di. nov 29th, 2022

Hoewel het bewust nastreven van uw spirituele ontwikkeling is aan te bevelen, is deelname aan een gevestigde religie zoals Christendom, Islam of Hindoeïsme één van de slechtste manieren om dit te doen. In dit artikel wil ik tien redenen met u delen waarom u de last van een georganiseerde religie moet afwijzen als u echt bewust wilt leven.

Aangezien het christendom momenteel ‘s werelds meest populaire religie is, zal ik dit artikel vooral richten op de vele tekortkomingen en gebreken van die religie. De meeste bezwaren hiertegen zijn echter even goed van toepassing op de overige grote religies (ja, zelfs op het Bhoeddisme

1. SPIRITUALITEIT VOOR DUMMIES

Als u het bewustzijnsniveau van een slak heeft, en uw gedachten beladen zijn met schaamte en schuldgevoelens (of met een vleugje drugmisbruik of zelfmoordneigingen) kan deelname aan een religie u helpen naar een hoger niveau van bewustzijn te stijgen. Uw gedachtenwereld blijft dan echter even goed nog altijd ongelofelijk gestoord; u heeft dan gewoon één vorm van fout denken ingewisseld voor een andere.

Voor redelijk intelligente mensen die niet gebukt gaan onder grote problemen met hun gevoel van eigenwaarde, is religie bespottelijk bewustzijnsvernauwend. Hoewel sommige geloofssystemen u mondiger kunnen maken, zal het aanhangen van een religie de geest slechts belasten met een enorme lading verkeerde ideeën.

2. VERLIES VAN SPIRITUELE DIEPTE-PERCEPTIE

Eén van de grootste vergissingen die u in het leven kunt maken is door uw identiteit te koppelen aan een bepaalde religie of filosofie, zoals door te zeggen “Ik ben een christen” of “Ik ben een boedhist”. Dit dwingt uw geest in een gefixeerd perspectief, het berooft u van uw spirituele diepte-perceptie en beperkt uw vermogen om de realiteit accuraat waar te nemen. Als dit u een goed idee lijkt, wilt u misschien ook wel één van uw ogen missen. U zult zich dan beter voelen met één enkel, vaststaand perspectief in plaats van steeds aandacht te moeten schenken aan twee apart inkomende beelden… tenzij u misschien toch gehecht bent geraakt aan stereo-visie.

Religieuze “waarheden” zijn inherent geworteld in een gefixeerd perspectief, maar echte waarheid is onafhankelijk van perspectief. Wanneer u religieuze leerstellingen boven waarheid stelt, verwart u schaduwen met lichtbronnen. Daarmee veroordeelt u zichzelf tot een vertwijfelde zoektocht in het duister. Inzicht zal voor u dan altijd onbereikbaar blijven, en het beste antwoord dat u ooit zult krijgen is dat het leven een groot mysterie is. Religieuze mysteries ontstaan echter niet uit wat werkelijk onkenbaar is; ze ontstaan uit de beperkingen die een gefixeerd perspectief oplegt aan pogingen om de werkelijkheid te begrijpen.

Een meer intelligente benadering is om de werkelijkheid te beschouwen vanuit een variëteit aan verschillende perspectieven, dus zonder te trachten uw percepties in een kunstmatig religieus kader te forceren.

3. VERHULDE GEHOORZAAMHEIDSTRAINING

Religies zijn autoritaire hiërarchieën, ontworpen met als doel uw vrije wil te domineren. Het zijn machtsstructuren die u dwingen uw macht over te dragen aan degenen die ervan genieten mensen te domineren. Als u een religie aanhangt, onderwerpt u zich daarmee aan een programma dat u africht tot slaafse volgeling zonder eigen wil. Religies komen daar niet direct zo voor uit, maar dit is in essentie wel hoe ze opereren.

Religie is zeer effectief in het ombouwen van menselijke wezens tot schapen. Ze is één van de krachtigste instrumenten voor sociale conditionering. Ze opereren door het vertrouwen in eigen intellect te eroderen, en dwingen u daardoor te gaan vertrouwen op een externe entiteit zoals een godheid, een prominent figuur of een beroemd boek. Vanzelfsprekend worden deze instrumenten gewoonlijk beheerd door degenen die het africhten van de volgelingen bepalen, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Door u te overreden uw eigen macht over te dragen aan iets buiten uzelf, conditioneert religie u om zwakker, gehoorzamer en beter beheersbaar te zijn. Religies propageren dit verzwakkingsproces alsof het gunstig voor u zou zijn, en geven het de merknaam ‘geloof’. Wat ze in werkelijkheid propageren is totale onderwerping.

Religies streven ernaar uw brein met zoveel nonsens te vullen dat uw enige oplossing is het hoofd in overgave te buigen, vaak zeer letterlijk. Wen u eraan veel van uw tijd op uw knieën door te brengen, omdat gebaren van onderwerping zoals buigen en knielen vaak deel uitmaken van de religieuze praktijk. Gehoorzaamheidstraining voor honden gebruikt dezelfde tactiek. Zeg nu, “Ja, baas.”

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom religieuze leerstellingen altijd mysterieus, verwarrend en in onderlinge tegenspraak zijn? Dat is geen toeval – zo zijn ze bedoeld.

Door verwarrende, onderling conflicterende informatie te verschaffen, wordt uw logisch denken (dat wil zeggen denken vanuit de neocortex) ontregeld. Tevergeefs probeert u dergelijke tegenstrijdige gegevens tot een samenhangend geheel te integreren, maar daar dit onmogelijk is wordt uw logisch brein ontkoppelt omdat het geen patroon van kernwaarheid onder al deze nonsens kan vinden. Zonder hulp van de neocortex vervalt u tot de meer primitieve gedachtengang vanuit het limbisch systeem. U wordt geleerd dat deze op ‘geloof’ gebaseerde benadering een betere, spirituelere en bewustere manier van leven is, maar in werkelijkheid is dit precies het omgekeerde ervan. Door u zo ver te krijgen dat u uw eigen cerebrale cortex niet meer vertrouwt, heeft religie u dommer gemaakt, gemakkelijker te manipuleren en te beheersen. Karl Marx had het al bij het rechte eind toen hij zei, “Religie is de opium voor het volk.”

Het Oude en het Nieuwe Testament spreken elkaar vaak tegen met zeer verschillende leefregels, maar toch worden ze beiden aangehaald tijdens kerkdiensten. Kerkelijke leiders overtreden zelf ook vaak regelrecht de leerstellingen van hun Kerk, zoals bijvoorbeeld door de criminele en immorele activiteiten van hun eigen priesters te verhullen. Degenen die proberen om zulke uitgesproken tegenstellingen mentaal te verwerken tot coherente waarheid, lijden daar onvermijdelijk onder. Een welbewust individu zou het lidmaatschap van een zodanig ridicule organisatie per direct opzeggen. Zogenaamde goddelijke mysteries zijn echter juist ontworpen om ondoorgrondelijk te zijn. U wordt echt niet verondersteld daar ooit een touw aan te kunnen vastknopen, omdat dat nooit de bedoeling ervan is geweest. Wanneer u daar eindelijk eens achter komt en u realiseert dat het allemaal klinkklare nonsens is, heeft u de eerste stap gezet op de weg naar bevrijding uit dit onderdrukkende systeem.

De waarheid is dat de zogenaamde religieuze autoriteiten niets meer over spiritualiteit weten dan uzelf doet. Wel weten zij precies hoe ze uw angsten en onzekerheden tot hun eigen voordeel kunnen aanwenden. Wat aardig van u om ze dit te laten doen.

Hoewel de meest populaire religies al zeer oud zijn, heeft L. Ron Hubbard met zijn Scientologie bewezen dat het systeem vanuit het niets in de huidige tijd gerepliceerd kan worden. Zolang er nog grote aantallen mensen bestaan die bang zijn voor de verantwoordelijkheid voor eigen handelen, zullen religies het landschap van de menselijke ontwikkeling blijven domineren.

Als u met God wilt spreken, communiceer daar dan direct mee in plaats van middels tussenpersonen. U denkt toch niet dat God een tolk nodig heeft? Laat u niet verleiden tot geestdodende slaafsheid. Het is een misvatting te denken dat door uitschakelen van de neocortex, een wezenloos geloof u nader tot God zal brengen. In werkelijkheid brengt het u nader tot de hond.

4. TOILETPOT TIME-MANAGEMENT

Als u serieus uw tijd besteed aan religieuze praktijken, kan men stellen dat u daarmee uw tijd verdoet en veel van uw kostbare leven door het riool wegspoelt, terwijl daar weinig tot niets voor terug krijgt.

In de eerste plaats verknoeit u veel tijd door uw hoofd te vullen met nutteloze nonsens, inclusief het lezen van de slechtst bedachte fictie aller tijden. En dan zijn er nog diverse regels, wetten en praktijken uit het hoofd te leren.

Serieus, als u last heeft van slapeloosheid, probeer dan eens religieuze teksten te lezen voor u naar bed gaat. U zult nog sneller in slaap vallen dan u Methusalem kunt zeggen. Waarom denkt u dat in Amerikaanse hotels bijbels naast het bed liggen? Omdat die het beste slaapmiddel zijn dat de mens kent.

En dan kunt u ook nog verwachten dat u meer tijd zult verknoeien aan steeds weerkerende rituelen en ceremonieën, zoals kerkdiensten, gebeden leren, en het beoefenen van onproductieve meditatie.

Uiteindelijk zult u zich realiseren dat uw hoofd met complete nonsens werd gevuld, dan zult u uw brein weer van dergelijke vuilnis moeten ontdoen, als u wilt dat dit weer normaal gaat functioneren. Dit kan aanzienlijk langer duren dan het eerdere opnemen van deze nonsens, nog aannemende dat u daarin zou slagen.

Als ik alle uren bij elkaar optel die ik besteedde met het bezoeken van de mis of de zondagsschool, en op school over religie moest leren alsof het een echt vak was, en het uit het hoofd moeten leren van verscheidene gebeden, kom ik op duizenden uren. Tijd die ik graag terug zou willen hebben. Toch leerde ik een aantal belangrijke lessen, waarvan ik velen met u wil delen in dit artikel.

Ik herinner me vooral heel veel slechte preken; de meeste priesters zijn afschuwelijk slechte sprekers. Misschien komt dat omdat ze alcohol drinken tijdens het werk.

Hoe meer tijd u besteedt aan religieuze praktijken, hoe meer tijd u verknoeit aan nutteloze zaken die nergens toe leiden… hoe meer u zichzelf zult misleiden met een “Dit wil ik echt” instelling.

En als u zich nu werkelijk wilt uitsloven, leer er dan ook nog een dode taal bij om het compleet te maken, dan kunt u nog een aantal jaren van uw leven vergooien.

5. STEUN UW PLAATSELIJKE PEDOFIEL

Behalve dat het een ernstige verkwisting van tijd is, is religieuze praktijk ook een enorme geldverspilling.

Om te beginnen, wanneer u geld doneert aan een grote religie maakt u die daarmee nog groter. Daarmee faciliteert u dat nog meer van uw medemensen tot willoze slaven kunnen worden gereduceerd. Dat is niet erg aardig van u. Als u aandrang voelt geld te doneren, geef het dan aan een echte en waardige zaak, niet aan een gefabriceerde. Nog beter, trek er zelf op uit en doe iets dat mensen echt helpt. Als u niets beters kunt verzinnen, neem een afbeitmiddel en verwijder wat van de plaatselijke graffiti.

Uw religieuze donaties steunen slechts de profiteurs die van de samenleving schooien, maar daar in het algemeen niets voor terug leveren. Natuurlijk zijn er sommige religieuze mensen die waardevolle publieke diensten verrichten, maar voor de meesten geldt dit helaas niet. Typerend voor deze profiteurs is dat ze belastingvrij opereren, hetgeen betekent dat ze in feite door de belastingbetaler gesubsidieerd worden. Dit is een geweldige truc als men aan het ontvangende eind staat, maar het is minder geweldig als men voor de kosten opdraait.

Religies bieden een serie speciale diensten om extra inkomsten te genereren. Ze spuien wat koeterwaals terwijl ze u een stukje ouwel toedienen, verklaren u verbonden aan een ander menselijk wezen, knippen wat van uw overtollige huid af, gieten water over uw hoofd, verkondigen uw volwassenheid, drijven uw demonen uit, verklaren uw overtredingen als vergeven zijnde, enz. Wanneer ze helemaal niets anders meer kunnen bedenken, verzinnen ze nog wat geleuter om te bevestigen dat u nog steeds loyaal aan ze bent. Op de rekening staat dan “geadviseerde donatie”, maar het blijft nog steeds een rekening.

Als u geld doneert aan een religieuze organisatie, doet u iets dat erger is dan geld weggooien. Actief bevordert u dan het kwaad. Als u denkt dat de besteding van een miljard dollar om pedofielen en verkrachters te verdedigen de juiste manier is om met uw zuur verdiende geld om te gaan, moet u zich misschien verkiesbaar stellen als paus. U kunt nauwelijks iets ergers doen. Wall Street is tenminste nog eerlijk over haar graaizucht.

Van één van mijn leraren op de katholieke middelbare school werd later bekend dat hij bij herhaling kinderen misbruikte… het haalde zelfs de kranten. Destijds was mij geen verdacht gedrag opgevallen, en om eerlijk te zijn, vond ik deze leraar erg aardig en was ik geshockeerd toen ik over zijn buitenschoolse activiteiten hoorde. Hij werd van de ene locatie naar de andere geschoven door degenen die met zijn trek in jong vlees bekend waren. Ik was blij dat ik niet op zijn menu had gestaan, maar voel mee met degenen die dat wel waren geweest. Het lijkt mij dat God zijn normen wel eens zou mogen verhogen… al was het maar een beetje.

Waarom wordt het katholieke priesters niet toegestaan te trouwen? Dit heeft niets te maken met iets dat in de Bijbel staat, of met enig verondersteld voordeel van het celibaat. Deze maatregel werd uitgevonden door de kerk, om te voorkomen dat priesters erfgenamen zouden verwekken. Wanneer priesters overlijden, vervalt hun eigendom terug aan de kerk en worden de rijken rijker. Blijkbaar had God meer contanten nodig. Het is een zeer effectief beleid, want de kerk behoort nu tot de rijkste en machtigste organisaties ter wereld. Deze truc kan nauwelijks mislukken als je loyale, levenslang aan je gebonden dienaren hebt die goedkoop werken en bovendien hun spaarpotje aan je nalaten als ze sterven.

Het lekendom echter, (de niet-geestelijken) wordt juist aangemoedigd om massa’s baby’s te verwekken, want als meer mensen in een religie worden geboren kunnen die later meer inkomen opleveren en een grotere machtsbasis vormen. Condooms zijn dan ook absoluut verboden; die zijn uitermate slecht voor business. Trouwen wordt wel aanbevolen, want dat betekent dat er meer gehersenspoelde kinderen worden gemaakt.

Maar moet u een dergelijke structuur werkelijk als een “goed doel” beschouwen dat uw zuurverdiende geld waard is?

Dan moet ik voor mezelf ook maar zoiets proberen te vinden…

6. INCEST HET BEST

Religies promoten uit inteelt ontstane sociale netwerken. U wordt aangemoedigd om meer tijd met mensen door te brengen die hetzelfde geloofssysteem aanhangen, en afstand te nemen van degenen die er een onverenigbaar geloof op na houden. Soms wordt dit subtiel gedaan; vaak is het meer uitgesproken.

Als u één van die verloste, gezegende, of op andere wijze verlichte individuen bent die per toeval in het “enige ware” geloofssysteem terecht zijn gekomen, dan neemt u automatisch van alle anderen aan dat zij in duisternis vertoeven. Hoewel bepaalde religies wel buitensporig intolerant zijn tegenover buitenstaanders, stellen in feite alle grote religies buitenstaanders min of meer in een kwaad daglicht. Dit helpt om de gelovigen er van te weerhouden hun geloof op te geven, zodat ze kunnen blijven evangeliseren. De achterliggende gedachte is om sociale structuren in stand te houden die loyaliteit belonen, en de vrijheid van gedachte afstraffen.

Dit wij-tegen-hen vooroordeel is totaal niet in overeenstemming met een bewust leven. Vanuit een totaalperspectief bezien is het zelfs uitermate debiel. Toch blijft het een favoriete praktijk van degenen die aan de touwtjes trekken. Als u eenmaal geleerd is anderen te wantrouwen, krijgt angst een greep op uw bewustzijn en bent u beter beheersbaar.

Als u een religie gaat volgen zullen uw geestelijke mede-slaven u helpen op het rechte pad te blijven. Ze zullen uw continue gehoorzaamheid sociaal belonen en eventuele ontrouw afstraffen. Waarom ze dit doen? Omdat ze nu eenmaal zo geconditioneerd zijn. Vertel uw religieuze vrienden dat u hun religie opgeeft omdat u voor uzelf wilt gaan denken, en de vonken vliegen er af. Plotseling bent u van beste vriend veranderd in een boze demon. Er bestaat geen grotere dreiging voor de gelovige dan iemand de wens te horen uiten om voortaan voor zichzelf te gaan denken.

