BEVOLKINGSUITWISSELING

Het is mogelijk dat er lezers zijn die nog steeds niet geloven dat de wereldelite bezig is met een bevolkingsuitwisseling. Een uitwisseling waar Europa het slachtoffer van gaat worden. Misschien dat er een aantal mensen zijn die denken dat onze beweringen in de artikelenreeks “Multi-Culti Eindstation” overdreven waren. Dat we een te donker scenario schilderden. Intussen moeten we helaas mededelen dat de Verenigde Naties (VN) bezig zijn de bevolkingsuitwisseling formeel door te voeren. Nog dit jaar moet de hele zaak zijn beslag krijgen, zodat de plannen in de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Hoe dit alles in zijn werk zal gaan zullen we hieronder uitleggen. We kunnen vooraf al vast wel een ding zeggen; het is nog erger dan we al dachten.

Zo als we al eerder aangaven is de elite over gegaan tot de bevolkingsuitwisseling om twee redenen. Ten eerste wil men de migranten gebruiken als goedkope werkkrachten. De plannen gaan immers uit van het wereldkapitalisme, dus zal er altijd een geld kant aan zitten. Maar de tweede reden is misschien nog wel veel belangrijker. Men wil de migranten gebruiken om Europa te verzwakken, de Europese volkeren te ondermijnen, en om eindeloos verdeel en heers spelletjes mee te kunnen spelen. Het einddoel is een verzwakt Europa met een soort eenheidsworstbevolking, dat kan worden gebruikt voor een grote oorlog tegen Rusland. Wij gebruiken ook met opzet het woord migranten en niet vluchtelingen, omdat het bij de bevolkingsuitwisseling, die nu geformaliseerd wordt, om migranten gaat die zullen blijven. Echte vluchtelingen kunnen immers terug, als de reden voor de vlucht is opgeheven. Wat er nu op Europa afkomt zijn dus migranten, in veel gevallen figuren waar men in de landen van herkomst graag van af wil.

Hoe zal de formalisering van de uitwisseling in zijn werk gaan? Centraal staat een zogenaamd pact dat door de Verenigde Naties (VN) is opgesteld. Het pact heet Global Pact for Migration, en het heeft als doel om in de komende jaren op een “geordende” wijze meer dan 100 miljoen mensen uit Afrika en andere continenten naar Europa te laten verhuizen. Het pact is intussen in juli ondertekend door 191 landen, waaronder Duitsland en Nederland. Alleen de Verenigde Staten en Hongarije hebben geweigerd om het pact te tekenen. In december 2018 zullen de plannen in het pact officieel van start gaan. Voor dat we een oordeel geven is het goed om te kijken wat er precies in het VN pact staat.

De bedoeling is dat de migratie makkelijker en veiliger wordt. Men is in 2015 al met de uitwisseling begonnen, maar omdat er veel kritiek kwam, wil men geen herhaling van de stromen migranten aan de grenzen, de smokkel over zee, en de zichtbaarheid van het binnenkomen van de vooral jonge mannen, die de voorhoede van de grote stroom vormden. Het moet nu allemaal veel meer geruisloos gaan, zodat de miljoenen kunnen binnentrekken zonder dat we het in de gaten hebben. Om dit te bereiken zal er heel anders naar vluchten en migratie worden gekeken. In het verleden moesten vluchtelingen nog aantonen uit een oorlogs- of geweldssituatie te komen. Met andere woorden; ze moesten kunnen aantonen dat ze vreesden voor hun leven. Onder de nieuwe regels is dat niet meer nodig. Een potentiële migrant hoeft alleen nog maar te zeggen dat hij of zij in een moeilijke situatie verkeerd. Dat is voldoende om de deuren naar een Europees land naar keuze open te zetten.

