TTIP

TTIP is DEAD or ALIVE?

Yep, ook de Belgische Premier twijfelt openlijk aan TTIP. Maar de EC gaat stug door. Ook al hebben ze het tij, burgers en regeringen tegen. Juncky voorop, die huichelaar, want TTIP zorgt voor positieve uitwerking op o.a. werkgelegenheid. En alle lidstaten gaven het onderhandelmandaat van de EC een dikke ‘’ga maar door’’…?

TTIP in de VS

In de VS echter zijn er niet zoveel, die ooit over TTIP hebben gehoord. Je vindt het nauwelijks of niet in kranten, al helemaal niet op tv en zelfs in Washington zijn er weinig mensen te vinden, die snappen, waar de afkorting TTIP voor staat. Het bestaat er dus nauwelijks. In het grote land VS. Zelfs in het congres weet men niet, wat men ermee moet. Behalve die afgevaardigden, die in de commissie voor TTIP zitten. Een non-issue dus. Daar. Alsof ze er zelf niet in geloven, dat het ooit wat wordt. Wie met handelsexperts praat, snapt, waarom het project van beging af aan gedoemd was om te mislukken. En op z’n laatst afgelopen maart. Malmström eiste toen zaken, die voor de VS onbespreekbaar en onmogelijk zijn. Zoals Europese toegang tot de telecommarkt. Of de erkenning van beschermde geografische herkomst. De voedingsmiddelenindustrie zou dit nooit accepteren, verdienen ze toch miljoenen aan ‘’Parmezaan’’, die niet uit de Italiaanse regio komt….Het is dus vooral de landbouw- en voedingsmiddelenlobby, die pusht voor TTIP. En die dachten, de domme Europeanen even weg te vagen en hun zin door te drijven, zoals ze met succes deden bij kleinere Aziatische landen….

Obama

Maar vooral is Obama schuld…..Hij moest zo nodig het TPP doordrukken (Trans Pacific Partnership) met o.a. Australië, Japan, welk de grootste vrijhandelszone ter wereld zou scheppen. Dat is getekend, het congres moet het nog ratificeren, maar dat is dus pas een echt project! En vooral ook een politieke erfenis van Obama. TPP gaat ver voor TTIP, daarom mijdt hij nu alles, wat het congres ertoe zou kunnen brengen, alsnog TPP af te wijzen. Want het thema ‘’vrijhandel’’ vindt maar weinig steun in beide VS-kamers. Uitgerekend de Republikeinen weigeren verdere liberalisatie van de handel, ook al waren ze vroeger voorvechters hiervoor. Europese politieke ideeën? Stuiten op veel scepsis daar. Democraten wijzen vrijhandel al jaren af. En vooral zijn ze bang, om de belangrijke kiezersgroep van witte fabrieksarbeider zonder Uni-opleiding af te stoten, die dan mogelijk hun families niet meer zouden kunnen voeden. Want zij zijn de verliezers van globalisering, en van hun woede/onmacht profiteert Trump nu volop. TTIP is voor Europa en de VS niet zo belangrijk, als altijd werd gesuggereerd, want de stroom aan diensten en goederen is al enorm. En het is onzin om te beweren, dat het Westen TTIP nodig heeft om te voorkomen, dat Chinese standaarden het gaan winnen. Niemand, die deze gaat accepteren, toch?

Einde globalisering

Economen zien al het einde van de globalisering. Te lezen in Die Welt am Sonntag. Het ter ziele gaan van TTIP is daarbij maar een van de symptomen. Ooit, in 2000, was globalisering HET tovermiddel, maar de laatste jaren wordt het afgeremd, aldus Everett/Uni St.Gallen/Zwitserland. Reden hiervoor; gecompliceerde politieke verhoudingen in de wereld, een nieuw soort protectionisme, waarbij landen hun eigen economie bevoordelen; open en verdekte subsidies, exportbelastingen en regels die hoog gekwalificeerde arbeidsmigranten proberen te weren. Sinds de financiële crisis is nauwelijks een dag voorbij gegaan, waar niet een land een maatregel instelde, om eigen ondernemingen te beschermen en die uit het buitenland een toegang te bemoeilijken. En TTIP moest wel falen, vooral ook door de stiekemheid, de geheime onderhandelingen over veel te veel gevoelige thema’s. Maar weinigen weten echt waar het over gaat, en bovendien werden de onderhandelingen gevoerd door middelmatige onderhandelaars, die van toeten nog blazen wisten, maar zich vooral lieten leiden door lobbyisten. Van VS-zijde dan. Politici en economische mogendheden spreken weliswaar over een ‘’open handel’’, maar de realiteit is totaal anders. Grote internationale verdragen sluiten blijkt steeds moeilijker.

Na TTIP, Ceta nu TiSA!?

De Duitse VIce Gabriel vindt dat TTIP de facto gefaald heeft; nu al bezig met verkiezingsretoriek, want hij was er nooit voor, Mutti wel… De Fransiolen eisen stopzetting onderhandeling per september nadat ze in mei al hadden geroepen ‘’wordt niks’’ en dat ze never nooit hun waarden, normen, cultuur en beschermde zaken (en dat zijn er veel) zouden verkwanselen. De Amerikanen reageren geïrriteerd; er zou wel degelijk sprake zijn van vooruitgang, en ook al zijn nog niet alle dossiers 100% rond, dat maakt nog niet dat het verdrag er niet kan komen…Huh? Tijdens de laatste EU top werden alle 28 landen gevraagd of men door moest met TTIP. Ja, vonden die sufkoppen. En nu 2 afvalligen? Froman, de onderhandelaar van de VS wijst erop, dat met goede politieke wil het verdrag gesloten kan worden. Nog dit jaar. Ja hoor…Ineens wil men niet meer in regulering van openbare zaken (aanbestedingen) ingrijpen, noch privatisering bevorderen. Hoge arbeids- en milieuverplichtingen wil men realiseren. En ook het gedoe rondom de private investeerdersbescherming zou bespreekbaar zijn. Daarbij zouden investeerders niet tussen nationale rechtbanken of internationale mediators heen-en-weer kunnen springen, en de timing voor gerechtelijk geklaag zou verlaagd kunnen worden. Tuurlijk.

TTIP gaat gewwon door

Malmström vindt het geroep om stopzetting maar onzin en zegt tussen neus en lippen door, geen intentie te hebben, een slechte deal te sluiten. Ook zij vindt dat er veel vooruitgang is geboekt. Huh? 13 kapitels zijn thans besproken van de 27, en in geen is van beide kanten nog sprake van overeenstemming..Zij denkt dat de VS nauwelijks meer speelruimte heeft vanwege de a.s. verkiezingen in november. Nou, dan kan toch na de ambtswisseling van 20 januari 2017 verder gepraat worden? Ik zou wel eens willen weten, welke kwalificaties al die EC onderhandelaars eigenlijk hebben….Vrees, niet al te veel…

Foodwatch

Ondertussen heeft Foodwatch een formele constitutionele klacht tegen Ceta ingediend; ruim 125.000 handtekeningen zijn verzameld. De grootste klacht in de geschiedenis van het Duitse Constitutioneel Hof. 70 dozen met volmachten werden dinsdag naar Karlsruhe gereden; de initiatien willen verhinderen, dat Ceta eind oktober op ‘’voorlopige’’ basis – in afwachting van ondertekening, toch al kan starten.

Laatste nieuws op donderdag: ook Oostenrijk wil – CETA na-onderhandelen en TTIP stoppen.

En terwijl iedereen naar CETA (handelsverdrag met Canada) en TTIP (VS-EU) kijkt, wordt – natuurlijk weer stiekem, want het is zo goed voor ons – onderhandeld over TiSA. Ondersteund door ’s werelds grootste bedrijven zoals Microsoft, Google, IBM, Walt Disney, Walmart, Citigroup and JP Morgan Chase. Op de EU site lees je dit: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/

Thee Trade in Services Agreement (TiSA) is a trade agreement currently being negotiated by 23 members of the World Trade Organisation (WTO), including the EU. Together, the participating countries account for 70% of world trade in services. TiSA is based on the WTO’s General Agreement on Trade in Services (GATS), which involves all WTO members.  The key provisions of the GATS – scope, definitions, market access, national treatment and exemptions – are also found in Tisa. The talks are based on proposals made by the participants.  TiSA aims at opening up markets and improving rules in areas such as licensing, financial services, telecoms, e-commerce, maritime transport, and professionals moving abroad temporarily to provide services.The European Commission negotiates based on a mandate issued by the governments of the EU’s 28 member countries. In March 2015, EU governments agreed to publish the mandate.
Facilitating trade in services…Services are an increasingly important in the global economy and a central part of the economy of every EU country.  The EU is the world’s largest exporter of services with tens of millions of jobs throughout Europe in the services sector.  Opening up markets for services will mean more growth and jobs. By opening up trade in services, we also hope the TiSA talks will help kick start the stalled multilateral negotiations – the Doha Development Round or DDA – being carried out under the umbrella of the World Trade Organisation.

