27 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

U meneer Rutte moet eens meer naar onze jeugd kijken

rellen

Beste meneer Rutte, velen in ons land prijzen u, getuige de peilingen, nog altijd de hemel in, maar ik vind uw beleid van de afgelopen tien jaar een schandvlek voor ons land.

De laatste dagen worden we geconfronteerd met veel onrust in het land. Rebelse mensen, meest jongeren, hebben besloten om hier en daar de boel maar eens af te gaan breken. Bestuurders en leiders in dit land hebben dan al gauw hun oordeel klaar. Het is eencellig tuig dat niets anders wil dan rotzooi trappen. Waarom zou je naar achterliggende oorzaken kijken. Dat is onwenselijk, want dan moet je als bestuurder en als politiek misschien wel zelf met de billen bloot. Dan blijkt misschien zelfs wel dat je, anders dan de zogeheten onruststokers en raddraaiers, maar niettemin evenzeer aan vandalisme doet, politiek vandalisme. Want, meneer Rutte, mag ik u de vraag stellen of u vindt dat u de laatste tien jaar dit land heeft opgebouwd of juist heeft afgebroken.

Wat heeft u in de afgelopen jaren voor de jeugd, de mensen die een toekomst op willen bouwen gedaan? De kans op een vaste baan en uitzicht op een mooie horizon is door u door de toegenomen flexibilisering voor velen volledig ontnomen. Politiek vandalisme.

Wat heeft u de afgelopen jaren gedaan om de jongeren die een toekomst op willen bouwen onderdak te kunnen geven? Die door de door u en uw medeliberalen zo geprezen marktwerking niet aan een betaalbare woning kunnen komen, omdat door uw beleid steeds meer woningen aan het reguliere circuit werden onttrokken. Politiek vandalisme, meneer Rutte.

Wat heeft u de afgelopen jaren gedaan om de kloof tussen hoog- en laag opgeleiden te dichten? Wat heeft u gedaan aan het grote verschil in werkgelegenheid tussen jong en oud. Voor de ouderen bleef dit stabiel, voor de jongeren daalde deze met 12%. Is dat politiek vandalisme?

U meneer Rutte spreekt tijdens de coronacrisis regelmatig uw zorg uit over het psychisch effect dat dit op jongeren moet hebben, maar u heeft de afgelopen jaren met uw decentralisatiepolitiek die psychische hulpverlening in grote problemen gebracht. Gemeentes kunnen het niet aan, geen geld en geen deskundigheid en gaande de afgelopen jaren zijn de wachttijden gegroeid.

Hoeveel jongeren in de jeugdzorg op een wachtlijst staan is niet bekend. Het ministerie schiet hier tekort in het verstrekken van cijfers.  Bij volwassenen gaat het om minimaal 90.000 mensen die wachten op psychische hulp via de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). https://groenlinks.nl/nieuws/waarom-zoveel-mensen-op-de-wachtlijst-staan-voor-psychische-hulp Het systeem voor psychische zorg – zowel voor jeugdzorg als GGZ – faalt. Politiek en maatschappelijk vandalisme, meneer Rutte.

Vindt u het, meneer Rutte, dit allemaal overziend terecht om alleen te spreken van op rellen beluste jongens, meiden, mannen en vrouwen? Kom op. Wat denkt u, zou hier ook niet een behoorlijke frustratie aan ten grondslag liggen? Is er niet, terecht, een grote ontevredenheid die hier tot uitbarsting komt? Zochten veel van de mensen -even los van de echte raddraaiers want die zijn er zeker ook – niet allang een uitlaatklep voor de vele frustraties die het gevolg zijn van al die tekortkomingen van onze overheid?

Denk daar maar eens over na, meneer Rutte voordat u uw eenzijdige blik op de ongeregeldheden blijft ventileren. Wellicht dringt het dan tot u door dat het gebrek aan een visie toch wel een grote belemmering is gebleken om tot een constructief en vooral een voor de bevolking enigszins bevredigend beleid te komen. Besef dat uw succes vooral gebaseerd is op egoïstisch materialisme bij een deel van onze bevolking. Gefeliciteerd daarmee.

Henk Witte

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.