20 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Verplicht vaccineren komt er aan!

corona-vaccin

Als het aan de regering ligt (denken wij). Nu Frankrijk, straks in ons land: omdat de staat de burgers niet kan overtuigen van vaccinatie, wordt er indirect druk op de bevolking uitgeoefend. Het is misbruik van macht en ondemocratisch. Onacceptabel!

We lazen eergisteren op NU.nl het volgende:
“Wie in Frankrijk vanaf 1 augustus een openbare ruimte zoals een café, restaurant of winkelcentrum wil bezoeken, is verplicht een coronacertificaat te overhandigen. De zogenoemde gezondheidspas is ook nodig om te reizen met de trein of het vliegtuig. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron maandagavond bekendgemaakt in een televisietoespraak.”

De mainstream media kunnen het leuk framen, maar het is natuurlijk geen “gezondheidspas” – dat zou inhouden dat het iets positiefs is. Het is natuurlijk een vaccinatiepas – het teken dat je gif in je lichaam hebt laten spuiten. Als je gezond bent heb je geen hulpmiddelen nodig en weet je eigen immuunsysteem wel af te rekenen met bedreigingen.

In Frankrijk wordt dus de EU-vaccinatiepas een toegangsbewijs voor restaurants, bioscopen, theaters en langeafstandstreinen. Dit is wat er gebeurt waar critici voor gewaarschuwd hebben. Het Nieuwe Fascisme. En ondertussen wordt de vrijheid van reizen steeds meer ingeperkt.

EU-politici hadden zorgeloos reizen beloofd toen ze in het voorjaar aan de slag gingen met het Corona-certificaat. Vanaf 1 juli moeten de nieuwe “digitale” en “groene” vaccinatieboekjes de bewegingsvrijheid herstellen. Maar dat is de zoveelste belofte die werd gebroken. Kort voor 1 juli voerde het grootste EU-land, Duitsland, niet alleen nieuwe quarantaineverplichtingen in voor toeristen in Portugal, maar zelfs een reisverbod.
Brussel hield het niet tegen.

Nu komt dus de volgende hamerslag: Frankrijk wil de EU-vaccinatiepas gebruiken om de druk op degenen die niet willen vaccineren op te voeren. Zonder certificaat mag je vanaf eind juli niet meer naar de bioscoop of restaurant of de trein nemen. Bovendien zal de voorheen gratis Corona-test ook in Frankrijk worden afgeschaft. Betalen wordt het nieuwe motto. Dit is in tegenspraak met de EU-beloften (het zal bijzonder duur zijn voor toeristen) – maar zou de druk op niet-gevaccineerde mensen verder kunnen vergroten.

In een toespraak op de Franse televisie zei Macron dat de Covid-19-prik verplicht zou worden gesteld voor al het personeel dat in Franse ziekenhuizen, verzorgingshuizen en klinieken werkt. Wie dat niet doet zal worden ontslagen. (Dat Macron een in november 2020 gedane expliciete belofte verbreekt om Covid-vaccinatie niet verplicht te stellen, is slechts een kanttekening waard na de verschillende ervaringen met pandemische politici in deze richting.) Hij sloot een latere verplichte vaccinatie voor de hele bevolking niet uit. Voorlopig is hij “alleen” van plan om de vaccinatiedruk op Franse burgers te verhogen door middel van een reeks pesterijen.

Macron besluit hiermee tot gerichte intimidatie van niet-ingeënte personen. Slechts oppervlakkig gaat het om de verplichte vaccinatie van de bevolking. In werkelijkheid gaat het er vooral om de infrastructuur voor permanente bewaking en controle van de bevolking uit te breiden en mensen te laten wennen aan het tonen van pasjes bij elke gebeurtenis.

Macron zei dat het land te maken had met een nieuwe golf van infecties als gevolg van de Delta-variant van het virus en dat hoewel Covid-19-gerelateerde sterfgevallen en ziekenhuisopnames hun “laagste punt in het afgelopen jaar” hadden bereikt, het aantal ziekenhuisopnames ongetwijfeld zou stijgen. “Het is een nieuwe race tegen de klok,” zei hij, “we moeten aandringen op een zomer [gewijd] aan vaccinaties.”

Allemaal herkenbaar, is het niet?

De nieuwe maatregelen zullen naar verwachting gevolgen hebben voor medici, verpleegkundigen en niet-gezondheidswerkers, die tegen 15 september gevaccineerd moeten zijn. Nieuwe Covid-19-wetgeving zal deze maand worden opgesteld en aan het parlement worden voorgelegd, zei Macron. De autoriteiten maken zich zorgen over de relatief lage vaccinatiegraad van gezondheidswerkers. Volgens cijfers van de Franse nationale gezondheidsinstantie heeft slechts 60 procent van de werknemers in zorginstellingen en 80 procent van de particuliere medici hun eerste prik gekregen. Macron kondigde ook aan dat PCR-tests voor vrijetijdsdoeleinden in het najaar niet langer gratis beschikbaar zullen zijn. Uitzonderingen worden gemaakt voor patiënten met medische aandoeningen. En dan te bedenken dat die PCR-tests grosso modo voor 50% een juiste uitslag geven.

De maatregelen stuiten dan ook op weerstand. Er is sprake van “chantage” en “invoering van verplichte vaccinatie via de achterdeur”. De Franse regering spreekt dat tegen. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei dat je de keuze hebt tussen een nieuwe lockdown en het vaccinatiebewijs. Zonder het EU-certificaat zou men “het land weer moeten sluiten”.

Onzin natuurlijk. Ook andere landen hebben te maken met het Delta-virus, en die laten zien dat het ook anders kan. In het Verenigd Koninkrijk zijn alle maatregelen zelfs gepland om te worden opgeheven. In de EU daarentegen bereiden politici zich voor op nieuwe beperkingen van de fundamentele vrijheden. Frankrijk laat zien waar de reis naartoe gaat – de vaccinatiepas wordt hoe dan ook ingevoerd en gebruikt als een soort pas zonder welke (bijna) niets werkt. En ook hier geen kritiek vanuit Brussel……

Wie – om wat voor reden dan ook – de in de EU goedgekeurde vaccins wantrouwt of zich om andere redenen niet wil laten vaccineren, zal niet alleen op korte en middellange termijn in de steek gelaten worden. Met de nieuwe randvoorwaarden worden de boostervaccinaties die er zeker komen vanaf het begin afgedwongen.

Het voorbeeld uit Parijs slaat aan. In Duitsland zijn al stemmen te horen dat niet-gevaccineerden hun mondkapjes moeten blijven dragen omdat zij anders een gevaar kunnen vormen voor de gevaccineerden. De logica hierbij ontgaat ons.

We kunnen erop wachten dat ook Nederland uiteindelijk deze maatregel zal invoeren. Het wanpresterende, falende (demissionaire?) kabinet Rutte 3 neemt namelijk de meeste maatregelen die elders in de EU eerder genomen werden. Het uiteindelijk doel is haat tegen mensen die een vaccinatie weigeren aan te wakkeren, een splitsing te krijgen in de maatschappij, waardoor de mogelijkheid bestaat deze mensen indien nodig met fysiek geweld aan te pakken.  Uiteindelijk moet er dan een door politiek en mainstream media bang gemaakt gevaccineerd volk overblijven.

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Er is voor 31/01/2022 nog 125 euro nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


En de Europse Unie? Von der Leyen (wier man Heiko von der Leyen – en zijzelf ook – in opspraak is geraakt. Hij is arts en medisch directeur van een relatief nieuw biotech-bedrijf: Orgenesis!) en Timmermans houden zich liever bezig met hun hobby: de Green New Deal. Het vele miljardenverslindende fantasieproject wat leidt tot een verdere invoering van de transferunie: geld van de rijke westerse landen naar de landen die het niet zo nauw nemen met het klimaat… en wetgeving.
Brussel verschuilt zich wat betreft Covid-19 achter het excuus dat het voldoende vaccins heeft geleverd en beschikbaar gesteld voor 70 procent van de volwassenen. Dat althans beweert commissaris Von der Leyen. Maar ze kan het vaccinatiedebacle van afgelopen winter niet zo gemakkelijk wegpoetsen.

“De EU heeft woord gehouden”, zei Von der Leyen. “We hebben afgelopen weekend genoeg vaccins aan de lidstaten geleverd om deze maand ten minste 70 procent van de volwassen bevolking volledig te vaccineren”. Inmiddels zouden er volgens Brussel “ongeveer 500 miljoen doses” in de hele EU zijn verdeeld. Het leeuwendeel – 330 miljoen doses – ligt bij Biontech/Pfizer. Daarna volgt AstraZeneca met 100 miljoen stuks – voor wie ze wil hebben. Maar ook hier heeft Von der Leyen de realiteit uit het oog verloren. Sterker nog, half Europa staat te trillen van de opmars van de Delta-variant. Een zomervakantiedebacle doemt op in Portugal, Spanje en Griekenland. Daarnaast gebruikte de Duitse EU-lführerin een semantische truc. Ze spreekt niet meer over het feit dat 70 procent van de volwassenen tegen de zomer gevaccineerd zal zijn, zoals aanvankelijk werd gezegd. Nu draait het allemaal om de levering. De EU-staten zijn verantwoordelijk voor de distributie en vaccinatie, zo werd onlangs kwaadaardig gezegd in Brussel. Hiermee verlost von der Leyen zich van alle problemen.

U mag gratis verder lezen. Dat blijft ook zo. Deze website is wel afhankelijk van uw donaties. Steun ook vrije journalistiek in deze tijd van het Nieuwe Normaal. Wat normaal is bepalen wij samen. Dat begint op plekken als deze.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft SDB het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! U kan hier ons steunen.

Maar die zijn nog steeds enorm. Door het vaccinatiedebacle afgelopen winter zijn de meeste mensen maar één keer ingeënt – en dus onvoldoende beschermd tegen de Deltavariant. We zijn verre van een volledige vaccinatie van 70 of zelfs 80 of 85 procent. De vraag (althans voor ons) is of dat erg is.

Binnen de Europese Unie zijn ook enorme regionale onevenwichtigheden. België leidt de EU met een vaccinatiegraad van 77,7% bij de volwassen bevolking voor de eerste dosis. Maar het beeld in Bulgarije is totaal anders. Het armste land van de EU aan de Zwarte Zee kan maar bogen op een vaccinatiegraad van 16,8%. Daar niet over praten is typisch Brusselse politiek.

Wat eigen land betreft: de houding van het kabinet ten aanzien van de coronacrisis is schandalig, niet alleen omdat het oneerlijk is, maar ook omdat het het falen aantoont van de verantwoordelijken, wiens belangrijkste taak zou moeten zijn om medische maatregelen uit te leggen om de acceptatie onder de bevolking te vergroten en de volksgezondheid te beschermen. De reden voor het in sneltreinvaart afbrokkelen van de geloofwaardigheid van de regering is te herleiden tot ondermeer het voortdurende gebrek aan transparantie van het coronabeleid en de willekeur van de maatregelen (waaronder avondklok, mondkapjes), inclusief de clowneske optredens van ministers. Onder valse voorwendselen de jeugd een vaccinatie aanpraten, en als zij dat doen de belofte voor meer vrijheid al rap intrekken.

Geloven, duiden, interpreteren – in normale tijden zou dat niemand van zijn stuk brengen maar in Corona-tijden zijn vrijheden en burgerrechten daarvan afhankelijk. Maar we blijven ons afvragen: als Covid-19 werkelijk een gevaarlijke ziekte zou zijn in de orde van ebola, knokkelkoorts of iets dergelijks, zou er geen discussie zijn en zou iedereen vooraan staan om zo snel mogelijk gevaccineerd te worden, ongeacht of het mRNA, vector of een “ouderwets” vaccin is. Het feit dat de bevolking “overtuigd” moet worden in de vorm van bangmakerij en sociale druk bewijst al dat het geen pandemie, maar eerder nog een mediademie is.

Feit is dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven met betrekking tot de in de Europese Unie goedgekeurde coronavaccins. De studie- en observatieperiode is namelijk te kort om relatief betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de voordelen van vaccinatie. Zolang de open vragen niet zijn opgehelderd en er geen maatschappelijke consensus is bereikt, blijft de beslissing om te vaccineren een individuele beslissing. Daarbij is het bijzonder discutabel dat de regering zelfs 12-jarigen de “bevoegdheid” geeft zèlf te beslissen of zij een vaccinatie willen of niet. Als kinderen op die leeftijd al geacht worden dit soort afwegingen te kunnen maken, dan vermoeden wij dat het kiesrecht binnenkort ook op het leeftijdcriterium zal worden aangepast.

Dat de mainstream media in ons land steeds meer artikelen en items brengen over “verplicht” of “vrijwillig” vaccineren, bijvoorbeeld “Ook hier verplicht vaccineren? ‘Juridisch is het mogelijk'” (RTL Nieuws), “Volgt Nederland andere Europese landen met een (indirecte) vaccinatieplicht?” (Trouw), en “Nederland volgt Frankrijk nog lang niet in vaccinatieplicht” (Nederlands Dagblad) is een teken aan de wand. De geesten worden, althans daar lijkt het op, alvast rijp gemaakt. In België zijn ze inmiddels een stapje verder. Daar vliegen de verwijten over en weer: “Druk neemt toe rond verplichte vaccinatie: zorgverleners die zich niet laten vaccineren vormen een gevaar voor collega’s” (De Morgen) en “Geen verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel: een gemiste kans? Ze moeten hun professionele verantwoordelijkheid nemen” (Het Nieuwsblad).

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres