islam

Voordat u onderstaand artikel leest, moet u zich wel beseffen dat de massa immigratie van moslims een complex geheel is. Er zit veel meer achter dan op het eerste gezicht lijkt. Zeker is dat het geen spontane reactie is. Vaak is het wel een spontane reactie tot zelfs een wanhoopspoging en een laatste redmiddel, denk aan de verschrikkelijke beelden van omgeslagen boten en verdrinkende mensen die vanuit Afrika hopen elders een (beter) leven te kunnen krijgen. Maar bijna nooit wordt hierbij de vraag gesteld hoe is het zover kunnen komen. Welke krachten zitten er achter dat hele volkeren tot onder het bestaansminimum zijn gebracht. Ook zullen we nooit in de kranten lezen dat de Sorosbende ellende, opstanden en oorlogen organiseert of dat de Rothschildkliek vele miljoenen besteed om mensen uit Noord Afrika en het Midden Oosten naar Europa en dus ook naar Nederland te brengen. Want ons Europa zal, als het aan deze bendes ligt, hoe dan ook in chaos gestort moeten worden.

En wij zijn het slachtoffer, Staan wij dat toe of worden we op tijd wakker

Het onderstaand artikel pretendeert dan ook geen inhoudelijk compleet artikel te zijn. Het is eenzijdig belicht zonder op de achtergronden en op de problemen van de immigranten zelf in te gaan. Het is meer een ‘WORD WAKKER’ stukje.

Niet de in Allah gelovende mensen zijn de misdadigers, maar de Islam met zijn Koran

Doodziek wordt ik onderhand van die zich links noemende figuren die totaal blind zijn voor de werkelijkheid, de criminele islam en de door de Islam en de Koran aangewakkerde misdaad, welke ook in Nederland in toenemende (inmiddels grote, vergeleken met de Nederlanders) mate voorkomt

En niet alleen de criminaliteit is een steeds groter wordend probleem, onze hele Nederlandse samenleving, noem het voor mijn part onze verzorgingsstaat (kuch) komt door het parasiterend gedrag van een grote groep allochtonen’ in gevaar. 

Ja, ik hoor u zeggen dat de meeste immigranten gewoon ingeburgerd zijn en zelf hun kostje verdient. Dat is juist, maar er is een steeds grotere groep die niet van plan is zich aan te passen en voor hun kosten moeten wij opdraaien. Ook hier gaat weet op, in de politiek moeten de goeden onder de kwaden lijden, want de journalisten hebben opdracht om geen onderscheid te maken. Dus zijn alle immigranten de boosdoener en gelijktijdig word de criminaliteit onder de onaangepasten gebagatelliseerd.

En nu moet ik oppassen, want ik mag niet in de val trappen die het imperialisme voor ons hebben opgezet, namelijk het discrimineren van hele bevolkinsgroepen, Het is dus een van bovenaf georganiseerde misdaad van de elite ten de werkende bevolking. Want we kunnen moeilijk om de uitgelekte plannen heen dat onze hele westerse samenleving ontwricht moet worden door een massa-immigratie met name uit de Islamlanden.

Lees het bericht in een van de meest rechtse kranten van dit moment, het NRC:

NRC checkt: ‘EU gaat 60 miljoen immigranten hierheen verschepen’

‘EU gaat 60 miljoen immigranten hierheen verschepen’

IMMIGRATIE MAAKT ONZE VERZORGINGSSTAAT ONHOUDBAAR

immigratie

“Stop de massa-immigratie om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden”, aldus immigratie-deskundige Jan van de Beek. Al jaren doet hij onderzoek naar de kosten. “Als we zo doorgaan, gaat dat tientallen miljarden kosten. En dat trekt ons sociale vangnet niet”, zo becijfert hij. In onderstaande korte video vertellen Jan van de Beek en journalist Annabel Nanninga hoe door de immigratie de Nederlandse verzorgingsstaat op termijn onhoudbaar wordt. Aansluitend nogmaals Van Beek bij Buitenhof over dit onderwerp (mei en juni 2017).

