Connect with us

Laatste Nieuws

Virulente antivaccin-criticus en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier overleden

Published

on

Luc Montagnier

Op 8 februari 2022 overleed de Nobelprijswinnaar viroloog dr. Luc Montagnier.

Sinds de vroegste momenten van de verschijning van COVID-19 werd Montagnier belasterd en belachelijk gemaakt vanwege zijn uitdagingen voor de onderliggende veronderstellingen van de oorzaken en remedies van de ziekte, ondanks de constante slingers en pijlen van de diepe staat die de deur probeerde te sluiten voor al dergelijke gevaarlijke discussies.

Belangrijker dan Montagnier’s beweringen over de oorsprong van een ziekte in laboratoria, zijn echter te vinden in een over het hoofd gezien domein van optische biofysica, dat de goede wetenschapper tijdens de laatste 15 jaar van zijn vruchtbare leven volledig heeft gerevolutioneerd.

Het is dit minder begrepen, maar oneindig veel belangrijkere aspect van Montagniers bijdrage aan de menselijke kennis, dat onder de radar is geraakt van te veel analisten en burgers, waardoor hij volgens mij herinnerd zou willen worden.

Coronavirus SARS-CoV-2

In april 2020 veronderstelde Luc Montagnier dat het ernstige acute respiratoire syndroom Coronavirus 2, de oorzaak van de Covid-19-pandemie, “uit een Chinees laboratorium kwam met hiv-DNA”. Een sequentie van het virus van menselijke immunodeficiëntie werd in het genoom van het coronavirus geïntroduceerd in een poging een vaccin te rechtvaardigen.

Dit proefschrift werd opnieuw fel weerlegd door de “wetenschappelijke gemeenschap” omdat de sequenties “zeer kleine elementen zijn die worden gevonden in andere virussen van dezelfde familie, andere Coronavirussen in de natuur. Dit zijn stukjes van het genoom die in feite lijken op heel wat sequenties in het genetisch materiaal van bacteriën, virussen en planten’, beweerde farmaceut en viroloog Étienne Simon-Lorière van het Institut Pasteur.

Advertisement

Volgens een analyse die op 17 maart 2020 in het tijdschrift Nature Medicine is gepubliceerd  door een groep onderzoekers van vijf verschillende universiteiten (Columbia, Scripps, Edinburgh, Sydney en New Orleans), is SARS-CoV-2 echter “op dit moment onmogelijk om [andere theorieën] te bewijzen of te weerleggen”.

Volgens de krant Le Monde suggereren alleen “samenzweringstheorieën die onder meer door professor Luc Montagnier zijn verspreid, menselijk ingrijpen”.

Luc Montagnier stelde ook in de documentaire Hold-up dat “het de vaccinatie was die de varianten creëerde”.

https://indignatie.nl/luc-montagnier-nobelprijs-voor-de-geneeskunde-2008-winnaar-zegt-wat-anderen-verzwijgen-en-denken/

Wat is optische biofysica en wat ontdekte Montagnier?

Optische biofysica is de studie van de elektromagnetische eigenschappen van de fysica van het leven. Dit betekent aandacht besteden aan de lichtemissies en absorptiefrequenties van cellen, DNA en moleculen van organisch materiaal, hoe deze in contact komen met water (dat meer dan 75% van een menselijk lichaam uitmaakt) en gemodereerd worden door de geneste reeks magnetische velden op de kwantumniveau en strekt zich uit tot het galactische niveau.

Advertisement

Om de biochemische aard van het leven, dat hegemonie is in het domein van de gezondheidswetenschappen, niet te negeren, vraagt ​​de optische biofysicus zich af: welke van deze is PRIMAIRE in groei, replicatie en arbeidsdeling van individuele cellen of hele soorten organismen? Zijn het de chemische eigenschappen van levende materie of de elektromagnetische eigenschappen?

Laat me de paradox wat meer uitleggen.

Er zijn ongeveer 40 biljoen sterk gedifferentieerde cellen in het gemiddelde menselijk lichaam, die elk zeer specifieke functies vervullen en een immens veld van coherentie en onderlinge communicatie vereisen. Elke seconde sterven ongeveer 10 miljoen van die cellen, om te worden vervangen door 10 miljoen nieuwe cellen die worden geboren. Veel van die cellen bestaan ​​uit bacteriën, en veel van het DNA en RNA in die cellen bestaat uit virussen (meestal slapende), maar die kunnen worden geactiveerd/gedeactiveerd door een verscheidenheid aan methoden, zowel chemische als elektromagnetische.

