Connect with us

Column

Thierry Baudet: Nederland is op weg naar totalitarisme

Published

on

baudet

Thierry Baudet is de oprichter en leider van FvD ( Forum voor Democratie , Forum voor Democratie), een populistische conservatieve partij in Nederland. Hij is de meest prominente figuur geworden in een politieke niche die voorheen alleen door Geert Wilders en de PVV werd bezet. Hij is ook de enige grote Nederlandse politieke leider die zich verzet tegen de wereldwijde “pandemische” hoax en de experimentele mRNA-behandelingen die ermee gepaard gaan.

Het volgende interview met Thierry Baudet werd oorspronkelijk in het Duits gepubliceerd op 19 januari bij Politically Incorrect . Met dank aan Thomas Landen voor de vertaling:

Thierry Baudet: Nederland is op weg naar totalitarisme

Velen in Duitsland waren begin deze maand diep geschokt door foto’s van hoe een politiehond een vreedzame anti-lockdown demonstrant in Amsterdam verscheurde terwijl agenten hem brutaal in elkaar sloegen. (Video’s: Gids.tv , Ruptly op Twitter )

De leidende stem van de protesten tegen de lockdown en anti-Covid maatregelen in Nederland is Thierry Baudet, Tweede Kamerlid en voorman van Forum voor Democratie (FvD). Op hetzelfde moment dat de demonstrant werd verscheurd, vergezelde een groep politieagenten een Antifa-bende die marcheerde naar het partijkantoor Forum in Amsterdam, slechts een paar straten verderop. De politie stond zelfgenoegzaam toe en greep niet in toen de Antifa-militie het feestgebouw vernielde met een brandende verfbom .

Wat is er aan de hand in Nederland? Vorige week ging PI-News naar Amsterdam om de heer Baudet te interviewen. Hij is een van de meest uitgesproken politici tegen de Covid-hoax in Europa en zoekt bondgenoten in Duitsland.

Hoe verklaar je het gedrag van de politie in Nederland?

Advertisement

Het maakt deel uit van de angststrategie die westerse autoriteiten gebruiken tegen degenen die het verhaal van de autoriteiten over Covid in twijfel trekken. Ze worden brutaal in elkaar geslagen door de politie, terwijl de criminelen die eigendommen vernielen ongehinderd worden gelaten. Soortgelijke intimidatiemethoden werden ook gebruikt tegen de dissidenten in het voormalige Sovjetblok. Ze zijn kenmerkend voor alle totalitaire regimes.

Is Nederland dan een totalitaire staat geworden?

Het is schokkend, maar het is op weg ernaartoe. Wat er sinds 2020 is gebeurd, heeft me daar pijnlijk van bewust gemaakt. In 2017 werd ik parlementslid. In de afgelopen decennia was de nationale soevereiniteit geleidelijk uitgehold, werden nationale regeringen verdrongen door supranationale organisaties en was onze samenleving steeds globalistischer geworden. Dit heeft de groei mogelijk gemaakt van gigantische multinationale ondernemingen die machtiger zijn dan nationale regeringen.

Sinds de jaren zeventig komt Big Business samen met politici in organisaties zoals het World Economic Forum (WEF) om strategieën uit te werken om de kracht van zowel Big Business als Big Governance te vergroten. Big Business wil het midden- en kleinbedrijf opslokken; Big Governance heeft tot doel de nationale identiteit uit te roeien. Hun wederzijdse vijand is de natiestaat, omdat nationale soevereiniteit en landsgrenzen niet alleen de lokale democratie en zelfbestuur waarborgen, maar ook het midden- en kleinbedrijf beschermen tegen multinationale giganten. Het gemeenschappelijke doel van Big Business en Big Governance is de afschaffing van natiestaten, voornamelijk op drie manieren: de bevordering van massa-immigratie, de uitholling van de nationale soevereiniteit en de uitvinding van zogenaamde dreigende catastrofes, zoals klimaatverandering, die op supranationaal niveau moeten worden aangepakt.

