merkel

Diegenen onder ons die kritisch naar de ontwikkelingen van de  de Europese Unie kijken,  waarschuwen al vele jaren dat het in Brussel  steeds sneller de verkeerde kant uit gaat.

Het immigratie- en vluchtelingenbeleid van Europa geïnspireerd door het in 2015 gegeven “wir schaffen das “startschot van Angela Merkel waren op het eerste oog genereus  en humanitair.  Maar de daarop volgende poging om te komen tot een  integratie- en assimilatiebeleid en de uitvoering daarvan waren  destructief.  DESTRUCTIEF voor de lokale bevolking waarvan zelfs heden ten dage er nog steeds mensen zijn die zeggen dat we met z’n allen best een stukje op kunnen schuiven en meer vaak anafalbetische gelukszoekers kunnen opvangen.

De Europese leiders hadden het over het belang van “duurzame ontwikkeling”, waarbij telkens weer het verhaal werd aangehaald  van lage groei van de geboorte aantallen bij de EU burgers en hoge werkloosheid. Grandioze verklaringen over de onafhankelijkheid van Europa op het wereldtoneel kwamen overeen met een toenemende strategische kwetsbaarheid voor Rusland en het Midden-Oosten en een toenemende militaire afhankelijkheid van Washington. De Europese Commissie, die werd gezien als een draaischijf  voor economische liberalisering, werd een trefwoord voor overregulering en technocratisch micromanagement.

En er was een hardnekkige minachting voor de democratie.

In 2005 wezen  de kiezers in Frankrijk en Nederland een voorstel voor een Grondwet voor Europa resoluut van de hand . De Europese leiders  en Jan Peter Balkenende  luisterden niet, zij voelden zich immers democratisch gekozen en  de Grondwet kreeg een nieuw jasje via het Verdrag van Lissabon. In 2008 verwierpen de Ierse kiezers het Verdrag.  De Europese leiders, die nog steeds niet van plan waren een echte vorm van democratie toe te staan zorgden er voor dat ook deze roep van eigen inbreng de kop werd ingedrukt. De Ierse  politici stemden het volgende jaar in.

Dit alles leidde tot volkswoede waar de apparatsjiks  in Brussel en de politieke klasse in Berlijn, Parijs, Londen en andere hoofdsteden blind of afwijzend voor waren en nog steeds  zijn. Er komt een dag dat een  een historicus hun zelfgenoegzaamheid onder de loep neemt en dan met  een knipoog naar een vorig tijdperk van blindheid, een boek schrijft met de titel  “De Slaapwandelaars”.

Maar inmiddels zijn  door de strijd in het Duitse parlement dat regeert via een ultra dunne coalitie vooral door  Merkel  voorwaarden  geschapen  die de tegenstanders en sceptici van het  van het Europese ideaal, voor open doel hebben gezet.

Merkel  weigert het aantal asielzoekers dat Duitsland zou opnemen te beperken en pleitte vervolgens bij andere Europese landen er voor  om ze op te nemen.

Dat gaf  mede de Brexiteers bijna zeker de politieke beeldtaal die ze nodig hadden om een jaar later te stemmen de EU te verlaten.  De AfD was een kleine EU sceptische partij voordat de vluchtelingencrisis haar het “startschot “gaf . De Oostenrijkse Vrijheidspartij, de Italiaanse Lega Nord en de Zweedse Democraten hebben allemaal politiek geprofiteerd van het besluit van Merkel. Inmiddels is de AfD met 17% stemmen net zo groot als de SPD die met 3% gezakt is net als de CDU die 2% moest inleveren.

Vrijgevigheid is een deugd, maar onbeperkte vrijgevigheid is een snelle weg naar een faillissement. Humanitair zijn, wat Merkel  nog steeds predikt is prijzenswaardig, maar niet als daarna  je eist dat anderen de lasten en uitgaven delen.  Het stellen van duidelijke grenzen behoort tot een liberale politiek, maar Merkel is blijven steken in een oer conservatieve starre houding die niet langer past in het huidige Europese bestel.

Haar aanhangers en bewonderaars waaronder de Nederlandse meeloper,  Mark Rutte hebben het over Merkel alsof zij de moderne Jeanne d’Arc is van Europa , de enige leider met de visie en vermogen in de EU. , maar zoals de zaken er nu voor staan, zullen  wij ons haar herinneren als vernietiger van de Europese Unie . En hoe langer zij nog aanblijft, hoe sterker de EU sceptische partijen zullen  groeien en aan invloed winnen.

Kan de EU nog gered worden ?

Europa heeft behoefte aan een echt veiligheidsbeleid, ondersteund door een geloofwaardige militaire macht en minder afhankelijkheid van Russische energie. Het moet de migratie strikt buiten zijn grenzen reguleren, zodat het binnen zijn grenzen open kan blijven. Het heeft behoefte aan een robuuste economische groei en veel lagere werkloosheidspercentages, niet aan de verdiensten van duurzaamheid en evenwicht tussen werk en privéleven. En het heeft instellingen in Brussel nodig die niet louter regelgevende uitvoerders van lobby’s  zijn die proberen lidstaten te straffen voor hun economisch concurrentievermogen.

Maar gelet wat er in de afgelopen jaren in Brussel  werd bedacht, los van de gezwollen taal en gebakken lucht, de starre onwrikbare houding van wat in haar genen toch een eenvoudig DDR trutje blijft , zien wij het somber in. Verdenk ons niet van een plotselinge ommekeer in onze al jaren groeiende EU scepsis. Maar het opheffen, oplossen  van de EU , of het in lossere banden tot een economische unie omgevormde samenwerkingsverband ?

Nee, wij zien het niet gebeuren. Daarvoor zijn de machten en krachten van de belanghebbenden te groot en te machtig en is een EU in nieuwe vorm en niet langer de rattenval waar wij met z’n allen inzitten een fantasie.

Tenzij, de mestvorken tevoorschijn worden gehaald .  De inzet van dit alles is hoog , maar de door Merkel gecreëerde mesthoop  zal eerst moeten verdwijnen. De AfD is bezig, in Italië wordt er aan gewerkt, de steeds meer ontevreden Fransen roeren zich , de Oostenrijkers houden samen met de Visegrad landen stand.

Maar net als nu bij de WK voetbal, wij missen zoals gewoonlijk Nederland.

BRON:http://www.geennieuws.com/

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.