milities

Trump’s Helter Skelter

Gezien Donald Trump’s herhaalde flirt met extreemrechtse retoriek en geweld, en zijn weigering om zich in te zetten voor een vreedzame machtsoverdracht, zou de verkiezing van volgende maand kunnen leiden tot wreedheden. Als Trump verliest, moeten Amerikanen op het ergste zijn voorbereid.

NEWARK – Hoe vreemd het ook is om te zeggen, maar het is niet langer ongebruikelijk om in de Verenigde Staten te horen praten over opstand , staat van beleg en burgeroorlog . De arrestatie van militieleiders in Michigan op beschuldiging van plannen om gouverneur Gretchen Whitmer te ontvoeren en aanzetten tot de omverwerping van de regering van de staat, suggereert hoe ver de extreemrechtse politiek in Amerika bereid is te gaan.

Apocalyptische waarschuwingen dat de verkiezingen van volgende maand in een crisis zullen vervallen , komen hard en snel. De Amerikaanse president Donald Trump, die nu ver achterloopt in de meeste peilingen, zal zich niet committeren aan een vreedzame machtsoverdracht . In plaats daarvan moedigt hij blanke milities en extremisten aan , en zaait desinformatie over alles, van stembiljetten tot COVID-19.

Hoewel de sfeer in de VS al zorgwekkend is, is het de moeite waard om te overwegen hoe erg het kan worden. Er is voldoende reden om ons zorgen te maken dat een verkiezingsconflict zou kunnen uitmonden in gruweldaden tegen zwarte en bruine burgers op Amerikaanse bodem. Als iemand die zijn hele carrière genocide en massaal geweld heeft bestudeerd, vrees ik dat de kans op dergelijk geweld groter is dan de meeste mensen denken.

Er zijn zes redenen waarom Amerikanen zich op het ergste zouden moeten voorbereiden. Ten eerste is de politieke, sociale en economische situatie in de VS zeer onstabiel. Dergelijke instabiliteit is een leidende factor in alle robuuste modellen die onderzoekers de afgelopen decennia hebben ontwikkeld om het risico van wreedheden in te schatten (inclusief misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, etnische zuivering en genocide).

In het door de Verenigde Naties gehanteerde model voor gruweldaadrisico’s, vinkt de VS verschillende vakjes aan: naast een op hol geslagen pandemie kampt de VS met economische nood, hoge werkloosheid, massaprotesten, natuurrampen en steeds diepere politieke polarisatie. De aanwezigheid van slechts een of twee van deze factoren zou alarmerend genoeg zijn; de VS heeft meer dan een half dozijn.

Een tweede risicofactor is de geschiedenis van massaal geweld in het land en mensenrechtenschendingen. Afgezien van de voor de hand liggende voorbeelden van genocide tegen indianen en de slavernij van zwarte mensen, hebben de VS Japans-Amerikanen geïnterneerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en, meer recentelijk, folteringen gepleegd als onderdeel van de War on Terror. Sommigen beweren dat de behandeling van immigranten zonder papieren door de Trump-regering – inclusief de scheiding van gezinnen – aan de zuidgrens misdaden tegen de menselijkheid vormt , en vergelijken Amerikaanse detentiecentra voor immigranten met concentratiekampen .

Een derde risicofactor is de politieke demonisering die wortel heeft geschoten, vooral aan de rechterkant, waarbij Trump mensen van kleur onophoudelijk belastert. Hij noemde Mexicanen ‘ verkrachters ‘, moslims als terroristen en Latino’s als criminele ‘ dieren’ . Hij smeerde Haïti en heel Afrika uit als ‘shithole-landen’. Tijdens de tussentijdse verkiezingen van 2018 probeerde Trump zijn basis te mobiliseren door te waarschuwen voor een ” besmetting ” met immigranten . Nu komt hij regelmatig in opstand tegen zwarte en bruine “relschoppers” en “linkse radicalen” die zogenaamd steden platbranden en dreigen witte buitenwijken binnen te vallen en de Amerikaanse ” manier van leven ” te vernietigen .

In deze context is het zeker geen toeval dat haatmisdrijven tijdens het presidentschap van Trump dramatisch zijn gestegen, inclusief gevallen van gewelddadig antisemitisme . Toen Trump COVID-19 bestempelde als ‘het Chinese virus’ en ‘kunggriep’, namen de berichten over anti-Aziatische animus toe .

Ten vierde, door het constitutionele systeem van checks and balances van Amerika te ondermijnen , heeft het presidentschap van Trump veel van de buffers uitgehold om onrust te voorkomen. Trump pronkt openlijk met de regels, inclusief de regels die bedoeld zijn om corruptie te beteugelen (een andere risicoversterker), en is erin geslaagd om onafhankelijke instanties te politiseren, van het Amerikaanse ministerie van Justitie tot de Centers for Disease Control and Prevention.

Trumps procureur-generaal, William Barr, komt routinematig tussenbeide namens Trump en zijn trawanten en steunde de inspanningen van de regering om federale troepen in te zetten tegen Amerikaanse burgers. Ondertussen heeft Trump gratie verleend of clementie verleend aan criminele bondgenoten en vermeende oorlogsmisdadigers .

Een dergelijke straffeloosheid verhoogt het risico op geweld nog verder door aan Trumps zwaarbewapende volgers te signaleren dat alles kan. Trump heeft zelfs zijn steun uitgesproken voor een 17-jarige schutter die werd beschuldigd van de moord op twee demonstranten in Kenosha, Wisconsin.

Een vijfde risicocategorie betreft katalysatoren dat kan een slechte situatie verergeren, inclusief omstreden verkiezingen, marsen door gewapende groepen en andere massaprotesten. Trump heeft de integriteit van de verkiezingen al herhaaldelijk in twijfel getrokken , gesuggereerd dat hij zijn ambt niet zal verlaten en bleek gretig geweld te gebruiken tegen burgers. Geconfronteerd met massale, grotendeels vreedzame protesten, was zijn eerste instinct om de Insurrection Act in te roepen en het leger te activeren .

Deze zomer werden in Washington, DC, waar de federale wetshandhaving bevoegd is, troepen bajonetten afgegeven en ingezet om vreedzame demonstranten van Lafayette Square te verdrijven. Als reactie op landelijke Black Lives Matter-marsen waarschuwen de aanhangers van Trump voor opruiing , opstand , staat van beleg en couppogingen , en zijn gewapende extremisten zoals de Boogaloo en de Proud Boys de straat op gegaan. Bij het eerste presidentiële debat werd Trump ertoe aangezet dergelijke groepen te verwerpen, maar in plaats daarvan instrueerde hij hen “een stapje terug te doen”.

De zesde factor omvat alles dat kan leiden tot wreedheden in het huidige politieke klimaat van de tinderbox. Er zijn veel aannemelijke scenario’s. De weigering van Trump om een ​​electorale nederlaag te accepteren, zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot massale protesten (en waarschijnlijk tot enige rellen), waardoor hij een schijnbaar voorwendsel zou kunnen creëren om de Insurrection Act in te roepen en troepen in te zetten tegen Amerikaanse burgers.

Ongetwijfeld zou onrust zich verspreiden. Sommige demonstranten reageerden met geweld, wat Amerikaanse soldaten en federale troepen ertoe aanzette nog meer geweld te gebruiken. Beelden van mensen met vuurwapens in kleur zouden Fox News en Facebook domineren, een toonaangevende online verspreider van extreemrechtse propaganda die elders al bij genocide is betrokken .

Dat zou de trigger zijn: Trump zou degenen die “paraat staan” oproepen om op te staan ​​en de zwarte en bruine “criminelen” en “radicalen” die hij heeft gedemoniseerd te verpletteren. De grootschalige rassenoorlog die de massamoordenaar Charles Manson 51 jaar geleden probeerde aan te wakkeren – hij noemde het “Helter Skelter” – zal zijn gelanceerd door de Amerikaanse president.

Dit is slechts één potentieel scenario voor massale wreedheden, maar het is niet moeilijk om andere te toveren . Dergelijke risicobeoordelingen zijn nu meer dan ooit noodzakelijk. Door ons te dwingen het ergste te overwegen, geven ze ons de tijd om te handelen. Genocide en massale wreedheden zijn maar al te vaak voorgekomen, ook in Amerika. De vraag is niet of het hier kan gebeuren, maar of het kan worden voorkomen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren