SDB

Tien stappen om de islamisering en de terreur te stoppen

Het valt niet langer te ontkennen dat de islamitische terreur in Europa de afgelopen tijd exponentieel is toegenomen. In de toekomst zal deze trend zich enkel verder ontwikkelen. Dat is bepaald geen wenselijk toekomstbeeld. Met de juiste beleidsmaatregelen zouden wij Nederland kunnen beschermen tegen dergelijke ontwikkelingen. Indien we pakweg twintig jaar geleden maatregelen hadden getroffen, was het mogelijk geweest om met vrij gematigd beleid de nodige resultaten te boeken. Daarvoor is het nu echter te laat. Het probleem is sinds het eind van de vorige eeuw zo drastisch toegenomen dat enkel drastisch ingrijpen nu nog een ramp kan voorkomen.

Dit zijn de tien stappen die ik zou voorstellen om Nederland geheel te beschermen tegen islamisering en islamitisch terrorisme:

1. Nederland uit de EU; uit het EVRM; uit de VN.

2. Een verbod op de islam. Sluiting van alle moskeeën en islamitische scholen. Mohammedanen met een dubbele nationaliteit verliezen de Nederlandsche nationaliteit en worden het land uitgezet.

3. Dubbele nationaliteit uitsluitend nog mogelijk voor wat betreft andere Westersche landen, of landen die eveneens beschaafd zijn (bijv. Japan).

4. Nieuw immigratiebeleid waarbij uitsluitend mensen naar Nederland komen die hier (cultureel) passen, die niet misdadig zijn, en die hun eigen boontjes kunnen en zullen doppen.

5. Immigranten kunnen de eerste tien jaar uitsluitend als gast hier leven, zonder de nationaliteit te verkrijgen. Pas na tien jaar goed gedrag kan iemand de procedure starten om eventueel Nederlander te worden. Hier werken mag natuurlijk meteen. Het moet zelfs, want niet-burgers komen geheel niet in aanmerking voor sociale voorzieningen.

6. Geen opvang van vluchtelingen in Nederland. Nul. We zijn enkel nog voor opvang in de eigen regio, en dan enkel voor niet-moslims. Nederland is bereid de opvang van Christenen en seculieren te financieren in gebieden waar zij (meestal door de islam) worden bedreigd.

7. Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar gesteld. Het herbergen van illegalen eveneens. Minimumstraffen van meerdere jaren.

8. Alle subsidies worden afgeschaft, hetgeen o.a. een einde maakt aan alle multiculti-clubjes, die immers teren op subsidie.

9. Het cultureel Marxisme wordt actief bestreden. Op die manier ontstaat er nooit meer een klimaat waarbij vijandige culturen worden verheerlijkt en de onze wordt aangevallen.

10. Burgers hebben het recht om zichzelf en hun gezin te beschermen met vuurwapens. Vuurwapenbezit voor burgers wordt gelegaliseerd, alsmede het vormen van buurtwachten, volksweerbaarheden en milities.

Dit zijn suggesties voor Nederland, maar ze kunnen natuurlijk ook op grotere schaal worden toegepast. Idealiter zou heel Europa (en de rest van het Westen) deze stappen zou snel mogelijk implementeren, zodat onze cultuur en ons cultuurgebied kan worden gevrijwaard van de islamitische terreur. Hoe langer we wachten, hoe erger het wordt. Dat betekent alleen maar dat er in de tussentijd meer onschuldige slachtoffers vallen… en dat de uiteindelijke maatregelen nog radicaler zullen moeten zijn, tegen de tijd dat men eindelijk bereidt is actie te ondernemen.

Uit menslievendheid is het belangrijk om zo snel mogelijk op te treden.

Reacties

Reacties

Exit mobile version