Connect with us

Politiek Internationaal

Technocraat-in-charge: Klaus Schwab’s ‘grote verhaal’ voor de wereldwijde Borg

Published

on

Dr. Klaus Martin Schwab

U zult niets bezitten, maar u zult niet gelukkig zijn. Je wordt ook geassimileerd in Schwabs versie van de Borg, waar geïmplanteerde technologie je een volgzame dienaar van het meesterras zal maken. Schwab is de onbetwiste kampioen en rattenvanger van Technocracy, die de wereld leidt naar totale wetenschappelijke dictatuur en neo-feodalisme. ⁃ TN-editor

Elke beschaving is gebouwd op lagen van mythologie. In zijn onlangs gepubliceerde boek  The Great Narrative promoot  de oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, een nieuwe wereldwijde mythe gebaseerd op empathie en samenwerking.

Dit is opmerkelijk aangezien hij vijf jaar geleden, in  De Vierde Industriële Revolutie ,  kalm uitlegde dat succesvolle samenlevingen van de toekomst “slimme” termietenkolonies zouden zijn die wemelen van tweevoetige cyborgs. Toen, anderhalf jaar geleden, in  The Great Reset ,  verklaarde hij dat de COVID-19-pandemie “een zeldzame maar beperkte kans vertegenwoordigt om onze wereld te reflecteren, opnieuw vorm te geven en te resetten”, om plaats te maken voor een polycentrische technocratie – mogelijk verder een Chinese digitale valuta.

Omdat de meesten van ons geen gen-bewerkte, neuro-verbeterde, bionische uitkeringsontvangers willen worden die door robots worden ontslagen, en omdat zijn accent klinkt als de zee Stasi-schurk, is Schwab een magneet geworden voor schuld en volkshaat – een fascist voor sommigen, een communist voor anderen, een technocratisch brein voor de meesten.

Nu, alsof we allemaal onze vermoedens zijn vergeten, roept hij op tot een nieuw verhaal, een  geweldig  verhaal, waar alles wat je nodig hebt liefde is:

“Dit opkomende verhaal is zeer nuttig omdat het laat zien dat dit vermogen om te zorgen – een voorwaarde voor succesvolle samenwerking – afhankelijk is van sentimenten, kwaliteiten en emoties die kunnen worden aangemoedigd, bevorderd en zelfs onderwezen. Hoewel liefde en genegenheid een sociale dimensie hebben, zijn ze zeer persoonlijk en moeilijk te evenaren op maatschappelijk niveau, maar andere kwaliteiten kunnen gemakkelijker worden aangewend voor sociaal welzijn. Empathie (het vermogen om de gevoelens van een ander te begrijpen en te delen) is daar een van.”

Advertisement

Wetende dat Klaus Schwab het belangrijkste globalistische ideologische centrum controleert, het World Economic Forum – dat een enorme invloed uitoefent op onze politiek, vooral via donoren, en op de bedrijfscultuur via raden van bestuur – is zijn ‘geweldige verhaal’ een grote zorg. Het signaleert een strategisch moreel kader, bedoeld om leiders en massa’s te manipuleren, waarin bereidheid om zich te onderwerpen goed is en weigering om te gehoorzamen slecht is.

Terwijl Schwab (en zijn consequent genegeerde co-auteur, Thierry Malleret) doen alsof hun boodschap van empathie en samenwerking een radicaal nieuw paradigma is, putten ze uit een diepe bron van evolutionaire wetenschap en filosofie. De brede theorie stelt dat de darwinistische evolutie twee algemene overlevingsstrategieën heeft voortgebracht: competitie en samenwerking. Beide eigenschappen komen, in wisselende verhoudingen, in vrijwel elk organisme tot uiting. De sleutel tot dit theoretische raamwerk is dit: meer coöperatieve organismen, zoals wolven, mieren of mensen, zullen de meer solitaire, ‘individualistische’ organismen overtreffen.

Een afschrikwekkend voorbeeld hoe de politiek (elite) werkt

De grote vissen eten de kleintjes op, maar een grotere school vissen zal ze allebei marginaliseren.

Deze metaforen weerspiegelen onze menselijke realiteit vrij goed, maar de betekenis verschuift onder de pen van een globalistische technocraat die vastbesloten is om hyperverbonden ‘publiek-private partnerschappen’ over de planeet te verspreiden – een klodderachtig, gedigitaliseerd superorganisme dat alles op zijn pad verteert.

Advertisement

Voor degenen die strijden tegen de wereldwijde technocratie, betekent ‘samenwerking’ capitulatie en ‘empathie’ pathologisch altruïsme.

Herr Schwabs transhumane fantasie

The Great Narrative  draait om vijf kernthema’s, die allemaal bekend zijn uit Schwabs eerdere boeken – economie, milieu, geopolitiek en samenleving, met een manische nadruk op technologie:

“Hoop, en de mogelijkheid van optimisme, vloeien voort uit de volgende observatie: we bevinden ons op een kruispunt in de geschiedenis waarin nieuwe ontdekkingen en nieuwe technologieën geen lineaire maar exponentiële groeipercentages volgen, waardoor innovatie drastisch wordt versneld. … Peter Diamandis [mede-oprichter van Singularity University] is van mening dat ‘in de komende 10 jaar we elke industrie opnieuw zullen uitvinden’ en ‘we meer vooruitgang zullen boeken dan in de afgelopen 100 jaar.’”

Klinkt geweldig als je een stap in je koepel wilt, maar velen van ons zijn niet zo enthousiast om ons lichaam en brein met de machine te fuseren.

Advertisement

Om de diepe mythos achter het Grote Verhaal te begrijpen, moet je terugkijken naar Schwabs proefschrift in  The Fourth Industrial Revolution,  gepubliceerd in 2016. Hij stelt dat innovaties van de vorige drie industriële revoluties – de mechanische (stoommachine, spoorwegen), de elektrische (gloeilampen, telefoons) en het digitale (computers) – culmineren in een vierde die de mensheid zelf zal transformeren.

“De convergentie van de fysieke, digitale en biologische werelden”, schrijft Schwab, “is de kern van de vierde industriële revolutie.”

Wat betekent dit in de praktijk? Ondanks de kalme, nuchtere toon van het boek – een toon die suggereert dat een AI gewoon Schwabs hersenen scande en zijn gedachten in tekst vertaalde – krijgt de lezer van tijd tot tijd een schokkend voorbeeld te zien. Schwab is vooral geobsedeerd door synthetische biologie, designerbaby’s, kunstmatige intelligentie, het Internet of Things (IoT) en het meest verontrustende, het Internet of Bodies (IoB):

“Denk aan monitoring op afstand, een wijdverbreide toepassing van het IoT. Elk pakket, pallet of container kan nu worden uitgerust met een sensor, zender of radiofrequentie-identificatie (RFID)-tag waarmee een bedrijf kan volgen waar het zich door de toeleveringsketen beweegt – hoe het presteert, hoe het wordt gebruikt . … In de nabije toekomst zullen soortgelijke monitoringsystemen ook worden toegepast op het verplaatsen en volgen van mensen.”

Schwab schrijft over het observeren van menselijke bewegingen met RFID-chips alsof hij deze zomer warm weer voorspelt. Zie je, de  zee gedwongen industriële revolutie  “verandert niet alleen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van dingen doen, maar ook ‘wie’ we zijn. … Simpel gezegd, grote technologische innovaties staan ​​op het punt om over de hele wereld ingrijpende veranderingen teweeg te brengen – onvermijdelijk.”

Advertisement

Wat voor veranderingen? De 52 pagina’s tellende appendix, die bijna een derde van het boek omvat, geeft ons een goed idee. De sectie, getiteld ‘Deep Shift’, somt drieëntwintig ’technologie-omslagpunten en sociale effecten’ op, gebaseerd op een enquête onder 800 leidinggevenden, oftewel de managementelite. De lijst begint met ‘implanteerbare technologieën’, slentert dan vrolijk door ‘auto’s zonder bestuurder’, ‘designers’, ‘slimme steden’, ‘AI en besluitvorming’, enzovoort, met ‘neurotechnologieën’ die een carbonzwarte boog binden op het eind.

“82 procent van de respondenten verwachtte [tegen 2025] de eerste implanteerbare mobiele telefoon die commercieel verkrijgbaar was.” De auteurs specificeren niet waar chirurgen dit apparaat zullen plakken, maar ik heb een suggestie. Ze schrijven verder:

“Mensen raken steeds meer verbonden met apparaten, en die apparaten raken steeds meer verbonden met hun lichaam. … Slimme tatoeages en andere unieke chips kunnen helpen bij identificatie en locatie. Geïmplanteerde apparaten zullen waarschijnlijk ook helpen om gedachten te communiceren die normaal gesproken verbaal worden uitgedrukt via een ‘ingebouwde’ smartphone, en mogelijk onuitgesproken gedachten of stemmingen door hersengolven of andere signalen te lezen.”

