30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is

nederland

Wat een geweldig betoog heeft Peter Stuivenberg toch weer gepubliceerd op zijn blog Stuivenbergs Wereld:

Ik ga u uitleggen waarom Nederland niet meer van Nederlanders is. De Europese Unie heeft Nederland opgeslokt in een zogeheten Supranationale Staat. En nu heeft de EU in Nederland net zo veel te vertellen als kabinet Rutte. En het wordt met de dag erger. De Supranationale Staat wordt straks een Federatie van Staten. Dan is Holland niet meer van de ‘Ollanders’.

Vervolgens komt er een knappe en beknopte uitleg over alle zeggenschap die we reeds hebben weggegeven en de implicaties daarvan. En ook op de afsprong komt er een zeer scherpe waarneming over de “Nederlandse identiteit” die nu zo hard onder vuur ligt:

Binnen de toekomstige Federatie van Staten moet het volk zonder morren besluiten uitvoeren. De Europese regeringsleiders menen dat individualisme leidt tot opstand tegen het gezag.  [..] Om deze reden moet de identiteit van iedere onafhankelijk denkende Nederlander (en andere Europeanen) worden afgenomen. [..] Er vindt multiculturele versmelting van volkeren en religies plaats. De identiteit van een volk gaat verloren. De autochtone Nederlander moet denken als een Europeaan, niet meer als een Nederlander. De enorme hoeveelheid migranten die Europa nu en in de toekomst zullen overspoelen, gaat daarvoor zorgen.

Juist, Nederland en de Nederlandse identiteit moet kapot voor het voortbestaan van de EU. De oorlog rond Piet, Kerst en de Paashaas is dus geen toeval, er is niets grappig aan ‘winterdiner‘ en ‘verstopeieren‘. Ook de door de EU gecoördineerde migranteninvasie is geen toeval. Scherpe waarnemingen van Peter Stuivenberg, die de moeite van het lezen meer dan waard zijn leest u  hier onder.

Waarom Nederland niet meer van Nederlanders is

Ik ga u uitleggen waarom Nederland niet meer van Nederlanders is. De Europese Unie heeft Nederland opgeslokt in een zogeheten Supranationale Staat. En nu heeft de EU in Nederland net zo veel te vertellen als kabinet Rutte. En het wordt met de dag erger. De Supranationale Staat wordt straks een Federatie van Staten. Dan is Holland niet meer van de ‘Ollanders’.

Baas of geen baas

Nederland ging eerst met andere landen samenwerken in een zogeheten intergouvernementeel bestel. Besluiten werden door ieder land apart genomen. Dus niet door de Europese Unie. En om een besluit uit te voeren moesten alle landen het met elkaar eens zijn. Anders ging het feest niet door. Nederland was gewoon eigendom van de Nederlanders. Dit station is gepasseerd. Nederland is opgegaan in de Europese Unie die zich is gaan gedragen als baas. De EU onderwerpt de lidstaten aan zijn gezag. De soevereiniteit bestaat allen nog maar in naam. Beslissingen worden nu bij meerderheid van stemmen genomen.Nederland kan in zijn eentje niet een voorstel blokkeren. Neem als voorbeeld het Oekraïne verdrag. Een ‘Europese’ beslissing kan tegen de wil van de Ollanders worden uitgevoerd.

Nexit

Nederland, zoals de andere lidstaten, kunnen zich moeilijk uit een supranationale organisatie terugtrekken. Iedere lidstaat dat wil uittreden, zoals Groot-Brittannië, krijgt straf. Handelsrelaties worden bevroren, monetair wordt het uitgezogen, en er wordt gedreigd met hel en verdoemenis. Dus je moet echt ‘ballen’ hebben om die stap te zetten. Ook dringt de tijd. Willen Nederlanders weer baas zijn in eigen land, dan moeten zij dat in maart 2017 beslissen. Anders is het te laat. Nederland is dan versjachert. Verkocht. Net als Kerstmis, Zwarte Piet en Pasen.

Federatie van Europese Staten

De conservatieve Europese politici aangevoerd door Juncker en Tusk wil nu de volledige macht naar de Europese Unie trekken. Zij wil een Federatie van Europese Staten. Gevormd naar het voorbeeld van de Verenigde Staten. Dan wordt de Nederlandse regering  (en die van de andere lidstaten) gedwongen om ieder EU besluit uit te voeren. De Europese Centrale Bank gaat de belasting innen. De Federatie bepaalt hoe het geld binnen de lidstaten wordt besteed. Aan wie oorlog wordt verklaard. Met wie vrede wordt gesloten. Er komt ook een Europees leger. Nederland is dan een provincie van Europa. Het kan zich net als de andere lidstaten niet meer uit de Federatie terugtrekken. Behalve dan door een burgeroorlog.

Exclusieve bevoegdheden EU

Ik laat u zien hoe beperkt op dit moment de macht van de Nederlandse regering is. Dat staat overigens ook in mijn boek Europa en Migranten. Op de volgende terreinen wordt het beleid door de EU bepaald. De lidstaten hebben hun bevoegdheden volledig overgeheveld naar het Europese niveau:

– Douanebeleid.
– Mededinging voor zover nodig om de interne markt te laten functioneren.
– Bescherming van visbestanden.
– Handelsbeleid.
– Monetair beleid voor lidstaten die de euro als munt hebben.

