wapenverkopen

VS: enorme toename van wapenverkopen – weerlichten voor overwinning van Trump?

olgens de laatste statistieken van de Firearm Industry Trade Association (NSSF, Association of Firearms Manufacturers) is de verkoop van wapens en munitie in de VS de afgelopen zes maanden aanzienlijk toegenomen . Ten opzichte van 2019 is de verkoop van vuurwapens bijna verdubbeld met een stijging van 95 procent. De vraag naar munitie nam zelfs met 139 procent toe. Dit zijn echter alleen legale verkopen. Wapens die in de genoemde periode door hun eigenaren op de zwarte markt zijn gekocht, vallen hier niet onder.

Ook opvallend: de Afro-Amerikaanse groep vertoonde met 58,2 procent de sterkste stijging in koopinteresse onder alle bevolkingsgroepen. Achtergrond van deze ontwikkeling is de explosieve toename van criminaliteit en geweld in veel Amerikaanse steden als gevolg van de protesten tegen racisme en politiegeweld van de linkse Black Live Matters-beweging (BLM).

Omdat er in de slipstream van deze demonstraties vaak brute rellen plaatsvinden door de radicale antifa en anarchistische groeperingen, die niet alleen gericht zijn tegen de politie, maar ook tegen de persoonlijke veiligheid en eigendommen van wettige burgers. Vooral steden die worden geregeerd door burgemeesters van de Democratische Partij worden getroffen. Voorbeelden zijn Minneapolis, Portland, Chicago, New York, Seattle, Los Angeles, Atlanta en ook de federale hoofdstad Washington DC. In Chicago bijvoorbeeld is het aantal moorden in de eerste zes maanden met 139 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In New York registreerde de politie 23 procent meer moorden.

Tegelijkertijd is het aantal slachtoffers van wapens in de Big Apple bijna verdubbeld, van 577 in 2019 tot 1.087 dit jaar.

Volgens berichten in de pers zijn alleen al tussen donderdag en zaterdag 49 mensen doodgeschoten, van wie er zes zijn omgekomen. Tegelijkertijd wordt in veel democratisch bestuurde gemeenten de politie systematisch ontmanteld. Onder druk van de linkse BLM-activisten, wier slogan “Defund the Police” is, heeft de politiek verantwoordelijke politie de fondsen verlaagd. Alleen al in New York heeft de democratische burgemeester de Blasio het jaarlijkse budget van de NYPD met $ 1 miljard verlaagd. En in Minneapolis, waar de zwarte George Floyd in mei werd gearresteerd, besloot de gemeenteraad zelfs de politie te ontbinden.

Tegen deze achtergrond is het geen wonder dat steeds meer burgers wapens kopen om zichzelf en hun gezinnen te beschermen tegen ongebreidelde geweldsmisdrijven – ook in de wetenschap dat de politie, en dus de staat, steeds minder bekwaam is om deze taak uit te voeren. Dat het vooral zwarte burgers zijn die zich steeds meer op zelfbescherming richten en daarom vuurwapens aanschaffen, is te wijten aan het hoge aandeel van de bevolking in de getroffen metropolen. Afro-Amerikanen wonen ook vaak in achterstandswijken, waar het niet ongebruikelijk is dat criminele bendes kwaad doen om het ontstane veiligheidsvacuüm uit te buiten voor hun eigen doeleinden en meer misdaden te plegen of bewoners te terroriseren.

Voor de Democraten, die de zittende Donald Trump in het Witte Huis willen vervangen door hun presidentskandidaat Joe Biden, kan deze ontwikkeling een nadelig effect hebben op de verkiezingscampagne.

Omdat het de democratische partij is die al decennialang probeert om de tweede wijziging van de Amerikaanse grondwet, die het bezit van privé vuurwapens garandeert, ongedaan te maken, met als doel het verwerven, in bezit hebben en dragen van wapens in het openbaar te beperken. Maar deze belangrijke programmatische eis zou aan de voeten van de Democraten kunnen vallen, gezien de aangescherpte veiligheidssituatie in de VS bij de komende verkiezingen in november. Want onder de vele burgers die de afgelopen weken wapens en munitie hebben gekocht, zijn er waarschijnlijk talrijke aanhangers van de democratische partij. Maar het is onwaarschijnlijk dat ze een aanscherping van de wapenwet zullen bepleiten, zoals Biden en Harris willen.

Vanuit het standpunt van de Trump-uitdagers is ook de sterk toegenomen belangstelling van de Afro-Amerikaanse minderheid voor gewapende zelfbescherming zorgwekkend. Want dat is een van de belangrijkste kiezersgroepen voor de Democraten: zij stemden in 201680 procent van de zwarte mannen en zelfs 94 procent van de vrouwen voor de democratische kandidaat Hillary Clinton. Mocht Trump erin slagen een groter deel van dit kiesdistrict voor zich te winnen, van wie de overgrote meerderheid net zo geïnteresseerd is in veiligheid en stabiliteit in het land als andere Amerikanen, dan zou er op de verkiezingsavond een ruw ontwaken voor de Democraten kunnen ontstaan. Bovendien steunen de partij en haar vertegenwoordigers publiekelijk de BLM-beweging en blijven ze ondanks het escalerende geweld praten over “vreedzame demonstranten”, hoewel de realiteit duidelijk anders is.

Heel anders dan Trump, die de rellen scherp veroordeelt en dus spreekt vanuit de ziel van veel zwarte Amerikanen. Hij positioneert zichzelf als een borgsteller van wet en orde, wat gezien de precaire veiligheidssituatie in veel Amerikaanse steden een doorslaggevend uniek verkoopargument kan zijn in het politieke debat met de linkse democraten.

Als de huidige run op wapenovereenkomsten zich vertaalt in stemmen voor Trump in november, is een tweede presidentiële termijn waarschijnlijker dan de meeste media en politieke experts vandaag aannemen. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat de linkshandige voorspellingen de kansen van Donald Trump verkeerd inschatten!

PS: Volgens een onlangs gepubliceerde opiniepeiling van het stembureau SSRS over de presidentsverkiezingen, loopt de democratische uitdager Joe Biden, die tot voor kort een duidelijke voorsprong had, nu vlak voor de zittende Donald Trump. De achtergrond van deze ontwikkeling is een analyse van de (linker) Amerikaanse televisiezender CNN , niet in de laatste plaats de groeiende populariteit, de Trump met zogenaamde ‘People of Color’- ervaringen .

De Amerikaanse verkiezingen zijn nog lang niet voorbij, maar dat het tot een burgeroorlog kan leiden is niet uitgesloten!.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.