Sylvana

Stuivenbergs Wereld Ondergang van Zwarte Piet

Sylvana Simons wil de ondergang van Zwarte Piet. Zij legt als minderheid haar wil op aan de meerderheid.  Sylvana vindt  Zwarte Piet een racistisch type. Maar heeft zij gelijk? Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas als Aap en Noot bij Mies. Een oer-Hollandse folklore, niet meer en niet minder. Wie geeft Sylvana het recht om als minderheid haar gelijk af te dwingen?

Hoe komt het dat de Nederlandse maatschappij haar eis accepteert. RTL verandert Zwarte Piet in Schoorsteen Piet. Winkels als Jumbo zijn bang voor hun klandizie. De PVV komt met een Zwarte Piet wet. Alle Pieten zwart of bruin

Ik ben gaan zoeken naar de oorzaak van deze dwaasheid. Het antwoord vind ik in het cultureel Marxisme. Ook wel genoemd de kritische theorie op de westerse maatschappij. Waarden en normen moeten vallen. Er is tolerantie voor ideeën van links. En tegelijk intolerantie voor rechtse ideeën. Zwarte Piet, geslacht, seksuele voorkeur, familie, ras, cultuur enz. moeten worden aangepast aan de wensen van minderheden.

Botsing tussen onderdrukkers en onderdrukten

Dit verklaart de rel rond Zwarte Piet. Het klassieke Marxisme is mislukt in zijn ideologie. De arbeider, het proletariaat, komt niet in opstand tegen het kapitalisme.
De wedergeboorte is het culturele Marxisme. Deze stroming drijft een wig tussen onderdrukkers en onderdrukten. Tussen degenen met privileges en degenen zonder. Zo zijn bijvoorbeeld heteroseksuelen, macho-mannen, blanken en christenen de onderdrukkers. Degenen die niet tot deze groepen behoren zijn de onderdrukten.  Dus heteroseksuelen moeten worden bestreden door andere vormen van seksualiteit te bevorderen. Macho-mannen worden geconfronteerd met travestieten. Blanken worden gemengd met andere rassen. En christenen moeten moslims omarmen.

De makers van het Culturele Marxisme

De grondslag van het cultureel Marxisme is na de Eerste Wereldoorlog bedacht. De makers zijn de Italiaan Antonio Gramsci en de Hongaar György Lukács. Hun doel is de westerse en christelijke cultuur, waarden en normen vernietigen. Lukács introduceert als eerste seksuele voorlichting in Hongaarse scholen. Hij wil op deze manier de traditionele seksuele moraal en daarbij de westerse cultuur aanvallen.
In 1923 inspireert Lukács een groep Duitse Marxisten om een denktank te vormen. Dat gebeurt op de Universiteit van Frankfurt, het Institut für Sozialforschung (IfS). Ook wel genoemd de Frankfurter Schule. Hier ontstaat het hedendaagse cultureel Marxisme. Zie de video What is cultural Marxisme.

Tradities omverwerpen

Wanneer Hitler in 1933 aan de macht komt vlucht de Frankfurter Schule naar New York. Daar bedenkt het de ‘kritische theorie‘. Iedere traditionele instelling, te beginnen met de familie, moet brutaal en onophoudelijk worden bekritiseerd. Het doel is om de bestaande normen en waarden omver te werpen. Hiervoor wordt gebruikt Freuds techniek van psychologische conditionering. Voorbeeld: cultureel Marxisten willen de homoseksualiteit normaliseren. Dit gebeurt niet door filosofische argumentatie. Nee, zij zenden tv-show na tv-show uit, waarin de enige schijnbaar normale blanke man een… homoseksueel is.

Liberaal en tolerant

Een lid van de denktank, Herbert Marcuse, neemt in zijn boek ‘Eros and Civilization‘ de taboes rond seks weg. Het plezier principe moet boven het realiteit principe staan. De samenleving bestaat uit geen werk, alleen spelen. Zoals Marcuse het uitdrukt make love, not war. Marcuse pleit ook voor wat hij noemt onderdrukte tolerantie. Dat is zoals eerder gezegd tolerantie voor linkse ideeën en niet voor rechtse. Dus een blanke vrouw die zich niet prettig voelt in een wijk met moslims,  is een islamofoob.

Indien zij liever tussen haar eigen soortgenoten wil leven, is zij ziek. Of zij heeft last van een fobie. Maar wanneer een groep Turken een woonwijk veranderen in een mini-Turkije, is het geen ziekte. Het heet dan multiculturalisme.

Politieke correctheid

Politieke correctheid betekent dat de media onderwerpen benoemen in correct taalgebruik.  Zo zijn illegale immigranten, niet gedocumenteerde migranten. De ambitie om woorden een andere betekenis te geven staat gelijk aan het veranderen van de culturele norm. Ook worden de onderdrukten in de samenleving de hand boven het hoofd gehouden. Zo is de islam een geloof gebaseerd op vrede. De Black Lives Matter beweging is een vredevol initiatief. Bij feminisme gaat het om een gelijkwaardige behandeling van de vrouw. Niet om het marginaliseren van de familieverhoudingen of de rol van de man. Van deze definities wordt niet afgeweken. Enige vorm van kritiek wordt niet geaccepteerd.

Nieuwe generatie conservatieven

In 1960 wordt Marcuse de belangrijkste goeroe van Nieuw Links. Hij injecteert het cultureel Marxistische gedachtegoed van de Frankfurter Schule in de babyboomgeneratie. Dat is nu blijkbaar Amerika’s staatsideologie. De nieuwe generatie liberaal-democraten moet multiculturalisme, progressiviteit en politieke correctheid introduceren. En daarbij de westerse cultuur en de christelijke religie marginaliseren en vernietigen. De ideologie staat lijnrecht tegenover kapitalisme, christendom, traditionele familie en het nationalisme.  Het bevordert chaos. Dit leidt tot het vormen van groepen. En roept om staatscontrole en staatsveiligheid. Uiteindelijk stort de westerse maatschappij in elkaar en neemt een totalitaire staat over. Het Marxisme, het communistische gedachtegoed van Karl Marx en Friedrich Engels, keert terug.

Een tentenkamp van gevluchte West-Afrikanen bij de metros Jaures en Stalingrad in Parijs.

Om deze reden zien wij bizarre situaties. Om er een paar te noemen. Het ontstaan van een totalitaire Europese Unie. De politieke elite negeert de wensen en vrijheden van het autochtone volk. Het beperken van rechten en vrijheden van meerderheden. Het vergroten van rechten en vrijheden van minderheden.  Het ridiculiseren, bagatelliseren en isoleren van rechtse ideeën en culturele uitingen. Het onderdrukken, belachelijk maken en demoniseren van rechtse politieke stromingen. Het onderdrukken van christelijke, westerse en nationale normen en waarden. De ondergang van Zwarte Piet.

Migranten

West-Europa wil zoveel mogelijk migranten opnemen, ongeacht de herkomst en de publieke opinie. Wij moeten open en tolerant zijn voor de islam en de moslims. Zodat zij dat ook tegen ons zullen zijn als wij in de minderheid zijn. Zie ook mijn boek Europa en Migranten. Zijn wij dat niet dan klopt de gedachtepolitie aan de deur. Ook houdt de onafhankelijkheid van de media op te bestaan.  Zij praten alleen nog maar politiek correct. ‘Nieuwspraak’, zoals wij dat zien in George Orwell 1984.

Denk

De politieke partij Denk wil namen uit het Nederlandse koloniale verleden schrappen. De partij bestaat uit de Nederlanders Tunahan Kuzu, Sylvana Simons, Farid Azarkan en Selcuk Ozturk. Zo moeten de Coentunnel en de Piet Heintunnel anders gaan heten. Of straatnamen vernoemd naar mensen als Michiel de Ruyter of generaal Spoor.  Sylvana Simons vindt verder dat minderheden zich irriteren aan Zwarte Piet. De knecht van Sinterklaas is plotseling een racistische uiting van een oer-Hollands cultureel erfgoed. Zwarte Piet moet verdwijnen.

Ondergang van Zwarte Piet

Binnen deze chaos probeert het totalitaire Europese regime de macht te grijpen. Het liefst door samen met de Verenigde Staten oorlog aan Rusland te verklaren. Rechts sputtert tegen. Brexit is een feit.

En hiermee is de Zwarte Piet fobie verklaard. Met Zwarte Piet en de Nederlandse helden dreigen de nationalistisch denkende, autochtone, christelijke en heteroseksuele Nederlanders uit te sterven. Tenzij zij opstaan uit een lethargische slaap.

Volg dit blog, volg Stuifs Wereld op facebook en op twitter @stuivenberginfo. Ik kom straks met een actie.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.