19 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Vlucht MH17 een diepe tragedie of een nieuwe koude oorlog?

Ik ben diep geschokt door de tragische gebeurtenis van afgelopen vrijdag  de bijna 300 zinloze doden waarvan twee derde landgenoten.
Ik ben van mening dat eventuele daders zullen moeten worden gestraft, zonder enige twijfel of terughoudendheid.
Ik ben me bewust, niet alleen van het feit dat de allereerste prioriteit de nazorg voor de familie en nabestaanden van de zo wreed uit het leven gerukte slachtoffers is en daarbij de berging en thuisvaart van de slachtoffers maar vindt ook dat alle mogelijke middelen in het werk gesteld moeten worden om dit voor elkaar te krijgen liefst diplomatiek maar desnoods met dwang.
Dit voorop!
Maar, ik ben ook van mening dat een Onafhankelijk onderzoek dient plaats te vinden, dus niet een onderzoek waarin een van de mogelijk schuldige partijen de leiding heeft zoals nu het geval is en daardoor de mogelijkheid bestaat dat eigen schuld wordt weggemoffeld of bewijsmateriaal wordt toegevoegd om anderen schuldiger te doen lijken. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd onder toezicht van de verenigde naties door de landen die slachtoffers te betreuren hebben, Niet door de, duidelijk op de hand van Kiev zijnde OVSE.
Toestemming dient/diende te worden gevraagd en te worden verleend, niet door Kiev, maar door de vrije volksrepubliek Donetsk, die is uitgeroepen na de uitkomst van een referendum onder de bevolking van Oost- Oekraïne waarin een ruime meerderheid heeft gekozen voor afscheiding van het Europa gezinde Kiev. Ongeacht of je de staat en/of het referendum erkent of niet. Zij hebben de macht en zeggenschap in dat gebied, nogmaals, ongeacht of je dit erkend of niet.  Het bespreken van de zaak in Kiev zoals Timmermans heeft gedaan is zinloos en werkt eerder averechts om medewerking te krijgen, zelfs het op hoge poten bellen met Poetin zal weinig zoden aan de dijk zetten.
Mij is verweten dat ik kritiekloos zou zijn in deze zaak. Dat ik de kant zou hebben gekozen van de separatisten en de Russen, vanwege mijn connecties in Rusland en het hebben van een Russische echtgenote. Laat mij u echter verzekeren dat dit niet waar is. Ik heb helemaal geen kant gekozen, dit in tegenstelling tot veel van mijn landgenoten en de EU, de Australische regering en de USA. Die hebben van af seconde één de schuld op de rug van de separatisten geschoven en daaraan gekoppeld op Rusland. Bijna alsof Poetin zelf de opdracht zou hebben gegeven voor deze brute slachtpartij en oorlogszuchtige taal is al te horen  vanuit diverse hoeken om Poetin en Rusland eens een lesje te leren. Dit is natuurlijk absurd!
Ik laat mij leiden, niet door emoties maar door feiten. Niet door journalistieke sensatiemakerij, niet door wraakgevoelens en niet door propaganda. Ik trek zelfs geen conclusies maar stel vragen, en ik heb veel vragen! Voor ik daar antwoord op heb kan ik geen schuldige aanwijzen. Dit alles, nogmaals losstaand van het feit dat ik in diepe rouwstemming ben over het verlies van zoveel onschuldige levens.
Een samenvatting van de feiten en de vragen die deze oproepen:
1* In het eerste verslag van  Malaysia Airlines  waarin sprake is van het neerstorten van vlucht MH17 naar Kuala Lumpur wordt door Malaysia Airlines melding gemaakt van een “incident” vlak voor het contact met het vliegtuig wordt verloren, dit incident zou echter zijn opgelost.
          – Wat was dit voor incident?
          – Waarom is hier later niet meer op teruggekomen?
          – Waarom vraagt geen enkele journalist hier naar?
         –  Zou het niet kunnen zijn dat er iets in het vliegtuig is gebeurd dat het neerstorten heeft      veroorzaakt? (tenslotte is dit de 2e vlucht van Malaysia Airlines in korte tijd die de    eindbestemming niet haalt!)
2* De vrije volksrepubliek Donetsk heeft Oekraïne volgens eigen zeggen en bevestigd door Kiev gewaarschuwd het luchtruim boven hun grondgebied te respecteren. Alle vliegverkeer boven “hun” grondgebied zou als vijandig worden beschouwd. Kiev heeft zelf aangegeven dat de separatisten BUK raketinstallaties hebben buitgemaakt op hun leger, waarmee ook de mythe dat deze door Rusland zouden zijn geleverd ontzenuwd is, dat wil zeggen, ze zijn wel door Rusland geleverd maar niet aan de rebellen maar aan Oekraïne. Alle wapens van Oekraïne zijn trouwens door Rusland geleverd.
        –   Dit in ogenschouw genomen, waarom heeft Oekraïne haar luchtruim veilig verklaard en    vrijgegeven terwijl ze wist dat Donetsk gebied niet veilig was en over de middelen  beschikte  om het gesloten luchtruim tot op grote hoogte te verdedigen?
_   – Waarom moest het vliegtuig van de luchtverkeersleiding ruim 600 meter lager vliegen dan  het van plan was?
       –  Zou Kiev er belang bij kunnen hebben wanneer een “incident’” als dit plaats zou vinden  omdat er dan internationale steun zou komen om de “terroristen” te straffen en heeft ze  daarom het luchtruim niet gesloten?
          – Waarom wordt er door de pers zo op gehamerd dat Rusland/Poetin de rebellen van de  BUK installaties zou hebben voorzien terwijl Kiev zelf zegt dat deze op het Oekraïense  leger  zijn buitgemaakt?

3* direct na de crash verschijnen er beelden waarop van afstand het neerkomen van het vliegtuig wordt gefilmd een grote ontploffing op de grond. een filmpje, Wanneer echter het vliegtuig in de lucht door een langeafstandsraket, zoals nu wordt beweerd, uit de lucht zou zijn geschoten had die explosie al op 10 kilometer hoogte plaatsgevonden. (Het filmpje hieronder toont de impact van een dergelijke raket op een straaljager)
 Het vliegtuig zou al hoog in de lucht volledig uit elkaar gespat zijn en in ieder geval in brand gevlogen. Wanneer dit zou zijn gebeurd, let wel, op 10 kilometer hoogte, bij een kruissnelheid van ongeveer 1000 kilometer per uur zouden brokstukken over een gebied van vele tientallen, misschien wel honderden, kilometers verspreid moeten liggen. Ook zou er een spoor van rook, vuur en as zijn vanaf de plek waar het vliegtuig was getroffen tot aan waar het de grond zou hebben geraakt. Ook de raket zou een spoor hebben achter gelaten in de lucht, deze sporen zijn vele tientallen minuten later nog te zien, zoals ook het filmpje van de Telegraaf over deze raketsystemen is te zien.
          – Hoe kan het dat er iemand klaar stond om de explosie van het begin tot het eind te filmen   en dit filmpje binnen zeer korte tijd op internet was te zien?
          – Waarom is er op die film geen explosie in de lucht waar te nemen, daar waar diverse    bronnen toch beweren dat het een voltreffer van een BUK raket was en de filmer toch al  enige tijd met zijn camera in de juiste richting stond?
 –    – Waarom is er geen mayday van uit de cockpit gekomen, geen we are hit, we are going    down? terwijl het vliegtuig nog redelijk intact neergegaan is getuige deze beelden?
          – Hoe kan het dat er geen raketspoor is te zien?
         –  Hoe kan het dat er geen groot rook vuur en as spoor te zien is in de lucht van waar het  vliegtuig zou zijn geraakt tot waar het is neergekomen?
          – Hoe kan het dat een vliegtuig dat in de lucht al zou zijn geëxplodeerd, bij het neerkomen  op  de grond nogmaals explodeert? Dit is vrijwel onmogelijk.
4* Dan is er dat vreemde filmpje met die paspoorten, de vermeende separatist staat hier met een hele stapel paspoorten die zouden zijn verzameld onder de slachtoffers. Dit filmpje is ook al kort na de crash op internet te zien. Alle paspoorten zijn volkomen onbeschadigd, geen brandschade, geen bloed, zelfs geen kreukels, terwijl de crashsite toch een zeer grote hitte waarbij zelfs het aluminium van de motoren (toch aardig hitte bestendig bij een straatmotor) door de hitte is vervormd het paspoort in het plastic hoesje uit Naarden vertoond zelfs geen vervorming of verkleuring terwijl zelfs een te dichtbij gehouden sigarettenpeuk op dergelijk plastic al sporen nalaat.
         –  Waarom is er aan die paspoorten helemaal niets te zien maar lijken deze zo goed als  nieuw  te zijn.
          – Hoe kan het dat zo kort na de crash er al zoveel paspoorten zijn verzameld uit een  vliegtuigwrak dat nog in lichterlaaie staat en dat volgens de beelden een onoverzichtelijke  hoop smeulend puin is?

5* De crashsite is op enkele kilometers van de Russische grens. De Russische verkeersleiding heeft echter geen verzoek binnen gekregen tot het binnenvliegen van het luchtruim terwijl dat toch binnen enkele minuten zou moeten gebeuren voor de vermeende raketaanslag. (dergelijke zaken worden door IATA opgenomen) Normaal gesproken meldt de piloot zich ruim voordat hij het luchtruim betreedt zodat bij weigering nog tijdig uitgeweken zou kunnen worden.
         –  Waarom is er geen contact geweest met de Russische verkeersleiding?

6* Zoals al eerder vermeld heeft de vrije republiek Donetsk zeggenschap in het rampgebied. Toch heeft zowel Timmermans als Rutte geen moeite gedaan om contact te leggen met de bevelhebbers daar. Ook heeft Oekraine geen ruimte voor onderzoek geboden door een tijdelijk staakt het vuren af te kondigen maar is onverminderd door gegaan met beschietingen in dat gebied waardoor ook de separatisten in gevechtsmodus waren.
          – Waarom hebben Rutte en Timmermans, of de OVSE geen contact met Donetsk gezocht  om  vrije toegang te krijgen in het gebied? Correspondent David-Jan Godfroid zegt dat hij met  een pas van de regering aldaar overal vrije toegang heeft en hem geen strobreed in de weg  wordt gelegd, blijkbaar kan het dus wel.
          – Waarom heeft Oekraïne geen staakt het vuren afgekondigd voor de duur van het  onderzoek  zodat er een meer ontspannene sfeer zou zijn waarin  het onderzoeksteam haar  werk zou  kunnen doen?
Al met al een hele lijst vragen die opheldering nodig hebben alvorens ook maar een begin gemaakt kan worden van een conclusie.  
Vanaf de eerste seconde heeft Obama al een beschuldigende vinger gewezen naar president Poetin en hem veroordeeld, met kilo’s boter op zijn hoofd, de steun en vermeende wapenleveranties aan de “Vrijheidsstrijders van de vrije republiek Donetsk” veroordeeld terwijl vrijwel iedere brandhaard op de wereld  steunt op de wapenleveranties  van de USA.
 Na de terugtrekking van zijn leger uit Afghanistan zit Obama met een groot probleem, een leger dat niets te doen heeft en geen reden tot hoge defensie uitgaven. Al maanden uit hij spierballentaal naar Rusland en wil niets liever dan Europa meetrekken in een nieuwe koude oorlog met Rusland. Het sluiten van de grenzen en het beperken van de handelsbetrekkingen met de EU, zodat hij weer  meer economische grond onder de voeten kan krijgen voor zijn, inmiddels failliete land.  Hij heeft al toegezegd dat hij de EU zal voorzien van schaliegas mocht Rusland de gaskraan dichtdraaien, KASSA!!. 
 De enige twee landen die uit deze tragedie politiek gewin kunnen halen zijn Amerika die door een nieuwe koude oorlog met Rusland en het verkillen van de betrekkingen nog meer invloed op de EU kan uitoefenen die toch al meters diep in Obama zijn reet zitten. 
 Ook het Oekraïne van Kiev heeft baat bij de gebeurtenissen, zij ziet de toenadering tot het westen groeien en rekent straks op steun om de hele vrije republiek Donetsk met de grond gelijk te kunnen maken zonder te worden beschuldigd van het op eigen volk schieten (wat het al een half jaar lang doet) omdat dit verschrikkelijke “terroristen” zijn. Misschien zelfs wel straks met NAVO hulp de Krim terug veroveren. 
Dat dit over de hoofden van 300 onschuldigen gaat zal ze daar worst wezen , dat dit regime over lijken gaat laat ze dagelijks zien.
Zowel de separatisten als Rusland hebben helemaal niets te winnen bij deze tragedie. Mocht het inderdaad een raket uit het separatistische kamp zijn geweest die het vliegtuig heeft neergehaald dan is dat een fout geweest, een heel grote fout die ik niet goed wil praten maar waar Kiev door het niet sluiten van het luchtruim en KLM/ Malaysia Airlines door het, om kosten te besparen, vliegen over oorlogsgebied, mede schuldig aan zijn (daar waar diverse andere luchtvaartmaatschappijen niet over het gebied wensen te vliegen). 
Ook Moskou heeft helemaal niets te winnen bij, zowel vertragen van het onderzoek, noch bij de gebeurtenis zelf. Het heeft hierdoor heel grote imagoschade geleden en heel veel naties tegen zich gekregen terwijl het enige waar het zich daadwerkelijk bewijsbaar schuldig aan heeft gemaakt het steunen van een groep mensen wonende in een gebied dat liever deel uit maakt van de Russische federatie dan van Europa.
Ik ben mij bewust dat dit stuk bij een heleboel mensen kwaad bloed zal zetten omdat zij  net als vele anderen al een schuldige hebben aangewezen, gestuurd door emoties van woede, verslagenheid en verdriet.  Zij zullen dit zien als goedpraterij maar ik bezweer u dat dit niet zo is. Het zou ook best kunnen dat de daders in die hoek zitten, Ik weet het niet. Nogmaals ik trek geen conclusies maar mocht het zo zijn dat dit zo is dan ben ik er diep van overtuigd dat er nooit de bedoeling is geweest een passagiersvliegtuig neer te schieten en honderden onschuldigen te treffen. Russen zijn geen islamterroristen, Niemand heeft staan te juichen toen bleek dat het hier om burgers ging, dat dat het drama niet kleiner maakt ben ik mij diepbewust.
Ik kan niet anders dan vragen de kalmte te bewaren, niet mee te gaan in de oorlogszucht van Obama, u niet te laten leiden door gevoelens van wraak. Niet op voorhand alles wat Russisch is te haten omdat dat heel best past in het straatje van de USA. Niemand is gebaat bij een koude oorlog en al helemaal niet bij een hete oorlog.
Ik kan niet anders dan hopen dat de inmiddels geborgen lichamen onafhankelijk onderzocht kunnen worden en op korte termijn huiswaarts kunnen keren.
Ik kan niet anders dan de separatisten vragen over hun trots heen te stappen als machthebbers te worden genegeerd en hun volledige medewerking te verlenen.
Ik kan niet anders dan hopen op een goede afloop van dit conflict dat dreigt uit te monden in een internationaal oncontroleerbaar gebeuren dat alleen maar kan escaleren. Ik kan niet anders dan u allen te vragen kritisch te zijn op de selectie van informatie die u binnen krijgt, uw eigen vragen te stellen en niet klakkeloos achter de sensatiebeluste pers aan te hobbelen.
helaas kan dit niet  prettig worden geregeld.

indien gewenst kunt u commentaar geven, scheldpartijen en haatzaaierij zal echter niet worden geplaatst.

UPDATE:
Ondanks dat dit bericht inmiddels ruim 11 duizend!! maal is gelezen en er 64 reacties zijn geweest heb ik nog niet een keer een reactie geweigerd,zelfs niet vanwege scheldpartijen of “liederlijke taal” (in tegenstelling tot op mijn facebook pagina)
 Ik heb alle reacties geplaatst en op sommige gereageerd. Ik bezweer u dat ik geen enkele reactie heb verwijdert of niet geplaatst. Tot op heden heb ik nog geen enkele reactie gehad van mensen die het falicant met mij oneens zijn, wellicht omdat het stuk te lang is om uit te lezen als je het onzin vindt maar ik hoop omdat mijn vragen bij de lezers ook vragen hebben opgeroepen. Laten we hopen dat die kritische houding ten opzichte van de berichtgeving zich als een olievlek zal uitbreiden en er een bloedige strijd alsnog zal kunnen worden voorkomen. Er zijn al veel te veel onschuldigen gestorven.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres