propaganda

Wat bedoelen de Atlantische MSM en politici eigenlijk als ze het hebben over ‘Russische propaganda‘?

Hoewel er af en toe beschuldigingen worden geuit over feitelijk onjuiste informatie in de Russische media, is dat niet het belangrijkste pijnpunt. Wie enige tijd zowel de Russische, als de westerse MSM volgt, en vergelijkt, stuit op belangrijke verschillen. Maar dan vooral waar het de keuzes betreft van redacties die bepalen wat ‘nieuws‘ is, en wat niet.

Vrije nieuwsgaring

Het hele idee achter de ‘vrijheid van meningsuiting‘, en de ‘vrije nieuwsgaring‘ is juist dat pluriformiteit een rem zet op de verspreiding van ‘giftige‘ berichtgeving, die mensen op het verkeerde been zet. Omdat die ‘giftige‘ berichtgeving resulteert in maatschappelijke keuzes die achteraf ronduit beschamend, of erger zijn. Maar enige elite, of groep die zichzelf zo ziet, ook als men (nog) geen macht heeft, neigt er al snel toe te kiezen voor het ‘stroomlijnen‘ van de informatievoorziening, opdat ‘onwelgevallige‘ feiten en meningen buiten beeld blijven. Ze zien in de media een verlengstuk van hun messianistische roeping.

VS

Als de redactie van een krant, of journaal, of tijdschrift, besluit een bepaald onderwerp niet te belichten, is dat daarmee nog geen censuur. Zeker de westerse commerciële media, die het hoe dan ook al erg moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, zitten verlegen om ‘kijkcijfers‘, ‘abonnees‘ en ‘adverteerders‘. Daaruit volgt dat je als redactie al snel eerder zal kiezen voor een ‘lekkere natuurramp‘, dan een onderwerp waar vele kanten aan zitten, waardoor je gemakkelijk iemand tegen de haren in strijkt. Het aanbod ‘bosbranden‘, ‘overstromingen‘ en ‘aardbevingen‘ is op de Nederlandse journaals dan ook groot. Het merendeel van die berichten is afkomstig uit de Verenigde Staten.

Arme Amerikanen

Dat heeft, bedoeld of onbedoeld, als effect dat mensen medelijden voelen met die ‘arme Amerikanen‘, ook al vraagt de meer rationele burger zich af of die ‘arme Amerikanen‘ er niet beter aan hadden gedaan geld te steken in het kanaliseren van rivieren, en ophogen van dijken als die rivieren jaar in, jaar uit buiten hun oevers treden. En het bouwen van huizen die bestand zijn tegen harde wind als ze gebouwd worden in het gebied dat bekend staat onder de naam ‘Tornado Alley, inplaats van ‘bordkarton‘, wat in de Verenigde Staten favoriet is, vanwege de lage bouwkosten. En betere waterkeringen in gebieden die elk jaar opnieuw worden geteisterd door orkanen. Betere voorzieningen voor het bestrijden van bosbranden in het gortdroge Californië, en ga zo maar door. Daar geld aan uitgeven lijkt zoveel logischer dan steeds maar weer meer dingen kopen die ‘BOEM!‘ zeggen, en overal in de wereld ‘regime-change‘ financieren.

Kritiek

Maar dat soort bedenkingen en kanttekeningen is in de ogen van Atlantische MSM en politici meteen al verdacht als ‘anti-Amerikaanse propaganda‘. En als je je realiseert dat de media grossieren in het verspreiden van dat soort beelden ten bate van hun ‘kijkcijfers‘ en ‘abonnees‘, zonder risico ‘adverteerders‘ kwijt te raken, krijgt dat soort Atlantische kritiek een zeer bedenkelijk randje. Maar de realiteit is dat er tegenwoordig op die redacties, en in de burelen van die politici, geen mensen meer rondlopen die verder nadenken dan hun neus lang is.

Soros

De ‘Investor’s Business Daily‘, een publicatie die zich primair bezighoudt met het bijeenharken van nuttige informatie voor beleggers, en daarmee buiten de ‘orbit‘ van de Atlantische MSM, verbaasde zich erover dat geen van de grote kranten en nieuwsuitzendingen aandacht had besteed aan de inhoud van ‘gelekte‘ correspondentie van organisaties die beheerd worden door George Soros. Terwijl er toch volop ‘pikante‘ dingen in stonden. Niemand suggereert openlijke censuur, maar wel ‘zelfcensuur‘ van huichelachtige redacties die weten waar ‘Hillary de mosterd haalt‘. Bij George Soros. Dus is de inhoud van die mails anathema voor de Atlantische media. En dus bedrijf je ‘Russische propaganda‘ als je er tóch aandacht aan besteedt.

