Kuzu

Tunahan Kuzu, Levensgevaarlijke trekpop van Erdogan

Als ik Kuzu zo af en toe op TV (Nou ja, op internet is het eigenlijk) en in de Tweede Kamer zie, moet ik iedere keer weer een beetje lachen. Nee, niet om zijn uiterlijk, want ik lach om niemands uiterlijk, maar  ik moet lachen om dat altijd maar zielige Turkje spelen.

Kuzutje vind zelf dat hij ALTIJD gediscrimineerd word en dat hij van zijn landgenote Khadija Arib, de 2e Kamer voorzitster.  NOOIT mag hij van haar uitpraten.

(Hoe is het trouwens mogelijk dat in Nederland afgezanten van dictatoriale landen, die hier een kleine minderheid vormen, zoveel belangrijke functies krijgen, en dat de over de Nederlanders beslissingen kunnen nemen)

Want jammeren en klagen kan deze stro-pop van Erdogan als geen ander.

Dat is ook te zien aan de gewoonweg zielige pogingen om aandacht te trekken in de 2e Kamer.

Dankbaar word misbruik gemaakt van het recht om moties in te dienen. Leest Kuzutje vanavond wat op Teletekst, morgen stelt hij daar een vraag over aan de minister. Bij een groot deel van die vragen is het weer jammeren geblazen hoe die arme Turken of die arme Kuzu zelf toch weer gediscrimineerd worden in Nederland.

Nee, ik vind die Tunahan Kuzu maar een misselijk mannetje.

Toch maar even kijken wat er over zijn afkomst te vinden is.

erdogan

Lulletje Rutte laat zich de les lezen door de fascist Erdogan

Geboren: 5 juni 1981 (36 jaar), Istanboel, Turkije.

Turk van geboorte dus, met een dubbele nationaliteit. Waar ligt dus zijn hart? En dient hij de belangen van Nederland of Turkije?

Wanneer is Kuzu naar Nederland gekomen en waarom. Dat is niet te vinden op Wikipedia. Alleen maar: Kuzu groeide op in Maassluis.

Te weten wanneer en waarom hij naar Nederland is gekomen is uiteraard van groot belang. Kuzu toont zich namelijk een vervend Turkije en Erdogan aanhanger en heeft meerdere malen zijn minachting uitgesproken over Nederland en de Nederlanders, ook al probeert hij zijn standpunt zoveel mogelijk te verbergen of het later goed te praten.

Een sterk voorbeeld hiervan is te vinden op Geen Stijl (overigens niet mijn favoriete site) waar hij geen afstand wil een van Edogan’s bewering dat Nederland fascistisch en racistisch is.

Nou ben ik ook van mening dat Nederland in sommige gevallen tegen het fascisme aanleunt en dat ze 100% zeker mede verantwoordelijk voor alle doden die er in de Screbreniza zijn gevallen), maar ik zie het absoluut niet op de manier zoals Erdogan dat bedoeld.

Hoe dan ook, de jonge Kuzu is naar Nederland gekomen en is opgegroeid in Maassluis.

Zijn opleiding heeft hij dus op kosten van onze belastingcenten kunnen doen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2004–2006). (Is er in 2 jaar wel een volwaardige universitaire opleiding mogelijk?)

Het heerschap wilde zich bij de Nederlandse politieke arena binnen dringen. En waar kan je dat beter doen dan binnen de PvdA, de partij die al zoveel verraders heeft voortgebracht. De PvdA ontving hem, zonder na te denken en te controleren wat zijn echte standpunten waren, met open armen. Zo konden ze de buitenwereld weer laten zien dat de PvdA niet discrimineert. (Nee, maar volkerenmoord is geen enkel probleem voor ze)

Je kon verwachten wat er ging gebeuren en op 13 November 2014 was het zover, Erdogan vond de tijd rijp om met een eigen Turkse partij in de 2e Kamer te komen. ‘Denk’ was geboren. De rechtstreekse invloed van Erdogan was binnen onze politieke besluitvorming.

Geen stijl:

Kuzu: ‘Nederlanders zijn nazi’s en moslimslachters’

Zo. Nationale verkiezingen. Wat is er dan leuker dan een dag vol Turkije-topics. En ook deze konden we natuurlijk niet laten liggen. Want waar Kuzu zich voorheen nog om zijn totale en onverdeelde loyaliteit aan Erdogan heen wist te glibberen, is dat spelletje nu goed en wel voorbij. Kudo’s voor de PowNed-griet die deze Ottomaanse vazal tot op het bot doorzaagt. Wat gebeurt er? Kuzu wordt herhaaldelijk gevraagd of hij het eens is met Erdogans stelling dat Nederland fascistisch en nazistisch is en 8000 Bosniërs heeft afgeslacht.

Welgeteld 3 minuten (!!!) lang zucht, steunt en draait hij zich om de vraag heen en geeft uiteindelijk geen enkel antwoord. Dat is natuurlijk waarom Kuzu een debat tegen Jan Roos, dat al 1,5 maand gepland stond, afzei. Hij wist dat hij, prime time, op nationale televisie een identieke afgang door zou maken. Want Kuzu heeft nu definitief, voor de eens en altijd-achtige eeuwigheid kleur bekend. Kuzu = Erdogan. Einde verhaal.

Ja, natuurlijk is Kuzu achteraf van dit filmpje geschrokken en heeft hij zijn aanhang opgeroepen om in de rondte te gillen dat Kuzu helemaal niet achter de uitspraken van Erdogan staat. Maar ja, wie geloof dat nog?

Op de website De Dagelijkse Standaard lezen we de volgende ‘kop’:

Een adviseur probeerde te voorkomen dat de foto gemaakt werd, want hij is behoorlijk gênant voor Kuzu.

Op bovenstaande foto poseert Tunahan Kuzu met een jonge Nederturkse Erdogan-fanboy. In de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije gingen honderden Nederlands-Turkse fans van Erdogan de straten op om zijn overwinning te vieren en hun held een hart onder de riem te steken. Natuurlijk konden de heren van DENK niet ontbreken bij het spontane pro-Erdogan-straatfeest: Kuzu en Öztürk zijn immers Erdogans

Alleen……. de genoemde foto is NIET te zien op de website bij dit artikel (althans, op mijn computer in de UK niet). Op zijn Erdogans weggecensureerd?

Gelukkig is de foto elders op internet nog wel te vinden.

Kuzu

kuzu

Zo. Nationale verkiezingen. Wat is er dan leuker dan een dag vol Turkije-topics. En ook deze konden we natuurlijk niet laten liggen. Want waar Kuzu zich voorheen nog om zijn totale en onverdeelde loyaliteit aan Erdogan heen wist te glibberen, is dat spelletje nu goed en wel voorbij. Kudo’s voor de PowNed-griet die deze Ottomaanse vazal tot op het bot doorzaagt. Wat gebeurt er? Kuzu wordt herhaaldelijk gevraagd of hij het eens is met Erdogans stelling dat Nederland fascistisch en nazistisch is en 8000 Bosniërs heeft afgeslacht.

Welgeteld 3 minuten (!!!) lang zucht, steunt en draait hij zich om de vraag heen en geeft uiteindelijk geen enkel antwoord. Dat is natuurlijk waarom Kuzu een debat tegen Jan Roos, dat al 1,5 maand gepland stond, afzei. Hij wist dat hij, prime time, op nationale televisie een identieke afgang door zou maken. Want Kuzu heeft nu definitief, voor de eens en altijd-achtige eeuwigheid kleur bekend. Kuzu = Erdogan. Einde verhaal.

Ja, natuurlijk is Kuzu achteraf van dit filmpje geschrokken en heeft hij zijn aanhang opgeroepen om in de rondte te gillen dat Kuzu helemaal niet achter de uitspraken van Erdogan staat. Maar ja, wie geloof dat nog?

 

Dit is dus het ware Turks-fascistische gezicht van Kuzu

En soms laat het Erdogan-mannetje zijn masker vallen. Op zulke momenten laat Kuzu juist zijn ondemocratische en fascistoïde gezicht zien.

Zoals toen PowNed hem een paar vragen stelde die Kuzutje niet aanstonden. Let op zijn gelaatsuitdrukking.

Als je doorgaat op die manier, dan zal ik alles wat in mij zit, gebruiken om er voor te zorgen dat jullie geen onderdeel meer uitmaakt van het publieke stelsel.

Chantage en censuur heet dat in goed Nederlands. Of is fascisme een beter woord?

Dezelfde schijnheiligheid vertoont Kuzu ook in zijn politieke optreden in de Tweede Kamer.

Laten we eens een paar moties van hem bekijken.

MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Daesh naar schatting jaarlijks 750 miljoen dollar verdient met de verkoop van olie;

constaterende dat Daesh hiermee haar wereldwijde terreurdaden kan financieren;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe oliemaatschappijen in OESO-verband meer verantwoordelijkheid kunnen krijgen om zich ervan te vergewissen dat de grondstoffen die zij inkopen niet afkomstig zijn uit gebieden die onder controle staan van Daesh,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Goede motie toch? Daar kan je als mens toch niet tegen zijn. De motie werd verworpen. Op de SP en (?) na had geen enkele partij er moeite mee dat Nederland een Heler werd. En een Heler nog wel van een van de meest gewelddadige, misdadige en moordlustige bendes die er op aarde rondlopen.

Alleen, een van de landen die er voor zorgen dat deze olie ongehinderd de westerse landen kon bereiken is…. Turkije.
Je kan er dus zeker van zijn dat deze motie alleen voor het mooie gezicht van Kuzu was, want hij wist van te voren dat hij niet bang hoefde te zijn dat de motie per ongeluk aangenomen zou worden en daarmee ook Kuzu’s baas Erdogan in het gedrang was gekomen.

Hetzelfde geldt voor deze motie:

MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, geen militaire missie uit te voeren in Syrië,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Kuzu weet natuurlijk ook dat de regering van oorlogsmisdadiger Rutte een van de trouwste slaven en volgers is van de VS en de NAVO. Obama had bevolen en Rutte stuurde zijn leger.
Kansloze motie dus die hij makkelijk kon indienen om voor het grote publiek over te komen als anti-oorlogsman.

Maar ook hier is de dubbelrol overduidelijk.

Turkije is NAVO-lid en chanteert de andere landen regelmatig om NOG meer invloed uit te kunnen oefenen over ons.

En het is juist Turkije, da samen met Israel de doorvoerhaven is voor de moslimterroristen. Niet voor niets heeft Turkije een groot stuk grensgebied bezet, zodat de aan en afvoer van terroristen, militair materieel (en olie) ongehinderd kan blijven plaatsvinden.

Turkije heeft zelfs de ongehoorde misdaad gepleegd om een Russisch gevechtsvliegtuig neer te schieten. Ook nog eens bijzonder laf, omdat de Russische pilot normaliter geen aanval van deze kant kon verwachten.

Kuzu misbruikt zelfs het Nederlandse parlement in zijn steun aan Erdogan in de gespannen relatie met Israel.

MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit een documentaire van VICE News bleek dat aan de Israëlische regering gelieerde instellingen, zoals Jewish Agency for Israel, de vestiging van Europese burgers in illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden faciliteren; overwegende dat de bouw en uitbreiding van nederzettingen ernstige en grootschalige mensenrechtenschendingen onder de Palestijnse burgerbevolking veroorzaakt; verzoekt de regering, te onderzoeken of en in welke mate dergelijke instellingen in Nederland activiteiten ontplooien om de vestiging van Nederlandse burgers in illegale nederzettingen te faciliteren en/of andere activiteiten die direct of indirect bijdragen aan het illegale nederzettingen-beleid van de Israëlische regering;
en gaat over tot de orde van de dag.
Kuzu

MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in Nederlandse supermarkten en winkels nog steeds producten uit illegale Israëlische nederzettingen te koop zijn; overwegende dat deze producten veelal zijn verbouwd op vruchtbaar land dat Palestijnen is afgenomen, terwijl Palestijnse dorpen in de nabijheid van nederzettingen aan een ernstig watertekort lijden; overwegende dat door het toezien op correcte etikettering producten uit illegale Israëlische nederzettingen een schijn van rechtmatigheid krijgen; overwegende dat de EU na de bezetting door Rusland van de Krim (kuch) een importverbod heeft opgelegd aan producten uit de Krim;
verzoekt de regering,
in EU-verband steun te verwerven voor een vergelijkbaar importverbod voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Kuzu

Beide moties zijn an 9 juni. En laten er toen op dat moment toevallig onderhandelingen plaatsvinden Tussen Turkije en Israël op initiatief van Rusland.
En ja hoor (niet dat de hulp van Kuzu ook maar enige invloed hier op had, op 27 juni tekenden Turkije en Israël een overeenkomst.

Overigens zijn Turkije en Israël altijd al 4 handen op een fascistische buik geweest. Een incident was de oorzaak van een korte verkoelde verstandhouding.

”De oude bondgenoten Israël en Turkije hebben hun diplomatieke relatie hersteld. In 2010 kregen ze ruzie nadat Israëlische militairen negen opvarenden hadden doodgeschoten van een Turks hulpschip dat op weg was naar de Gazastrook. ”

Ja, het is allemaal niet heet van de naald, maar het geeft wel een goed beeld van Kuzu en zijn ‘Denk’ club.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.