klimaatvluchtelingen

VN-Mensenrechtenraad versterkt de rechten van klimaatvluchtelingen

Erkenning van klimaatverandering als oorzaak van de vlucht wordt al lang als noodzakelijk beschouwd. De Verenigde Naties zetten nu de eerste stap

Klimaatverandering creëert nieuwe politieke onderwerpen. Dit omvat niet alleen jonge activisten uit rijke landen die vechten om hun zegje te doen, maar vooral gezinnen uit het zuiden van de wereld die gedwongen worden om hun huizen te verlaten: droogte, mislukte gewassen, branden en stijgende zeespiegel, door de mens veroorzaakte klimaatverandering zal miljoenen worden in de komende decennia van klimaatmigranten (cf. wereldprobleem van migratie: waar staan ​​we? ), maar klimaatverandering is tot nu toe niet erkend als een vluchtige asielaanvrager.

De VN-Mensenrechtencommissie OHCHR versterkt nu de asielaanvragen van klimaatmigranten. Maandag verklaarde de OHCHR dat landen geen mensen kunnen uitzetten wiens leven in hun thuisland gevaar loopt door de gevolgen van klimaatverandering. Levensbedreigende klimaatverandering omvat plotselinge gebeurtenissen zoals zware stormen en overstromingen, evenals langetermijnprocessen zoals zeespiegelstijging, zoutgehalte van het grondwater en degradatie van het land, zei de commissie.

De commissie heeft ook verduidelijkt dat mensen die asiel aanvragen, niet hoeven aan te tonen dat zij bij hun terugkeer naar hun land onmiddellijk schade zullen ondervinden.

“De uitspraak stelt dat als er een onmiddellijke bedreiging voor het leven is als gevolg van klimaatverandering, de klimaatsituatie, en als je naar een ander land vlucht, je niet teruggestuurd moet worden”, zei Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor Vluchtelingenhulp Nations, op het World Economic Forum in Davos door het persbureau Reuters. “De reden is dat het je leven in gevaar zou brengen net zoals je zou doen vanwege oorlog of vervolging,” zei Grandi.

“We moeten voorbereid zijn op een groot aantal mensen die tegen hun wil bewegen”, zei Grandi. “Ik zou niet over bepaalde cijfers durven spreken, het is te speculatief, maar we hebben het hier zeker over miljoenen.” Mogelijke oorzaken die de wereldwijde migratie verergeren zijn bosbranden zoals die in Australië, stijgende zeespiegel op laaggelegen eilanden, de vernietiging van gewassen en vee in Afrika bezuiden de Sahara en overstromingen wereldwijd, niet in het minst in delen van de geïndustrialiseerde landen.

Vluchtelingenbewegingen en het bredere probleem van bevolkingsmigratie vormen een wereldwijde uitdaging die niet kan worden beperkt tot slechts enkele landen, zei Grandi.

Kiribati wordt ernstig bedreigd door stijgende zeespiegel

De uitspraak van het Mensenrechtencomité werd voorafgegaan door een rechtszaak tegen Nieuw-Zeeland. De autoriteiten daar hadden de asielaanvraag van een gezin uit Kiribati in 2015 afgewezen. De commissie verwierp de specifieke klacht op grond van het feit dat Kiribati adequate beschermende maatregelen voor haar bevolking nam en dat het recht op leven niet werd geschonden.

De familie had onder andere betoogd dat de stijgende zeespiegel en andere effecten van klimaatverandering het land onbewoonbaar maakten voor al zijn inwoners. Er zouden gewelddadige grondconflicten zijn omdat het bewoonbare land steeds schaarser wordt. Vernietiging van het milieu bemoeilijkt zelfvoorzieningslandbouw en de zoetwatervoorziening is besmet met zout water.

Volgens het IPCC is Kiribati een van de zes Pacifische eilandstaten die het meest te kampen hebben met stijgende zeespiegel. Vanwege kusterosie en zoetwatervervuiling zou Kiribati al in 2050 onbewoonbaar kunnen worden. De bijna 120.000 inwoners wonen op talloze eilanden met een totale oppervlakte van iets meer dan 800 vierkante kilometer, waarvan het grootste deel minder dan twee meter boven zeeniveau ligt.

“Nieuwe normen voor asielaanvragen”

Gezien de situatie van klimaatvluchtelingen wereldwijd, lijkt het onwaarschijnlijk dat het vonnis een directe impact zal hebben op de burgers van andere landen, omdat zelfs de rampzalige situatie in Kiribati geen reden lijkt te zijn om de nieuwe wet te handhaven.

“Toch”, zei commissielid Yuval Shany, “stelt dit oordeel nieuwe normen die het succes van toekomstige asielaanvragen in verband met de gevolgen van klimaatverandering kunnen vergemakkelijken.”

In het overzicht van de huidige UNHCR-vluchtelingenaantallen wordt nog geen rekening gehouden met klimaatvluchtelingen. Volgens een Greenpeace- studie uit 2017 zijn jaarlijks 21,5 miljoen mensen ontheemd vanwege klimaatverandering. Tussen 2008 en 2015 waren volgens Greenpeace 110 miljoen mensen ontheemd door overstromingen, 60,2 miljoen mensen door stormen, 960.000 mensen door extreme temperaturen, 704.000 mensen door aardverschuivingen en 362.000 mensen door bosbranden.

Over het algemeen ontvluchten wereldwijd twee keer zoveel mensen de gevolgen van klimaatverandering als oorlog en geweld. Zoals in het geval van gewapende conflicten, zoeken klimaatvluchtelingen echter ook de weg naar het buurland. Volgens een studie van het Overseas Development Institute komen migratiestromen nauwelijks uit hun respectieve regio’s.

Het blijft de vraag in hoeverre de uitspraak rechtsgevolgen heeft, de VN heeft geen echte macht om deze uit te oefenen over natiestaten. Tot dusverre heeft alleen Zweden het bestaan ​​van milieumigranten erkend “als kwetsbare personen die niet naar hun thuisland kunnen terugkeren vanwege een milieuramp” in de vreemdelingenwet. Het Vluchtelingenverdrag van Genève (GFK) heeft (nog) geen rekening gehouden met klimaatvluchtelingen.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.