huurwoningen

Voorrang asielzoekers woningtoewijzing wordt aangepakt

Minister Blok (Wonen) is het niet eens met deze regel en gaat het uit de wet schrappen. 

Gemeenten kunnen in een huisvestingsverordening vastleggen dat bepaalde categorieën voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. In de Huisvestingswet staat welke groepen daar in ieder geval onder moeten vallen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijven, en op dit moment ook asielzoekers met een verblijfsstatus.

De groei van het aantal asielzoekers dreigt te leiden tot het oplopen van de wachtlijsten voor gewone woningzoekenden. Blok wil dat voorkomen en maakt een einde aan de verplichte voorrang voor statushouders. Van der Linde (VVD), De Vries (PvdA), Ronnes (CDA) en De Graaf (PVV) steunen zijn wetsvoorstel, hoewel ze heel verschillend over de kwestie denken. Bashir (SP), Koolmees (D66) en Voortman (GroenLinks) zien weinig heil in de wetswijziging.

Symboolwetgeving

Lost Bloks wetsvoorstel het probleem op? Een stap in de goede richting om verdringing op de woningmarkt te voorkomen, zegt Ronnes. Van der Linde wil niet dat de huisvesting van statushouders “op het bordje van de gewone man” terechtkomt. Maar Bashir, Koolmees en Voortman spreken van “symboolwetgeving”: het lost het tekort aan betaalbare huurwoningen niet op. De Vries erkent dat er met het wetsvoorstel weinig verandert, maar hij steunt het toch omdat het onderdeel is van coalitieafspraken over het realiseren van meer betaalbare huurwoningen. Sluit de grenzen voor asielzoekers, zegt De Graaf: dat lost het probleem echt op.

Weinig betaalbare huurwoningen

Alle woordvoerders vinden het tekort aan betaalbare huurwoningen een probleem. Iedereen met een smalle beurs heeft recht op een fatsoenlijk huis, zegt De Vries. Ronnes is sceptisch over de maatregelen van de minister om woningbouw te stimuleren: werken die wel? Het regeringsbeleid van de afgelopen jaren heeft er juist voor gezorgd dat er nu te weinig betaalbare huurwoningen zijn, betoogt Bashir. Van der Linde wil woningzoekenden, met name statushouders, huisvesten in leegstaande kloosters en kantoren en in containerwoningen. Voor de integratie van statushouders is het belangrijk dat ze snel een huis krijgen en meedoen in de maatschappij, benadrukt Koolmees.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.