Toch moet ik bij de redenatie van Jan van de Beek, hoezeer het ook klopt, een belangrijke kanttekening plaatsen. Jan stelt dat het geld (om de door hem genoemde reden) over een aantal jaar op is. Maar hierbij moeten we wel bedenken dat het hier om het geld uit de economie gaat dat wij, de gewone man, en de overheid hebben te besteden. Dat bedrag is echter een klein gedeelte van wat we met zijn allen opbrengen. Het overgrote deel van het (totale) geld, komt in handen van de kapitalisten en die zijn niet bereid om ook maar een dubbeltje af te staan aan de kosten van de immigratie.

immigratie

Inmiddels lijkt het er erg veel op dat de angst heeft toegeslagen en dat de overhead en andere instanties denken dat we ze beter kunnen pamperen dan aanpakken. Klopt dat bel?

ISLAMISERING

ZELFISLAMISERENDE NEDERLANDSE POLITIE.

politie

De politie brengt steeds vaker een bezoek aan de moskee om gebedsdiensten en dergelijke bij te wonen. Bekend zijn de jaarlijkse landelijke Iftar-vieringen die de Nederlandse Politiebond (NPD) jaarlijks organiseert. De iftar is een maaltijd die na zonsondergang wordt genuttigd tijdens de islamitische vastenmaand ramadan. Zo kwamen ook in juni 2017 ruim 1400 mensen samen tijdens de tot nu toe grootste politie-iftar, waar Nederlandse agenten samen met moslims de maaltijd te nuttigden en een imam een gebedsoproep deed. Dat heet bij de politie “verbinden”. Maar je zult ze nooit een christelijke kerkdienst of gebedsdienst in een joodse synagoge zien bijwonen. Waarom dan ook niet daar? Volgens Tweede Kamerlid mr. Theo Hiddema (FvD) heeft de politie uit die hoek namelijk niets te duchten. Hij noemt het moskeebezoek dan ook “slijmgedrag” en “schijterigheid vermomd in hoffelijkheid”.

HIDDEMA:

Hier Amsterdamse politie in de moskee: Niet te geloven toch?

Zag ik het nou goed, was daar ook een (1 slechts) agent met karakter, die er niets van moest hebben en weg liep uit de poppenkast?

Hier Amsterdamse politie in de moskee:

Veel commotie ontstond er overigens ook op 30 november 2017 nadat een groep Nederlandse politieagenten een bezoek had gebracht aan de Ertugrul Gazi Moskee in Haaksbergen en het vrijdagmiddaggebed had bijgewoond (enthousiast schreef de politie op Facebook: “En we hebben ook het middaggebed, geleid door de Imam, mogen meemaken”).

De Haaksbergse moskee is overigens gelieerd aan de Turkese religieuze overheidsorganisatie Diyanet, onderdeel van de Islamitische Stichting Nederland. Deze stichting kwam in 2016 nog in opspraak omdat haar voorzitter – tevens attaché Religieuze Zaken – namen aan Turkije doorspeelde van Gülenisten in ons land.

politie

Bang zijn ‘we’ zeker geworden. Heel goed beseffen we dat ook Nederland en de Nederlanders binnen afzienbare tijd het slachtoffer worden van van die ‘om maar binnen met je knecht’ politiek van Rutte en de andere slaven van het kapitaal.

Terrorisme

BETONBLOKKEN

En nu zijn er ook nog kwaadsprekers die beweren dat de Islamisering en alle ellende die daar uit voortkomt, van boven a wordt georganiseerd en ons wordt opgedrongen. Hebben deze kwaadsprekers gelijk of is het onzin?

EUROPESE UNIE

RAAD VAN EUROPA: RESOLUTIE 1743 OVER ISLAM,

ISLAMISME EN ISLAMOPHOBIA IN EUROPA.

In juni 2010 nam de Raad van Europa Resolutie 1743 aan, waarin moslims alle ruimte en middelen kregen om hun religie, cultuur en tradities in Europa te belijden en om kritiek op de islam te bestrijden. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken sindsdien daar beleid op.

