestijnen (met drugs), een land waar veel alcohol- en drugsproblematiek is, alles door het tolerante, kapitalistische beleid, de overheid moet immers verdienen aan Wiet en Bier.
De VVD, o.l.v. Mark Rutte, heeft Nederland dramatisch veranderd, de belastingdienst is je grote vriend geworden en de Nederlandse cultuur is bijna vervangen door eerst de Amerikaanse en nu door de tolerantie tegenover de salafistische islam, in combinatie met de zionisten een dodelijk recept voor de burgers van Nederland. Verdeeldheid alom in de politiek, waar iedere partij het NIET met elkaar eens is.
Schoorvoetend staan ze op deze “kaaskoppen”, de Friezen, eerst een standvastig volkje, en zien nu in dat er eindelijk iets moet gaan gebeuren. De betalingen lopen de spuigaten uit, feesten verdwijnen, sinterklaas, zonder zwarte piet, kerstfeest = winterfeest (net als in Duitsland), Pasen = lentefeest.
Laat Nederland weer worden als de “15 miljoen mensen”, tolerant met mate, maar voor de mensen, laat echt socialisme weer toe, geen nep-sociaaldemocraten of een Socialistische Partij die het verschil tussen Socialisme en democraten niet ziet. De ziekelijke anti-Rusland propaganda stoppen en toegeven dat zij meegedaan hebben aan oorlogen. Opnieuw beginnen met de mensen en voor de mensen, waar we weer gewoon kunnen leven en een menselijk beleid, waar geld is om te leven en niet geld het leven is! Veel succes gewenst aan de “gele vesten”, houd vol, al ben je nog zo klein, het volk heeft de macht en zelfs een éénling kan al iets veranderen!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.