DELEN
noord-korea

Noord-Korea is nog niet aan het ontwapenen. Amerikaanse analisten zeggen 16 verborgen locaties te hebben ontdekt waar raketten worden ontwikkeld. Een aantal analisten denkt dat de onthulling van de raketontwikkelingslocaties een boodschap van de Amerikanen is om China ertoe te bewegen druk op de Noordkoreanen uit te oefenen. Een misvatting.

We lezen op de website van staatsomroep NOS het volgende:

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is publiekelijk aanwezig geweest bij de test van een nieuw “ultramodern, tactisch wapen”, melden Noord-Koreaanse staatsmedia.

Noord-Korea-kenners melden dat het land met het bericht mogelijk druk wil zetten op de onderhandelingen met Amerika en Zuid-Korea, de twee aartsrivalen waarmee het land dit jaar de diplomatieke banden nadrukkelijk aanhaalde.

“Dit is de dwangdiplomatie van Noord-Korea”, stelt Shin Beomchul tegenover AP over de nieuwste wapentest. Hij is verbonden aan een Zuid-Koreaanse denktank over beleidsvraagstukken.

De globalisten/heersende elite is niet geïnteresseerd in vrede. Ze zijn alleen geïnteresseerd in geld en macht: het gaat om het continue door laten gaan van oorlogen. Dit geldt ook ten aanzien van Noord-Korea. Wij denken dat de situatie op het Aziatische schiereiland zich als volgt zal gaan ontwikkelen:

De regering-Trump is vredesonderhandelingen aangegaan met de onrealiseerbare eis aan Noord-Korea om zijn nucleaire arsenaal te vernietigen. Noord-Korea heeft tot nu toe slechts het stoppen van één nucleaire test aangeboden, hoewel er veel aanwijzingen zijn dat dit verband hield met de ineenstorting van de testsite. Maar het stoppen van een test is niet hetzelfde als een volledige ontwapening.

Noord-Korea zal de eis van de Amerikanen niet inwilligen. Het Westen zal blijven aandringen op deze eis, die ertoe leidt dat Noord-Korea zich weer terugtrekt uit de gesprekken, die ook verschillende keren zal uitstellen en uiteindelijk volledig annuleert. Het land verwijt de VS dat het de sancties tegen het land niet versoepelt of beëindigt.

Het resultaat zal dan ook zijn dat het Westen beweert dat Noord-Korea geen serieuze belangstelling voor vrede heeft, wat dan weer militair ingrijpen van het Westen rechtvaardigt – zo rolt het Amerikaanse balletje altijd en zal het ook nu weer gebeuren. De Amerikanen zullen zeggen dat ze Noord-Korea een kans hebben gegeven, het land een eenvoudig traject hebben laten zien, maar dat het kennelijk op de harde manier moet worden gespeeld.

Wij houden dan ook rekening met de mogelijkheid dat de raketproeven in Noord-Korea weer opgepakt gaan worden en er nieuwe nucleaire faciliteiten zullen worden geopend. Trump zal op zijn beurt weer vernietiging van die locaties eisen.

We kunnen de Noordkoreanen geen ongelijk geven, verwijzend naar het mislukken naar eerdere westerse vredesgesprekken over Syrië en Iran. In die tijd waren velen bezorgd over de retoriek en verschillende tests van de Noord-Koreanen die zouden kunnen leiden tot een grote (nucleaire?) oorlog. Ondertussen zijn we meer dan een half jaar verder en kunnen we plotseling (een paar dagen geleden) het volgende lezen in een recent artikel in de New York Times:

North Korea is moving ahead with its ballistic missile program at 16 hidden bases that have been identified in new commercial satellite images, a network long known to American intelligence agencies but left undiscussed as President Trump claims to have neutralized the North’s nuclear threat.

The satellite images suggest that the North has been engaged in a great deception: It has offered to dismantle a major launching site — a step it began, then halted — while continuing to make improvements at more than a dozen others that would bolster launches of conventional and nuclear warheads.

Vertaald:
Noord-Korea gaat door met zijn programma voor ballistische raketten op 16 verborgen bases die zijn geïdentificeerd op nieuwe commerciële satellietbeelden, een netwerk dat al lang bekend was bij Amerikaanse inlichtingendiensten, maar dat onbesproken bleef omdat president Trump beweert de nucleaire dreiging van het Noorden te hebben geneutraliseerd.

De satellietbeelden doen vermoeden dat het Noorden een groot bedrog heeft gepleegd: het heeft aangeboden om een belangrijke lanceerbasis te ontmantelen – een stap waarmee het begon, maat toen stopte – terwijl het verbeteringen aanbracht bij meer dan een dozijn andere (locaties) die de lancering van conventionele en nucleaire kernkoppen zouden ondersteunen.

Verder lezen we ook nog het volgende:

North Korea has never promised to dismantle its missile bases, nor has it ever joined any treaty that obligates it to dismantle them. So calling this a ‘deception’ is not appropriate,” Mr. Kim said. “If anything, the existence of these missile bases highlights the need for negotiation and dialogue, including those between the North and the United States, to eliminate the North Korean threat.

Vertaald:
Noord Korea heeft nooit beloofd zijn raketbases te ontmantelen en heeft nooit deelgenomen aan een verdrag dat het verplicht om ze te ontmantelen. Dus om dit een “misleiding” te noemen, is niet gepast,” zei dhr. Kim. “Het bestaan van deze raketbases benadrukt in ieder geval de behoefte aan onderhandelingen en dialoog, inclusief die tussen het Noorden en de Verenigde Staten, om de Noordkoreaanse dreiging weg te nemen.