In de praktijk zullen dat altijd de landen zijn met de beste sociale stelsels; dus Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, de Benelux landen en Scandinavië. De migrant kan dus kiezen, en hoeft ook niet meer op gammele bootjes over te steken naar Europa. Hij of zij kan gewoon ingevlogen worden. Makkelijker kan het dus niet. Verder zullen deze migranten papieren krijgen, zodat de illegaliteit wordt opgeheven, en heeft men ook recht op sociale uitkeringen. Op termijn komen daar natuurlijk ook huizen, huisraad en natuurlijk gezondheidszorg bij. Wie dit allemaal gaat betalen is niet moeilijk te raden. We zien nu al de BTW, een indirecte belasting, met 3% omhoog gaan volgend jaar. Er zal geen verschil meer gemaakt worden tussen echte vluchtelingen en economische migranten. Verder mogen ouders en kinderen niet gescheiden worden. Alleen in de uiterste gevallen kan iemand nog worden teruggestuurd. We dachten dat in 2015 de poorten waren open gezet, maar dat is niets vergeleken bij wat er nu op ons afkomt. Als men een formule voor chaos wilde ontwikkelen is dat aardig gelukt.

We moeten hier nog wel bij vermelden dat het pact niet bindend is voor de landen die tekenen, en dat ook de soevereiniteit niet zal worden aangetast. Dat betekend echter niet dat we nu opgelucht kunnen adem halen. Men heeft het pact met opzet niet bindend gemaakt. Dit betekend namelijk dat parlementen er niet over kunnen praten, en ook niet stemmen. Regeringen kunnen het gewoon invoeren, zonder verdere discussie. Men heeft het dan over een zogenaamde ‘soft law’, een zachte wet. Maar daar moeten we wel bijzeggen dat een soft law heel snel een gewone wet kan worden, als de omstandigheden er om vragen. Kortom; het is weer een toonbeeld van westerse democratie, er wordt ons iets opgedrongen zonder dat we daar een mening over mogen geven. Het spel kan eigenlijk niet smeriger gespeeld worden. Als klap op de vuurpijl vermeldt het pact ook nog dat de tekenende landen hard moeten optreden tegen iedereen die zich tegen de overeenkomst verzet.

Nu is het dus allemaal duidelijk. Men gaat hele hordes vreemdelingen naar Europa halen, die eigenlijk geen reden tot vluchten hebben, en ons continent in chaos zullen storten. De hele operatie zal honderden miljarden Euro’s kosten, die door de Europese burgers moeten worden opgebracht. Nu al zien we de chaos in Duitsland en de stijgende criminaliteit. Als het aantal migranten nog verder oploopt stevenen we af op een regelrechte ramp. Geen natuurramp, maar een ramp veroorzaakt door de westerse politieke elite.

Het hele plan is totaal onacceptabel en we moeten het dan ook massaal afwijzen. Ten eerste is het economisch niet op te brengen. Als al deze vreemdelingen geld gaan krijgen raakt de kas op een zeker moment leeg. Ze zullen dan alleen nog maar hulp in goederen kunnen krijgen, maar daar komen ze natuurlijk niet voor. Als de geldkraan dichtgaat zal de hel zondermeer losbreken. Wat er dan gebeurd hebben we laatst in het klein kunnen zien, toen illegale Afrikaanse migranten de Spaanse grens aanvielen. Precies dat soort scènes zullen beelden van alle dag worden. En natuurlijk zal dat ook de soevereiniteit van de Europese landen aantasten. Het gaat immers om een fundamentele verandering, waar ook de toenemende islamisering een hoofdrol in gaat spelen. Kortom; Europa zal nooit meer hetzelfde zijn.

Ieder weldenkend mens zal de risico’s en de schaduwkanten van dit soort plannen zien. Maar het criminele tuig dat zich de politieke elite noemt heeft hier geen interesse in. Men wil alleen het eigen project doordrijven, wat de kosten ook mogen zijn. Hiermee is voor ons het punt bereikt waarop we zeggen; tot hier en niet verder. We laten onze landen niet afpakken of kapot maken door een stel volkverraders, en hordes migranten die hier niets verloren hebben. Er zijn al genoeg slachtoffers gevallen. Het enige antwoord op dit criminele plan is verzet. Verzet tegen de politieke elite, tegen dit pact, tegen de illegale massamigratie en tegen de islamisering. Als we niet massaal in verzet komen hebben we straks geen leven meer.

Om dit verzet op gang te krijgen is het belangrijk om deze informatie zo breed mogelijk te verspreiden. De elite wil hun plan in de schaduw uitvoeren. Laten we er voor zorgen dat dit ze al vast niet gaat lukken. Praat dus met iedereen om je heen. Leg uit wat men van plan is, en wat dat voor ons allemaal gaat betekenen. Schets een beeld van het vernietigde Europa dat het gevolg zal zijn van deze gelegaliseerde bevolkingsuitwisseling. Laat je niet het zwijgen opleggen, dat is immers wat de politieke elite van plan is. Iedereen die wordt aangevallen heeft het recht om zich te verdedigen. Van dat recht zullen we dan ook gebruik maken. Laat je ook niet bang maken, de volksverraders grossieren in angst om het verzet te breken. Trap daar dus niet in. Als we massaal opstaan om deze bedreiging, misschien kunnen we zelfs van een oorlogsverklaring spreken, het hoofd te bieden, verlammen we onze vijanden van de politieke elite. Dan valt het hele onzalige kaartenhuis in elkaar.

We hebben het al vaak gezegd, en zullen dat ook blijven doen; WE HEBBEN HET ZELF IN DE HAND. Als wij het allemaal willen komt er vandaag nog een einde aan de migratie en Multi-Culti waanzin. Dan gaan de poorten van Europa dicht en kunnen we orde op zaken stellen. Sluit dus de  rijen, en breng het verzet op gang. De toekomst van een vrij en onafhankelijk Europa hangt van ons allemaal af. Een Europa waar onze identiteit, onze veiligheid en onze tradities gewaarborgd zijn. We mogen niet wachten tot het te laat is, de tijd van handelen is nu aangebroken.

Reacties

Reacties

13 thoughts on “WAARSCHUWING! DE BEVOLKINGSUITWISSELING WORDT WET!”
 1. Dit ongebreidelde toelaten van gelukzoekers moet stoppen!Afrika wordt al jaren leeg geplunderd door de elite en China.Vandaar de massale toestroom.Moeten wij daar de dupe van worden?Ik dacht het niet!

 2. Beste lezer: Dan kijk maar eens naar het komentaar op EJBron bij ,,diep gezonken nederland” van ene Harry2. Daar gaan we nu op af. beste groet: Arnold

 3. Als de opwarming doorzet, dan worden hele stukken van Azie/Afrika onleefbaar. 5 jaar terug werd er al gewaarschuwd voor 20 – 500 miljoen klimaatvluchtelingen. China is ook “goed” bezig! Heeft alvast een gigaleger op poten en krijgt steeds meer invloed in Europa/Afrika. In Amerika is de fut er ook uit en nemen de zwarten, latino’s, moslims de macht over. Waarschijnlijk wordt Rusland met de Oost-Europese landen een eenheid. Bijna 100 jaar vrede is nog niet eerder vertoont in W-Europa, maar het zaad van voor burgeroorlogen is al het ontkiemen!

 4. Zoveel doem kan ik mij nog niet bedenken als tijdenmeester.
  2011-18 is hier diverse keren geplemd als laatste 7 jaren na 6 van 666 sind de vurige struik van Abram die Abraham werd.
  Juni 2014 begonnen malloten met zwarte vlaggen, heden weer een islam proleet Erdogan die nu weet wie de wereld werkelijk heerst en dan zijn er nog ruim 4 maanden te gaan.

  De vurige vlam zal gaan doven, de tijden zijn berekend.

 5. tja, btw verhoging van 3%? in mijn ogen is de verhoging van 3 naar 6 procent gewoon een verhoging van 100%. maar ja… ik Europeaan en dus dom. ik geloof ook al niet in die klimaatveranderingen. het enige wat invloed heeft is de zon en verder niks. nu hadden we een topzomer maar wat als deze periode dit in de winter gebeurd?? dan heb je temperaturen van – 20 of -25. Gaan de migranten dan terug? Lost moeder Aarde dit op of zijn we gewoon de klos?

 6. Bedankt voor jullie artikelen.
  Wat ik alleen vaak mis zijn hyperlinks naar achtergrond informatie die zorgen voor onderbouwing, verdieping. Anders blijft het voor velen vooral veel woorden roepen zonder deze te kunnen staven. Bijvoorbeeld in dit artikel met linkjes naar de verschillende verdagen zoals het verdrag van Marrakesh.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.