agenda 21

VN Agenda 21 in beeld!: zij maken de wereld kapot

Als we nu naar de situatie in de wereld kijken, en we doen dat met angst in het hart, is dit contraproductief. We moeten bezorgd naar de situatie kijken en proberen te ontdekken welke opportuniteiten er zijn om te handelen en te begrijpen wat er echt gebeurt. Alles problemen kunnen worden opgelost als iedereen begrijpt wat er aan de hand is. De waarheid overwint alles. Berg uw angst op en zie wat er werkelijk aan de hand is.

Er zijn bepaalde problemen te benoemen:

Corruptie op regeringsniveauBanken en bedrijven die alles uitmaken in onze maatschappijCommercie schijnt belangrijker te zijn waardoor geld belangrijker wordt dan mensen of zelfs ons leven

Bovenstaande feiten zijn het ECHTE PROBLEEM!

Heel veel mensen in onze maatschappij hebben het als vanzelf geaccepteerd. Ze geloven dat, indien ze hun rekeningen niet betalen, ze uit hun huis moeten worden gezet om als dakloze verder door het leven te trekken. De rekeningen zijn bedrog, en het bedrog zit hem in het feit dat alles is gebaseerd op een geld-intrest systeem dat voort is gekomen uit private banken die geen geld hebben maar alleen krediet kunnen creëren dat ze door laten gaan als ‘geld’ en wat gebaseerd is op leugens, bedrog en fraude. Elke advocaat weet het! Elke notaris weet het! ‘Ons’ geldcircuit is corrupt en dat kan alleen met medeweten van onze regeringen want private instellingen mogen geen geld creëren, dat mogen alleen regeringen maar ook de ‘nationale’ bank is een leugen. De nationale bank is eigendom van multinationals en private banken, niet van het volk of regering in een land! Sterker nog, een regering heeft daar geen fluit te vertellen! In de ganse board is er één stoethaspel die zich ‘gouverneur’ mag noemen; Dat is de grootste LEUGENAAR en OPLICHTER van het land als het om ‘geld’ en ‘advies’ gaat. Dat maakt een premier en minister van financiën dwaze hofnarren die als hondjes op mogen zitten en pootjes geven! Iedereen die geld gebruikt wordt door het bestaande systeem op niet-officiële manier tot slaaf van de bank gebombardeerd door het gefabriceerde schuldensysteem. Wellicht is dit een simplistische kijk, maar de waarheid over het systeem is nog duizenden malen erger!

Banken maken dus geld en dat geld wordt gecreëerd als er leningen worden aangegaan. Maar DAT geld is privé geld van banken en wordt dus in omloop gebracht maar is in feite VALS geld! Er bestaat schuld door het gebruik van dat monopoliepapier. Hierdoor wordt iedereen een soort schuldenfabriek van de bank voor het ganse leven. Deze schulden zouden niet eens mogen bestaan. De staat zou moeten doen, wat ze zouden moeten doen. Zelf geld creëren en intrestvrij in omloop brengen.

En alle leugens worden tot ons gebracht via ons verplicht onderwijssysteem. We zijn getraind om te geloven wat zowat iedereen gelooft. Dat schulden normaal zijn, dat banken geld uitlenen en dat landen geld creëren! VERGEET HET EEUWIG!

Het onderwijssysteem

Na vele generaties van verplicht onderwijs is het onderwijs nu afgestemd op het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven moeien zich met het onderwijs en in India bijvoorbeeld zijn ze nu zover dat een IT opleiding, gegeven door particuliere bedrijven na afronding ook recht geeft op een bachelor! Wouw. We gaan erop vooruit, niet? Niemand gelooft dat het hen zal overkomen maar alle signalenzijn er reeds! Complete universiteiten werken al voor multinationals! We klimmen nu nog een beetje de sociale ladder op maar geloof ons er komt een tijd van stilstand en dan een diepe val. Hoe hoger nu op de sociale ladder, hoe dieper de val! Er zullen nog twee klassen bestaan in de nabije toekomst. Elite en klootjesvolk! Alleen de mensen die de banken bezitten zullen nog iets te zeggen hebben en de rest zullen letterlijke slaven zijn.