Het probleem met dit alles is niet dat Noord-Korea het denuclearisatieproces ondermijnt. Dit proces is in principe niet relevant. Het gaat er eerder om dat de Trump-regering nooit van plan was (en is) om vrede met Noord-Korea te realiseren. Diee vrede is en werd nooit gesloten. Er zal nooit zo’n vrede zijn met de grootste oorlogshitser, afkomstig van de kwaadaardige Council on Foreign Relations, militaire-dienst-ontwijker John Bolton, nationale veiligheidsadviseur van Donald Trump. Vanaf het begin draait het allemaal om het opvoeren van een tonelstukje voor de kiezers en supporters van Trump om zijn verkiezingsbelofte te laten volgen door actie. Terwijl tegelijkertijd het conflict met Noord-Korea nooit van de agenda is versoepeld, laat staan verwijderd.

Het zogenaamde “ondermijnen van het vredesproces” vindt niet plaats omdat Noord-Korea er nooit een document over heeft ondertekend. Er was geen schriftelijke overeenstemming, dus hoe zou Pyongyang zo’n proces of overeenkomst kunnen schenden? Een logische stap waar alleen de Trump-administratie toe in staat is.

De onderhandelingsmethoden van de Amerikanen verlopen altijd volgens het bedrieglijke principe; het gaat er in eerste instantie om de hoop op een eerlijk en voor alle partijen vruchtbaar resultaat te wekken, en vervolgens op deze manier de tegenstander tot eenzijdige ontwapening te verleiden. Afsluitend wordt er een verwoestende dictatuur opgelegd aan de inmiddels weerloze “tegenpartij”, waarna het plunderen van het land door westerse multinationals kan beginnen.

Dus als je echt vrede wilt en bereid bent om daarin ver te gaan, dan loop je het risico dat je aan het eind wordt opgelicht. De VS nemen nu dit principe over door van Noord-Korea de eenzijdige reductie van nucleaire capaciteit te eisen – zonder een bindende toezegging van wat dan ook.

Noord Korea had een eerste stap gezet om zijn wil voor vrede te tonen. De beloning hiervoor is dat er nu nieuwe eisen worden gesteld en dat de VS regelmatig grote manoeuvres houden met Zuid-Korea. Kim is terecht argwanend en wil eigenlijk koppen met spijkers slaan tijdens een ontmoeting met Trump. Hij verklaart terecht dat hij niet zo stom zal zijn als Gaddafi – of Saddam Hoessein. Hoe de regering Trump met Iran omgaat geeft ook niet veel hoop op eerlijke onderhandelingen.

Iran en Noord-Korea lijden zwaar onder westerse sancties. Cuba moet trouwens ook niet worden vergeten. Noch Iran noch Noord-Korea noch Cuba heeft ooit een land aangevallen of bedreigd. Deze landen willen gewoon volgens hun eigen regels leven en het is niet aan iemand anders om een andere manier van leven aan hen op te leggen. Maar dat is wel het doel van het Amerikaanse beleid. Het wil niet toestaan dat er samenlevingsvormen zijn die zich niet onderwerpen aan hun – nu nog – (economische) dominantie.

Door Amerikanen opgelegde sancties zijn een afschrikmiddel voor elke onderhandelingspartner. Niet alleen omdat deze meestal unilateraal zijn opgelegd, zonder een VN-mandaat en zonder een echt begrijpelijke rechtvaardiging, maar vaak worden ze niet echt ingetrokken, zelfs niet na succesvolle onderhandelingen. Nog voordat Trump de nucleaire deal met Iran had beëindigd, was Iran nog steeds onderworpen aan pijnlijke sancties. Met Rusland gaat het niet anders. Er worden er steeds meer redenen bij gehaald, en worden de sancties keer op keer verlengd of uitgebreid. Hoe geloofwaardig kunnen dan nog uitspraken zijn dat men een open dialoog met Rusland wenst?

We geloven beslist dat Noord- en Zuid-Korea een duurzame vrede willen bereiken middels een vredesverdrag. Dit omvat de denuclearisatie van het gehele schiereiland, maar (natuurlijk) ook de terugtrekking van alle Amerikaanse troepen. Dat laatste kunnen we echter wel vergeten: de VS willen hun troepen daar gestationeerd blijven zien. Deze aanpak is vergelijkbaar met die in Duitsland na het einde van de Tweede Wereldoorlog, waar Rusland zijn militaire aanwezigheid in dat land volledig heeft opgegeven, maar niet de VS die het land van onze oosterburen feitelijk als bezet gebied beschouwt.

Bovendien voldeden de Amerikanen ook niet aan hun plechtige belofte de NAVO niet verder uit te breiden richting de Russische grens. Ze staan nu bij Poetin op de stoep – wat uiteraard ook bekend is bij Kim.

Al met al houden we er dan ook rekening mee dat de situatie in en rond Noord-Korea de komende weken zal verslechteren. Dat we opnieuw een propagandashow zullen zien waarin Kim Jung-Un weer zal worden afgeschilderd als de incarnatie van het Kwaad, om de publieke opinie af te leiden van de feitelijke gebeurtenissen. Noord-Korea en zijn dictators zijn en blijven het perfecte afleidingsmiddel voor de heersende elite… en dit keer als een afleidingsmanoeuvre voor de daling van de aandelenmarkt in december.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.