basisinkomen

Waarom centrale banken nieuw geld uitgeven (en dat willen blijven doen)

Waarom centrale banken nieuw geld uitgeven (en dat willen blijven doen)

Japan overweegt de invoering van “helikoptergeld”: geld uitstrooien over de bevolking. Gratis geld voor iedereen! Het lijkt wel een onderdeel van het programma van de Tegenpartij. Iedereen rijk! Was het maar zo simpel.

Een artikel over centrale banken die geld uit het niets toveren, en dat willen blijven doen.

Wist u dat er in Europa zelfs een periode is geweest van een renteverbod [1], dat wil zeggen dat het verboden was om rente in rekening te brengen op geldelijke schulden? Het was een praktijk die in de Middeleeuwen bestond en is terug te voeren op de Thora (Lev. 25:35v, Deut. 23:19) en ook in de Bijbel lezen we de uitspraak van Jezus “Leent zonder op vergelding te hopen” (Luc. 6:35).

Dat er binnen het christendom ook mensen waren die er anders over dachten, en als onderbouwing voor hun mening verwezen naar bijvoorbeeld Luc. 16: 5-7 (en dus bij leningen van tevoren een renteopslag meenamen in de hoofdsom – of de rente leenden), blijkt dat in de loop der jaren zo het een en ander is veranderd.
Vandaag de dag wil niemand daar nog iets van weten. Dat heet dan “voortschrijdend inzicht”. De meeste mensen vinden het “logisch” dat kredietverstrekkers een vergoeding voor hun “werkzaamheden” ontvangen van degene aan wie de lening is verstrekt. En dat die vergoeding rente wordt genoemd, so what.

Maar zou een kredietverstrekker nu op het idee komen geld uit te lenen wat helemaal niet bestaat, omdat het eerst nog gecreëerd moet worden (bijvoorbeeld door een simpele druk op een toets, dus zonder een noemenswaardige tegenprestatie te leveren) dan wordt een discussie over de zin en onzin, het wel of niet in rekening brengen van rente, wat ingewikkelder.

Wie betaalt er immers vrijwillig voor een “dienst” waarvoor helemaal niets is gedaan? Nog afgezien van het feit dat men dan weet dat er bijvoorbeeld onroerend goed (huis of grond) als onderpand moet worden gegeven, omdat als de kredietnemer even niet meer kan betalen, zijn “bezit” aan de kredietverstrekker moet worden overhandigd?!

Precies dat gebeurt er elke dag. Het heeft in ieder geval Henry Ford tot de bekende uitspraak gebracht, dat als mensen weten hoe het mechanisme van ons geldsysteem in mekaar zit, er vóór morgen een revolutie zou uitbreken.

banken

We zijn in ieder geval aardig op weg naar die revolutie, want na een periode van bijna nul-procent rente en onteigening van de vermogens van spaarders, blijkt dat de centrale banken er een potje van hebben gemaakt en erger, zij de hele wereld in de afgrond storten. De voorbode zien we zich afspelen in Japan. De centrale bank van dat land, de Bank of Japan, heeft jaren achtereen haar beleid zien falen, en omdat er (in de ogen van centrale bankiers) niets meer helpt, zelfs de mogelijkheid van “helikoptergeld” [2] wordt overwogen.

De Japanse centrale bank beschikt namelijk niet meer over munitie die nog aangewend kan worden. Eén van de meest drastische (en tegelijkertijd hypothetische) maatregelen die overwogen wordt is helikoptergeld: dat houdt in dat grote sommen geld worden gecreëerd en direct onder de bevolking worden verdeeld om de economie te stimuleren.

Je kunt nu al op je klompen aanvoelen dat dit door de econoom Friedman verzonnen experiment, dat nog nooit in de praktijk is gebracht, óók zal mislukken – mocht het ooit zover komen. Kiezen voor helikoptergeld is namelijk een erkenning van de centrale banken dat zij de situatie in het geheel niet meer onder controle hebben. Dat zal het vertrouwen van het grote publiek in de banken finaal onderuit halen.