Tot 2019 was ik optimistisch omdat ik dacht dat we een conservatieve lente doormaakten. Ik dacht dat de kiezers in het Westen genoeg hadden van immigratie, de ondermijning van de nationale soevereiniteit, het klimaatalarmisme. Er was Brexit geweest, de verkiezing van Trump, de electorale triomfen van mainstream populistische partijen zoals de Lega Nord, de Zweedse Democraten, de AfD en anderen. En toen was er ineens Corona, dat het perfecte alibi werd voor Big Business en Big Governance om te proberen de hele wereld te veranderen in een quasi-totalitaire staat naar het Chinese neo-communistische model en onze fundamentele vrijheden te vertrappen . Op dit moment ben ik erg pessimistisch geworden over de toekomst. Ik vrees dat politici misschien niet veel kunnen doen om het proces waar we ons in bevinden tegen te gaan.

Advertisement

Dat is toch geen boodschap die mensen van een politicus willen horen?

Misschien niet, maar het is een eerlijke boodschap. Vóór 2020 wisten we dat de heersende machten transnationalisme door immigratie, klimaathysterie en de ontmanteling van de natiestaat duwden. Maar daar is nu een nieuw element aan toegevoegd. De zogenaamde pandemie is het perfecte alibi geworden voor wat Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF, ‘de Grote Reset’ noemt. Tegen 2030 hopen ze over de hele wereld een Sinofied-samenleving te introduceren. Ze proberen het aan de mensen te verkopen als een utopie waarin, om het WEF te citeren, “je niets zult bezitten en je zult gelukkig zijn.” Helaas trappen veel mensen erin of begrijpen ze de implicaties niet.

Politici kunnen daar met politieke middelen weinig aan doen. Zelfs als een individuele leider zou proberen de vrijheden van zijn land te beschermen, zou hij worden geblokkeerd door het internationale systeem. Ik ben erg cynisch geworden, niet alleen over de heersende elites, maar ook over de kiezers in het Westen. Het is niet moeilijk om te zien wat de volgende stappen zullen zijn: de introductie van QR-codes, de afschaffing van contant geld, biometrische authenticatie waardoor alles wat we doen permanent wordt gecontroleerd. Maar de meeste mensen lijken dit niet te beseffen. Ze zijn verlamd door angst voor ‘het virus’ en trappen ze in de leugens van de media. De meerderheid denkt dat ze zonder lockdowns, zonder maskers, zonder vaccinaties, boosters en QR-codes ziek zullen worden en dood gaan.

Ben je niet bang voor Corona?

Nee. In de vroege stadia van de zogenaamde pandemie werd zelfs ik aanvankelijk voor de gek gehouden door de media, maar al snel werd het me duidelijk dat Covid veel minder gevaarlijk was dan ons werd verteld te geloven door onze regeringen en hun zogenaamde experts. Ik realiseerde me al snel dat het coronavirus door het regime werd gebruikt om de mensen met angst te verlammen en tot onderwerping te dwingen. Toen de experimentele anti-Covid-vaccins – die sowieso geen echte vaccins zijn, maar gevaarlijke experimentele dingen met vreselijke bijwerkingen, die het natuurlijke immuunsysteem vernietigen – werden geïntroduceerd, waarschuwde ik mensen onmiddellijk: neem het vaccin niet!

Helaas zijn veel mensen door de meedogenloze propagandamachine van Big Pharma en Big Government zo bang geworden dat ze niet in staat lijken te zijn kritisch en rationeel te denken. We moeten de leugens van de media tegengaan. Alternatieve media worden steeds vaker gecensureerd door Big Tech, een andere tak van het regime. De reguliere media zijn allemaal gleichgeschaltet geweest . Ze informeren of laten mensen niet meer kennismaken met allerlei meningen, maar zijn dienaren van het regime geworden. Helaas zijn veel mensen geneigd te geloven wat ze op televisie zien. Zelfs goede mensen doen dat, zelfs sommige van onze eigen mensen deden dat.

