19 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Strijd om de macht in Brussel barst los

juncker

Nauwelijks waren de laatste stembureaus voor de Europese verkiezingen gesloten, of de Europese staatshoofden en regeringsleiders begonnen over elkaar heen te vallen over de bezetting van de topfuncties van de EU.

Dinsdag verzamelden ze zich voor een top in Brussel om het toekomstig leiderschap van de Europese Unie te bespreken. De meeste kiezers in de EU stemden vóór meer democratie en klimaatbescherming. Maar dat lijkt geen betrekking te hebben op de staatshoofden en regeringsleiders die druk bezig zijn met hun functieverdeling. De Duitse bondskanselier Merkel in het bijzonder gaat gewoon door met het uitvoeren van haar eigen agenda.

Nauwelijks waren de laatste stembureaus voor de Europese verkiezingen gesloten, of de Europese staatshoofden en regeringsleiders begonnen over elkaar heen te vallen over de bezetting van de topfuncties van de EU. Dinsdag verzamelden ze zich voor een top in Brussel om het toekomstig leiderschap van de Europese Unie te bespreken.

De meeste kiezers in de EU stemden vóór meer democratie en klimaatbescherming. Maar dat lijkt geen betrekking te hebben op de staatshoofden en regeringsleiders die druk bezig zijn met hun functieverdeling. De Duitse bondskanselier Merkel in het bijzonder gaat gewoon door met het uitvoeren van haar eigen agenda.

En dat, terwijl de boodschap van de kiezers bij de Europese verkiezingen toch duidelijk was: de meerderheid van de kiezers wil kennelijk bij de Europese Unie blijven – maar zij willen een ander beleid. De EU moet groener, socialer en burgervriendelijker worden, “op dezelfde voet doorgaan” is geen optie.

Maar op de EU-top, dinsdagavond in Brussel, was dat alweer gauw vergeten. De staatshoofden en regeringsleiders vierden de hoge opkomst bij de Europese verkiezingen als “succes voor Europa” – en meer was het niet. Het feit dat de gevestigde partijen hun absolute meerderheid in het Europeesnepparlement hebben verloren, leek niemand te deren.

De vergadering was – zoals verwacht werd – vruchteloos. De belangenconflicten konden op korte termijn niet worden overbrugd. Om een confrontatie in deze open fase te voorkómen, heeft EU-voorzitter Donald Tusk de opdracht gekregen om een lijst met voorstellen op te stellen voor de volgende EU-top eind juni.

Hij heeft de opdracht om slechts één naam voor elke vacature op te schrijven – terwijl tot nu toe niets eens alle gegadigden bekend zijn!

Hoe zit het met Barnier, Lagarde, Weidmann of Rutte – het zijn namen die keer op keer worden genoemd. Wie beslist wie er op de “shortlist” van Tusk komt? En hoe is dit allemaal verenigbaar met het resultaat van de Europese verkiezingen? Het zou veel democratischer (en transparanter) zijn geweest om te wachten op een eventuele meerderheidsvorming in het nieuwe nepparlement?

In totaal zijn er vijf topfuncties bij betrokken – topfuncties waarop de Europese kiezers geen enkele democratische invloed hebben: de voorzitter van de Europese Commissie (nu: Jean-Claude Juncker), de voorzitter van de Europese Raad (nu: Donald Tusk ), de president van de Europese Centrale Bank (nu: Mario Draghi), de EU-commissaris voor Buitenlandse Zaken (nu: Federica Mogherini) en de voorzitter van het Europees nepparlement (nu: Antonio Tajani).

Vooral de eerste drie zijn behoorlijke machtsposities.

1. De president van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor een ambtenarenapparaat van 32.000 personen, dat zich- letterlijk en figuurlijk – de wetten voor laten schrijven door 25.000 lobbyisten die de grootste invloed hebben in de EU. Inderdaad, bijna één lobbyist op één ambtenaar. Grotendeels buiten het publieke blikveld oefenen zij een aanzienlijke invloed uit op alle gebieden van de Europese politiek en economie.

Zo snel kan het gaan: slechts drie dagen na de Europese verkiezingen zet de Europese Commissie de controversiële expansie voort. Het wil toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië – en met Turkije. Het rijk van Sultan Erdogan was een “key-partner” en “EU-kandidaat”, zei de commissaris voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini nog even snel. Het was inderdaad niet lang geleden door de EU op afstand gehouden en dat veroorzaakte “spanningen” in de Middellandse Zee, maar de relatie kan nog steeds worden hersteld.

Deze aankondigingen zijn een klap in het gezicht voor het EU-lid Cyprus. Bij haar kust doet Turkije zee-oefeningen en is Erdogan van plan olie- en gasboringen uit te laten voeren – wat in strijd met alle internationale verdragen is. Dat is trouwens een tegenvaller voor Spitzenkandidat Weber, die in de verkiezingsstrijd beloofd had de toetredingsgesprekken met Turkije te zullen beëindigen.

Turkije mag dan weer in de wachtkamer zitten, met Albanië en Noord-Macedonië moet het allemaal in sneltreinvaart geregeld worden. “Beide landen hebben hervormingen doorgevoerd,” zei EU-commissaris Johannes Hahn. Hij riep de EU-lidstaten op om hun beloften na te komen en de aanbeveling voor toetredingsonderhandelingen op te volgen. De door en door corrupte Europese Unie kan nog wel twee lidstaten gebruiken die haar op dat vlak nog heel wat kunnen leren. “What could possibly go wrong?”.

Het gaat hier natuurlijk vooral om geopolitiek machtsvertoon: de EU wil de zogenaamd groeiende invloed van Rusland en China op de westelijke Balkan terugdringen en Turkije te vriend houden, zodat de vluchtelingendeal van Merkel kan worden voortgezet. En verkiezingsbeloften, veiligheidsproblemen en corruptieproblemen zijn in Brussel gauw vergeten: “we” hebben tenslotte ook de huidige EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië binnengehaald, om maar twee voorbeelden te noemen…..

2. De Europese Centrale Bank bepaalt het Europese monetaire beleid, althans wat voor beleid moet doorgaan. In tegenstelling tot de Europese Commissie is het “onafhankelijk”, dat wil zeggen deze bankenbelangenbehartiger is niet onderworpen aan de controle of de leiding van (niet-)democratisch gekozen organen. Het monetaire beleid wordt gecoördineerd binnen de nauwe kring van de financiële aristocratie, waar het hoofd van de ECB traditiegetrouw vandaan komt.

3. De president van de Europese Raad is verantwoordelijk voor de vergaderingen van vooral de staatshoofden en regeringsleiders, en dus voor het echte machtscentrum van de EU, dat zowel uitvoerende als wetgevende functies vervult en deze deelt met het Europees nepparlement.

Tot dusverre verdeelden conservatieven en sociaal-democraten, die samen een meerderheid hadden in de Europese Raad en in het Europees nepparlement, onderling de topposities. Van de huidige gevestigde topfunctionarissen zijn er drie – Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Raad Donald Tusk en parlementsvoorzitter Antonio Tajani – leden van de Conservatieve Europese Volkspartij (EVP). ECB-president Mario Draghi is partijloos, maar werd in 2011 door EPP-leden Silvio Berlusconi, Angela Merkel en Nicolas Sarkozy in het zadel geholpen – niet bepaald een keus die goed uitgepakt heeft. Hoofd van het buitenlands beleid van de EU, de communiste Federica Mogherini, is tegenwoordig sociaaldemocraat.

De dominantie van de EVP onder de topambtenaren verzekerde Duitsland van een beslissende invloed op de EU, terwijl in dat land de EVP veertien jaar lang het hoofd van de regering (Angela Merkel) leverde, de grootste tijd in een alliantie met de sociaal-democraten.
Maar nu zijn conservatieven en sociaal-democraten verslagen door Frankrijk en Italië. In het nieuw gekozen Europees nepparlement hebben ze nu slechts 332 van de 751 zetels, of 44%. In het oude nepparlement hadden zij nog 401 zetels. Voor een meerderheid zijn ze nu afhankelijk van de steun van de liberalen of de Groenen.