Er bestaan betere manieren om aan de samenleving deel te nemen dan lid te zijn van een club van slaven. Probeer voor de verandering eens vrienden te maken met bewuste vrijdenkers – mensen die bereid zijn tot contact met u, hoe hoe dwaas uw ideeën ook maar mogen zijn. U kunt het eerst misschien als intimiderend ervaren, maar het is een verademing als u er eenmaal aan gewend bent geraakt.

7. IDIOTERIE OF HYPOCRISIE – HET EEN OF HET ANDER

Als u een gevestigde religie aanhangt heeft u de keuze uit slechts twee opties. U kunt of een idioot worden, of een hypocriet. Als u de eerste optie al gekozen heeft, zal ik uitleggen waarom, en zal ik geen moeilijke woorden gebruiken, om zeker te maken dat u het begrijpt.

Ten eerste is er dus de idioten optie. Welwillend slikt u al het onnatuurlijke, door mensen bedachte geleuter dat men u toedient. U accepteert dat de aarde pas 10.000 jaar oud is. U geloof de verhalen over dode lichamen die weer tot leven kwamen. U leert over de diverse goden en zo. U vertrouwt volledig op iemand die denkt dat hij weet waar hij het over heeft. U aanvaardt uw dogma. Braaf zo!

Gefeliciteerd! U bent nu een moron gelovige. U wordt verlost, verlicht, en met een geweldige fanfare begroet als u dood gaat… tenzij natuurlijk alles dat u geleerd werd niet waar zou blijken. Maar toch… als die vent in een jurk zegt dat het waar is, moet het wel waar zijn. Men heeft u immers geleerd te ‘geloven’, nietwaar?

En dan hebben we nog de hypocrieten optie. In dit geval is uw neocortex sterk genoeg gebleken om verscheidene stukjes complete nonsens in de religieuze leerstellingen die men u door de strot tracht te persen, te identificeren. U heeft een werkende nonsensmeter, maar die is een beetje stuk. U bent slim genoeg om u te realiseren dat de aarde waarschijnlijk heel veel ouder is dan die 10.000 jaar, en dat seks voor (of buiten) het huwelijk heel plezierig kan zijn, maar toch slipte sommige nonsens er nog door. U slikt niet alle onzin, maar toch identificeert u zich nog als gelovige in een bepaalde religie. Hoogst waarschijnlijk die waarin u werd geboren, dus die welke u nooit zelf gekozen heeft.

Voor u is geloven slechts een terloopse bezigheid. U bent beslist geen door de wol geverfde fundamentalist, maar u neemt aan dat als u zo nu en dan de wijn drinkt en de ouwel kauwt dit zal voldoen voor een vrije rit naar een soort hiernamaals. U behoort tot de pro-God club. Als er al zovelen ‘geloven’, kunnen die het niet allemaal mis hebben… hoewel u overigens veronderstelt dat die overige 4,5 miljard mensen die het niet geloven het wel mis zullen hebben.

In dat geval bent u een apologeet voor uw eigen religie geworden. U wilt niet met extreme fanatici worden geïdentificeerd, maar ook niet met ongelovigen worden geassocieerd. U denkt dat u met één been aan elke kant kunt staan. Op aarde leeft u voornamelijk als niet praktizerende, maar als u tenslotte sterft heeft u nog steeds uw lidmaatschapsbewijs om aan God te tonen.

Realiseert u zich wel dat u aan een waanvoorstelling lijdt?

Misschien zou het, als u toch al zoveel van al die nonsens als zodanig terzijde heeft geschoven om het door u geprefereerde systeem beter verteerbaar te maken, beter zijn om maar de hele weg af te leggen. Bevrijdt uzelf van deze mentale last, hou op met naar anderen te kijken voor toestemming om te leven, en begin voor u zelf te denken. Als uw God bestaat, is hij vast slim genoeg om uw nep-identiteit te doorzien.

8. GEËRFD BEDROG

U gaat me toch niet vertellen dat u nog steeds de religie praktizeert waarin u geboren werd? U moet nu toch wel uit uw babykleertjes gegroeid zijn? Wordt het dan ook geen tijd om uit uw babyreligie te groeien?

Stel dat u in een andere cultuur geboren zou zijn? Zou u dan bewust genoeg zijn geweest om uw weg terug naar uw huidige geloofssysteem te vinden? Of is uw huidige geloof enkel het product van uw omgeving en niet het resultaat van een bewuste keuze?

Veel religies zijn gewoon een hutspot van wat eerder bestond. Het christendom bijvoorbeeld, is hoofdzakelijke gebaseerd op heidense rituelen. Als deze heidense geloven en rituelen door copyright beschermd zouden zijn geweest, had het christendom niet eens bestaan. Als u de tijd neemt om naar de wortels van het christendom te graven, komt u diverse theorieën tegen die aantonen dat de christelijke leerstellingen grotendeels zijn samengesteld uit voor-christelijke mythen en dat Jezus slechts een fictief figuur was, samengesteld uit eerdere mythische figuren. Zet ‘m op, Horus!

Veel van de dominees, priesters, rabbijnen enz. zijn zelf ook gewoon gehersenspoelde slaven. Zij hebben geen enkele echte autoriteit en zijn zich zelfs niet bewust van de geheime agenda van hun superieuren. Dit maakt ze betere ondergeschikten omdat ze de nonsens die ze uitkramen zelf ook werkelijk geloven, en achterliggende waarheid niet kennen. “Een dominee, een priester en een rabbijn liepen een bar binnen, …” maar dat is dan ook precies hoe ver ze komen. Ze kunnen contact hebben met het personeel achter de bar, maar ze leren de eigenaar van de bar nooit kennen. Ze lijden aan geërfd bedrog, net als ieder ander.

Is uw religie gebaseerd op het door God geïnspireerde Woord? Dat zou ik van dit artikel ook kunnen zeggen.   Dat iemand zegt dat zijn tekst goddelijk geïnspireerd is, betekent nog niet dat dit ook zo is. Dat kan iedereen wel beweren. De grote religies worden bepaald door populariteit, niet door waarheid.

Zelfs de centrale figuren in de belangrijkste religies volgden niet de religies die in hun naam werden voortgebracht. Als zij al niet het heersend “inzicht” over goden en spirituele leiders en dergelijke volgden, waarom zou u dat dan doen? Als u meer op de figuren wilt lijken die u vereert, volg dan hun voorbeeld en ontwikkel uzelf in een door u bepaalde richting.

Ontwikkel u voorbij uw babyreligie. Beschouw volwassenheid als een redelijk alternatief.

9. COMPASSIE IN KETENS

Religieuze regels en wetten hinderen overmijdelijk de ontwikkeling van het geweten. Dit veroorzaakt allerlei problemen zoals zinloos geweld en oorlog. Degenen die geweldloosheid als regel of wet prediken zijn vaak de meest gewelddadigen van allen. Zulke mensen kunnen niet worden vertrouwd, omdat ze de door hen zelf bepaalde normen bij het geringste excuus overtreden.

Wanneer men compassie in een stel regels gaat vastleggen, dan is wat overblijft helemaal geen compassie meer. Ware compassie komt voort uit bewuste keus, en die vereist de afwezigheid van opgedrongen regels en wetten.

Hoe religieuzer een persoon wordt, hoe minder medelevend hij of zij is. De illusie van compassie vervangt dan de ware compassie. Religieuze mensen zijn vaak de meest bekrompen en onverdraagzame mensen op aarde. Ze zijn het minst te vertrouwen en lijden aan de grootste karaktergebreken. Ze pretenderen goed te doen, maar zijn in wezen colloborateurs in een systeem bedoeld om mensen tot een onbewuste slaafsheid te dwingen. Ze zijn slaven die slavernij propageren.

De geschiedenis toont aan dat religieuze mensen graag met elkaar vechten. In de plaats van onvoorwaardelijke liefde praktizeren zij voorwaardelijke loyaliteit. Het enige onvoorwaardelijke aspect is hun bloeddorstigheid. Als u het niet met hen eens bent, wordt u een doel… hetzij voor bekering of vernietiging (eigenlijk hetzelfde).

Als u het ideaal van onvoorwaardelijke liefde op prijs stelt, zult u dat niet vinden in de religieuze praktijk. Ware compassie ontstaat niet uit geloof in een God, uit het uitoefenen van diverse rituelen of door het bestuderen van het concept van karma. Compassie kan alleen ontstaan uit bewuste keus, en dat vereist keuzevrijheid zonder bedreiging met straf of een in het vooruitzicht gestelde beloning. Wanneer u aan uw geloof gehoorzaamt, kan men veilig aannemen dat compassie afwezig is in uw leven. U weet waarschijnlijk niet eens hoe echte compassie voelt.

Hoe meer we collectief van ons geloof afstappen, hoe beter onze planeet zal worden. Dit betekent niet dat we moeten afzien van alle spirituele activiteit. Het betekent alleen dat we moeten ophouden spiritualiteit te veranderen in iets dat het niet is.

10. GELOOF IS VREES

Religie is de systematische verspreiding van vrees.

“Gezegend zijn de armen” (geef royaal!). “Gezegend zijn de volgzamen” (gehoorzaam!). “Gezegend zijn de nederigen” (betwijfel onze autoriteit niet !)  “Gezegend zijn de hongerigen” (maak ons rijk terwijl u verhongert!). Gezegend zijn de genadigen” (als u ons op kwaad betrapt, hou het voor u!). “Gezegend zijn de reinen van hart” (schakel uw hersens uit!). Gezegend zijn de timiden, de lafaards, de angstigen. Gezegend zijn zij die ons hun wil schenken en onze slaven worden. Hahahahah!

Dat is het soort nonsens dat religie de mensen opdringt. Ze trainen u om af te zien van moed, sterkte en bewust leven. Dit is stupiditeit, niet goddelijkheid.

Religie leert u bang te zijn om anders te zijn, bang om voor uzelf op te komen en bang om een onafhankelijke denker te zijn. Ze erodeert uw zelfvertrouwen door te verklaren dat u niet in staat bent om met succes uw leven te leiden zoals u het wilt: U bent onwaardig. U bent een zondaar. U bent onrein. U behoort tot een lagere kaste. U bent niet verlicht. De oplossing is natuurlijk altijd dezelfde – onderwerp u aan de wil van een externe authoriteit. Geloof dat u tekortschiet. Geef uw macht weg. Volg hun regels en procedures. Leef in vrees voor de rest van uw leven, en hoop dat het aan het einde allemaal nog goed komt.

Wanneer u slechts ‘gelooft’ in plaats van bewust te leven, leeft u onder een mantel van vrees. Tenslotte raakt u zo gewend aan die mantel dat u zelfs vergeet dat die er is. Het is heel bedroevend als u het punt bereikt waar u zich zelfs niet meer herinnert hoe het voelt om in creatieve vrijheid over uw eigen leven te beschikken, onafhankelijk van hoe u geconditioneerd werd om te ‘geloven’.

‘Geloof’ is datgene waarmee de lafaard moed vervangt. Het is ook een mooi woord om te camoufleren wat men werkelijk aan de man brengt. Als u bang of onwillig bent om eigen verantwoordelijkheid te dragen, past religie precies bij u.

Angst in één aspect van uw leven breidt zich altijd uit naar alle andere aspecten – ze laat zich niet compartimenteren. Als u zich gefrustreerd voelt omdat u te bang bent om uw dromen te volgen, om met mensen van de andere sekse om te gaan, om voor uzelf op te komen, etc., dan kunt u een goed begin maken door uw leven van alle religieuze nonsens te ontdoen. Sta  angst niet toe greep op uw bewustzijn krijgen.

Hou op uzelf gerust te stellen door religieuze onzin te slikken. Als u werkelijk ergens in wilt geloven, geloof dan in uw eigen potentieel. Vertrouw op uw eigen intellect. Geef uw eigen macht nooit weg.

Geloof niet langer in de veiligheid-in-aantallen dwaasheid. Dat heel veel mensen stupide dingen geloven betekent nog niet dat ze niet stupide zijn. Het betekent slechts dat stupiditeit populair is op onze planeet. Wanneer mensen in angst verkeren accepteren ze zowat alles om zichzelf gerust te stellen, inclusief dat bastion van stupiditeit dat bekend staat als religie.

   Religie is spirituele onvolwassenheid.

Het is heel goed mogelijk om van het leven te genieten zonder zoveel daarvan gebukt in onderworpenheid te besteden. Richt fier het hoofd op, en observeer de wereld met uw eigen twee ogen. Als u iets wilt vereren, wees dan dankbaar voor uw eigen bewuste geest. Trek die uit de spinnenwebben en laadt die op met nieuwe energie!

bron:http://www.positief-atheisme.nl/atheisten/steve-pavlina/tien-redenen-om-religie-af.html

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.