Advertisement

Toen ik onze FvD-kandidaten voor de algemene verkiezingen van maart 2021 vertelde dat we onze campagne exclusief gingen richten op de Corona-hoax, rende de helft weg. Wat achteraf een groot goed was. Wat een opluchting dat de bangeriken weg zijn. We kunnen ons nu concentreren op wat er moet gebeuren.

Welke is?

We moeten parallelle structuren opbouwen, buiten de controle van de autoriteiten. FvD moet meer zijn dan een politieke partij. We moeten onze eigen wakkere scholen en universiteiten oprichten, onze eigen gezondheidscentra, onze eigen woonblokken, woningen, steden zelfs; we moeten onze eigen cryptovaluta introduceren en misschien onze eigen vakbonden oprichten. FvD heeft zojuist een eigen uitgeverij opgericht en we zijn momenteel bezig met het maken van een app genaamd Forumland, binnenkort te vinden in de app store, waar onze 60.000 leden – qua partijlidmaatschap de grootste partij van Nederland – met elkaar in contact kunnen komen en initiatieven kunnen opzetten. De politieke strijd kan alleen worden gewonnen als we eerst de ideeënstrijd winnen. De strijd om de democratische rechten van onze natie, de vrijheden en waarden van onze samenleving, het hart en de ziel van onze beschaving, kan alleen worden gewonnen door verder te gaan dan de politiek.

Uiteraard moeten al onze initiatieven op dit gebied niet beperkt blijven tot Nederland, maar ook internationaal toepasbaar zijn. We hebben onlangs The Movement gelanceerd , een reeks video’s in het Engels, en Forum for Democracy International . We werken graag samen met gelijkgestemde partijen en organisaties in het buitenland, zoals de AfD. Het netwerk van Europese patriotpartijen, waartoe Lega Nord, de partij van Marine Le Pen en anderen behoorden, is diep verdeeld over Corona. Zelfs veel van deze partijen en hun politici lijken te geloven in het voordeel van vaccins en zien het gevaar waarin we ons momenteel bevinden niet.

Hoe zit het met Geert Wilders, de leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid, die goed bekend is in patriottische kringen in Duitsland?

Advertisement

Ik heb Geert altijd bewonderd. Hij heeft gelijk over het gevaar van massa-immigratie, de noodzaak om onze eigen cultuur te verdedigen, de voordelen van het verlaten van de Europese Unie. FvD en Wilders zijn het over veel essentiële zaken eens, maar ook hij is meegegaan in het verhaal van het regime. Hij moedigt mensen aan zich te laten vaccineren, hij moedigt mensen aan om zich te laten vaccineren, hij steunt het WEF.

Maar hoe zit het met je eigen verhaal? Als nieuwe varianten van Corona minder schadelijk worden – zoals ze lijken te zijn – is de pandemie binnenkort misschien voorbij en wordt de wereld misschien weer normaal?

Ik geloof niet dat ze dat zullen laten gebeuren. Niets van wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd, had sowieso iets met Covid te maken. Dus als het aantal gevallen afneemt, of het aantal mensen dat ziek wordt, daalt, zullen ze iets anders bedenken om de Grote Reset vooruit te helpen – een hackaanval, een oorlog met Rusland, een of andere valse vlag-terroristische aanslag … noem maar op het. Het QR-systeem, waar het in eerste instantie om ging, wordt niet afgeschaft. Corona wordt gebruikt als een handig hulpmiddel in de strategie van angst. Als het virus niet langer het doel dient om de mensen bang te maken, zal het regime – dit conglomeraat van Big Business en Big Governance – iets anders vinden om de mensen bang te maken. Misschien door de spanningen met Rusland op te voeren, misschien door de klimaathysterie te intensiveren en klimaatvergrendelingen in te voeren.

