De totalitaire samenleving is een feit

 10 total views,  2 views today

Het is inmiddels werkelijkheid geworden: de visie van George Orwell’s 1984 is nog maar kinderspel met hoe de maatschappij vandaag de dag functioneert. Een totalitaire samenleving die evenwel nog niet vervolmaakt is. Maar daarvoor hebben politici een krachtig instrument beschikbaar: de wetenschap. Dat moet de burgers in het gareel brengen.

We schrijven inmiddels alweer wat jaartjes over de economie, politiek en eigenlijk over van alles wat we verder interessant vinden… de maatschappij en de wetenschap bijvoorbeeld. Vooral zaken die wij niet correct vinden, hebben dan onze aandacht.

Vandaag willen we het hebben over door de regering gesteunde exacte wetenschappen, omdat dat een prachtig wapen is om de eigen politiek door te kunnen drukken. Daarnaast ook nog even over hun eigen agenda, om zaken bij de burgers door de strot te drukken.

Het zijn kenmerken van een totalitaire maatschappij, waar burgers gedegradeerd zijn tot stemvee dat eenmaal per vier jaar naar de stembus mag om haar voorkeur – waar vervolgens niet mee wordt gedaan – uit te kunnen spreken.

Ten aanzien van wetenschap hebben we het dan over Kennis (met een grote K). Maar eigenlijk is kennis voor de politiek niet relevant. Waar het politici om gaat is: “Hoe kunnen we iets in mekaar draaien dat lijkt op een vorm van waarheid?”

We hebben politici vaker genoemd: realiteitsbouwers. In feite maken ze uit gegevens hun eigen wegen, gebouwen en hekken, ze kneden het en verzinnen data uit het niets zodat het hun doelstellingen goed uitkomt.

Geen probleem – per slot van rekening wordt er ook geld vanuit het niets geschapen.

Via onze site (en nieuwsbrieven) proberen we mensen bewust te maken van de misstanden, bedrog en misleidingen, die we elke dag weer tegenkomen. En, enkele uitzonderingen daar gelaten, valt het ons steeds weer tegen dat het vooral de mainstram journalisten zijn die o weinig kritisch staan tegenover politici en (door de poltiek gesteunde) wetenschap.

Ten aanzien van dat laatste: bij wetenschapsnieuws gaan ze er veelal van uit dat wij zij voorgekauwd krijgen, klopt. Ze onderzoeken beweringen vaak helemaal niet, en ze weigeren tegendraadse geluiden te accepteren. Zij vinden dat het anders “niet kan”.
Zij en hun hoofdredacteuren papegaaien “de experts” na.

De officiële wetenschap heeft de mainstream media in een houdgreep. Het heeft vanwege alle belangen die er spelen (geld, macht) de kracht van een staatsreligie, immers, als je er goed over doordenkt dan is het in zekere zin een heiige kerk. Het is dan ook niet gek dat de sprekers van die kerk macht willen uitoefenen over de belangrijke media.

Deze priesters verzinnen, bewaken en ventileren naar buiten “wat bekend is”. Dat was in het verleden ook de rol van de Rooms-katholieke kerk. En de professionals binnen die moderne Kerk van de Wetenschap worden streng gestraft als zij de uitgedragen gedachten verloochenen, en zij hun voormalige leiders beschuldigen van leugens en misdaden. Ze worden dan gechanteerd, in diskrediet gebracht, waarbij zij ook vaak hun licenties verliezen. En dat is dan nog het meest onschuldige wat hen kan overkómen.

Lees ook:  Opstand van de ‘gele hesjes’

Bij totalitaire wetenschap weet u dat u in een totalitaire maatschappij leeft. De regering, de media, de multinationals, de ambitieuze organisaties, universiteiten, de “goede doelen”, zij zeggen dan allemaal:

“Dit is de ziekte. Zo heet die. Dit is wat het veroorzaakt. Dit medicament moet u gebruiken. Dit is het vaccin dat het voorkómt.”.
“Zo wordt een nauwkeurige diagnose gedaan. Dit zijn de tests. Dat zijn de mogelijke uitkomsten en wat zij betekenen.”.

“Dit zijjn de genen. Dit is wat zij doen. Zó kunnen ze worden veranderd en gemanipuleerd. Dit zijn de resultaten.”.
“Dit zijn de cijfers en statistieken. Ze kloppen. Er kan niet over worden gediscussieerd.”.
“Dit is het leven. Dit zijn de componenten waar het uit bestaat. Alle verbeteringen zijn het gevolg van ons beleid en handelen.”.
“Zó gebeurt het. De wetenschap toont het aan. Accepteer het. We zullen nieuwe verbeteringen communiceren.”.
“Het referendum deugt niet. Dat hebben we allemaal gezien. We gaan het afschaffen. Daarover hoeft u niet te stemmen.”.
“Dit is het einde. U kunt niet verder gaan. U moet er een eind aan maken. Wij zullen aan u denken.”.

Vandaag de dag zien we op talloze terreinen een enorme versnelling van de officiële wetenschap. Neem de astronomie, waarbij bijna wekelijks wel nieuwe “ontdekkingen” gemeld worden. Vaak is het grote nonsens, niet op feiten gebaseerd, wel op fondsenwerving, wat de kwaliteit van die wetenschap beetje bij beetje uitholt. Wetenschapsgegevens vallen bij politici altijd in goede aarde – zij weten de uitkomsten vaak zó te draaien dat zij er hun voordeel mee kunnen doen.

Het feit echter dat politici, en meestal regeringen, de wetenschap aan haar leiband weten te houden, is een bedreiging voor de vrije samenleving, voor zover die nog bestaat of wat er nog van over is.

– Een voorbeeld: psychiaters kunnen voor rechtbanken als materiedeskundigen getuigen, waarbij rechters zich veelal laten sturen door de (gefundeerde?) mening van die experts. Die meningen worden namelijk veelal niet door de rechtbank gecheckt.
– Een ander voorbeeld: eisen dat kinderen die bij de kinderopvang gebracht worden, gevaccineerd moeten zijn, om de kinderen die wèl gevaccineerd zijn (en geacht worden immuun te zijn) te beschermen voor de niet-gevaccineerde. De omgekeerde wereld.
– Nog een voorbeeld: verklaren dat de klimaatwetenschap èchte wetenschap is, terwijl er in werkelijkheid veel onderzoekers zijn die heel andere opvattingen over de klimaatverandering van de Aarde hebben. Vervolgens dan ook nog miljarden kostende wetgeving invoeren die gebaseerd is op kennis die niet eenduidig is en waar de wetenschappers het niet over eens zijn.
– Een ander voorbeeld: het officieel toestaan van het op de markt brengen van medicijnen (“veilig en effectief”), waarvan bekend is dat het bijvoorbeeld in de VS 100.000 slachtoffers per jaar maakt. Vervolgens dan ook nog weigeren daar onderzoek naar te doen.
– Een recent voorbeeld: het toestaan dat de bevolking gezondheidsrisico’s oploopt door het verspreiden van gemodificeerd frankensteinvoedsel, waarvan niet eens bekend is wat op de wat langere termijn de gevolgen zijn voor het menselijk lichaam. En dan ook nog beweren dat het bestrijdingsmiddel, Round-Up, waarvoor veel van die gewassen speciaal ontworpen zijn (!), niet schadelijk is voor de gezondheid.
– Nog een voorbeeld: het verkondigen van het bestaan van diverse ziekten, waarvan de virussen die ze zouden moeten veroorzaken helemaal niet bestaan, of waarvan niet bewezen is dat ze mensen ziek maken (SARS, West-Nijl, Zika e.d.).

In het verleden hebben we ook geageerd tegen de medicamenten voor de bestrijding van Aids. Er waren/zijn nogal wat wetenschappers die hebben aangetoond dat HIV mensen nooit heeft ziek gemaakt; het eerste “werkende” medicijn dat aan Aidspatiënten werd gegeven, AZT, was onthutsend giftig; en wat aids werd genoemd waren in feite diverse immuniteit-verlagende omstandigheden.

Lees ook:  Vrijwilligerswerk uitbannen

Regelmatig komen we dus terug op het onderwerp foute wetenschap, omdat het het meest krachtige instrument is voor langetermijn onderdrukking, poltieke controle en zelfs het vernietigen van menselijk leven.

We hebben het vaker gezegd: de medische wetenschap is ideaal voor het opzetten en lanceren van geheime operaties gericht op de bevolking, omdat het politiek neutraal lijkt, en zonder dat de staat er belang bij lijkt te hebben. Jammer genoeg is de medische wetenschap – op veel vlakken – gegijzeld en overgenomen. Het voornaamste doel is winst geworden, maar wat de politiek betreft is er een ander doel veel belangrijker geworden: totalitaire controle.