In dit cyborgscenario omvatten de “positieve effecten” van implantaten een “vermindering van vermiste kinderen”. Dus als ouders niet nalatig willen zijn, moeten ze hun kinderen chippen. “Digitale tatoeages zien er niet alleen cool uit, maar kunnen ook nuttige taken uitvoeren, zoals het ontgrendelen van een auto, het invoeren van codes voor mobiele telefoons… of het volgen van lichaamsprocessen.”

Hoewel er in 2016 en het volgende jaar golven van transhumanistische berichtgeving waren, van  The Guardian  tot  National Geographic , bleef  het feit dat het World Economic Forum hun zegen had gegeven aan een ingrijpende transhumanistische revolutie stil op de achtergrond. Het is alsof niemand er over mocht praten.

Advertisement

Vorige zomer schreef Schwab snel COVID-19: The Great Reset – zo snel dat je zou denken dat hij zijn schets al klaar had om te rollen. In dit dunne boek verklaart hij openlijk een wereldwijde inwijdingsritus in de vierde industriële revolutie : 

“Bijna meteen werden de meeste dingen ‘e-dingen’: e-learning, e-commerce, e-gaming, e-books, e-attendance. … Met de pandemie heeft de ‘digitale transformatie’ waar zoveel analisten al jaren naar verwijzen… zijn katalysatoren gevonden. Een belangrijk effect van opsluiting zal de uitbreiding en progressie van de digitale wereld zijn op een beslissende en vaak permanente manier.”

Terwijl mensen werden gerobotiseerd, werden de robots gehumaniseerd:

“Vanaf het begin van de lockdowns werd duidelijk dat robots en AI een ‘natuurlijk’ alternatief waren wanneer menselijke arbeid niet beschikbaar was. … Onze aanhoudende en mogelijk blijvende angst om besmet te raken met een virus (COVID-19 of een ander) zal dus de meedogenloze opmars van automatisering versnellen. … Degenen die zich wendbaar en fantasierijk aanpassen, zullen uiteindelijk de COVID-19-crisis in hun voordeel gebruiken.”

Zonder schaamte  viert The Great Reset  deze ongekende “kans” om de “convergentie van de fysieke, digitale en biologische werelden” te versnellen. In de mate dat Schwab klaagt over wat er verloren gaat, doet hij dat als een grijnzende paleontoloog die door een stapel Triceratops-botten graaft.

Advertisement

Swindlin’ Schwab is op zoek naar liefde

De term ‘pathologisch altruïsme’ werd bedacht door Barbara Oakley in  een gelijknamig volume  uit 2011. Het idee is dat menselijke vriendelijkheid kan evolueren naar het suïcidale – alles van het worden van een liefdesslaaf tot het dienen van dictators. In roofzuchtige relaties kan je geweten tegen je worden gebruikt.

Hoewel  The Great Narrative  naar verluidt is gebaseerd op gesprekken met ’50 van ’s werelds belangrijkste denkers en opiniemakers’, is het zo’n dove poging om menselijke vriendelijkheid te melken, ik vraag me af of Klaus Schwab een AI-tekstgenerator heeft gevraagd hoe mensen houden op hem te haten. Naast ‘samenzweringstheorieën’ en automatisering van banen, is de belangrijkste zorg van het boek klimaatverandering – een ‘existentiële dreiging’ die alleen experts kunnen detecteren en die alleen door wereldwijde naleving kan worden verholpen.

“Hoe kunnen we deze ideeën verteerbaar maken”, vraagt ​​Schwab, “zodat een grote meerderheid van de burgers ze omarmt?”

De sleutel is om empathie en samenwerking te vergroten door verhalen te vertellen. “[N]arratieven vormen onze percepties, die op hun beurt onze realiteit vormen en uiteindelijk onze keuzes en acties beïnvloeden. Zo vinden we zin in het leven.” Schwab besteedt speciale aandacht aan “dystopische visies” en “impliciete vooroordelen” over out-of-control technologie.

Advertisement

Dus de technocraat die de halve planeet woedend maakte door hersenchips en mondiaal bestuur te promoten, dringt er nu bij zijn volgelingen op aan om kosmische propaganda te draaien. Om eerlijk te zijn, Schwab uit zijn bezorgdheid over cybercriminaliteit, AI-oorlogvoering en misbruik van synthetische biologie. Maar zijn oplossing? Meer technologie, sterkere overheid en tranentrekkende verhalen.