…Between a group of like-minded countries…23 WTO members are taking part in the TiSA talks: Australia, Canada, Chile, Chinese Taipei, Colombia, Costa Rica, the EU, Hong Kong China, Iceland, Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, Mauritius, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Panama, Peru, Switzerland, Turkey and the United States. Of these, the EU has no free trade agreements on services with Chinese Taipei, Israel, Pakistan or Turkey. NIET CHINA EN RUSLAND!

… and designed to encourage others to joinTiSA is open to all WTO members who want to open up trade in services. China has asked to join the talks. The EU supports its application because it wants as many countries as possible to join the agreement.TiSA is based on the WTO’s General Agreement on Trade in Services (GATS), which involves all WTO members.  This means that if enough WTO members join, TiSA could be turned into a broader WTO agreement and its benefits extended beyond the current participants.

How is it organised?The meetings take place in Geneva. They are chaired alternately by the EU, Australia and the US. The talks and decision-making are consensus-based. ENNE…like any other trade negotiations, the TiSA talks are not carried out in public and the documents are available to participants only…..tot zover de EC.

The Independent

The Independent op woensdag 31/8: http://www.independent.co.uk/news/business/news/ttip-trade-deal-new-what-is-tisa-privatisation-pact-secret-threat-to-democracy-a7216296.html  En ik geef toe, hier had ik ook nog niet over gehoord. Hoe is het mogelijk!  Critici melden, dat de deal een regelrechte bedreiging voor het concept van publieke/overheidsdiensten vormt. Een soort turbo-actieve privatiserings-pact, die gebaseerd zou zijn op het idee, dat in plaats van het ‘’dienen van publiek interesse’’ regeringen zich daarmee niet meer moeten bemoeien en bedrijven dit soort activiteiten laten uitvoeren. De angst is dan ook niet onterecht, dat TiSA regels zal vaststellen, waarbij regeringen niets meer te zeggen hebben over controle van strategische diensten, of regulering van banken die o.a. de crash veroorzaakten. Plus verlies aan soevereiniteit. Maatregelen tegen klimaatverandering? Staan dan ook op een laag pitje. Grote multinationals zouden het voor het zeggen krijgen als het gaat om gezondheid, onderwijs of treinen, water en energie. Als alles geprivatiseerd wordt, is invloed daarna door overheden niet meer mogelijk. En…net zoals in het TTIP….zou een zogenaamde ‘’ratchet’’ clausule het mogelijk maken dat nieuwe reguleringen – dus b.v. toch weer overheidsbemoeienis – alleen goedgekeurd worden, als buitenlandse bedrijven daardoor niet slechter van worden. En wat eenmaal afgesproken is, kan niet teruggedraaid worden. Nou ja zeg.

TiSA project

Oh ja, en misbruik van o.a. migrant-werkers, die dan als ‘’independent service suppliers’’ gelden, zouden niet meer in aanmerking komen voor minimumloon, toetreding tot een vakbond etc. Een systeem, thans zeer gebruikelijk in Saoedi Arabië, VAR en Qatar….Bedrijven zouden tevens online data van het een naar het andere land kunnen zenden; foetsie is de privacy. De geheime onderhandelingen zijn al 18 maanden aan de gang, totdat de PSI en ook Wikileaks hierover details verstrekten. De directeur van PSI stelt, dat iedereen, die geïnteresseerd is in het behoud van democratische controle van nationale instituties en diensten, zeer bezorgd zou moeten zijn over het TiSA project. Want het beperkt nationale overheden en regeringen; beperkt hun controle en geeft praktisch ongelimiteerde macht aan grote bedrijven. Ook al claimt de EC, dat TiSA gaat over het faciliteren van diensten.

Tot het bittere eind

Maar The Independent kwam erachter, dat met name VS-bedrijven deze deal willen, omdat deze tak van business ‘’services’’ de snelst groeiende is in de globale economie, en ruim 2/3 van de globale output dekt; 1/3 van globale werkgelegenheid en 20% van de globale handel. En dan komen er natuurlijk weer de (niet door enige zekerheid of bewijs gestaafde) voordelen om de hoek: globale en vooral ook economische groei. Vooral voor de VS< die de grootste exporteur is voor dit soort services met 1,3 triljoen $ business…1x raden wie hier dus het meest van profiteert…Ondertussen doet de Britse regering net alsof er niks aan de hand is = de andere landen sukkelen eveneens in een Doornroosje slaap – er zou niks aan de hand zijn, overheidsbemoeienis blijft en dus business as usual. Na NAFTA, en meer recent CETA en TTIP niks bijgeleerd? Welnee, een ‘’EC onderhandelteam’’ heeft van alle landen het mandaat tot onderhandelen gekregen. Tot het bittere eind….?

Meer lezen: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1133  / http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152686.pdf  / http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152687.pdf /  / http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152688.pdf oa. Over financiële diensten / http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/december/tradoc_154125.pdf  / http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152689.pdf en ga zo maar door…..

Follow The money

Follow the money publiceerde in februari 2016 hierover: https://www.ftm.nl/artikelen/7-vragen-handelsverdrag-tisa  …..Het handelsverdrag TTIP kan altijd rekenen op veel aandacht. Hoe anders is dat voor TiSA, een broertje van TTIP. TiSA staat voor Trade in Services Agreement en is een verdrag voor de dienstensector. 50 landen doen eraan mee. Dat is twee keer zoveel als bij TTIP. Toch liggen er voor de deur van de TiSA-onderhandelingen geen actievoerders. Over TiSA worden ook geen Tweede Kamervragen gesteld, zoals bij TTIP wel het geval is. Er bestaan ook geen boeken over TiSA, er zijn geen grote demonstraties tegen het verdrag en de Nederlandse media bericht nagenoeg niet over TiSA. Is handelsverdrag TiSA dan niet belangrijk?  ….ga het vooral verder lezen, dan weet je hoe het zit.

EU

Hoe is het toch mogelijk, dat regeringen van de EU landen zo makkelijk een mandaat aan de EC geven, terwijl het maar de vraag is, of daar werkelijk gekwalificeerde mensen in zitten, en of zij wel ‘’onze’’ belangen – die van burger en land – kunnen/willen verdedigen????

Ik kan me daar nogal over opwinden, ik geef het toe. Want van de Nederlandse media of politici moet je’t niet hebben; ik waag te betwijfelen, als ik Mark, Pinoccio, Dijssie of Henkie zou bellen, ze zouden weten, wat TiSA is..Laat staan of de oppositie hier wat mee doet.

Gelukkig timmert Foodwatch ook stevig aan de weg, zie/lees: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/156e5fb9213df186

TTIP, TPP en Ceta

17 september gaan ze in Stuttgart/Duitsland weer de straat op. Tegen TTIP en CETA. Uit angst voor de verwatering van EU standaarden betreffende consumenten-, milieu- en dierenbescherming. Maar mogelijk is komt het allemaal echt goed. Want de kans, dat nog voor eind 2016 het verdrag met Obama wordt afgesloten slinkt met de dag. Aldus een tussenevaluatie door het Duitse Ministerie van Economie.  14 gespreksronden vonden sinds 2013 tussen de EU en de VS plaats. Maar tot nu toe zou nog in geen 27 van de 30 kapitels een overeenkomst in zicht zijn, aldus experts. Zoals o.a. het artikel over investeerder-bescherming, welk nationale wetgeving kan overrulen. Of de positie rondom ‘’duurzaamheid’’ betreffende milieu, klimaat en arbeid, waarbij de EU substantiële verplichtingen eist.

Junker moet zwichten

Nog verder uit elkaar raken de partijen over onderwerpen zoals landbouw-toltarieven; de VS wil ze kwijt, de EU wenst uitzonderingen voor gevoelige goederen zoals rund-/varkensvlees en gevogelte, melkproducten, groente en fruit. De EU wil wel concessies doen ,maar dan moet de VS tegemoetkomen bij openbare aanbestedingen….En de a.s. VS-presidentskandidaten? Voelen er ook niet veel voor. Over thema’s zoals energie en grondstoffen, anticorruptie, bescherming van intellectueel eigendom, financiële diensten (o.a. ook bevoegdheden van controle-instanties), identificatie/kentekening van kleding of bescherming van geografische herkomst (o.a. Parmezaanse kaas), staat alles nog open. En de tijd dringt. Want midden september zou de eindronde moeten plaatsvinden. Malmström/EU en Fromam/VS zouden dan de resultaten nader gaan bekijken en dan zou Malmström 22/9 met EU landen bijeen komen. Maar zelfs Gabriel/Dld gelooft niet meer, dat TTIP in de huidige vorm er gaat komen. Voor hem is CETA (vrijhandelsverdrag met Canada) een goed voorbeeld voor verdere onderhandelingen met de VS. En dat staat momenteel onder druk, want alle lidstaten mogen erover praten en beslissen. En dat had nou net niet gemogen, maar Juncky moest zwichten. En terecht.

TTP

Tussentijds wordt tevens opgemerkt, dat de VS nog niet eens het TPP – Trans Pacific Partnership – ook al is het tot het eind onderhandeld – heeft ondertekent. Het is nog maar de vraag, hoe belangrijk het thema TTIP op de agenda van de komende president(e) staat…Laag, als ik het inschat.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.