rutte

Uit onderzoek blijkt dat het monetaire beleid slechts ten goede komt aan de top 1 procent

De Nederlandsche Bank heeft onlangs een paper gepubliceerd met de titel ‘Monetair beleid en de top één procent: bewijsmateriaal uit een eeuw moderne economische geschiedenis’. Het onderzoek toont aan dat het huidige monetaire beleid alleen die met aanzienlijke welvaart accommodeert, en dat doen ze via prijsinflatie.

Geschreven door Mehdi El Herradi en Aurélien Leroy, (Working Paper No. 632, De Nederlandsche Bank NV ), onderzoekt de paper de verdelingsimplicaties van het monetaire beleid vanuit een langetermijnperspectief met gegevens die een eeuw moderne economische geschiedenis omspannen in 12 geavanceerde economieën tussen 1920 en 2015, … schatten van de dynamische reacties van het hoogste 1percent inkomstenaandeel op een schok van het monetaire beleid “.

De twee auteurs “benutten de implicaties van het macro-economische beleidstrilemma om exogene variaties in monetaire condities te identificeren.” Opmerking: het macro-economische beleidstrilemma “stelt dat een land niet tegelijkertijd vrije kapitaalmobiliteit, een vaste wisselkoers en een onafhankelijk monetair beleid kan bereiken”.

Ze verklaren verder dat: “De centrale gedachte die het argument van deze paper leidde, is dat de bestaande literatuur rekening houdt met de verdelingseffecten van het monetaire beleid met behulp van gegevens over ongelijkheid over een korte tijdsperiode. De ongelijkheden variëren echter meer op de middellange tot lange termijn. We pakken deze tekortkoming aan door te onderzoeken hoe veranderingen in de monetaire beleidskoers gedurende een eeuw van invloed zijn geweest op de inkomensverdeling en tegelijkertijd controleerden voor de determinanten van ongelijkheid. “

Hun onderzoek wees uit dat ‘losse monetaire omstandigheden het inkomen van de bovenste helft aanzienlijk verhogen en vice versa. Na een expansieve schok van het monetaire beleid neemt het aandeel van het nationale inkomen van de rijkste 1 procent zelfs met ongeveer 1 tot 6 procentpunten toe, volgens schattingen van Panel VAR en Local Projections (LP).

Dit effect is statistisch significant op de middellange termijn en economisch aanzienlijk. “

Bovendien toonden de auteurs ook aan dat: “de stijging van het hoogste aandeel van 1 procent aantoonbaar het gevolg is van hogere activaprijzen. De basisresultaten staan ​​onder een reeks robuustheidscontroles, die (i) een alternatieve ongelijkheidsmaatstaf overwegen, (ii) de Amerikaanse economie uitsluiten van de steekproef, (iii) specifiek gericht zijn op de naoorlogse periode, (iv) controlevariabelen verwijderen en (v) verschillende lagnummers testen. Bovendien geeft de regime-switchingversie van ons model aan dat onze conclusies robuust zijn, ongeacht de toestand van de economie. “

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.