Wij, het volk, zullen toch op een gegeven moment deze ‘elite’ de wind uit de zeilen moeten nemen. We weten niet hoe het met u zit maar wij willen niet onder de volledige controle van een stelletje machtswellustelingen komen. Indien we alles op zijn beloop laten, zal het gaan zoals eerder beschreven want dat is de enige uitkomst van het huidige ‘geldsysteem’ ook als u dit niet gelooft of u dit schrijven ziet als een zoveelste complottheorie!

De mensen die de macht zullen uitoefenen op dat moment zijn politie en politiek en die dansen naar de pijpen van het grootkapitaal, banken en multinationals. Zij zullen trouwens een beperkte macht hebben om hen het gevoel te geven dat ze autoriteit hebben over het volk wat hen het vertrouwen zal geven dat ze werkelijk iets te vertellen hebben over de werkende klasse. In feite zal dat vertrouwen onderdrukking van het volk in de hand werken! Deze empathie mankerende pipo’s hun ego zal zo danig zwellen dat ze hun gewichtigheid wel rond zullen strooien. En er zullen zich vele psychopaten geroepen voelen om dit soort baantjes uit te gaan oefenen.

Agenda 21

Dit proces is al gaande en we vinden het in de VN onder de noemer AGENDA 21. Indien we een blik werpen in agenda 21, een agenda voor het verloop van de 21e eeuw, zien we dat deze agenda is gevuld met maatregelen om de wereldpopulatie uit te moorden. Eerst totale controle en dan elimineren. Hoewel, het is nog niet duidelijk hoe ze dit exact aan gaan pakken! De realiteit echter is, dat agenda 21 wordt uitgevoerd, zijn het op een subtiele manier met maatregelen die de normale mens ziet als volledig zonder relatie tot terugbrengen van de massa tot een voor de elite te controleren aantal mensen op aarde.

Men moet opletten om de connecties te onderkennen tussen de verschillende subtiele maatregelen. Het geldsysteem is in feite de lijm dat alle connecties bij elkaar brengt en het is de katalysator voor de elite om te slagen in hun missie wat betreft uitmoorden van de massa! Het commerciële circuit heerst over en beheerst ons leven. Nu is het bezig om de middenklasse in onze maatschappij naar de knoppen te helpen en een goede observator ziet de kenmerken wat betreft teloorgang van de populatie opdoemen omdat nu alles wordt gemeten in economische waarde! Dat is het degenererende effect voor alle bevolkingen op aarde.

Oproer

We zien in oproergebieden dat drinkwater wordt vergiftigd en dat in vele ‘ontwikkelde’ landen alle bodemwater zwaar is vervuild. Om dan mensen uit te moorden door hen terug te dringen naar ‘de natuur’ is geen onoverkomelijke zaak. Sluit het water af en zie, met vergiftigd bodemwater zullen velen het leven laten. De door darwinisten in het leven geroepen ‘overleven van de sterkste’ en ‘natuurlijke selectie’ is een feit! Wat moet hier nog meer over vertellen. Voor iedereen die dit nu begrijpt, proficiat! Voor degene die denken dat het hen niet zal overkomen, prachtig!Vergiftigd water zorgt echter nog voor meer ellende! Er zullen geen oogsten meer zijn en boeren zullen noodgedwongen hun landerijen in de steek laten. Vers water zal moeten worden aangevoerd en wie denkt u dat de touwtjes hiervoor in handen hebben? Juist zij die ons uit willen roeien!

En dat, terwijl alle andere vormen van energie worden onderdrukt indien ze niet kunnen worden uitgemolken door de multinationale energiebedrijven op aarde. Er zijn vele ‘verboden’ vormen van energie die niet vervuilend zijn maar zich niet kunnen ontplooien omdat niemand de moeite neemt om ze verder te ontwikkelen. Auto’s kunnen weldegelijk op perslucht en/of water rijden. We kunnen op eenzelfde manier onze elektriciteit maken met een aggregaat. Dat kost NIETS! Deze patenten bestaan werkelijk maar worden allemaal voor het grote publiek verzwegen! Vele van deze uitvinders zijn met de dood bedreigd, vermoord of op een andere manier het zwijgen opgelegd. Voor de niet- gelovers, er zijn bewijzen voor. Vele bewijzen! We hebben helemaal geen gas en elektriciteit nodig van energiebedrijven. Alles kan op een andere manier worden verkregen zonder verlies van enig comfort en totaal zonder kosten of met minimale kosten!

Energie en geld

Begin vorige eeuw stond de Servische wetenschapper Nikola Tesla op het punt de ganse wereld van vrije energie te voorzien, totdat zijn grootste geldschieter, J. P. Morgan van de J. P. Morgan bank, erachter kwam dat zoiets niet te meten zou zijn en daarom geen geld zou op kunnen brengen. Tesla werd teruggefloten. Zijn koppigheid resulteerde in het feit dat hij berooid en zonder enige cent overleed. Vele van zijn patenten, werkende en niet werkende dus eigenlijk de gevaarlijkste voor multinationals, zijn opgekocht door General Electric en in de bekende ‘ijskast’ geplaatst.

Vele problemen vandaag de dag gerelateerd aan vervuiling worden veroorzaakt door grote industrieën voortkomen uit behoefte aan (vervuilende) energie. Inderdaad de vraag naar energie veroorzaakt vervuiling en stelt daartegenover veel mensen te werk! De vraag om energie laat de wereld draaien en als mensen toegang zouden krijgen tot vrije energie zou dit hen bevrijden van alle schulden of toch zeker los maken van de vraag naar krediet dat vals geld creëert! We hebben geen kolen of gas nodig dus waarom gebruiken we dit nog?

Wat zeker is, gas en kolen omhoog brengen vervuilt de grond en ons grondwater. Sommige boorputten worden dichtgegooid met bijvoorbeeld calciumbromide. Dat is geen vooruitgang maar je reinste vergiftiging. Ook zorgen gasputten voor veel methaangas en zodoende kan kraanwater in deze omgevingen vlam vatten, zakken huizen in elkaar door gescheurde muren en funderingen waardoor mensen noodgedwongen moeten verhuizen of koudweg op straat komen te staan omdat er geen enkel sociaal vangnet is. Ook boerderijen worden hier de dupe van en het concentreert mensen in en rondom steden omdat er geen andere uitwegen zijn om iets of wat werk of een andere manier van toekomst te krijgen. Volg dit op de komende jaren. U zult zien dat we gelijk hebben! Steeds meer mensen zullen naar de steden trekken in heel de wereld.

In Engeland gaan nieuwe wetten van kracht worden die daklozen zien als criminelen en zodoende strafbaar maken waardoor thuislozen de gevangenis in kunnen vliegen. Maar we moeten even kijken wat de reden is om dakloos te worden! Mensen worden dakloos vanwege het economische model. Een model dat verre van rechtvaardig is waardoor het model per direct door bestaande wetten zou horen te worden afgevoerd! Thuislozen zijn een direct gevolg van het corrupte economische model! Als we dit dan aan kolen en gaswinning koppelen waardoor mensen gedwongen worden om teverhuizen of in het niets te verdwijnen en tellen we daarbij GGO’s dan denken we wel dat er al enige agenda 21 punten zichtbaar worden, niet? We mogen niet vergeten dat GGO’s, getest op 3 generaties dieren, laten zien dat er vanaf de derde generatie volledige steriliteit op kan treden! Vanaf de vierde generatie zijn alle dieren steriel. Begint het te dagen? Ontvolking van de aarde, gekoppeld aan oorlogen, revoluties en GGO’s?

Zijn GGO’s geen gevaar in Europa? Wel, bekijk een keer de verschillende verpakkingen in de goedkope supermarkten welke ik niet met naam zal noemen maar die bekend zijn bij iedereen. Vis, in gemodificeerde maïsolie? Geen GGO’s te koop in de EU? En, steeds meer mensen worden gedwongen door de huidige ‘economische’ situatie, waar alleen banken verantwoordelijk voor zijn, om dit vergif te eten. Deze mensen kunnen de gezondere niet GGO bevattende producten niet meer kopen! Dit economische model doet er alles aan om iedereen de kant van zelfvernietiging op te dringen!