Toch blijven “deskundigen” in de financiële wereld óók dit experiment omarmen, net zoals men krampachtig vasthoudt aan de superlage rente [3] en het feit dat bijvoorbeeld de ECB “alles in het werk zal stellen” de huidige crisis te bezweren. We weten onderhand wat “dat alles” [4] tot nu toe heeft bewerkstelligd. Niets namelijk, behalve een schuldenberg van gigantische afmetingen, een zeepbel waarvan je hoopt dat die in je “afterlife” pas uiteen zal spatten. Inderdaad: na ons de zondvloed, maar zo ongeveer denken ook politici en bankiers.

Terwijl zij dat uiteenspatten van die zeepbel tot in het oneindige proberen uit te stellen, is het de vraag hoe lang het zal duren voordat het grote publiek in de gaten krijgt hoe zij de afgelopen tientallen jaren door de politiek en de banken zijn bedrogen.

Sinds het midden van de 18e eeuw hebben invloedrijke bankiers steeds weer geprobeerd het scheppen van geld in de VS middels een centrale bank te kunnen beheersen. Visionaire Amerikaanse presidenten als Thomas Jefferson, Andrew Jackson, James Garfield, Abraham Lincoln of John F. Kennedy hebben het spelletje van de bankiers echter dóór gehad en de gevaren onderkend. Zij moesten niets hebben van het idee van centrale banken en hun schuldengeld. Zou het kunnen zijn dat Garfield, net als Lincoln en Kennedy vanwege deze instelling hiervoor met hun leven hebben moeten betalen? Wie zich namelijk in laat met de financiële maffia die leidt een gevaarlijk leven. Iets wat Donald Trump óók in zijn oren moet knopen, omdat hij heeft aangegeven Wall Street en de andere financiële boeven te willen aanpakken…

Die vroegere Amerikaanse presidenten, die in tegenstelling tot John F. Kennedy niet door Wall Street waren gekocht, hadden onderkend dat dat systeem zou leiden tot het afhankelijk maken van de hele Amerikaanse natie met betrekking tot de banken, omdat de Amerikaanse regering dan immers niet meer zèlf nieuw geld rentevrij in omloop zou kunnen brengen, maar dat de banken daarover de baas zouden zijn.
Het jaar 1862 vervult een sleutelrol. Om de burgeroorlog (1861-1869) te kunnen financieren besloot president Lincoln zich niet te wenden tot de banken (vanwege de torenhoge rentetarieven) maar besloot hij in het kader van de zogenaamde “Legal Tender Act“ [5] de Amerikaanse regering zèlf schuldenvrij geld te laten uitgeven, de zogenaamde “Greenbacks”.

Bij de Europese centrale banken, die hun financiële zelfbedieningswinkels onder leiding van de Rothschilds op het oude continent al succesvol hadden ingericht, begonnen hierop de alarmbellen te rinkelen, waarbij in het jaar 1862 in de Londense Times een artikel verscheen waarin het initiatief van Abraham Lincoln sterk werd veroordeeld [6].

If this mischievous financial policy, which has its origin in North America, shall become endurated down to a fixture, then that Government will furnish its own money without cost. It will pay off debts and be without debt. It will have all the money necessary to carry on its commerce. It will become prosperous without precedent in the history of the world. The brains, and wealth of all countries will go to North America. That country must be destroyed or it will destroy every monarchy on the globe.

Ofwel: omdat zij hun toekomstige inkomsten al bij voorbaat zagen verdampen, en omdat zij inzagen dat de Amerikaanse natie door haar eigen geldcreatie tot een enorme welstand zou leiden, keerden de Europese centrale bankiers zich tegen Lincoln’s greenbacks en zorgden zij later met de beurskrach van 1907  er voor, dat na twee eerdere, mislukte pogingen het fundament werd gelegd voor het oprichten van de derde Amerikaanse centrale bank in het jaar 1913. Goed geïnformeerde tijdgenoten noemden de oprichting van de Federal Reserve destijds “The creature of Jekyll Island“…. een bank die niets federaals in zich heeft en waarover een kritisch boek [7] is geschreven met dezelfde naam:
The creature of Jekyll Island.
De naam dekt de lading.

 

 

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.