Wat zeg je tegen degenen die, zoals Wilders, hebben gezegd dat je ‘gek’ bent geworden, dat het allemaal een complottheorie is?

Maar het is niet. In Nederland hebben we het geluk dat er wetgeving is die burgers toestaat de overheid te dwingen interne documenten openbaar te maken. Een van onze FvD-parlementariërs heeft de regering gevraagd de correspondentie tussen de autoriteiten en het WEF te overhandigen. Eerst weigerden ze, maar uiteindelijk moesten ze ons geven waar we om vroegen. We hebben verschillende documenten opgegraven waarin het WEF de Nederlandse ministers bedankt voor hun ‘bijdrage aan de Grote Reset’.

Advertisement

Het blijkt dat de Nederlandse overheid zelfs juridisch bindende contracten heeft gesloten met het WEF, waardoor bepaalde bevoegdheden vrijwel worden uitbesteed aan het WEF! Dat is werkelijk onthutsend, want het WEF is een particuliere organisatie. Toch beschouwen de reguliere media dit niet als nieuwswaardig. Ik ben er zeker van dat soortgelijke contracten zijn gesloten tussen het WEF en andere westerse regeringen, waaronder die van Duitsland.

U zei dat u pessimistisch bent, maar u zou zeker niet doen wat u doet als u denkt dat het nutteloos is.

Ik ben pessimistisch, maar ik heb de hoop op een wonder niet verloren. Paus Johannes Paulus II bracht het communisme in Polen ten val met een heel eenvoudige maar krachtige boodschap. Hij zei tegen zijn landgenoten: “Wees niet bang!” Ik ben ervan overtuigd dat als onze volkeren dezelfde boodschap ter harte nemen, we zullen winnen. Wees niet bang! Wees niet onzichtbaar! Bange mensen kunnen gemakkelijk worden gemanipuleerd. Dat is precies waarom het regime een strategie van angst gebruikt. Angst voor politiegeweld, angst voor het virus, angst voor klimaatverandering, angst voor oorlog met Rusland… De strijd kan alleen gewonnen worden als de mensen niet langer bang zijn. Het hangt van elk individu af. Sta mij daarom toe u , lezer van deze regels, rechtstreeks aan te spreken. Zodra jebesluiten om niet langer bang te zijn, stort hun strategie van angst in. Dat is het wonder waar ik op hoop. Het hangt allemaal van jou af! Wees niet bang!

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

Sedar : Veel tips na deepfake-video

De politie heeft een tiental tips binnengekregen over de in 2003 in Rotterdam gedode 13-jarige Sedar Soares. Hij deed gisteravond in een deepfake-video ‘zelf’ een oproep op de televisie aan… [...]

Roddels Yvonne Coldeweijer geen grap

Yvonne Coldeweijer is flink in een nepvideo van BNR getrapt, zo bleek onlangs. Ze plaatste een video van een ‘snuivende’ Talitha Muusse, maar die was in scène gezet. Volgens BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark… [...]

Rutte en zijn telefoon

Toegegeven, dit is een weinig spectaculaire foto, gemaakt op 23 september 2021, tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Demissionair premier Rutte kijkt op zijn telefoon, zoals we… [...]

Kernwapens de moorddadige waanzin

kernwapens het steunen van biljoenen dollars “om ons nucleaire arsenaal bij te werken en te moderniseren” is vergelijkbaar met pleiten voor meer productie van  Zyklon B  en verbeterde gaskamers. kernwapens –… [...]

Eurogendfor Europese politie – de nieuwe Gestapo

Eurogendfor is de nieuwe gestapo, maar misschien begrepen ze niet dat we met velen zijn en als er een revolutie uitbreekt, zal deze de geschiedenis ingaan. Eurogendfor Het is een… [...]

Copyright © 2010 SDB

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım