SDB

Trump of Rutte III……… Ben benieuwd wie er het langst blijft zitten.

De zomer loopt ten einde.

De scholen zijn weer begonnen en de meeste loonslaven trekken er ‘s morgens weer vroeg op uit om het dagelijks brood te gaan verdienen.

En hoewel het zomerreces van de Tweede Kamer nog even voortduurt, kwamen een aantal leden deze week al bijeen om te discussiëren over het eierendebacle dat het binnenlandse nieuws deze zomer overheerste. Een sneue vertoning.

Precies op die dag haalden een aantal voedingsproducenten hun artikelen van de schappen omdat er sporen fipronil in waren aangetroffen. Absoluut onschadelijk en geen gevaar voor de volksgezondheid, maar toch….

Zo wilden zij den volke tonen hoe begaan ze zijn met ons welzijn.

Jaja….

Hier spreekt de hypocrisie en de waanzin uit over hoe er tegenwoordig over voedselveiligheid wordt gedacht. Dat deze producten uit de winkels verwijderd worden, niet vanwege de ongezonde hoeveelheden suikers, zout en vetten die zij bevatten, maar omwille van een spoortje fipronil, dat in deze concentraties volledig onschuldig is.

Intussen blijven ook tabakswaren en alcoholica, met bewezen schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid, vrij verkrijgbaar, tenminste, als u bereid bent de torenhoge accijnzen te betalen…….

De komkommertijd is voorbij, de eieiertijd voorlopig nog niet.

Na deze week de 160 dagen formeren te zijn gepasseerd, dreigt nu toch op korte termijn een nieuw kabinet het levenslicht te gaan zien. De onderhandelaars klinken optimistisch, hoewel het onderlinge vertrouwen er bepaald nog niet van afspat.

Toch jammer, want dat betekent waarschijnlijk dat de zich voorspoedig herstellende economie en de aantrekkende arbeidsmarkt krakend tot stilstand zullen komen.
Het consumentenvertrouwen, dat tijdens de “regeringloze” periode naar ongekende hoogten steeg, zal tengevolge van het weer te verwachten Haagse gekissebis wel snel getemperd worden.
Maar…. vrees niet.

Àls het kabinet Rutte III er komt, zal het ongetwijfeld van korte duur zijn.

Het ziet er immers naar uit dat de komende coalitie nauwelijks wenst te gaan luisteren naar de onvrede in de maatschappij en allerlei lastige kwesties voor zich uit wil schuiven.
Het accent zal wel weer komen te liggen op de economie en de banengroei en de geschiedenis heeft zo langzamerhand toch wel duidelijk gemaakt dat, hoe meer de politiek zich daarmee bemoeit, hoe moeizamer dat gaat….

Het grootste slachtoffer van het komende kabinet zal ongetwijfeld D’66 worden.

Zij moesten lijdzaam toezien hoe Groen Links de onderhandelingen verliet en zagen daarmee hun groene droom in rook opgaan.

Toen moesten zij, met het binnenhalen van de Christen Unie, hun wens om bepaalde ethische kwesties te regelen in de ijskast zetten.

Tenslotte zal D’66 niet op kunnen boksen tegen VVD en CDA wat betreft de migratiepolitiek, want die partijen zullen ongetwijfeld in deze een zeer rechtse lijn gaan volgen om de PVV de wind uit de zeilen te nemen.

Wat blijft er over van de ambitieuze plannen Alexander?

We weten, je bent een man van compromissen, maar hier kun je toch jouw handtekening niet onder zetten? Dit is een kansloze missie….

Het zou verstandiger zijn om niet aan dit avontuur te beginnen, want het zou zo maar kunnen dat rond Sinterklaas het kabinet al valt, en dat jij dan de Zwarte Piet krijgt toegeschoven.

En toch……

Ach, het is allemaal peanuts wat zich in ons kikkerlandje afspeelt.

Want hoe krakkemikkig het volgende kabinet ook zal functioneren, het is altijd nog verre te verkiezen boven de regering waarmee Uncle Sam zichzelf heeft opgezadeld.

De rassenrellen in Charlottesville en de reactie van hun president daarop hebben wel duidelijk gemaakt (voor zover dat nog niet duidelijk was) welke denkbeelden deze man aanhangt.
En hij maakt ook niet langer een geheim van zijn extreem rechtse sympathieën.

Zaterdag verleende hij gratie aan de omstreden Sheriff Joe Arpaio, veroordeeld wegens minachting van de rechtbank omdat hij een gerechtelijk bevel niet wenste op te volgen, om te stoppen met het opsluiten van illegale immigranten welke hij tijdens hun detentie mensonterend behandelde.

Trump heeft de mond vol over moslimterrorisme, maar laat hem eerst eens in zijn eigen keuken kijken.

In zijn “State of the Union” sprak George W. Bush in 2002 over de “Axis of Evil”, de as van het kwaad, waarmee hij de landen Irak, Iran en Noord-Korea bedoelde.

Sinds het aantreden van Donald Trump loopt de Axis of Evil dwars door de Verenigde Staten en verdeelt haar bevolking tot op het bot.

Hoe lang gaan de Amerikanen dit nog tolereren?

Ben benieuwd wie er het langst blijft zitten.
Trump of Rutte III………

Reacties

Reacties

Exit mobile version