Politiek gezien zijn de verschillen tussen al deze partijen gering. In de afgelopen jaren zijn ze allemaal sterk naar rechts opgeschoven en hebben ze de bezuinigingsdrang (ten aanzien van de burgers) van de EU, het toewerken naar één grote militaire macht, de bouw van een uitgebreid politie- en bewakingsapparaat en het betwiste migrantenbeleid gesteund en zullen ze dat allemaal blijven steunen.

De verschuiving naar rechts heeft echter ook de nationale verschillen binnen Europa vergroot, waardoor die een steeds agressiever karakter hebben gekregen. Dit komt tot uitdrukking in de fragmentatie van het Europees nepparlement in een groot aantal concurrerende blokken.

De Franse president Emmanuel Macron heeft duidelijk gemaakt dat hij niet bereid is om een Duitse Commissievoorzitter te aanvaarden. Bondskanselier Angela Merkel staat echter (officieel, maar niet officieus) achter de kandidatuur van de CSU-politicus Manfred Weber, die tijdens de EU-verkiezingen tot de Spitzenkandidat van de EVP werd uitgeroepen. Binnen de EU wordt de andere Spitzenkandidat Frans Timmermans te licht bevonden voor Juncker’s baan: hij heeft het imago van linkse populist opgeplakt gekregen.

In Frankrijk is de EVP vrijwel niet meer vertegenwoordigd. Haar Franse lid, Les Républicains, kreeg slechts 8,5% van de stemmen bij de Europese verkiezingen. De socialisten kwamen uit op 6,2%. Macrons eigen partij, La République en Marche, deed het met 22,4% slechter dan het rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen, die 23,3% scoorde. In het Europees nepparlement is Macron toegetreden tot de Liberale Partij, die is gegroeid tot 105 parlementsleden.

Achter de zwendel over invloed en baantjes gaan meer fundamentele politieke conflicten schuil, conflicten die al heel lang verergeren. Zo hebben de initiatieven van Macron om het Europese begrotingsbeleid te integreren in Berlijn weerstand ondervonden. Er is ook ruzie over de oprichting van één Europees leger en een van de VS onafhankelijke Europese bewapeningsindustrie, die samen door Berlijn en Parijs worden gepromoot (omdat hun wapenindustrie daar fors van kan profiteren).

Tussen Macron en Merkel botert het niet zo. Parijs reageerde bijvoorbeeld verontwaardigd toen Berlijn na de moord op journalist Jamal Khashoggi de wapenleveranties aan Saoedi-Arabië stopte. En terwijl Macron pleit voor een harde koers in de Brexit-kwestie, is Merkel eerder bereid om concessies te doen aan de Britse regering.

Met de opdracht aan de voorzitter van de Raad, Tusk, om een personeelsvoorstel in te dienen voor de volgende EU-top, worden deze conflicten nu achter de schermen gevoerd en zal het uiteindelijk uitdraaien op smerige deals. Naar onze overtuiging zal de functie van Juncker dan niet gaan naar een Spitzenkandidat, maar naar Merkel. Daarvoor zien we een aantal “hints” in uitlatingen die in Brussel gedaan zijn. Er moeten meer vrouwen in de Europese Commissie komen, en de kennis en ervaring van Merkel mag voor de EU niet verloren gaan. Zomaar twee opmerkingen van Juncker. En Rutte? Die zien wij de functie van Tusk nog wel eens opvullen, zodat de moeder-zoon relatie van Angela en Mark weer in ere is hersteld.

De burgers in de EU worden systematisch misleid over de echte veranderingen die steeds weer blijken te worden ingevoerd. De komende jaren zullen nieuwe pogingen worden ondernomen om het gebruik van cash geld moeilijker te maken, zal de vrijheid van meningsuiting verder worden beperkt, net als de privacy van de burgers, zullen de grote concerns financieel nòg meer tegemoet worden gekomen, zal de migratie vanuit Afrika verder worden opgevoerd en zullen vele honderden miljarden euro’s doorgesluisd worden naar belangengroepen en personen die profiteren van de klimaathoax.

Sommige waarnemers zijn van mening dat de hype rond de topposities van de EU maandenlang kan dooretteren. Eén ding is echter al duidelijk: de nieuwe Europese Commissie, die achter de schermen wordt uitonderhandeld, zal het Brusselse beleid tégen de arbeidersklasse van zijn voorgangers voortzetten

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.