“De eerste cruciale stap is om het dominante verhaal omver te werpen… dat de mens een wolf is voor een andere man.” Iedereen die bekend is met Big Tech-surveillance of drugskartel-moordporno zou dit als totale onzin lezen, maar alleen omdat ze de “bedrading” achter onze empathische “circuits” niet begrijpen:

“[S] aangezien onze neurale netwerken zijn opgezet om te interageren met de neurale netwerken van anderen om hun emoties waar te nemen en om ze van de onze te onderscheiden, maakt een gebrek aan empathie het veel moeilijker om met elkaar te leven zonder constant te vechten of zich bedreigd voelen door anderen. … Een groeiend aantal onderzoeken, met name in de neurowetenschappen, toont aan dat: ‘Als je van gedachten verandert, je de wereld kunt veranderen.’”

Om samenwerking af te dwingen, moeten autoriteiten daarom de empathiecircuits van het publiek activeren door middel van ‘prosociaal beleid’. Als dat je hart niet verwarmt, zal niets dat doen.

Een specifieke aanpak werd geformuleerd door Raghuram Rajan. Zijn plan “bestaat uit ‘versterking en empowerment van gemeenschappen’ [omdat] mondiaal bestuur moet samengaan met lokale macht op een manier die het inclusief maakt.” Anders riskeert u een “populistische terugslag”:

Advertisement

“[Ze] zullen wereldwijde markten uitsluiten en uitsluitingsactivisten worden, of ze zullen immigranten uitsluiten, en het zal Amerika zijn voor autochtone Amerikanen. Wat ik in gedachten heb, is wat ik ‘inclusief lokalisme’ noem. … Grenzen omsluiten je lokale gemeenschap, maar het zijn poreuze grenzen. … Iedereen die mee wil doen, kan binnenkomen.”

Iets zegt me dat noch het World Economic Forum, noch China op korte termijn “inclusief lokalisme” zullen aannemen. Om het punt van deze retoriek te begrijpen, stel je een wereld voor waar het populistische Westen zijn verdediging heeft laten vallen terwijl elites over de hele wereld die van hen versterken.

Uiteindelijk zou het idee van globalisten die empathie manipuleren om hun tegenstanders te verzwakken net zo razend zijn als de wens om schedels met hersenchips te doorboren. Niet dat ouwe Klaus die is vergeten:

“[Met technologie] heerst een gevoel van groot optimisme – een sentiment dat wordt uitgedrukt door alle wetenschappers die we voor dit boek hebben geïnterviewd. Michio Kaku ging het verst. … ‘Brain-net (wanneer de menselijke geest wordt versmolten met computers) zal een paar decennia duren om van de grond te komen, maar investeerders springen er al in.’”

Volgens Swindlin’ Schwab is The Future™ een “onvermijdelijke” technocratie. Nadat hij de absurde warmte en donzigheden heeft weggepeld, is zijn  Great Narrative  het verhaal van designerbaby’s met antennes op hun hoofd die door hyperverbonden slimme steden dwalen terwijl robots hun baan overnemen en immigranten hun grenzen overstromen – omdat “klimaatverandering” en “ongelijkheid .” Noem me een cynicus, maar de slotscène van zijn kosmische vertelling ziet er niet zo geweldig uit.

Advertisement

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

Gerard Joling noemt Sigrid Kaag ‘heks’, Humberto Tan grijpt in: ‘Kan je niet zeggen’

Zanger Gerard Joling kon het gisteren niet laten om bij Humberto zijn mening over politica Sigrid Kaag uit te spreken. Hij noemde haar een „heks” en was niet bepaald te spreken over… [...]

Vandaag Inside vanavond met vrouwelijke gasten en kan Jinek op Derksen-uithaal rekenen?

Vandaag Inside Wilfred Genee, René van der Gijp én Johan Derksen verschijnen vanavond, na heel veel commotie, terug op de buis met Vandaag Inside. De gasten zullen uitsluitend uit vrouwen… [...]

Klaus Schwab Marx: een tovenaar met de krachten van de onderwereld

Schwab een door marxistische ideeën over historisch materialisme en technologisch determinisme te combineren met fascistisch-futuristische ideeën over technocratie en bureaucratisch managementwetenschap, volgt het World Economic Forum een ​​pad van ‘inclusiviteit’… [...]

Belachelijk

Ik luister graag en veel muziek, maar waarom mensen tot diep in de eenentwintigste eeuw cd’s of iets op vinyl aanschaffen, heb ik nooit kunnen begrijpen. Waarom zou je dat… [...]

Ten Hag : ‘Derksen terug op tv, dan Overmars terug naar Ajax’

Erik ten Hag vindt dat Marc Overmars op termijn weer bij Ajax zou moeten kunnen werken. Dat zegt de vertrekkend trainer in een afscheidsinterview met Het Parool. Ten Hag: “Als… [...]

Copyright © 2010 SDB

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım