Verenigde staten kat in het nauw zal gekke sprongen maken in Europa

Verenigde staten kat in het nauw zal gekke sprongen maken in Europa

31 augustus 2016 0 Door Redactie SDB

Als vurige pleitbezorgers van een ‘mondiale samenleving‘, waarin de Verenigde Staten politieagent en wetgever mag zijn, vanwege hun ‘exceptionele‘ kwaliteiten, en ‘corporale structuren‘ in economische zin de dienst uitmaken, met verkiezingen als franje en afleiding, kijken ze nu in een diep zwart gat.

Het is niet zo dat ze de handdoek al in de ring hebben gegooid. Verre van! Maar het offensief is vastgelopen op Russische, Chinese en Iraanse onverzettelijkheid. Terwijl de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zelf wel wat érg veel afleiding genereren. En steeds meer bondgenoten hun eigen plannen beginnen te maken om niet te worden ingevangen als het hele project uiteindelijk definitief schipbreuk leidt.

Besef

Waar Gaddafi en Moebarak nog te laat waren om te beseffen wat hen, als bondgenoten in de strijd tegen de Islamitische terreur na ‘9/11‘, boven het hoofd hing, Assad ternauwernood ontsnapte, tot nu toe, en Erdogan snel opzij stapte, en vervolgens als een blad aan de boom omkeerde, en de Russen, Chinezen en Iran in de armen viel, worden er in Europa ook steeds meer politici wakker.

TTIP

Het verzet tegen ‘TTIP‘ is dusdanig, dat een groeiend aantal vooraanstaande politici in Europa er niet meer in geloven. ‘Project Oekraïne‘ was al niet bijster populair. En met een vordering en boete van dertien miljard voor Apple laat de EU zien dat de Verenigde Staten niet de enigen zijn die weten hoe je nestjes leeg moet roven ten bate van je eigen begroting. Volgenden op de lijst: De belastingontduikers van Amazon en MacDonalds. Tot grote woede van Obama en de zijnen. Amerikaanse grootverdieners en systematische belastingontduikers belasting laten betalen?!? Het moet niet gekker worden! Straks krijgen zelfs Mitt Romney, ‘The Donald‘, en Hillary nog een aanslag………!! Je moet er toch niet aan denken?!? (Dat laatste commentaar, en dat in die laatste ‘link‘, zijn ironisch bedoeld, voor alle duidelijkheid).

Daarmee verliest de Verenigde Staten ‘slagen‘, maar heeft het ‘de oorlog‘ nog niet verloren, zoals dat dan heet. Trump wil ‘hergroeperen‘ door de Verenigde Staten in een isolement te drijven. En Hillary wil ‘hergroeperen‘ om met verdubbelde inzet haar Atlantische droom waar te maken. Dat laatste moet welhaast tot een openlijke oorlog met Rusland, China en Iran leiden. En dan de ‘klassieke‘ variant, en niet de al geruime tijd woedende ‘hybride‘ oorlog en propagandastrijd.

Moddergevecht

Afgaande op de recente uitlatingen van Hillary in het moddergevecht met Trump, realiseren Hillary en haar adviseurs zich terdege dat de tijd niet alleen begint te dringen door ontwikkelingen elders, maar ziet men ook steeds duidelijker dat het draagvlak in de Verenigde Staten zelf voor dat Atlantische avontuur zienderogen afbrokkelt. Steun voor de militairen die overal in de wereld uit naam van ‘Washington‘ met geweld orde op zaken stellen, was decennialang een zekerheid in dat land. Maar die tijd ligt achter ons. De enige troepen waar Hillary nog op kan rekenen, op dit moment, dat zijn de ‘MSM‘. De ‘Main Stream Media‘.

Het ijs waar ze op schaatst is inmiddels zo dun, dat uiteenlopende militairen en medewerkers van geheime diensten met een onberispelijke staat van dienst openlijk afstand nemen van het hele Atlantische project. Nooit eerder in de geschiedenis van de Verenigde Staten verdwenen er zoveel ‘klokkenluiders‘ achter de tralies dan in de jaren dat haar partijgenoot Obama, met Hillary vier jaar als minister van Buitenlandse Zaken, president was. Ondertussen kelderde het land op de lijst van landen die beoordeeld werden op basis van ‘persvrijheid‘. Ook al worden dat soort lijsten in alle gevallen samengesteld door mensen die verre van objectief zijn, en onveranderlijk ‘pro-westers‘.

MSM

Een onlangs gepensioneerde Amerikaanse generaal, die leiding gaf aan de militaire spionagedienst, en nu adviseur is van Trump, wordt door de steeds hysterischer wordende achterban van Hillary afgeschilderd als een ‘Russische spion‘. Evenals Trump zelf. Maar de Atlantische MSM binnen en buiten de Verenigde Staten kotsen het ene na het andere stuk uit waarin Trump en zijn aanhang wordt verweten kiezers angst in te boezemen. De openlijke Russofobie en blinde haat jegens Poetin die Hillary tentoon spreidt is, niet alleen in mijn ogen, aanzienlijk beangstigender!

Dissidente‘ journalisten worden bang. En de hoofdredactrice van de ‘Huffington Post‘, waar de journaliste in de voorgaande ‘link‘ werkt, stapte onlangs zelf op bij haar ooit liberale ‘levenswerk‘, dat ze eerder verkocht, maar dat wel haar nam bleef dragen. Critici van Hillary sterven bij bosjes volgens haar ‘alt-right‘ opponenten. De media grossieren in ‘spin‘ en onjuiste berichtgeving. En ‘foutjes‘ van de media die suggereren dat verkiezingen ‘doorgestoken kaart‘ zijn helpen ook niet om het vertrouwen terug te brengen. Terwijl de zelfcensuur bij de sociale media, waarvan de eigenaren volbloed Hillary-supporters zijn, gebruikers wegjaagt naar de concurrentie, of simpelweg doet afhaken. En een gelekt Soros-document openlijk zinspeelt op censuur ten bate van ‘Open Society‘ aanhangers.

Gevaarlijk

Het is niet mijn bedoeling u bang te maken, zoals journalisten die voor de Atlantische pers werken menen. Maar als er twee tektonische platen beginnen te schuiven, kun je maar beter zorgen voor een veilig onderkomen. En met haar frontale aanval op de ‘alt-right‘ media, Poetin, en dankzij de geslaagde Brexit-campagne wereldbekende Nigel Farage, legt ze de lat voor zichzelf en haar aanhangers behoorlijk hoog. De vernietigende kritiek van ‘alt-right‘-journalist Paul Joseph Watson via You-Tube mag wat ‘knullig‘ aandoen door het haastige knip-en-plak werk, maar van ‘buigen‘ voor Hillary’s ‘argumenten‘ is geen sprake. En de voormalige ‘First Lady‘ heeft zo afgrijselijk veel lijken‘ in haar kast, zoals het You-Tube filmpje nog eens onderstreept, dat er nauwelijks ruimte is voor een vergelijk, en een terugkeer naar een meer inhoudelijk debat.

En herinnert u zich de oorlog van Bill nog? Net als bij die tegen Vietnam, Irak, Libië en Syrië blijkt het verhaal toch dramatisch anders dan u en mij destijds werd verkocht. Bill had dat ‘verzetje‘ nodig om de aandacht af te leiden van zijn affaire met Monica. En nu het allemaal leugens blijken te zijn geweest, ziet u het niet terug in uw Atlantische suffertje. Die zijn druk met Rusland. Het moet en zal de kroon op hun werk worden…

Reacties

Reacties