Gedeelde bevoegdheden EU en lidstaten

Op de volgende terreinen delen Nederland en de EU hun bevoegdheden. Het lijkt er ogenschijnlijk op dat Nederland wat in de melk heeft te brokkelen, maar dat is schijn:

– Interne markt, met uitzondering van niet-economische diensten van algemeen belang.
– Visserijbeleid.
– Landbouwbeleid.
– Milieubeleid.
– Vervoersbeleid.
– Energiebeleid.
– Consumentenbeschermingsbeleid.
– Ontwikkelingssamenwerking.
– Uitbreiding van de EU (denk aan Turkije en de Oekraïne).
– Onderzoeksbeleid.
– Een deel van het sociaal beleid, waar het vooral gaat om de rechtspositie en de gezondheid van werknemers.
– Justitiële en politiële samenwerking, met name grensoverschrijdende zaken.
– Asiel- en migratiebeleid.
– Regionale ontwikkeling, dit gaat vooral om subsidieprogramma’s en de voorwaarden om daar voor in aanmerking te komen.
– Humanitaire hulp.
– Terrorisme-beleid.

Ondersteunende bevoegdheden  EU

Op een aantal terreinen ondersteunt de EU de lidstaten in het maken van beleid. Het doel is om het beleid in de afzonderlijke lidstaten beter op elkaar af te stemmen:

– Volksgezondheid, met name preventie en coördinatie van grensoverschrijdende bedreigingen en rechten van de patiënt.
– Een deel van het sociaal beleid, met name waar het bevorderen van werkgelegenheid centraal staat.
– Onderwijsbeleid, beperkt tot steunprogramma’s en erkenning van diploma’s.
– Cultuurbeleid.
– Jeugdbeleid.
– Sportbeleid.
– Industrie-, telecom- en ICT-beleid.
– Buitenlands en veiligheidsbeleid.
– Een deel van het fiscaal beleid, voor zover het om maatregelen gaat die de interne markt mogelijk kunnen verstoren.
– Administratieve samenwerking.
– Civiele bescherming.
– Macro-economisch beleid (hierbij geldt dat het toezicht op de economieën van de eurozone een stuk strenger is; de lidstaten behouden weliswaar veel eigen beleidsruimte maar op het niet halen van doelstellingen staan sancties).

Geen bevoegdheden  EU

Bevoegdheden die niet in dit overzicht zijn opgenomen, zijn het exclusieve domein van de lidstaten. De EU heeft over die zaken niets te vertellen. Meestal zijn het niemendalletjes om het volk zoet te houden. Zou immers iedere Nederlander vandaag beseffen dat de gekozen regering niets heeft te zeggen, dan breken er morgen straatrellen uit. De belangrijkste terreinen waarop Nederland beleid mag maken, zijn:

– Onderwijsbeleid.
– Sociale zekerheid.
– Volksgezondheidsbeleid.
– Belastingen, met uitzonderingen van belastingen die de interne markt kunnen verstoren;
– Familierecht.
– Ruimtelijke ordening, mits op nationaal niveau voldaan wordt aan regels ter bescherming van flora en fauna.
– Openbare orde.
– Inrichting van het openbaar bestuur.

Kabinet Rutte bemoeit zich met flut-zaken

De Nederlandse regering mag zich dus over niemendalletjes uitspreken. En zelfs dat is onder discussie. Zo hebben de lidstaten slechts ‘beperkte’ inspraak op het gebied van de belastingen. Belasting met betrekking tot de interne markt is in handen van de EU. Ook zoekt de EU naar harmonisatie van wetten tussen de lidstaten. Dat gebeurt door de Europese wetten (richtlijnen genaamd) een steeds zwaarder stempel op de wetgeving te laten drukken. Alle leden dienen hun wetgeving in lijn te brengen met het algemene Europese kader.

Binnen de toekomstige Federatie van Staten moet het volk zonder morren besluiten uitvoeren. De Europese regeringsleiders menen dat individualisme leidt tot opstand tegen het gezag. Dit staat een staatsvorm naar het model van de Federatie van Europese Staten in de weg. Om deze reden moet de identiteit van iedere onafhankelijk denkende Nederlander (en andere Europeanen) worden afgenomen. Ik weet, het klinkt ‘Big Brother is watching you’ in George Orwells 1984. Maar het wordt realiteit. De vrijheid van denken en spraak wordt beperkt. Er vindt  multiculturele versmelting van volkeren en religies plaats. De identiteit van een volk gaat verloren. De autochtone Nederlander moet denken als een Europeaan, niet meer als een Nederlander. De enorme hoeveelheid migranten die Europa nu en in de toekomst zullen overspoelen, gaat daarvoor zorgen.

Wordt vervolgd

Onderzoeksjournalist Peter Stuivenberg en vaste gast op SDB vertelt wat ons te wachten staat indien de EU de stroom aan vluchtelingen niet onder controle krijgt. Hij neemt u mee naar Noord- en Midden-Afrika. U kijkt over zijn schouder naar armoede, rovers, jihadisten en oorlog. Hij laat zien waarom de EU een multicultureel beleid nastreeft, met als gevolg Groot-Brittannië Exit. Peter bezocht meer dan 50 landen, trok door woestijnen en oerwouden en zeilde over oceanen. Hij woonde in Nederland, Duitsland, Engeland, Suriname,de Azoren, Brazilië en Nigeria en sinds 12 jaar in Zuid-Afrika en Bonaire. Trend-watcher: Afrika, economische ontwikkeling en migratie. Voor lezingen, pep talks: info@peterstuivenberg.nl. Twitter: @Stuivenberginfo. Boek: 256 pagina’s paperback, € 19,95, ISBN: 978 90389 25615, NUR: 740, Uitgeverij Elmar, September 2016. Te koop bij o.a. BrunaBoekhandel Web van TrojeBeginopECI , Bol en te zien bij  bibliotheken. Klik hier voor het inkijk-exemplaar

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.