Om nog even op die vaccinaties terug te komen: het is een kwestie van tijd dat die verplicht gesteld gaan worden, zodat de overheid voor u over uw gezondheid beslist. Ondanks het feit dat veel vaccinatiemiddelen gevaarlijk en ineffectief zijn (zoals de griepprik). We horen het de dames en heren politici dan al zeggen:

“Wij horen het van de autoriteiten. We moeten allemaal onze kinderen beschermen tegen de rest, de rebellen, de verraders, de gekken die weigeren hun eigen kinderen te vaccineren. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Die anderen zijn de werkelijke bedreiging, de vijand. Wij deugen, we kennen de waarheid. Zij zijn de slechten.”

Wetenschappers worden dan het verlengstuk van de politiek, hun instrumenten. Een soort androïden. Dat is wat officiële wetenschap, vooral door het doen en vooral nalaten van de media, tot stand kan brengen: een variant op Orwell’s 1984, maar dan veel erger (nòg erger dan 2017, waarbij de visie van Orwell vergeleken inmiddels kinderspel lijkt).

Lees ook:  Godslastering - een recht op eer?

De burgers zijn het bezit van de Staat, maar zij hebben het zelf niet eens in de gaten.

Dat is het geniepige van alles.

Een van onze favoriete voorbeelden van tweeslachtig denken is de test op antilichamen. Het wordt gegeven om een diagnose te kunnen stellen over ziekten. Antistoffen zijn verkenners van het immuunsysteem die worden ingezet om bacterie-indringers te identificeren, die vervolgens kunnen worden weggevaagd door andere troepen van het immuunsysteem.

Vóór 1985 was de heersende opvatting van een positieve antilichaamtest: de patiënt doet het goed; zijn lichaam detecteert de kiem en ruimt het wel op. Na 1985 was de medische zienswijze plotseling: dit is slecht nieuws; de patiënt is ziek of hij staat op het punt ziek te worden; hij heeft de kiem in zijn lichaam; het is schadelijk voor zijn lijf.

Binnen de medische gemeenschap heeft niemand (op enkele uitzonderingen na) zich opgewonden over deze massale visiewijziging. Het werd geaccepteerd. Het was eigenlijk goed voor de business. Nu konden veel meer mensen het etiket ‘heeft een behandeling nodig’ opgeplakt kunnen krijgen, terwijl ze eerder als ‘gezond’ zouden zijn beoordeeld.

Het heeft ook iets tegenstrijdigs in zich. Als er een vaccin tegen ziekte A wordt toegediend dan wordt het geacht immuniteit te geven, omdat het antilichamen produceert. Maar als bij een diagnosetest voor ziekte A men de aanwezigheid van dezelfde antilichamen ontdekt – op natuurlijke wijze door het lichaam geproduceerd – dan wordt het als een teken van ziekte beschouwd.

Extrapoleren we het tot een meer algemeen niveau, dan geldt: synthetische medische behandeling is goed; de activiteiten van het lichaam om zichzelf te genezen zijn onvoldoende.

Zeggen we teveel als we beweren dat zelfs de meest “primitieve” gemeenschappen hierover verbaasd zouden zijn?

Ons verbaast het niets, want we zien het heel vaak gebeuren. Vanuit medisch oogpunt bekeken is het in leven zijn slechts een medische conditie.

Hou de gedachtengang bij bijvoorbeeld universele vaccinaties in de gaten, bij de klimaatverandering, bij psychische behandelingen, bij genetisch gemodificeerd voedsel en andere op wetenschap gebaseerde fraude. Zij gaan allemaal uit van een model, waarbij de individu zijn rechten opgeeft in ruil voor het “goed doen” en deel te nemen aan de grootste groep in de wereld: de andere mensen in de wereld, de behoeftigen, die geholpen moeten worden (is het credo).

In plaats van pal staan voor de vrijheid van het individu wil de heersende elite die juist klein houden. Waarom? Omdat zij de macht die individu’s samen hebben, vrezen. Het is de altijd aanwezige onvoorspelbare factor. De elite wil een samenleving van (kort door de bocht) willoze slaven, wiens behoeften net zóveel bevredigd worden dat zij niet in opstand komen.

En de wetenschap helpt hen er prachtig bij.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.