DELEN
duitsland

Dat lijkt misschien een rare vraag. Het antwoord ligt immers voor de hand, zou je denken. Toch zijn er hele andere feiten te vinden, als je goed zoekt, die de huidige BRD in een ander daglicht plaatsen. Sommige zullen zich afvragen of dit allemaal wel zo belangrijk is. Ook dat lijkt logisch, maar laten we niet vergeten dat Duitsland het meest invloedrijke land van Europa is. Vanuit Berlijn wordt immers de Europese Unie aangestuurd, dus heeft Duitsland, of beter gezegd de BRD, invloed op het leven van ons allemaal. Dit brengt veel problemen en gevaren met zich mee. Reden te meer dus om maar eens te kijken van wie deze BRD nu eigenlijk is.

Een poosje geleden schreven wij dat Duitsland, of beter gezegd de BRD, de agent van Amerika in Europa is. Als Washington bevel geeft moet Berlijn luisteren. Verschillende lezers vonden dat overdreven. Ze zagen wel de Amerikaanse invloed, maar vonden dat het woord agent te ver ging. Dat was een prima aanleiding om eens te kijken hoe het nu precies zit met Duitsland, en of de titel agent klopt. Als we naar de laatste echte vertegenwoordiger van het Duitse volk gaan zoeken, moeten we terug naar de periode van voor en tijdens de Eerste Wereld Oorlog. De vertegenwoordiger was toen het Duitse Rijk. Tegen het einde van die oorlog, in 1918, brak er een revolutie in Duitsland uit waarbij de Duitse keizer moest vluchten en in Nederland terecht kwam. De oorlog eindige met een wapenstilstand die op 11 november 1918 werd getekend. En precies op dit punt begint een situatie te ontstaan die tot op de dag van vandaag niet is opgelost.

Wat was namelijk het geval? De oorlog eindigde met een wapenstilstand, met Duitsland als de verliezende partij. Normaal gesproken zou er dan naar verloop van een tijd een vredesverdrag worden gesloten dat de relatie tussen de voormalige vijanden weer in de juiste banen had moeten leiden. Dit gebeurde echter niet. De geallieerden, Frankrijk, Engeland en Amerika, konden niet meer met de directe vertegenwoordiger van het Duitse volk, het Duitse Rijk, praten omdat er in Duitsland een opstand was geweest. Uiteindelijk kwam uit deze opstand de Weimar Republiek voort, en ontstond het Verdrag van Versailles, maar het Duitse Rijk heeft zijn rol nooit aan Weimar overgedragen. Van een echt vredesverdrag kwam dus niets, en eigenlijk is de oorlog dan ook nooit op een normale manier geëindigd. Sommige zeggen zelfs dat officieel de staat van oorlog nog steeds bestaat. Er zijn veel verdragen over een weer gesloten, en Duitsland werd als schuldige aan het uitbreken van de oorlog aangewezen en moest dus ook betalen, maar of de ondertekenaars van al die verdragen echt recht hadden om voor het Duitse volk te spreken, en te tekenen, is een groot vraagteken.

Na Weimar kwam Hitler met zijn zogenaamde Derde Rijk aan de macht in 1933. Maar dit veranderde niets aan de boven beschreven feiten. Hitler werd Bondskanselier door toedoen van de burgerlijke partijen, die hoopten dat hij zich zo in de nesten zou werken dat hij binnen enkele weken zou moeten vertrekken. Die paar weken werden echter 12 jaar en van de burgerlijke partijen bleef niets meer over. Hitler greep al snel de volledige macht, maar ook deze keer was er weer geen sprake van een echte overdracht. In beiden gevallen had het Duitse volk zelf niets te zeggen. Juridische gezien bleef dan ook het oude Duitse Rijk de vertegenwoordiger, omdat er nooit een andere vertegenwoordiger officieel was geïnstalleerd. Immers zowel Weimar als ook het Derde Rijk waren het gevolg van een greep naar de macht. Vaak wordt er gedacht dat Hitler via verkiezingen aan de macht is gekomen, op democratische wijze dus. Dat is niet echter waar. Bij de laatste vrij verkiezingen verloor de NSDAP miljoenen stemmen. Toen Hitler al aan de macht was, werden er opnieuw verkiezingen gehouden die door de NSDAP werden gewonnen, maar toen was er al geen sprake van vrije verkiezingen meer.

De hele periode van het Derde Rijk heeft eigenlijk niets veranderd aan het feit dat het oude Duitse Rijk nooit als vertegenwoordiger is afgelost. Is dit zo belangrijk? Eigenlijk niet, maar het werd wel belangrijk toen de Tweede Wereld Oorlog ten einde liep. In de geschiedenisboeken, zowel in Duitsland als hier, zien we staan dat Duitsland op 9 mei 1945 capituleerde. Bijna iedereen zal dan ook aannemen dat dit klopt. Toch ligt het anders. Er was een capitulatie, zelfs zonder voorwaarden. Maar het was niet Duitsland, dat capituleerde, maar het Duitse leger en de andere strijdkrachten. Het was dus een militaire capitulatie, niet een capitulatie door de officiële vertegenwoordigers van Duitsland als land. En ook deze keer kwam er geen officieel vredesverdrag. De geallieerden hadden kunnen terugvallen op het oude Duitse Rijk, maar deden dit niet. Het Rijk werd gewoon vergeten, en het Duitse gebied werd bezet. Heel Duitsland werd verdeeld in 4 bezettingszones.

Met vertegenwoordigers van het Duitse volk werd niet gesproken. Men liet een soort grijze situatie ontstaan waarin de geallieerden konden doen wat ze maar wilden. Toen men aan deze situatie een einde wilde maken in 1949 riepen de geallieerden, en dan hebben we het vooral over de Amerikanen, de Bonds Republiek Duitsland (BRD) in het leven. Deze republiek werd bekend als West Duitsland. In het Oosten ontstond de DDR, maar dat is voor dit verhaal van minder belang. Laten we even vasthouden wat hierboven staat; de geallieerden riepen de BRD in het leven. Het was dus een opgelegd model waar de Duitsers zelf niets over te zeggen hadden. Op deze wijze werd de macht van de Amerikanen over Duitsland geformaliseerd. Men zocht er gewoon Duitse vertegenwoordigers bij die de zaak accepteerden, net zoals de Amerikanen meteen na de bezetting van de Duitse steden burgemeesters aanstelden. Nu gebeurde dus ditzelfde in het groot, op landelijk gebied.

Zo werd de BRD in feite een kolonie van Amerika, hoewel dit natuurlijk nooit zo werd gezegd. Zonder de Amerikanen mocht er niets besloten of gedaan worden. Intussen is het allemaal minder formeel geworden, maar ook na de hereniging van Oost en West is het model uit 1949 nog steeds van kracht. Duizenden Amerikaanse militairen waren en zijn nog steeds gelegerd in Duitsland. Nergens zijn zoveel Amerikaanse militaire basissen en zoveel wapens te vinden als in de BRD. De Amerikaanse atoomwapens in het land, die zouden worden afgebouwd na de val van de Muur, zijn er nog steeds en worden nu weer gemoderniseerd. De BRD wordt gebruikt als uitvalbasis voor de dreiging tegen Rusland, zoals het eerder gebeurde tegen de Sovjet Unie, en Duitsland wordt ook steeds opnieuw gebruikt om oorlogen en conflicten aan de gang te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn de oorlog in Joegoslavië en de zogenaamde opstand in de Oekraïne.