Totale criminalisering

Is het niet opmerkelijk wat er tegenwoordig allemaal strafbaar is? Zijn GAS boetes geen mooi voorbeeld van totale criminalisering? En, het is prachtig voor de overheid want als je alles strafbaar maakt dan is iedereen een crimineel, niet? Dat wordt dus een uniformiteit. Hebben advocaten en rechters zoiets niet in de gaten? Stellen deze mensen zich geen vragen bij de opdringerigheid van allerlei nonsensregels vooral komend uit de EU?

Door het toelaten van steeds meer wetten wordt zo ongeveer alles in de criminele sfeer getrokken zodat alles een misdaad wordt. Dus, dat is inclusief alle dingen die u als normaal functionerend mens doodgewoon vindt om te doen.

Daarna beginnen ze boetes te verbinden aan al deze zogenaamde wetten waarvan de rechtvaardigheid HEEL ver zoek is! En dat genereert nog wat meer extra economische stress bij alle mensen. Ook dit zal weer meer nieuwe daklozen genereren en eventueel zelfs gevangenisstraf. In de gevangenis van de nabije toekomst zullen gevangenen GGO voer voorgeschoteld krijgen en dat zal de algemene gezondheid niet ten goede komen! Zo zien we dat alle gedrag criminaliseren uiteindelijk zal leiden tot uitmoorden van de ganse mensheid volgens de VN agenda 21. We moeten alle gedrag dat in de criminaliteit wordt getrokken duidelijk anders gaan bekijken want dan gaan we ook begrijpen waarom er nu zoveel ‘criminaliteit’ bestaat. De reden hiervoor is, dat de overheid steeds meer wetten introduceert waardoor zowat alles als crimineel gedrag wordt gezien. Deze waardeloze wetten genereren criminaliteit. En dat is ook de enige reden waarom er zoveel wetten in het leven worden geroepen. Ze zijn er niet om mensen veiligheid te geven, nee, ze worden geïntroduceerd om meer misdaad te creëren waarbij een mechanisme wordt geïntroduceerd om het volk nog meer geld en zekerheid te ontnemen via boetes en gevangenisstraf.

Al deze dingen gebeuren nu, op dit moment. Alle kleine, subtiele veranderingen gebeuren nu in onze maatschappij om mensen nog meer financieel onder druk te zetten. Vele mensen merken het niet op omdat iedereen bang wacht op een volgende financiële crash of zelfs op het uitbreken van wereldoorlog III. Daarom gaat alles aan vele mensen voorbij over hetgeen zich afspeelt rondom hen. En toch, als men goed oplet vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats. De verdeel en heers strategie van de elite werkt goed in onze maatschappij en dat is de voornaamste reden waarom problemen blijven bestaan en zich aan het opstapelen zijn. Wat u ook doet, blijf allemaal in dezelfde richting gaan.Alles kan door blijven gaan omdat we hebben geleerd de parameters van het systeem te gebruiken. Een systeem waar wij deel van uitmaken maar dat we zeker ook aan de kaak mogen en kunnen stellen! Wat we moeten doen is alle politici verantwoordelijk stellen voor alles wat er door onze strot wordt geduwd vandaag de dag. Alleen kunnen we dat niet voor elkaar krijgen zolang we niet één front vormen. Of willen we geen maatschappij meer waarin iedereen ieder ander respecteert?

De oplossing is simpel. Verander uw zicht op de zaak, uw perspectief en houding, niet alleen naar de mensen rondom u heen maar vooral in de eerste plaats voor uzelf. In onze maatschappij is het opvallend hoe weinig mensen nog worden gerespecteerd en de reden is dat mensen geen respect meer voor zichzelf hebben en dat is altijd de basis geweest om respect te kunnen naar anderen. We worden geconfronteerd met een geprogrammeerde realiteit dus vertel ons niet dat hersenspoeling niet bestaat! Omdat iedereen geprogrammeerd is om de realiteit van alle dag te volgen kan het systeem worden aangetrokken zonder enige vorm van protest. Dat is natuurlijk wel een prachtig systeem, niet? Ontwikkeld om de menselijke geest volledig te beheersen en u krijgt allemaal een 10 omdat jullie de effectiviteit van dit degenererende zelfvernietigingssysteem elke dag weer opnieuw bewijzen.

Hoewel, we zijn aangekomen op een keerpunt. Een keerpunt dat moet worden benut. En toch kan dat niet zonder hulp van het complete volk. Alleen gezamenlijk kunnen we het tij keren. We delen u op een vrije en ongedwongen manier onze gedachten mee wat betreft agenda 21 van de VN en we vertellen op wat u NU moet letten in onze maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat we alles nog een halt kunnen toeroepen voordat alles in een stroomversnelling zal gaan. Steeds meer en meer mensen beginnen te beseffen dat onze maatschappij zo niet verder kan. Ze beginnen zich duidelijke vragen te stellen bij en over het systeem!

Iedereen kan gewoon een keer naar het sociale, economische en gouvernementele systeem kijken zich bepaalde vragen gaan stellen, zoals:
 1. Waarom word ik verplicht zo hard in het gelid te lopen?
 2. Waarom worden we verplicht slaven van een economisch systeem te zijn dat is gebaseerd op krediet en rente, en dat door regringen wordt aanbeden als een heilige terwijl het volk hierdoor verplicht in armoede en onzekerheid moet leven?
 3. Waarom bestaat dit systeem eigenlijk?
 4. Waarom zijn er wetten die het onmogelijk maken om daklozen eten te geven?
 5. Waarom gooit een supermarkt alle voedsel over datum in afgesloten containers ipv het aan de armen uit te delen?
 6. Waarom bestaat er een systeem dat in het leven is geroepen om het volk te dienen terwijl datzelfde systeem nu in deze tijd mensen nog uitsluitend ziet als wegwerpmateriaal?

Probeer aub met open geest een keer antwoord te geven op deze vragen. Het zal duidelijk worden wat er gebeurd in onze maatschappij. In realiteit zijn we gedegradeerd tot slaven van een systeem dat ons zou moeten helpen te voorkomen dat we slaven zouden worden. In onze ‘moderne’ wereld is het nu geaccepteerd dat iedereen, vanaf het moment dat deze gaat werken, in een systeem staptvan zelf genererende schulden. Zoals boeren jaarlijks hun oogsten binnenhalen zien we nu dat economische, sociale en gouvernementele systemen dagelijks zoveel mogelijk geld van het volk proberen te oogsten! Dit mechanisme is in werking gesteld door banken die worden bestuurd door de ECHTE criminelen welke tot nu toe nooit zijn veroordeeld voor alles wat ze al meer dan 100 jaar aanrichten in onze maatschappij. Banken regeren de wereld! Politici zijn uitsluitend een stelletje idioten, die ervan meegenieten voor zolang het duurt! Banken OOGSTEN uw tijd, uw gezondheid en uw leven. ZE OOGSTEN U HOOGST PERSOONLIJK EN VOLLEDIG!

Ogen open

Het wordt heel belangrijk dat alle mensen de realiteit van al deze bijna nietszeggende maar zo belangrijke veranderingen gaan zien en beseffen waar deze voor dienen omdat het een systeem is dat door regeringen in beweging wordt gezet op commando van banken.

De reden dat regeringen hiermee weg kunnen komen is omdat het volk al lang vergeten is, wat een regering haar plaats is in de maatschappelijke hiërarchie! Mensen zijn vergeten dat een regering bedienden zijn, publieke vertrouwelingen; Wij het volk zitten aan het hoofd van deze keten want de verkozenen zijn onze werknemers! Wij betalen ze en ze kunnen alleen doen wat het volk wil dat ze mogen doen! Maar, door de controle van de overheid wat betreft het verfoeilijke VERPLICHT ONDERWIJS is deze wetenschap in vele generaties bij de massa verdwenen. Ondertussen zijn er zoveel aanpassingen, overeenkomsten en wetten opgehoest door deze politieke onnozelaars dat mensen van nu zelfs niet meer in de gaten hebben dat regeringen niet eens het recht hebben om wetten te introduceren zonder toestemming van het volk. We lopen met zijn allen steeds sneller om in het gareel te kunnen blijven en dat betekent dat we nooit eens tijd hebben om rustig en kalm om ons heen te kijken zodat we niet een s opmerken hoe het systeem wordt gemend door corrupte politici op bevel van banken en multinationals.

Als je begint te begrijpen hoe het systeem werkt en wordt misbruikt, is het duidelijk dat we worden bedrogen door dezelfde mensen die wij hebben verkozen om onze ganse infrastructuur te beheren en ons veilig te houden. Het zijn dezelfde mensen die op posities zijn verkozen om onze maatschappij te bewaken op een eerlijke, betrouwbare en zorgvuldige manier! Maar onze verkozenen doen DAT nu juist niet! Ze hebben ons vertrouwen geschaad en gebruiken hun macht om ons geld te stelen in onze ganse maatschappij. Het wordt tijd dat we eens beginnen op te letten wat betreft dit FEIT!

Indien we hier met zijn allen al eerder op zouden hebben gereageerd, zou het nooit zover zijn gekomen. Vanuit het oogpunt van respect gezien, kunnen we de ganse maatschappij in slechts één dag veranderen. En, er bestaat werkelijk de noodzaak om dat zo snel mogelijk te doen.

De wereld van vandaag

Over de wereld van vandaag moeten we ons de volgende vragen stellen:

 1. Hoever zijn mensen bereid te gaan?
 2. Hoeveel kunnen we nog verdragen?
 3. Zijn we bereid onze planeet en alle leven op deze aarde te laten vernietigen en ruïneren simpelweg omdat sommige mensen wat woorden hebben neergeschreven op een vel papier en dat dan deftig een WET hebben genoemd?
 4. Zijn het deze waardeloze vodjes papier die ons leven mogen blijven beheersen?
 5. Is dat alles wat nodig is om het menselijk ras uit te moorden. Via beschreven velletjes papier, geïntroduceerd door mensen die ons vertrouwen hebben beschaamd en er niet voor ons zitten maar zichzelf op schandalige manier te verrijken?
 6. Is dat alles om de mensheid haar eigen wil volledig af te nemen en hen op die manier forceren mee te helpen aan hun eigen ondergang en zelfvernietiging?
 7. Zijn we met zijn allen zo erg van de pot gerukt, levende zombies als het ware, dat we geloven dat deze fictieve wereld, gebaseerd op vodjes papier, ook ECHT is?

Gelukkig beginnen vele mensen uit hun winterslaap te ontwaken en deze fictie in vraag te stellen. Hoe meer landen gaan proberen om alles te controleren, hoe meer mensen al deze wetten in vraag beginnen te stellen. Zodoende zal een regering en het controlesysteem zichzelf volledig ten val brengen. Ze zijn volop bezig hun eigen graf te graven. De totale controle groeit zo snel dat regeringen grote fouten beginnen te maken waardoor het volledige controlesysteem op straat komt te liggen. Steeds meer mensen doorzien politici hun ware gezicht en ware aard en dat is werkelijk lovenswaardig. Het sleutelwoord voor het huidige, steeds nauwer aangetrokken controlesysteem, is FICTIE! We kunnen het ganse controlesysteem wegvegen op het moment dat wij met zijn allen realiseren wie en wat we zijn om dan politici de macht te ontnemen.

De enige persoon die u controleert, bent u zelf. Iedereen die anders beweert, is een slavendrijver! Als u dat begint in te zien beseft u dat u gevangene bent van een slavendrijvers systeem. Iedereen hoort met het nodige respect en op een vredige manier te worden behandeld. Trouwens, als u dit begint te beseffen en u respecteert uzelf dan is er geen noodzakelijkheid om anders te reageren als volledig transparant en respectvol naar anderen. Indien u het nodige respect niet eens voor uzelf kunt opbrengen, speelt u hun spel mee! En, blijft u eeuwig slaaf! Iedereen is een apart individu en hoort op een respectvolle manier te worden benaderd omdat iedereen anders is.

Op dit moment ontstaan er vele bewegingen over de ganse wereld die ingaan op de problemen welke we nu beschrijven. Maar ze maken één voor één dezelfde fout. Ze bewandelen de wettelijke weg om corrupte regeringen op andere gedachten te brengen. Echt, geloof ons, dat werkt niet! Alle voorgestelde veranderingen gaan de ijskast in en er zal nooit iets veranderen of het moet zijn op de manier die Oekraïne heeft gekozen. De rechter vleugel bestaat uit sympathisanten die VOLLEDIG onafhankelijk willen zijn. Vele oud-militairen zijn hier te vinden en verder bestaan ze eveneens uit kinderen en kleinkinderen van militairen die de kant van Duitsland hebben gekozen gedurende de tweede wereldoorlog. Ze willen vrij zijn, onafhankelijk van Rusland en Europa. En als het volk niet het recht in eigen handen neemt, liefst zonder enig geweld, zal er nooit van verandering sprake kunnen zijn. Regeringen die politie en/of militairen inzetten tegen hun eigen opstandige bevolking zijn MOORDENAARS en PSYCHOPATEN. Dat maakt het bewijs zichtbaar dat ze er niet zijn voor het volk, en ook de wil van het volk niet respecteren of op prijs stellen waarbij ze er alles aan doen om tekunnen blijven regeren. Als dat geen ZICHTBARE corruptie is! Denk eraan, regeringen zijn verkozen door ons en zijn onze bedienden die moeten doen wat HET VOLK wil dat ze doen! Als dat is, opstappen, dan kunnen ze vertrekken! ALLEMAAL! Niet het system moet worden beschermd, het volk moet worden beschermd tegen het waardeloze, degenererende systeem van totale controle.

Een wettelijke benadering om alle wantoestanden terug te draaien zal nooit lukken omdat het legale systeem door HET SYSTEEM is ontwikkeld om zichzelf te beschermen. Daarom wordt er ook nooit EEN wet afgeschaft. Zodoende zullen we ook nooit een manier kunnen vinden om via legale weg alle controletoestanden terug te draaien. We moeten met zijn allen onze ECHTE plaats in de sociale hiërarchie weer opeisen, boven regeringen gaan staan en zodoende onze verkozenen weer terug in het gareel brengen! De enige geweldloze manier om zoiets te bereiken en waarmee de volledige wet buiten werking wordt gesteld is door een volksstemming op particulier initiatief waarbij een meerderheid van de bevolking dit mandaat ondertekend. Een dergelijk mandaat instrueert een regering wat HET VOLK wil en als ze de democratische fundering niet volledig af willen breken hebben ze maar één mogelijkheid! De keuze van het volk waarmaken. Alle waardeloze controlewetten afschaffen. Indien ze dit niet willen, zullen ze moeten aftreden en dan is dat ook heel duidelijk voor het volk. Er moet dan niet eens een nieuwe verkiezing worden uitgeschreven want dan komen die zelfde smoelen allemaal weer retour! Dan controleert het volk WERKELIJK het hele land! Benieuwd wat een regering zal doen op zo’n moment. Maar nogmaals, dit kan alleen lukken als mensen weer respect krijgen voor elkaar! Alle problemen bij mensen komen altijd voort door gebrek aan respect voor elkaar!

De macht om de wereld totaal te veranderen ligt bij elk individu. De sleutel der verlossing houdt u in uw hart. En de sleutel voor totale verandering is respecteren van en voor alle mensen rondom u heen! Als we dit doen dan zal verandering geen moeite kosten! De ultieme vraag is echter: wanneer zal dit eindelijk doordringen in alle verwarde geesten? Toch moet men alleen maar deelnemen. Er is niemand op aarde die meer macht heeft dan een ander. Dat is een hersenspinsel omhoog gebracht door verplicht onderwijs. Echter, geweld gebruikt door overheden, zal u proberen te overtuigen dat u een verkeerde kant heeft gekozen. Zie het resultaat in Oekraïne. Want, dat gebeurt dan. Een revolutie. De enige macht die mensen krijgen is de macht die hen door anderen wordt gegeven die uit gemakzucht en zombiementaliteit niets liever willen dan dat anderen beslissingen nemen.

We hebben een keuze om het tij te keren maar daarom moet iedereen wakker worden en zien wat er echt aan het gebeuren is via Agenda 21. Er kunnen vele verschillende dingen worden gedaan om iedereen op één lijn te krijgen. U maakt voor u zelf uit of u blijft deelnemen aan deze vorm van totale controle. U bent zich bewust van het geen er gebeurd en dus bent u vrij om hier voor te kiezen of niet! Wetten die uw morele waarden en privacy aantasten zijn niet rechtvaardig en moeten worden vernietigd.

Er is maar één universele wet op deze planeet: breng niemand schade toe, op geen enkele manier.
Elke wet die hier tegenin druist, is geen wet en u hebt het recht om deze naast u neer te leggen!

Reacties

Reacties

2 reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.