NRC publiceerde gisteren zelfs, bij wijze van ‘klap in het gezicht‘, een (oude) ‘open brief‘ van Soros, waarin hij er nog een schepje bovenop doet, en van de EU eist dat er jaarlijks 300.000 vluchtelingen worden opgenomen, en 30 miljard belastinggeld wordt gereserveerd om dat te faciliteren, anders ‘faalt‘ de EU. Goede kans dat hij daar persoonlijk voor zal zorgen, zoals hij ook in tal van andere landen ‘regime-change‘ heeft afgedwongen met zijn geld. Ook NRC haalt de mosterd bij ‘oom‘ George.

Russische propaganda

Dat wat je dan onder de aandacht brengt, als je die ‘Russische propaganda‘ verspreidt, is niet feitelijk onjuist. Het is alleen iets waar je niet over schrijft, als ‘fatsoenlijke‘ krant of ‘blogger‘. En hetzelfde geldt voor een recente poging van een onbekende man om binnen te dringen in de Engelse ambassade van Ecuador, waar Julian Assange zich schuil houdt, die onlangs nog werd geprezen door Jill Stein, de presidentskandidate waar de Atlantische media ‘fatsoenlijk‘ over zwijgen. Alleen de Engelse ‘Mirror bracht het verhaal in ‘geuren en kleuren‘, voorzover ik kon nagaan. Compleet met de verdenkingen van de aanhangers van Assange dat het een poging was hem te vermoorden, nadat een ‘strateeg‘ van de ‘Democratische‘ partij daar onlangs toe opriep. Wat weer samenviel met het uitloven van een beloning van $20.000 door Assange voor informatie over de moord op een ‘stafmedewerker‘ van de ‘Democratische‘ partij, wat de suggestie wekte dat die ‘stafmedewerker‘ de échte bron was van de gelekte emails over de wijze waarop de partijtop Sanders over de reling had gedrukt.

Syrië

Waarop Assange nu dan weer belooft nog meer ‘pikante‘ feiten naar buiten te zullen brengen, nadat de emails ‘gescreend‘ zijn. ‘Fatsoenlijke‘ media houden zich daar niet mee bezig, of plaatsen het in een context die suggereert dat die ‘complotdenkers‘ niet te vertrouwen zijn. Ook niet als ze feitelijk juiste informatie verstrekken. ‘Fatsoenlijke‘ media plukken een wilde beschuldiging van ‘Associated Press‘ over mogelijke schade voor privé-personen door ‘gelekte‘ berichten van Wikileaks van de telex, en berichten erover. Of ze brengen dubieuze Syrië-propaganda van dezelfde bron in omloop, waar integere journalisten dan weer gehakt van maken in de ‘alternatieve‘ media. Maar niet dat vreemde verhaal over die nachtelijke bezoeker, die ‘ongezien‘ de best bewaakte ambassade in het Verenigde Koninkrijk wist te bereiken, en weer wist te ontsnappen. Terwijl de gealarmeerde politie er liefst twee uur voor nodig had om poolshoogte te komen nemen.

Waar het op neerkomt, is dat ‘de Russen‘, samen met kritische wereldburgers, het monopolie op wat ‘nieuws‘ is doorbreken, en met succes een geheel eigen klantenkring weten te creëren, van mensen die benieuwd zijn naar het ‘hele plaatje‘. En in meerderheid ook geen behoefte hebben aan uitvoerige verslaglegging van weer een bosbrand in Californië, maar liever nadenken over wat er aan gedaan kan worden om ze te voorkomen.

Onjuiste informatie

Overigens is één van de frequent terugkerende thema’s hier, op mijn blog, dat diezelfde Atlantische pers, en de politici binnen hun ‘peergroup‘, grossieren in de verspreiding van pertinent, en aantoonbaar onjuiste informatie. ‘Gefilterde‘ economische informatie die nog niet naast de werkelijkheid heeft gelegen. En tal van voorbeelden van het gebruik van ‘beeldmateriaal‘ dat afkomstig is uit andere bronnen dan waar het in de berichtgeving over gaat. Naast die opzichtige ‘handel in emoties‘, waardoor zoveel mensen op het verkeerde been worden gezet. Dus wie bedrijft er nou propaganda, dan?

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.