Daar komt nog bij dat de Duitse geheime dienst, de BND, in feiten niets meer is dan een filiaal van de Amerikaanse geheime diensten. Alle informatie die men verzameld gaat eerst naar Washington en dan pas naar de Duitse regering. Om dit alles te controleren werd zelfs de mobiele telefoon van Merkel door de Amerikanen afgetapt. Men beweerd dat dit nu anders is, maar wie gelooft dat nog? De BRD is nog steeds een Amerikaanse uitvinding, ook al hebben de meeste Duitsers daar geen weet van. Alleen mensen die de leugens zat zijn, en zelf onderzoek hebben gedaan, zien de ware aard en het doel van het systeem. Dat doel is overduidelijk; de BRD moet de agent van Amerika in Europa blijven. Dat geeft de Amerikanen immers macht over de hele Europese Unie. Juridische gezien is dit allemaal recht gebogen omdat de machthebber, dus de Amerikanen, de geschiedenis schrijft. Maar als we naar de bronnen uit het verleden kijken zien we dat de BRD niet de ware vertegenwoordiger van het Duitse volk kan zijn. Het is een instrument in handen van de Amerikaanse elite en de meelopers die er zelf belangen bij hebben. Vragen die over dit alles worden gesteld worden nooit beantwoord.

Maar het verklaard wel waarom de BRD regering steeds opnieuw beslissingen neemt die tegen de belangen van de Duitse bevolking in gaan. Als de Amerikanen in de toekomst Duits gebied gaan gebruiken om Rusland op een zeker moment aan te vallen, zal dat een ramp voor Duitsland en al haar bewoners zijn. In het verlengde zelfs een ramp voor ons allemaal in heel Europa. Toch gaat de BRD regering mee in alle Amerikaanse plannen. Het is een automatisme dat zelfs de meest sceptische toeschouwer moet opvallen. Satirische gezien wordt er wel eens gezegd dat ze in Berlijn kou vatten als er in Washington iemand niest. De voorbeelden zijn er, en het zijn er ook niet weinig. Het verklaart ook waarom Merkel de grenzen open zette voor miljoenen “vluchtelingen”, die intussen voor ontelbare problemen en gevaren zorgen. Ze beweerde dat ze het vanuit humanitair oogpunt deed, en won er zelfs prijzen mee. Maar de waarheid is dat ze geen enkele keuze had. Amerika wil dat de Europese volkeren verzwalkt worden om zo de weg voor een oorlog te effen. En het werkt, want de tweedeling binnen de Europese volkeren, die het gevolg is van de vluchtelingencrisis, is nooit groter geweest.

In plaats van samen te vechten tegen de oorlogsvoorbereidingen, en de toenemende macht van de politieke islam, is men verdeeld in kampen die voor of tegen de massa-immigratie zijn. Deze verdeeldheid zal nog toenemen want er zijn sterke geruchten dat de volgende vluchtelingenstroom al op gang aan het komen is. De westerse elite creëert steeds meer oorlogen en conflicten om die instroom aan te wakkeren. Dat maakt het levensgevaarlijk dat het sterkste land binnen Europa, de BRD, speelbal en doorgeefluik van juist die elite is. Op een andere manier zijn de vreemde beslissingen en het negeren van de eigen belangen niet te verklaren.

Gelukkig worden er wel steeds meer mensen in Duitsland zelf wakker omdat ze zien dat er dingen niet kloppen. Het is nog maar een minderheid, en ze worden genegeerd of ongeloofwaardig gemaakt. Maar die tactieken hebben steeds minder succes. Het is niet uitgesloten dat we nu de voortekenen zien van een revolte waar de uitkomst niet van te voorspellen is. Intussen is het aan ons allemaal om wakker te worden en de gevaren, die van deze hele situatie uitgaan, te herkennen en serieus te nemen. De volgende stap zal dan zijn om in actie te komen. We zeiden het al eerder; de oorlogshitsers werken hard aan onze ondergang. We hebben nu nog de keuze om daar tegen in verzet te komen. Dat zal een harde, taaie strijd worden, waarbij offers niet te voorkomen zijn. Maar het is de enige kans om vernietiging te voorkomen. Verzet werkt, als we het samen doen!

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Become a Patron!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.