Enkele punten uit resolutie 1743 zijn:

1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
1743-11: De islam is een religie van vrede.
1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.

ISLAMISERING

DE RESOLUTIE VAN STRAATSBURG (OLIE VOOR MOSLIM-IMMIGRATIE).

NA DE ARABISCH-ISRAËLISCHE OORLOG IN 1973 EN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE OLIEBOYCOT HEBBEN DE BUREAUCRATEN VAN DE EEG (DE VOORLOPER VAN DE EU) MET SAOEDI ARABIË EN ANDERE OLIESTATEN IN JUNI 1975 AFGESPROKEN OM VOORTAAN DE IMMIGRATIE VAN MOSLIMS NAAR EUROPA ACTIEF TE BEVORDEREN. DE TEKST VAN DE RESOLUTIE BENADRUKT “DE GROTE VERRIJKING DIE HET ARABISCH CULTUURGOED ONS TE BIEDEN HEEFT VOORAL OP HET GEBIED VAN NORMEN EN WAARDEN”. DE MEDIA MOESTEN WORDEN INGESCHAKELD “OM EEN GUNSTIG KLIMAAT TE SCHEPPEN VOOR DE IMMIGRANTEN”, EN DE ACADEMISCHE WERELD MOEST WORDEN GEMOTIVEERD “OM DE NADRUK TE LEGGEN OP DE POSITIEVE BIJDRAGE VAN DE ARABISCHE CULTUUR AAN DE ONTWIKKELING VAN EUROPA”. GELD MOEST WORDEN UITGETROKKEN OM DE OPRICHTING VAN MOSKEEËN, ISLAMSCHOLEN, CENTRA VOOR ARABISCHE CULTUUR EN WETENSCHAPPELIJKE INSTITUTEN TER BESTUDERING VAN DE ISLAM TE STIMULEREN. HET STAAT, DANKZIJ ONS EUROPARLEMENT, SINDS 1975 ALLEMAAL ZWART OP WIT IN DE ‘RESOLUTIE VAN STRAATSBURG’, DIE DOOR 200 PARLEMENTSLEDEN UIT 9 WEST-EUROPESE LANDEN WERD GOEDGEKEURD. DEGENE DIE DE STUKKEN NAUWKEURIG HEEFT BESTUDEERD EN EROVER HEEFT GESCHREVEN IS DE IN 2009 OVERLEDEN ANP- EN AD-JOURNALISTE PAMELA HEMELRIJK. HIERONDER HAAR UITTREKSEL UIT 1975 (KLIKKEN VOOR VERGROTING), EN DAARONDER DE COMPLETE TEKST VAN DE ENGELSTALIGE RESOLUTIE.

islam

En zo kunnen we nog wel een aantal artikelen aanhalen die bewijzen dat de Islamisering van bovenaf, met voorbedachte raden om het volk, ons dus, volledig onder de duim te krijgen. Geloof het of niet, maar uitgelekt is dat ze 60 miljoen moslim-immigranten Europa in willen halen om ons kapot te maken. De economische gevolgen zijn hierboven al aangetoond, hat parasiteren op onze arbeidskracht ook en de angst die onder de bevolking eerdaags opgeroepen word ook, maar hoe zit het nou met de terreur van de immigranten, is dat overdreven? Valt het allemaal wel mee?

Tot zo ver de website van Gerard de Boer. En voor dat u Gerard verwijt racist te zijn of te beweren dat hij discrimineert, want dat is lekker makkelijk om geen tegenargumenten te geven, Gerard laat deskundigen aan het woord of komt met keiharde cijfers en bewijzen. Ik raad u aan zijn blog te lezen, want daar kunt u nog veel en veel meer informatie vinden.

Maar hoe zit het dan met het criminele gedrag, komt dat echt zo veel vaker voor bij allochtone moslimjongeren?

Hieronder enkele gegevens uit een artikel van RTLnieuws uit april 2014 Let wel, de criminaliteit komt niet alleen van de Marokkaanse jongeren. Criminaliteit komt voor onder alle groeperingen, ook onder Nederlanders. Maar hoe is de verhouding daar in?

Hoeveel criminaliteit is er onder Marokkanen?

Uit de (toen) meest recente cijfers (2014) van het CBS blijkt onder andere:

In 2012 werden gemiddeld 572 van de 10.000 inwoners van Marokkaanse herkomst in Nederland verdacht van een misdrijf. Onder autochtonen zijn dit er 106 per 10.000 inwoners. Onder mensen van Nederlands-Antilliaanse herkomst is dit aantal overigens hoger: 656.

Met name mannen van Marokkaanse herkomst tussen de 18 en 25 worden vaak van misdrijven verdacht. 20,3 procent van hen werd in 2012 van een of meer misdrijven verdacht. Dat is meer dan vier keer zo veel als bij autochtone mannen van dezelfde leeftijd (4,5 procent).

Van de jongens van Marokkaanse herkomst tussen de 12 en de 17 werd 13,1 procent in 2012 verdacht van een misdrijf. Dat is vijf keer zo veel als onder autochtone jongens (2,6 procent).

De laatste keer dat het CBS uitgebreid onderzoek publiceerde naar criminaliteit onder allochtonen, was het ‘Jaarrapport Integratie’ uit december 2012. Daarin staat onder andere:

Mensen van Marokkaanse herkomst werden in 2010 22 keer zo vaak als autochtonen verdacht van ‘vermogensdelicten met geweld’ (waaronder overvallen met geweld). Voor mensen van Antilliaanse herkomst is dit overigens 23,9 keer.

Van de jongens van Marokkaanse herkomst die in 1984 zijn geboren, werd 61,4 procent tussen 1996 (toen ze 12 werden) en 2010 één of meer keren van een misdrijf verdacht. Onder jongens van autochtone herkomst is dat 24,8 procent.

“Sinds 2005 neemt het aandeel verdachte minderjarige allochtonen verder toe ten opzichte van autochtonen. Dit geldt vooral voor Antillianen en Marokkanen. Marokkaanse minderjarigen werden in 2010 vijfmaal zo vaak verdacht als autochtone minderjarigen.”

“Over een periode van tien jaar is de oververtegenwoordiging van het aandeel allochtone verdachten ten opzichte van autochtone verdachten redelijk stabiel gebleven. Onder Marokkanen en Antilianen is het een tijd lang afgenomen maar sinds 2008 weer sterk toegenomen.”

En dan te bedenken dat het met de 2e generatie immigranten nog slechter gaat dan met de eerste generatie. (Kijk naar de cijfers van de Antilianen)

En dan ook nog eens te bedenken dat het hier gaat om ‘allogtonen’ (wat een woord, kuch) ie ‘gepakt zijn.

Want uit de officiële statistieken (uit 2017):

”Twee op de drie Marokkaanse mannen zijn in hun jeugd verdacht geweest van criminaliteit. Vooral jongvolwassen mannen (18-24 jaar) en minderjarige jongens (12-17 jaar) van Marokkaanse en Antilliaanse herkomst tekenen zich als probleemgroepen af”

”Helemaal schrikbarend wordt het beeld, wanneer we naar cohortgegevens kijken. Van alle jongens van Marokkaanse herkomst is 65% tussen zijn twaalfde en drie’ntwintigste levensjaar wel eens aangehouden; van alle Antilliaans-Nederlandse jongens 55%. Onder de jongens uit andere niet-westerse groepen lopen de aandelen tegen de 50%. Van de autochtone jongens is ook 25% ooit verdacht van criminaliteit”

Opmerking: volgens cijfers van het CBS is de criminaliteit onder de Allochtone jongeren de afgelopen 2 jaar iets teruggelopen

En dan hebben we de zich Links noemende pappen en nathouders die overal hun ogen voor sluiten. Tot het te laat is natuurlijk.

Met dank aan Gerard de Boer met zijn geweldige website.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.