Trump maakt liever iedereen armer

G7

Het idee dat rijkdom relatief is, vormt vandaag de basis van het Amerikaanse handelsbeleid. Die opstelling brengt de mondiale groei in gevaar.

Voor de eerste keer in de ruim veertigjarige geschiedenis van de G7 heeft een lid zijn handen afgetrokken van het gezamenlijke slotcommuniqué. Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om zijn steun in te trekken, is een klap voor de liberale, op regels gebaseerde wereldorde. Zonder multilaterale verplichtingen kan Trump handelspartners veel gemakkelijker tot voor hem gunstige concessies dwingen, denkt hij.

De leiders van Frankrijk, Duitsland, het VK, Italië, Canada en Japan hebben tijdens de top geprobeerd Trump op andere gedachten te brengen. De argumenten voor de invoerheffingen die de Amerikaan zijn bondgenoten wil opleggen deugen volgens hen niet. Ze confronteerden hem met een groot aantal data over in- en uitvoer, maar de president liet zich niet overtuigen, aldus een functionaris die de gesprekken volgde.

Donald J. Trump on Twitter

Sorry, we cannot let our friends, or enemies, take advantage of us on Trade anymore. We must put the American worker first!

Onevenwichtigheden

Trump bleef op zijn standpunt dat de VS in een nadelige positie verkeren. Volgens hem is er vele decennia misbruik gemaakt van de VS. ‘Dat kan niet meer’, stelt Trump. Hij wijst daarbij graag op onevenwichtigheden met een aantal landen, zonder het totale plaatje te zien.

Zo kijkt Trump graag naar de goederenbalans tussen de VS en Europa. Die is sterk in het nadeel van de Amerikanen. Het beeld wordt echter rechtgetrokken wanneer ook naar de dienstenbalans wordt gekeken, en naar de winsten die bedrijven als Facebook, Google en Apple in Europa boeken.

Een ander voorbeeld is het importtarief van 270% dat Canada op een speciaal soort melkproduct heft. Dat tarief stoort Trump nogal, maar het zegt weinig over de hele zuivelhandel tussen de VS en Canada. De president is bovendien selectief blind, want veel Amerikaanse staten zweren bij ‘Buy American’-eisen om buitenlandse toetreders te weren.

Modernisering

Zes landen van de G7 zetten zich dus in om invoerrechten en overheidssubsidies te beperken. Zij geloven dat alle landen kunnen groeien en aan welvaart winnen als ze samenwerken. Daarom pleiten ze voor allianties en supranationale overeenkomsten.

Dat is aan Trump niet besteed. Zo heeft hij geen boodschap aan het moderniseren van de Wereldhandelsorganisatie, bij uitstek een multilateraal instrument. Dat leidt maar af van de bilaterale route. Zijn favoriete opstelling is dat een land zich de welvaart van een zwakkere rivaal kan toe-eigenen.

Recente onderhandelingen met Peking laten zien dat zelfs bij de tweede economie van de wereld een harde opstelling effect sorteert. China is verantwoordelijk voor driekwart van het totale Amerikaanse tekort op de lopende rekening. Nog vorige week liet China weten bereid te zijn om voor $70 mrd aan extra goederen en diensten in de VS te kopen om gevrijwaard te blijven van de heffingen die Trump in het vooruitzicht heeft gesteld. In dat geval zou het het totale Amerikaanse tekort afnemen met 15%.

Wereldorde

Deze bullebakopstelling betekent een breuk met de weg die de VS hebben afgelegd tot aan de verkiezing van Trump tot president. In de naoorlogse geschiedenis hebben de VS de op regels gebaseerde liberale wereldorde gebouwd, inclusief de overlegstructuren die nodig waren om de handelsbarrières tussen landen te slechten. Iedereen die hieraan meedeed werd er beter van, en de VS nog het meest.

Die voorsprong zijn ze echter kwijt, stellen de veiligheidsdeskundigen Christian Leuprecht en Roger Bradbury in een bijdrage aan de Canadese krant Globe and Mail. Andere landen groeien sneller dan de VS, waardoor het niet langer in het belang is voor Washington om de samenwerking te blijven ondersteunen. ‘Als een mondiale politieke en economische hegemoon kan Amerika strategisch een concurrentiestrijd winnen, waarbij weliswaar iedereen armer wordt maar de VS wat minder snel. Zo kunnen ze aan de touwtjes blijven trekken.’

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.