Hier is de grote vraag:

HOE kan dit complexe systeem alleen in stand worden gehouden door chemische processen, hetzij in de loop van een dag, een maand of een heel leven?

Advertisement

De eenvoudige bewegingsfysica van enzymen die informatie in het lichaam van de ene naar de andere locatie vervoeren, komt gewoon niet in de buurt van de informatiecoördinatie die tussen alle delen nodig is. Dit is waar het onderzoek van Montagnier om de hoek komt kijken.

Na het winnen van de Nobelprijs 2008 publiceerde Dr. Montagnier een revolutionair maar ketters artikel uit 2010, genaamd “DNA Waves and Water” , dat de medische gemeenschap stormenderhand veroverde. In dit artikel demonstreerde Montagnier hoe laagfrequente elektromagnetische straling binnen het radiogolfgedeelte van het spectrum werd uitgezonden door bacterieel en viraal DNA en hoe dat licht in staat was om zowel water te organiseren als informatie door te geven! De resultaten van zijn experimenten werden prachtig getoond in deze 8 minuten durende video:

Met behulp van een fotoversterkingsapparaat uitgevonden door Dr. Jacques Benveniste in de jaren tachtig om de ultralage lichtemissies van cellen op te vangen, filterde Montagnier alle deeltjes bacterieel DNA uit een buis met water en ontdekte dat de achteraf gefilterde oplossingen die geen materiële deeltjes bevatten bleef ultralage frequentiegolven uitzenden! Dit werd nog fascinerender toen Montagnier aantoonde dat onder specifieke omstandigheden van een 7 Hz achtergrondveld (dezelfde als de Schumann-resonantie die van nature optreedt tussen het aardoppervlak en de ionosfeer), de niet-emitterende waterbuis die nooit organisch materiaal had ontvangen, kon worden geïnduceerd om frequenties uit te zenden wanneer ze in de buurt van de zendbuis worden geplaatst! Nog interessanter is dat toen base-eiwitten, nucleotiden en polymeren (bouwstenen van DNA) in het zuivere water werden gestopt,

Dr. Montagnier en zijn team veronderstelden dat de enige manier om dit te laten gebeuren was als de blauwdruk van het DNA op de een of andere manier in de structuur van het water zelf was ingeprent, resulterend in een vorm van “watergeheugen” dat eerder was ontwikkeld door immunoloog Jacques Benveniste (1935). -2004), waarvan de resultaten worden getoond in deze ongelooflijke documentaire “Water Memory” uit 2014.

Net zoals Benveniste een van de meest lelijke heksenjachten in de moderne tijd onderging (grotendeels geleid door Nature Magazine in 1988), beschermde de Nobelprijs van Montagnier hem niet tegen een soortgelijk lot, aangezien een internationale lastercampagne hem de afgelopen 10 jaar heeft gevolgd van zijn leven. Bijna 40 Nobelprijswinnaars hebben een petitie ondertekend waarin Montagnier wordt veroordeeld voor zijn ketterij en de grote wetenschapper werd zelfs gedwongen Europa te ontvluchten om te ontsnappen aan wat hij beschreef als een cultuur van “intellectuele terreur”. Als reactie op deze laster verklaarde Montagnier aan het tijdschrift LaCroix:

Advertisement

“Ik ben gewend aan aanvallen van deze academici die gewoon gepensioneerde bureaucraten zijn, afgesloten van alle innovatie. Ik heb de wetenschappelijke bewijzen van wat ik zeg”.

Montagnier beschrijft de grootste uitdagingen voor het bevorderen van dit onderzoek:

“We hebben ervoor gekozen om met de particuliere sector samen te werken omdat er geen geld van openbare instellingen kon komen. De zaak Benveniste heeft ervoor gezorgd dat iedereen die belangstelling heeft voor de herinnering aan water, wordt beschouwd als… ik bedoel, het ruikt naar zwavel. Het is de hel.”

De lange ontdekkingsgolf (en de botsing van twee wetenschappen)

Montagnier’s strijd is slechts een schaduw van een veel grotere botsing binnen de westerse wetenschap zelf. Hoewel veel mensen simplistisch denken dat er één enkele tak van wetenschap is, van Galileo tot Descartes tot Newton tot het heden, laat de realiteit bij nader inzien ons zien dat er eigenlijk twee tegengestelde paradigma’s zijn – waarvan er één systematisch is verduisterd door politiek gemotiveerde heksen. jaagt al vóór de dagen van  Huxley’s X Club en de oprichting van Nature Magazine in 1869 .

Aangezien deze strijd zo vaak over het hoofd wordt gezien, moeten hier en nu een paar woorden worden gezegd.

In tegenstelling tot de materialistische traditie die heeft geprobeerd ‘materiële oorzaken’ op te leggen aan natuurlijke fenomenen, werd de krachtigere school van optische biofysica, belichaamd door Montagnier, in gang gezet door niemand minder dan Louis Pasteur. Lang voordat de controverse tussen Beschamp en Pasteur ontstond, en lang voordat hij aan pasteurisatie begon, werd het vroege wetenschappelijke werk van Pasteur gevormd door ontdekkingen over de optische eigenschappen van levende materie en de handigheidsverschijnselen van het leven. Kortom, tijdens zijn vroege creatief krachtige periode ontdekte Pasteur dat oplossingen waarin organisch materiaal was opgelost de ongelooflijke eigenschap hadden om gepolariseerd licht naar “links” te roteren, terwijl vloeibare oplossingen zonder organisch materiaal dat vermogen niet hadden.

In een brief uit 1870 beschreef Pasteur zijn kosmologische inzicht in de asymmetrische eigenschap van het leven aan een vriend Jules Raulin, waarin hij verklaarde:

Advertisement

“U weet dat ik geloof dat er een kosmische asymmetrische invloed is die constant en natuurlijk heerst over de moleculaire organisatie van principes die onmiddellijk essentieel zijn voor het leven; en dat als gevolg hiervan de soorten van de drie rijken, door hun structuur, door hun vorm, door de plaatsing van hun weefsels, een duidelijke relatie hebben met de bewegingen van het heelal. Voor veel van die soorten, zo niet voor alle, is de zon het belangrijkste voedingsmiddel; maar ik geloof in een andere invloed die de hele organisatie [geometrie] zou beïnvloeden, want die zou de oorzaak zijn van de moleculaire dissymmetrie die eigen is aan de chemische componenten van het leven. Ik wil door experiment een paar aanwijzingen vatten over de aard van deze grote kosmische asymmetrische invloed. Het moet, het kan elektriciteit zijn, magnetisme…”

Dit linkshandige bezit tot leven  brengt astrobiologen meer dan een eeuw later nog steeds in verwarring .

Met de mysterieuze dood van Pierre Curie in 1906, die gevorderd was met het onderzoek van Pasteur, en toen de Eerste Wereldoorlog dit onderzoek ontspoorde (veel van de slimste jonge geesten van Europa werden naar een vierjarige vleesmolen van loopgravenoorlog gestuurd), werd het stokje viel in Europa, maar werd weer opgepakt door twee Russisch-Oekraïense wetenschappers die nauw samenwerkten aan de Universiteit van de Krim: Vladimir Vernadsky (vader van de Russische atoomwetenschap en de oprichter van de school voor biogeochemie 1863-1945) en zijn vriend Alexander Gurwitsch (1874-1954).

Vernadsky doet het inzicht van Pasteur herleven

Vernadsky gebruikte het werk van Pasteur uitgebreid bij zijn eigen constructie van de biosfeer en maakte altijd duidelijk dat de elektromagnetische eigenschappen van het leven de drijvende kracht achter de biochemie waren. Vernadsky ging verder dan wie dan ook om de mechanismen van de biosfeer te definiëren en legde uit dat de echte wetenschapper niet moet beginnen met individuele organismen en “van onderaf moet werken”, zoals te veel radicale darwinisten geneigd waren te doen, maar eerder beginnen, zoals Louis Pasteur vooraf had, met de melkweg en een besef van de drijvende kracht van elektromagnetische/kosmische straling die de gerichte stroom van biosferische evolutie vormgeven.

In zijn boek uit 1926,  de biosfeer , begon Vernadsky zijn beschrijving van de biosfeer met de volgende opmerkingen:

Advertisement

“De biosfeer kan worden beschouwd als een gebied van transformatoren die kosmische straling omzetten in actieve energie in elektrische, chemische, mechanische, thermische en andere vormen. Stralingen van alle sterren komen de biosfeer binnen, maar we vangen en nemen slechts een onbeduidend deel van het totaal waar. Het bestaan ​​van straling die afkomstig is uit de meest afgelegen gebieden van de kosmos kan niet worden betwijfeld. Sterren en nevels zenden constant specifieke straling uit, en alles wijst erop dat de doordringende straling die door Hess in de bovenste regionen van de atmosfeer is ontdekt, afkomstig is buiten de grenzen van het zonnestelsel, misschien in de Melkweg, in nevels of in sterren.

Terwijl Vernadsky zijn leven besteedde aan het focussen op de macrostaten van de biosfeer, en hoe deze interageerde met de lithosfeer en noösfeer (de geneste domeinen van niet-leven, leven en creatieve rede), georganiseerd in arrays van magnetische velden die de stroom van kosmische straling matigen door het universum, concentreerde zijn collega Gurwitsch zich op de kruising van licht en magnetische velden in de microtoestanden van levende cellen.

De mitogene straling van Alexander Gurwitsch

Vernadsky gebruikte het werk van Pasteur uitgebreid bij zijn eigen constructie van de biosfeer en maakte altijd duidelijk dat de elektromagnetische eigenschappen van het leven de drijvende kracht achter de biochemie waren. Terwijl Vernadsky zijn leven besteedde aan het focussen op de macrotoestanden van de biosfeer, en hoe deze interageerde met de lithosfeer en noösfeer (de geneste domeinen van niet-leven, leven en creatieve rede) binnen geneste arrays van magnetische velden die de flux van kosmische straling matigen door het universum, concentreerde zijn collega Gurwitsch zich op de kruising van licht en magnetische velden in de microtoestanden van levende cellen.

Onderzoeker Cody Jones beschreef zijn ontdekking in een onderzoek uit 2011 over kosmische biostraling en beschreef het basisinzicht van Gurwitsch:

“Gurwitsch ontwikkelde drie geneste niveaus van veldstructuren, gerangschikt volgens complexiteit en ruimtelijke omvang, variërend van de moleculaire (moleculaire constellaties), de cellulaire (relaties tussen cellen), tot de organismische niveaus (de verschillende organen en systemen die een enkele organisme). Elk genest veld zou kunnen worden beschreven in termen van verschillende mechanismen over hoe de morfologie zich ontwikkelde voor een bepaalde structuur, maar ze waren allemaal verenigd in de richting van de realisatie van een definitieve toekomstige staat van bestaan.”

Gurwitsch bracht voor het eerst een revolutie teweeg in de biowetenschappen door een elegant experiment vorm te geven dat aantoonde dat cellen zwakke uitbarstingen van ultraviolet licht uitzenden terwijl ze door mitose gingen. Om zijn theorie te bewijzen, zette Gurwitsch twee uienwortels op die in loodrechte richtingen groeiden en ontdekte dat de hogere lichtemissies die plaatsvonden op de nieuwere punt van de wortels een celgroei van 30-40% veroorzaakten wanneer ze in de buurt van een oudere uienwortel werden gebracht. . Hoewel er tijdens zijn leven geen instrumenten bestonden die gevoelig genoeg waren om deze ultrazwakke frequenties op te vangen, Gurwitsch toonde aan dat licht van het ultraviolette spectrum moet worden gegenereerd uit nieuwe cellen door de oude en nieuwe uienwortels te scheiden door verschillende soorten lenzen die verschillende delen van het spectrum blokkeerden en ontdekte dat alleen wanneer UV-licht werd geblokkeerd het effect van 30% de toename van de celgroei komt tot een einde. Gurwitsch noemde dit “mitogene straling”.

Advertisement
Alexander Gurwitsch en zijn originele uienwortelexperiment. Twee uien (Z1 en Z2) groeien loodrecht, waarbij punt W het snijpunt vertegenwoordigt van de jongere wortel uitgezonden door Z1 en de oudere wortel van Z2, gescheiden door een kwartslens die de emissies van ultraviolette emissies van Z1 tot Z2 blokkeert.

Terwijl Gurwitsch tijdens zijn leven door het wetenschappelijke establishment werd verbannen, ontstonden er in de jaren vijftig technologieën in de astrofysische gemeenschap die wetenschappers in staat stelden extreem zwakke lichtfrequenties te meten in het bereik van Gurwitsch’ mitogene straling (uiteraard nuttig voor het oppikken van zwakke signalen van andere sterrenstelsels in diepe ruimte). Toen teams van Italiaanse astronomen hun apparatuur op organisch materiaal toepasten, werd de ontdekking van Gurwitsch voor het eerst experimenteel geverifieerd.

Je zou denken dat een dergelijke ontdekking een revolutie teweeg zou hebben gebracht in de hele biologie, geneeskunde en biowetenschappen ter plaatse, maar na een korte piek in interesse werd de ontdekking snel vergeten en gedegradeerd tot een “verwaarloosbaar” secundair kenmerk van het leven dat geen oorzakelijk verband had. rol te spelen in een van de mechanica of het gedrag van organische activiteit. De materialisten en reductionisten die wilden volhouden dat al het leven slechts de som der delen was, wonnen de dag.

Toen verscheen een andere biofysicus genaamd Fritz-Albert Popp op het toneel.

Fritz Popp’s biofotonische ontdekkingen

In de jaren zeventig was Popp een kankeronderzoeker die probeerde uit te zoeken waarom slechts één van de twee isomeren van benzpyreen kanker veroorzaakte. Een isomeer staat soms bekend als een spiegelbeeldconfiguratie van een molecuul die chemisch identiek is, maar waarvan de eigenschappen enorm kunnen verschillen. Volgens de materialistische/reductionistische logica was er geen reden waarom één isomeer (Benzpyreen 3,4) dat wordt aangetroffen in sigaretten en teer kankergroei in longweefsel zou veroorzaken, terwijl een ander isomeer (Benzpyreen 1,2) volledig goedaardig zou zijn.

fritz

Nadat hij het werk van Gurwitsch had ontdekt, begon Dr. Popp de ultrazwakke lichtemissies van de benzpyreenmoleculen en hun effecten op de celgroei in leverweefsels te meten en ontdekte dat de extreem hoge lichtabsorptie-/emissie-eigenschappen van Benzpyrene 3,4 de oorzaak waren van de disharmonie van celregulering. Het meten van de fotonenactiviteit van kanker versus gezonde levercelgroei is een opvallende manier om duidelijk te zien dat kankergroei samenvalt met exponentiële fotonenemissies, terwijl gezonde leverfotonenemissies zeer stabiel zijn.

cancer

In de loop van zijn zeer productieve leven ontdekte Dr. Popp dat deze lichtemissies plaatsvonden bij verschillende golflengten, afhankelijk van het celtype, de functie en de soort. Toen Popp twee biologische monsters bij elkaar bracht, werd het extra interessant omdat het “ritme” van hun fotonenemissies prachtig synchroniseerde wanneer ze dicht bij elkaar waren en niet synchroon liep wanneer ze gescheiden werden. Dit werd uiteengezet in zijn paper On the Coherence of Biophotons .

Dr. Popp beschreef de klinische toepassing van deze ontdekkingen en verklaarde:

“Licht kan cascade-achtige reacties in de cellen initiëren of stoppen, en die genetische cellulaire schade kan binnen enkele uren vrijwel worden hersteld door zwakke lichtstralen. We staan ​​nog op de drempel om de complexe relatie tussen licht en leven volledig te begrijpen, maar we kunnen nu met nadruk zeggen dat de functie van ons hele metabolisme afhankelijk is van licht.”

De ontdekkingen van Popp versterken die van de grote Russische wetenschapper AB Burlakov die ontdekte dat de ultrazwakke lichtemissies van twee sets bevruchte viseieren gescheiden door een glas een krachtig harmoniserend effect vertoonden. Als een stel eieren ouder was, zouden de jongere eieren veel sneller rijpen en ontwikkelen als ze in de buurt werden gebracht. Als het leeftijdsverschil tussen de twee sets echter te groot was, ontdekte de wetenschapper dat de jongere set een hoger sterftecijfer, misvormingen en ontwikkelingsachterstand zou zien.

Advertisement

Deze manier van denken over het leven zorgt ervoor dat de geest van de wetenschapper het leven benadert op een manier die meer gemeen heeft met een muzikant die zijn instrument afstemt op een orkest of een dirigent die meerdere geluidsgolven tegelijk in zijn geest houdt als een geheel muzikaal idee dat groter is dan alleen de som der delen. Het is een veel natuurlijkere en effectievere manier van denken dan de materialistische/reductionistische benadering die tegenwoordig dominant is op de meeste westerse universiteiten en die het organisme als een machine behandelt en het geheel als een som van chemische delen.

Een vollediger overzicht van deze ontdekkingen werd gepresenteerd in een lezing uit 2013 van deze auteur, die hier volledig kan worden bekeken:

Montagnier’s onderzoek in een nieuw licht werpen

Als we nog een keer terugkomen op Luc Montagnier met een hernieuwde waardering voor de langere golf van wetenschappelijke traditie waarvan hij deel uitmaakt, kunnen we enkele van de conclusies waarderen die hij heeft getrokken uit de vaak genegeerde maar volledig verifieerbare eigenschappen van lichtgolven, gestructureerd water, bacteriën en DNA die ertoe kunnen leiden dat we ons begrip van “leven”, “ziekte” en “geneeskunde” voor altijd opnieuw moeten definiëren. Deze oefening zal ons mogelijk het belang doen inzien van een internationaal crashprogramma in optisch biofysisch onderzoek en lichtgolf-/interferentietherapie voor de behandeling van ziekten die de mensheid teisteren, waaronder COVID-19.

In een interview uit 2011 vatte Dr. Montagnier de gevolgen van zijn ontdekkingen samen:

“Het bestaan ​​van een harmonisch signaal afkomstig van DNA kan helpen bij het oplossen van al lang bestaande vragen over celontwikkeling, bijvoorbeeld hoe het embryo zijn vele transformaties kan maken, alsof het wordt geleid door een extern veld. Als DNA zijn essentiële informatie via radiofrequentie aan water kan doorgeven, zullen er niet-materiële structuren bestaan ​​in de waterige omgeving van het levende organisme, waarvan sommige ziektesignalen verbergen en andere die betrokken zijn bij de gezonde ontwikkeling van het organisme.”

Met deze inzichten in het achterhoofd heeft Montagnier ontdekt dat veel van de frequenties van EM-emissies van een grote verscheidenheid aan microbieel DNA ook worden aangetroffen in de bloedplasma’s van patiënten die lijden aan influenza A, Hepatitis C en zelfs veel neurologische ziekten waaraan niet vaak wordt gedacht. zoals door bacteriën beïnvloed, zoals Parkinson, Multiple Sclerose, Reumatoïde Artritis en Alzheimer. In de afgelopen jaren hebben de teams van Montagnier zelfs bepaalde signalen gevonden in de bloedplasma’s van mensen met autisme en verschillende soorten kanker!

Advertisement

Meer dan een dozijn Franse artsen hebben Montagnier’s ideeën serieus genoeg genomen om antibiotica voor te schrijven voor de behandeling van autisme in de loop van zes jaar en in tegenstelling tot conventionele theorieën, hebben ze ontdekt dat van de 240 behandelde patiënten, 4 van de 5 hun symptomen ofwel drastisch achteruit zagen gaan of verdwijnen helemaal !

Deze resultaten impliceren opnieuw dat bepaalde moeilijk te detecteren soorten lichtgevende microben dichter bij de oorzaak van deze ziekten staan ​​dan de moderne farmaceutische industrie zou willen toegeven.

Een nieuw domein van denken: waarom Big Pharma bang zou moeten zijn

Zoals het gefilmde experiment van 2014 aantoonde , ging Montagnier nog verder om aan te tonen dat de frequenties van golfemissies in een filtraat dat zich in een Frans laboratorium bevindt, kunnen worden geregistreerd en naar een ander laboratorium in Italië kunnen worden gemaild, waar diezelfde harmonische opname werd toegediend in buizen van niet-emitterende water waardoor de Italiaanse buizen langzaam signalen beginnen uit te zenden! Deze DNA-frequenties waren vervolgens in staat om de Italiaanse waterbuizen te structureren vanaf de ouderbron op duizend mijl afstand, wat resulteerde in een 98% exacte DNA-replica!

