Mark Rutte

Op 15 maart 2017 gaat Nederland na vier jaar weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen waaruit dan weer een nieuw coalitie kabinet zal worden gevormd. Steeds veelvuldiger komt de vraag naar voren of politici nog wel te vertrouwen zijn of overheerst het wantrouwen.

Door de handelwijze van het regerende VVD/PvdA-kabinet is er vele malen meer wantrouwen dan vertrouwen in politici ontstaan. De politici van SGP, GroenLinks, ChristenUnie en D66 kunnen daar aan worden toegevoegd omdat deze partijen vele malen het VVD/PvdA-kabinet in de Eerste Kamer aan een meerderheid hebben geholpen, zodat Mark Rutte en zijn ministersploeg de plannen van de regering kon uitvoeren.

Leugens Mark Rutte

Mark Rutte deed in de campagne van 2012 namens de VVD beloften over een extra belastingvoordeel van duizend euro. Verder dat er geen beperking van de hypotheekrenteaftrek komt en absoluut geen Nederlands geld meer naar Griekenland zal gaan. Al deze beloften heeft de VVD in de persoon van Mark Rutte niet waar kunnen maken.

Belastingen

Na de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 heeft hij het hoogste tarief van de BTW op 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Het verplichte eigen risico van de zorgverzekering was in 2012 € 160,00. Voor 2013 verhoogd naar € 220,00. In 2014 naar € 350,00; in 2015 naar € 360,00 en in 2016 naar € 385,00. En nu is al be- kend dat het eigen risico in 2017 opnieuw zal stijgen. Sinds 2012 – start VVD/PvdA-kabinet – is het eigen risico van de zorgverzekering vermeerderd van € 160,00 naar € 385,00; een verhoging van ruim meer dan 200% in de afgelopen vier jaar. Exclusief de verho- ging van het eigen risico in het verkiezingsjaar 2017.

Huurders

En dan de opgelegde verhuurdersheffing per 1 januari 2013 die verhuurders uiteraard doorberekenen aan hun huurders. Dat betekend in de praktijk dat naast de inflatiecorrectie – doorgaans per jaar zo’n 1,5% – de kale huur wordt belast met maximaal 4%; het één en ander betekent dat de huren de afgelopen vier jaar naast de gebruikelijk jaarlijkse verhoging maximaal zijn gestegen met bijna 25%. Het VVD/PvdA-kabinet heeft dit plan kunnen uitvoeren dank zij de steun in de Eerste Kamer van SGP, ChristenUnie en D66; de Constructieve 3.

Referendum

En dan het referendum over goedkeuring door Nederland van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Tegen stemden 61% en voor 39%. Het VVD/PvdA-kabinet schoffeert miljoenen kiezers. En lijkt de uitslag te negeren. Tot en met heden is het op de lange baan geschoven. Daadkracht ontbreekt bij het VVD/PvdA-kabinet en Mark Rutte speelt mooi weer in Brussel.

Inkomens

En zo zijn er nog tal van zaken die de lage en midden inkomens negatief hebben beïnvloed de afgelopen VVD/PvdA-kabinetsperiode en de hogere inkomens hun vermogen positief hebben doen vermeerderen. Het huidige kabinet heeft ook meer met de welgestelden dan met de gewone man; alhoewel zeker van de PvdA een andere koers dan die van de VVD mag worden verwacht.

Spijt

Hoe dan ook Mark Rutte heeft spijt. Heel veel spijt van zijn beloftes van 2012. In het dagblad De Telegraaf van zaterdag 27 augustus 2016 zegt hij Sorry tegen de kiezers, die de VVD door zijn harde beloftes 40 zetels heeft gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. De partijleider van de VVD zegt dat hij ervan baalt dat hij de bevolking onvoldoende heeft meegenomen in zijn argumentatie om de beloften niet na te komen. Maar hij komt met zijn spijtbetuiging na meer dan drieënhalf jaar regeren te laat. Dit is politiek gezien onvergeeflijk; te meer daar in deze VVD/PvdA-ka- binetsperiode meerdere VVD-ers wegens fraude voor het voetlicht werden gebracht of zelfs dat deze politieke criminelen zich moesten verant- woorden voor de Rechtbank. De VVD word door velen aangemerkt als de partij van list en bedrog.

Rutte moet zich schamen

Gert-Jan Segers van de Christen-Unie spreekt over een pijnlijk moment omdat het vier jaar na dato komt. En vervolgt door te stellen dat om nu sorry te zeggen, draagt alleen maar bij aan het wantrouwen van de kiezer. Alexander Pechtold van D66 noemt het excuus tactisch slim en verstan- dig. Begrijpelijk want ChristenUnie als D66 hebben samen met de SGP – de Constructieve 3 – het VVD/PvdA-kabinet door mede steun te verlenen aan vriend Mark Rutte om zijn beleid uit te kunnen voeren. Geert Wilders van de PVV vind het verraad en bedrog maar met een duidelijke verklaring komt hij niet. Hij bedrijft politiek bij de gratie van one liners en allochtonen de schuld te geven. En tenslotte Emile Roemer van de SP. Hij is van mening dat Mark Rutte zich moet schamen voor zijn optreden. Het is heel genant. En hij vervolgd met dat er eerst heel veel wordt beloofd en wordt er van alles voorgespiegeld om dat na de verkiezingen aan de kant te gooien.

Politiek in eigen wereldje

Zijn er nog politici in ons land die politiek bedrijven in onze Nederlandse wereld. De meesten – VVD, PvdA, D66, SGP, ChristenUnie, PVV en DENK – bedrijven politiek in hun eigen wereld en derhalve te wantrouwen. De SP, GroenLinks, 50Plus en de Partij voor de Dieren staan met beide politieke benen nog steeds op de grond en verdienen het vertrouwen van Nederland in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen; indien alle vier de partijen met hun politieke schip koers weten te houden voor een economisch en sociaal beter Nederland in een verward Europa.

Sorry Rutte eigen belang

De VVD en de PvdA hebben met hun beleid met steun van de Contructieve 3 velen benadeeld en een Sorry van Mark Rutte via De Telegraaf maakt dat niet goed. Feiten zijn feiten en met het uitgesproken Sorry van Mark Rutte krijgen de benadeelden van het beleid van deze VVD/PvdA-regering niet meer financiële armslag maar is het Sorry listige verkiezingspraat voor eigen belang.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.