SDB

VN-klimaattop: toespraak van kanselier Merkel – verrassingsbezoek van president Trump – Greta T. woedt: “Hoe durf je!”

LIVE uit New York: de toespraken van politici op de VN-klimaattop van vandaag. Kanselier Merkel kondigde een verdubbeling van de internationale klimaatuitgaven aan tot vier miljard euro en presenteerde het klimaatpakket van 54 miljard euro Duitsland.

Kanselier Merkel woont vandaag de VN-klimaattop in New York bij. Op de eendaagse top, bijgewoond door ongeveer 60 staatshoofden en regeringsleiders, zullen regeringsvertegenwoordigers hun programma’s voor klimaatverandering presenteren. De kanselier heeft op de VN-klimaattop in New York verregaande investeringen in klimaatbescherming aangekondigd.

“We hebben de wake-up call van de jeugd gehoord,” zei Merkel. Ze ziet geïndustrialiseerde landen als verantwoordelijk voor het op een klimaatvriendelijke manier veranderen van de wereldeconomie.

Het kondigde onder meer een verdubbeling van de internationale klimaatuitgaven van Duitsland aan van twee naar vier miljard euro om de ontwikkelingslanden te ondersteunen. Dit zijn de belangrijkste slachtoffers van klimaatverandering. Merkel presenteerde ook het klimaatpakket van € 54 miljard dat de Duitse regering vrijdag heeft goedgekeurd en dat tot doel heeft de nationale klimaatdoelstellingen van Duitsland tegen 2030 te bereiken.

Het pakket maatregelen van de federale regering voor de bescherming van het klimaat is het begin van een “ingrijpende verandering” in Duitsland. De Duitse regering wil met dit programma een bijdrage leveren aan een “duurzame economie en een duurzaam leven wereldwijd”, zei Merkel maandag in New York in haar toespraak van vier minuten.

De kanselier beschreef het als een plicht van de geïndustrialiseerde landen, als de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect met “innovatie, technologie en geld” om de opwarming van de aarde tegen te gaan. “Duitsland ziet zijn verantwoordelijkheid internationaal en nationaal,” zei ze bij de presentatie van maatregelen die vrijdag door het Berlijnse klimaatkabinet zijn aangenomen.

In haar toespraak ging Merkel niet rechtstreeks in op de kritiek op Greta Thunberg, waarover sommige sprekers eerder spraken. Ze beschreef het echter als een taak voor regeringen om “iedereen mee te nemen”. Er zijn mensen die hebben gedemonstreerd en geduwd. “Maar er zijn ook de twijfelaars”, die ook betrokken zijn bij de politiek.

Hier is een livestream van toespraken op de site (alleen Engels):

Verrassing: Trump komt eraan

De Amerikaanse president Donald Trump is verrassend verschenen op de VN-klimaattop in New York. Hij ging maandag in de plenaire vergadering zitten, hoewel hij oorspronkelijk de vergadering niet wilde bijwonen.

Hij luisterde een paar minuten naar de toespraak van de Indiase premier Narendra Modi en applaudisseerde ook. Trump twijfelt aan de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en heeft aangekondigd dat zijn land in 2017 het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zal verlaten.

Tantrum Greta Thunberg

Greta Thunberg sprak ook op het evenement. Ze beschuldigde politici van over de hele wereld flagrant falen in klimaatbescherming. “Mensen lijden. Mensen gaan dood. We staan ​​aan het begin van een massale uitsterving en je kunt alleen maar denken aan geld en sprookjes over eeuwige groei. ‘

Met een karmozijn gezicht en boze tranen op haar gezicht, verheft de 16-jarige haar stem:

“Hoe durf je!”

(Greta Thunberg)

“Je hebt mijn dromen en mijn jeugd gestolen met je lege woorden,” vervolgde Thunberg, wijzend op de volwassenen die, naar hun mening, niet genoeg hebben gedaan om het milieu te beschermen. “De ogen van toekomstige generaties zijn op jou gericht – en als je ons teleurstelt, zullen we je nooit vergeven.”

Guterres gaf Thunberg recht

Secretaris-generaal van de VN, António Guterres, was het al eens met Thunberg in zijn openingstoespraak. Jonge klimaatactivisten hebben gelijk om ‘onmiddellijke actie’ te eisen, zei Guterres. De oudere generatie heeft tot nu toe gefaald in de taak om het klimaat te beschermen.

Als onderdeel van een wereldwijde ommekeer eiste Guterres dat er niet meer “triljoenen belastinggeld” zou worden uitgegeven aan de ondersteuning van de fossiele energiesector. Ook moet de bouw van nieuwe kolencentrales wereldwijd worden stopgezet.

Guterres wil via de top bereiken dat de wereldgemeenschap harder werkt om de doelen te bereiken van het verminderen van de uitstoot van kooldioxide die is overeengekomen in de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering.

 

Reacties

Reacties

Exit mobile version