Zoals we zijn, aan de vooravond van zoveel opwindende doorbraken in de medische wetenschap, zouden we ons moeten afvragen: wat zouden deze resultaten kunnen betekenen voor het farmaceutische industriële complex van miljarden dollars dat erop vertrouwt dat de wereld opgesloten wordt in een praktijk van chemische medicijnen en vaccins ?

Op dit punt zei Montagnier:

Advertisement

“De dag dat we toegeven dat signalen tastbare effecten kunnen hebben, zullen we ze gebruiken. Vanaf dat moment kunnen we patiënten met golven behandelen. Daarom is het een nieuw domein van de geneeskunde waar mensen natuurlijk bang voor zijn. Vooral de farmaceutische industrie… op een dag zullen we kankers kunnen behandelen met frequentiegolven.”

Montagnier’s vriend en medewerker Marc Henry, een professor in scheikunde en kwantummechanica aan de Universiteit van Straatsburg, verklaarde:

“Als we met frequenties behandelen en niet met medicijnen, wordt het extreem kosteneffectief wat betreft de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven. We geven veel geld uit om de frequenties te vinden, maar als ze eenmaal zijn gevonden, kost het niets om te behandelen.”

Of het nu in een laboratorium is geproduceerd, zoals Montagnier beweert, of op natuurlijke wijze is verschenen zoals Nature Magazine, Bill Gates en Dr. Fauci beweren, het blijft een feit dat de huidige pandemie van het coronavirus de ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem heeft versneld en de leiders van de wereld heeft gedwongen om te bespreken de realiteit van een noodzakelijk nieuw paradigma en een nieuwe economische wereldorde. Of dat nieuwe systeem zal worden aangedreven door farmaceutische kartels en financiers die het wereldwijde gezondheidsbeleid voeren, of dat het zal worden aangedreven door natiestaten die de voorwaarden van dat nieuwe systeem rond menselijke behoeften vormgeven, valt nog te bezien.

Als de natiestaten erin slagen om de bestuurdersstoel van dit nieuwe systeem te behouden, dan zal het moeten worden gedreven door bepaalde fundamentele principes van gezondheidszorg voor iedereen, hervorming van de wetenschapspraktijk en bredere politieke/economische hervormingen waarbij de heiligheid van het menselijk leven boven alles wordt geplaatst overwegingen van geldelijke winst. In dit licht zullen dergelijke crashprogramma’s voor langetermijnprojecten op het gebied van ruimtewetenschap, asteroïdeverdediging en Lunar/Mars-ontwikkeling net zo noodzakelijk zijn in het astrofysische domein als crashprogramma’s in fusie-energie in het atomaire domein. Het verenigen van beide werelden, is het domein van de levenswetenschappen dat de elektromagnetische eigenschappen van atomen, cellen en DNA kruist met de grootschalige elektromagnetische eigenschappen van de aarde, de zon en het melkwegstelsel als geheel.

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

De giftige vrouwelijkheid van Amber Heard

Amber Heard Voor mannenrechtenactivisten is zij de belichaming van vrouwen die liegen Amber Heard gevecht met Johny Depp. De Men’s Rights Movement is geboren om zaken als die van Johnny… [...]

Musk vergreep zich aan stewardess

Elon Musk, de libertaire miljardair die tracht de totale controle over Twitter te verkrijgen, blijkt zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een stewardess… [...]

Een inleiding op de WHO, het verdrag en zijn plannen voor paraatheid bij pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wiens grondwet gezondheid definieert als ‘ een toestand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn, niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek ‘, heeft onlangs opmerkelijke ommezwaaien georkestreerd in… [...]

Wat doet het Pandemisch Verdrag

Sociale media gonsden van het angstaanjagende nieuws over een nieuw Pandemisch Verdrag (officieel het “ Zero conceptrapport  van de Werkgroep voor het versterken van de WHO-paraatheid en respons op gezondheidsnoodgevallen aan de… [...]

WTO en de WHO Rusland is van plan zich terug te trekken uit het globalisme

De Russische regering begint een reeks ontslagnemingen van internationale organen, waaronder de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zei vicevoorzitter van de Russische Doema Pjotr ​​Tolstoy dinsdag.  WTO, Men moet… [...]

Copyright © 2010 SDB

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım